Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012L0009

Direktiva Komisije 2012/9/EU z dne 7. marca 2012 o spremembi Priloge I k Direktivi 2001/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o izdelavi, predstavitvi in prodaji tobačnih izdelkov Besedilo velja za EGP

OJ L 69, 8.3.2012, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 277 - 278

No longer in force, Date of end of validity: 19/05/2016; razveljavil 32014L0040

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/9/oj

8.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 69/15


DIREKTIVA KOMISIJE 2012/9/EU

z dne 7. marca 2012

o spremembi Priloge I k Direktivi 2001/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o izdelavi, predstavitvi in prodaji tobačnih izdelkov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2001/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2001 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o izdelavi, predstavitvi in prodaji tobačnih izdelkov (1) ter zlasti člena 9(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 5(2)(b) Direktive 2001/37/ES določa, da mora vsak zavojček tobačnega izdelka, razen tobaka za oralno uporabo in drugih brezdimnih tobačnih izdelkov, na vsaki zunanji embalaži, razen na dodatnih prozornih ovojih, imeti dodatno opozorilo s seznama iz Priloge I k navedeni direktivi.

(2)

Navedena dodatna opozorila so bila obvezna na vseh embalažah tobaka za kajenje od septembra 2003, na vseh embalažah drugih tobačnih izdelkov pa od septembra 2004.

(3)

Dokazi kažejo, da se je učinek obstoječih dodatnih opozoril iz Priloge I k Direktivi 2001/37/ES sčasoma zmanjšal ter da opozorilna sporočila nimajo več učinka, ki so ga imela kot novost.

(4)

Poleg tega so se od sprejetja Direktive 2001/37/ES pojavili novi dokazi o učinkih uživanja tobaka in načelih za učinkovito označevanje tobačnih izdelkov. Zlasti gre za dokaze o vzročni zvezi med kajenjem ter rakom ust in žrela, slabovidnostjo ter boleznimi zob in dlesni. Obstajajo tudi dokazi, da je kajenje staršev pomemben faktor tveganja za začetek kajenja njihovih otrok.

(5)

Člen 9(2) Direktive 2001/37/ES določa, da Komisija zdravstvena opozorila iz Priloge I k navedeni direktivi prilagodi znanstvenemu in tehničnemu napredku. Poleg tega je v smernicah za pakiranje in označevanja tobaka (2), sprejetih na tretji konferenci pogodbenic Okvirne konvencije SZO o nadzoru tobaka novembra 2008, predlagano, da se pravni ukrepi za pakiranje in označevanje tobačnih izdelkov redno pregledujejo in posodabljajo ob novih dokazih in zmanjševanju učinka posebnih zdravstvenih opozoril.

(6)

Obstoječa dodatna opozorila iz Priloge I k Direktivi 2001/37/ES je zato treba pregledati, da se ohrani in okrepi njihov učinek ter da se upošteva nov znanstveni razvoj.

(7)

Pregled mora temeljiti na rezultatih pregleda obstoječega znanja o označevanju tobačnih izdelkov in učinku uživanja tobaka na zdravje ter testiranja opozoril v vseh državah članicah.

(8)

Ukrepi iz te direktive so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 10(1) Direktive 2001/37/ES, Evropski parlament in Svet pa jim nista nasprotovala –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga I k Direktivi 2001/37/ES se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 28. marca 2014. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih določb predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Države članice lahko nadaljujejo s trženjem izdelkov, ki niso skladni z določbami iz te direktive, do 28. marca 2016.

Člen 4

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 7. marca 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 194, 18.7.2001, str. 26.

(2)  FCTC/COP3(10) Smernice za izvajanje člena 11 Okvirne konvencije SZO o nadzoru tobaka (pakiranje in označevanje tobačnih izdelkov).


PRILOGA

„PRILOGA I

Seznam dodatnih zdravstvenih opozoril

(iz člena 5(2)(b))

1.

Kajenje povzroča 9 od 10 primerov pljučnega raka.

2.

Kajenje povzroča raka ust in žrela.

3.

Kajenje poškoduje vaša pljuča.

4.

Kajenje povzroča srčni infarkt.

5.

Kajenje povzroča možgansko kap in invalidnost.

6.

Kajenje maši vaše žile.

7.

Kajenje povečuje tveganje za slepoto.

8.

Kajenje škoduje vašim zobem in dlesnim.

9.

Kajenje lahko ubije vašega še nerojenega otroka.

10.

Vaš tobačni dim škoduje vašim otrokom, družini in prijateljem.

11.

Otroci kadilcev bodo bolj verjetno tudi sami začeli kaditi.

12.

Opustite kajenje – ostanite živi za svoje bližnje (1).

13.

Kajenje zmanjšuje plodnost.

14.

Kajenje povečuje tveganje za impotenco.


(1)  Dopolniti s sklicem na telefonsko številko/internetni naslov za prenehanje kajenja, če obstaja v zadevni državi članici.“


Top