Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0428

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 428/2012 z dne 22. maja 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 607/2009 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 v zvezi z zaščitenimi označbami porekla in geografskimi označbami, tradicionalnimi izrazi, označevanjem in predstavitvijo nekaterih proizvodov iz vinskega sektorja

OJ L 132, 23.5.2012, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 021 P. 21 - 21

No longer in force, Date of end of validity: 13/01/2019; implicitno zavrnjeno 32019R0033

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/428/oj

23.5.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 132/10


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 428/2012

z dne 22. maja 2012

o spremembi Uredbe (ES) št. 607/2009 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 v zvezi z zaščitenimi označbami porekla in geografskimi označbami, tradicionalnimi izrazi, označevanjem in predstavitvijo nekaterih proizvodov iz vinskega sektorja

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT (1)) ter zlasti člena 121(1)(m) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Združene države Amerike so v skladu s sporazumom med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o trgovini z vini (2) zahtevale, da se njihovo ime vpiše v del B Priloge XV k Uredbi Komisije (ES) št. 607/2009 (3) v stolpec, v katerem so navedene države, ki lahko uporabljajo ime ene od vinskih sort, ki se lahko uporabijo na etiketah vin v skladu s členom 62(4) navedene Uredbe. Potem ko se preveri, ali so pogoji iz člena 62(1)(b) in člena 62(4) navedene uredbe izpolnjeni, se Združene države Amerike vpišejo v ustrezni stolpec navedene priloge poleg imena vinske sorte iz tega zahtevka.

(2)

Uredbo (ES) št. 607/2009 je zato treba ustrezno spremeniti.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V delu B Priloge XV k Uredbi (ES) št. 607/2009 se vrstica 58 nadomesti z naslednjim:

„58

Vermentino di Gallura (IT)

Vermentino di Sardegna (IT)

Vermentino

Italija, Avstralija, Združene države Amerike

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. maja 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 87, 24.3.2006, str. 2.

(3)  UL L 193, 24.7.2009, str. 60.


Top