Help Print this page 

Document 32012R0665

Title and reference
Uredba Komisije (EU) št. 665/2012 z dne 20. julija 2012 o spremembi Uredbe (EU) št. 454/2011 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom „telematske aplikacije za potniški promet“ vseevropskega železniškega sistema Besedilo velja za EGP
  • In force
OJ L 194, 21.7.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 309 - 310

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/665/oj
Multilingual display
Text

21.7.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 194/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 665/2012

z dne 20. julija 2012

o spremembi Uredbe (EU) št. 454/2011 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom „telematske aplikacije za potniški promet“ vseevropskega železniškega sistema

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti (1) in zlasti člena 6(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 3(1) Uredbe Komisije (EU) št. 454/2011 z dne 5. maja 2011 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom „telematske aplikacije za potniški promet“ vseevropskega železniškega sistema (2) je Evropska železniška agencija začela izvajati proces upravljanja sprememb za tehnične dokumente iz Priloge III k navedeni uredbi. Zato je Evropska železniška agencija dne 20. decembra 2011 predložila priporočilo za posodobitev Priloge III k Uredbi (EU) št. 454/2011, tako da se bo nanašala na tehnične dokumente, ki so bili spremenjeni v skladu s procesom upravljanja sprememb.

(2)

Uredbo (EU) št. 454/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so usklajeni z mnenjem odbora, ustanovljenega na podlagi člena 29(1) Direktive 2008/57/ES –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga III k Uredbi Komisije (EU) št. 454/2011 se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. julija 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 191, 18.7.2008, str. 1.

(2)  UL L 123, 12.5.2011, str. 11.


PRILOGA

„PRILOGA III

Seznam tehničnih dokumentov, navedenih v tej TSI

Referenca

Oznaka

B.1. (V1.1.1)

Računalniška izdelava in izmenjava podatkov o tarifah za mednarodno prodajo ali prodajo v tujini – vozovnice NRT

B.2. (V1.1)

Računalniška izdelava in izmenjava podatkov o tarifah za mednarodno prodajo in prodajo v tujini – vozovnice z rezervacijo (IRT)

B.3. (V1.1)

Računalniška izdelava in izmenjava podatkov za mednarodno prodajo ali prodajo v tujini – posebne ponudbe

B.4. (V1.1.1)

Navodila za izvajanje sporočil EDIFACT, ki obsegajo izmenjavo podatkov iz voznih redov

B.5. (V1.1)

Elektronska rezervacija sedežev/mest ter elektronska izdelava potnih dokumentov – izmenjava sporočil

B.6. (V1.1)

Elektronska rezervacija sedežev/mest ter elektronska izdelava potnih dokumentov (standardi RCT2)

B.7. (V1.1.1)

Mednarodna železniška vozovnica za tiskanje doma

B.8. (V1.1)

Standardne številčne oznake za prevoznike v železniškem prometu, upravljavce infrastrukture in druga podjetja, vključena v verige v železniškem prometu

B.9. (V1.1)

Standardne številčne oznake za lokacije

B.10 (V1.1)

Elektronska rezervacija pomoči za osebe z omejeno mobilnostjo – izmenjava sporočil

B.30. (V1.1)

Shema - katalog sporočil/sklopov podatkov, ki jo potrebuje prevoznik v železniškem prometu/upravljavec infrastrukture za sporočanje TSI TAP“


Top