EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0505

2012/505/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 17. septembra 2012 o priznanju Egipta v skladu z Direktivo 2008/106/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede sistemov za usposabljanje pomorščakov in izdajanje spričeval pomorščakom (notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 6297)

OJ L 252, 19.9.2012, p. 57–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 004 P. 3 - 3

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/505/oj

19.9.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 252/57


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 17. septembra 2012

o priznanju Egipta v skladu z Direktivo 2008/106/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede sistemov za usposabljanje pomorščakov in izdajanje spričeval pomorščakom

(notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 6297)

(2012/505/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2008/106/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov (1) in zlasti prvega pododstavka člena 19(3) Direktive,

ob upoštevanju zahtevka Cipra z dne 13. maja 2005, Združenega kraljestva z dne 25. septembra 2006 in Helenske republike z dne 26. oktobra 2006,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Direktivo 2008/106/ES se lahko države članice odločijo, da overijo ustrezna spričevala pomorščakov, ki so jih izdale tretje države, če je zadevno tretjo državo priznala Komisija. Navedene tretje države morajo izpolnjevati vse zahteve Konvencije o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov Mednarodne pomorske organizacije (IMO) iz leta 1978 (Konvencija STCW) (2), kakor je bila revidirana leta 1995.

(2)

Zahtevki za priznanje Egipta so bili predloženi z dopisom Cipra z dne 13. maja 2005, dopisom Združenega kraljestva z dne 25. septembra 2006 in dopisom Helenske republike z dne 26. oktobra 2006. Na podlagi navedenih zahtevkov je Komisija ocenila sistem za usposabljanje in izdajanje spričeval v Egiptu, da bi preverila, ali ta država izpolnjuje vse zahteve Konvencije STCW in ali so bili sprejeti ustrezni ukrepi za preprečevanje goljufij v zvezi s spričevali. Ocena je temeljila na rezultatih inšpekcijskega pregleda, ki so ga decembra 2006 opravili izvedenci Evropske agencije za pomorsko varnost. Med navedenim inšpekcijskim pregledom so bile v sistemu za usposabljanje in izdajanje spričeval odkrite nekatere pomanjkljivosti.

(3)

Komisija je državam članicam predložila poročilo o rezultatih ocene.

(4)

Komisija je z dopisi z dne 16. februarja 2009, 21. septembra 2010 in 20. decembra 2011 od Egipta zahtevala predložitev dokazov, da so bile odkrite pomanjkljivosti odpravljene.

(5)

Egipt je v dopisih z dne 12. novembra 2009, 25. novembra 2010 in 28. februarja 2012 predložil zahtevane informacije in dokaze glede izvajanja ustreznih in zadostnih korektivnih ukrepov za odpravo pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene med oceno skladnosti.

(6)

Rezultat ocene skladnosti in ocena informacij, ki jih je predložil Egipt, kažeta, da ta država izpolnjuje zahteve Konvencije STCW in da je sprejela ustrezne ukrepe za preprečevanje goljufij v zvezi s spričevali.

(7)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Odbora za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Egipt se prizna za namene člena 19 Direktive 2008/106/ES glede sistemov za usposabljanje pomorščakov in izdajanje spričeval pomorščakom.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 17. septembra 2012

Za Komisijo

Siim KALLAS

Podpredsednik


(1)  UL L 323, 3.12.2008, str. 33.

(2)  Sprejela jo je Mednarodna pomorska organizacija.


Top