EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0090

2013/90/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 18. februarja 2013 o odobritvi načrta za izkoreninjenje klasične prašičje kuge pri divjih prašičih in o cepljenju takih prašičev v izrednih razmerah na nekaterih območjih Latvije (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 720)

OJ L 47, 20.2.2013, p. 70–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/90/oj

20.2.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 47/70


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 18. februarja 2013

o odobritvi načrta za izkoreninjenje klasične prašičje kuge pri divjih prašičih in o cepljenju takih prašičev v izrednih razmerah na nekaterih območjih Latvije

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 720)

(Besedilo v latvijskem jeziku je edino verodostojno)

(2013/90/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2001/89/ES z dne 23. oktobra 2001 o ukrepih Skupnosti za nadzor nad klasično prašičjo kugo (1), zlasti drugega pododstavka člena 16(1) in četrtega pododstavka člena 20(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2001/89/ES je uvedla minimalne ukrepe Unije za nadzor nad klasično prašičjo kugo, vključno s tistimi, ki se uporabljajo v primeru potrditve prisotnosti klasične prašičje kuge pri divjih prašičih.

(2)

Latvija je novembra 2012 potrdila prisotnost klasične prašičje kuge pri divjih prašičih v vzhodnem delu njenega ozemlja ob meji z Rusijo in Belorusijo.

(3)

Po primerih pri divjih prašičih so bili novembra 2012 potrjeni izbruhi klasične prašičje kuge na gospodarstvih z dvoriščno rejo prašičev na istem območju.

(4)

Latvija sprejela ukrepe za nadzor bolezni, kot so določeni v Direktivi 2001/89/ES in ki so povzročili izkoreninjenje bolezni z navedenih gospodarstev s prašiči.

(5)

Latvija je 15. januarja 2013 zaradi epidemioloških razmer Komisiji v skladu z Direktivo 2001/89/ES predložila načrt za izkoreninjenje klasične prašičje kuge na zadevnem območju navedene države članice. Ker Latvija načrtuje tudi uvedbo cepljenja divjih prašičev, je hkrati Komisiji v odobritev predložila tudi načrt cepljenja.

(6)

Navedena načrta, ki ju je predložila Latvija, je Komisija pregledala in ugotovila, da sta v skladu z Direktivo 2001/89/ES.

(7)

Zaradi preglednosti je primerno, da se v tem sklepu navedejo geografska območja Latvije, kjer je treba izvajati načrt za izkoreninjenje in nujno cepljenje.

(8)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Načrt, ki ga je Latvija predložila 15. januarja 2013 za izkoreninjenje klasične prašičje kuge na območjih iz dela 1 Priloge, se odobri.

Člen 2

Načrt, ki ga je Latvija predložila 15. januarja 2013 za nujno cepljenje divjih prašičev na območjih iz dela 2 Priloge, se odobri.

Člen 3

Latvija sprejme zakone in druge predpise, potrebne za izvajanje načrta iz členov 1 in 2.

Člen 4

Ta sklep je naslovljen na Republiko Latvijo.

V Bruslju, 18. februarja 2013

Za Komisijo

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  UL L 316, 1.12.2001, str. 5.


PRILOGA

DEL 1

Območja, zajeta v načrt izkoreninjenja

V okrožju Alūksne okraja Pededze in Liepna. V okrožju Rēzekne okraji Puša, Mākoņkalna in Kaunata. V okrožju Daugavpils okraji Dubna, Višķi, Ambeļi, Biķernieki, Maļinova, Naujene, Tabore, Vecsaliena, Saliena, Skrudaliena, Demene in Laucesa. V okrožju Balvi okraji Vīksna, Kubuļi, Balvi, Bērzkalne, Lazduleja, Briežuciems, Vectilža, Tilža, Krišjāņi in Bērzpils. V okrožju Rugāji okraja Rugāji in Lazdukalna. V okrožju Viļaka okraji Žīguri, Vecumi, Kuprava, Susāji, Medņeva in Šķilbēni. V okrožju Baltinava okraj Baltinava. V okrožju Kārsava okraji Salnava, Malnava, Goliševa, Mērdzene in Mežvidi. V okrožju Cibla okraji Pušmucova, Līdumnieki, Cibla, Zvirgzdene in Blonti. V okrožju Ludza okraji Ņukši, Briģi, Isnauda, Nirza, Pilda, Rundēni in Istra. V okrožju Zilupe okraji Zaļesje, Lauderi in Pasiene. V okrožju Dagda okraji Andzeļi, Ezernieki, Šķaune, Svariņi, Bērziņi, Ķepova, Asūne, Dagda, Konstantinova in Andrupene. V okrožju Aglona okraji Kastuļina, Grāveri, Šķeltova in Aglona. V okrožju Krāslava okraji Auleja, Kombuļi, Skaista, Robežnieki, Indra, Piedruja, Kalnieši, Krāslava, Kaplava, Ūdrīši in Izvalta.

DEL 2

Območja, zajeta v načrt nujnega cepljenja

V okrožju Alūksne okraja Pededze in Liepna. V okrožju Rēzekne okraji Puša, Mākoņkalna in Kaunata. V okrožju Daugavpils okraji Dubna, Višķi, Ambeļi, Biķernieki, Maļinova, Naujene, Tabore, Vecsaliena, Saliena, Skrudaliena, Demene in Laucesa. V okrožju Balvi okraji Vīksna, Kubuļi, Balvi, Bērzkalne, Lazduleja, Briežuciems, Vectilža, Tilža, Krišjāņi in Bērzpils. V okrožju Rugāji okraja Rugāji in Lazdukalna. V okrožju Viļaka okraji Žīguri, Vecumi, Kuprava, Susāji, Medņeva in Šķilbēni. V okrožju Baltinava okraj Baltinava. V okrožju Kārsava okraji Salnava, Malnava, Goliševa, Mērdzene in Mežvidi. V okrožju Cibla okraji Pušmucova, Līdumnieki, Cibla, Zvirgzdene in Blonti. V okrožju Ludza okraji Ņukši, Briģi, Isnauda, Nirza, Pilda, Rundēni in Istra. V okrožju Zilupe okraji Zaļesje, Lauderi in Pasiene. V okrožju Dagda okraji Andzeļi, Ezernieki, Šķaune, Svariņi, Bērziņi, Ķepova, Asūne, Dagda, Konstantinova in Andrupene. V okrožju Aglona okraji Kastuļina, Grāveri, Šķeltova in Aglona. V okrožju Krāslava okraji Auleja, Kombuļi, Skaista, Robežnieki, Indra, Piedruja, Kalnieši, Krāslava, Kaplava, Ūdrīši in Izvalta.


Top