EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0936

Uredba Komisije (EU) št. 936/2012 z dne 4. oktobra 2012 o spremembah prilog k Uredbi (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog

OJ L 283, 16.10.2012, p. 1–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 011 P. 266 - 288

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/936/oj

16.10.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 936/2012

z dne 4. oktobra 2012

o spremembah prilog k Uredbi (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog (1), in zlasti člena 30 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Od začetka veljavnosti Uredbe (ES) št. 1896/2006 je postalo jasno, da je treba vse priloge k navedeni uredbi spremeniti zaradi njihove posodobitve in izboljšanja praktične uporabe Uredbe ter zaradi lažjega elektronskega postopka v okviru Evropskega pravosodnega atlasa za civilne zadeve. Standardne obrazce v prilogah k Uredbi je treba spremeniti, da se vključijo sklici na Bolgarijo in Romunijo, posodobijo valute in poenostavi izpolnjevanje obrazcev za tožeče in tožene stranke ter sodišča.

(2)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri sprejemanju te uredbe, ki zato zanjo ni zavezujoča in se zanjo ne uporablja.

(3)

Uredbo (ES) št. 1896/2006 je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloge k Uredbi (ES) št. 1896/2006 se nadomestijo z besedilom v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v skladu s Pogodbama v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. oktobra 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 399, 30.12.2006, str. 1.


PRILOGA I

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PRILOGA II

Image

Image


PRILOGA III

Image

Image


PRILOGA IV

Image

Image


PRILOGA V

Image

Image

Image


PRILOGA VI

Image

Image


PRILOGA VII

Image

Image


Top