Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012L0007

Direktiva Komisije 2012/7/EU z dne 2. marca 2012 o spremembi dela III Priloge II k Direktivi 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z varnostjo igrač zaradi prilagoditve tehničnemu napredku Besedilo velja za EGP

OJ L 64, 3.3.2012, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 048 P. 154 - 155

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/7/oj

3.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 64/7


DIREKTIVA KOMISIJE 2012/7/EU

z dne 2. marca 2012

o spremembi dela III Priloge II k Direktivi 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z varnostjo igrač zaradi prilagoditve tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o varnosti igrač (1) in zlasti člena 46.1(b) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2009/48 določa mejne vrednosti za kadmij, ki temeljijo na priporočilih nizozemskega Nacionalnega inštituta za javno zdravje in okolje (RIVM) iz poročila iz leta 2008 z naslovom „Kemikalije v igračah. Splošna metodologija za ocenjevanje kemične varnosti igrač s poudarkom na elementih“. Priporočila RIVM temeljijo na predpostavki, da izpostavljenost otrok kemikalijam v igračah ne sme presegati določene ravni, poimenovane „dopusten dnevni vnos“. Glede na to, da so otroci izpostavljeni tudi kemikalijam iz drugih virov, se sme za igrače določiti le odstotek dopustnega dnevnega vnosa. Znanstveni odbor za toksičnost, ekotoksičnost in okolje (CSTEE) je v svojem poročilu iz leta 2004 priporočil, da se za igrače določi največ 10 % dopustnega dnevnega vnosa. Za kadmij in druge kemične snovi, ki so še zlasti toksične, pa priporočena količina ne sme preseči 5 % dopustnega dnevnega vnosa za zagotovitev prisotnosti zgolj sledi, združljivih z dobro proizvodno prakso.

(2)

V skladu s priporočili RIVM je treba za pridobitev mejnih vrednosti za kemične snovi iz Direktive 2009/48/ES največji odstotek dopustnega dnevnega vnosa pomnožiti s težo otroka, ki je ocenjena na 7,5 kg, in deliti s količino zaužitega materiala igrač.

(3)

Za kadmij je RIVM uporabil dopustni tedenski vnos 7 μg/kg, ki ga je skupni odbor strokovnjakov za aditive za živila Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo ter Svetovne zdravstvene organizacije (JECFA) določil leta 1989 in potrdil leta 2001. Uporabljen je bil varnostni faktor 2, torej je bila za dopustni tedenski vnos določena vrednost 3,5 μg/kg, za dopustni dnevni vnos pa 0,5 μg/kg.

(4)

Za opredelitev možnih scenarijev izpostavljenosti kemičnim snovem je RIVM za količino zaužitega materiala igrač določil 8 mg na dan za material, postrgan s površine igrače, 100 mg za lomljiv material igrač in 400 mg za tekoč ali lepljiv material igrač. Znanstveni odbor za zdravstvena in okoljska tveganja (SCHER) je v svojem mnenju z naslovom „Tveganja organskih snovi CMR v igračah“ z dne 18. maja 2010 navedene vrednosti podprl.

(5)

Potem ko je bila vrednost, ki ustreza 5 % dopustnega dnevnega vnosa, pomnožena s težo otroka in deljena s količino zaužitega materiala igrač, so bile za kadmij določene naslednje mejne vrednosti: 23 mg/kg za material, postrgan s površine igrače, 1,9 mg/kg za suh material in 0,5 mg/kg za tekoči material.

(6)

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je v svojem mnenju z dne 30. januarja 2009 sklenila, da dopustni dnevni vnos, ki ga je leta 1989 določil in leta 2001 potrdil JECFA, glede na najnovejša dognanja o toksičnosti kadmija ni več primeren. EFSA je za dopustni tedenski vnos določila novo vrednost 2,5 μg/kg, kar pomeni dopustni dnevni vnos 0,36 μg/kg.

(7)

Če se mejna vrednost, ki ustreza 5 % novega dopustnega dnevnega vnosa, pomnoži s težo otroka in deli s količino zaužitega materiala igrač, se za kadmij dobijo naslednje mejne vrednosti: 17 mg/kg za material, postrgan s površine igrače, 1,3 mg/kg za suh material in 0,3 mg/kg za tekoči material.

(8)

Direktivo 2009/48/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Odbora za varnost igrač –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Del III Priloge II k Direktivi 2009/48/ES se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise za uskladitev s to direktivo najpozneje do 20. januarja 2013. Komisiji nemudoma sporočijo besedilo navedenih predpisov.

Navedene predpise uporabljajo od 20. julija 2013.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Države članice določijo način sklicevanja.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedila glavnih določb nacionalne zakonodaje, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 2. marca 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 170, 30.6.2009, str. 1.


PRILOGA

Del III Priloge II k Direktivi 2009/48/ES se spremeni:

V točki 13 se vnos za kadmij nadomesti z naslednjim:

Element

mg/kg

v suhem, lomljivem, prahastem ali prožnem materialu za igrače

mg/kg

v tekočem ali lepljivem materialu za igrače

mg/kg

v materialu, postrganem s površine igrače

„Kadmij

1,3

0,3

17“


Top