Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0181

2012/181/EU: Izvedbeni sklep Sveta z dne 26. marca 2012 o dovolitvi Romuniji, da uvede posebni ukrep, ki odstopa od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

OJ L 92, 30.3.2012, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/181/oj

30.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 92/26


IZVEDBENI SKLEP SVETA

z dne 26. marca 2012

o dovolitvi Romuniji, da uvede posebni ukrep, ki odstopa od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

(2012/181/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (1) in zlasti člena 395(1) Direktive,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V dopisu, ki ga je Komisija evidentirala 30. avgusta 2011, je Romunija zaprosila za dovoljenje, da uvede posebni ukrep, ki odstopa od točke 18 člena 287 Direktive 2006/112/ES, da bi lahko oprostila davčne zavezance, katerih letni promet ne presega zneska 65 000 EUR v protivrednosti nacionalne valute po menjalnem tečaju na dan pristopa Romunije k Evropski uniji. Ta ukrep bi navedene davčne zavezance oprostil nekaterih ali vseh obveznosti glede davka na dodano vrednost (DDV) iz poglavij 2 do 6 naslova XI Direktive 2006/112/ES.

(2)

V skladu z drugim pododstavkom člena 395(2) Direktive 2006/112/ES je Komisija z dopisom z dne 8. novembra 2011 o zahtevi Romunije obvestila druge države članice. Komisija je z dopisom z dne 9. novembra 2011 Romunijo obvestila, da ima vse informacije, ki jih potrebuje za presojo zahteve.

(3)

V naslovu XII Direktive 2006/112/ES je državam članicam že na voljo možnost posebne ureditve za mala podjetja. Ukrep odstopa od naslova XII Direktive 2006/112/ES samo, če je prag letnega prometa davčnega zavezanca v ureditvi višji od dovoljenega v Romuniji iz točke 18 člena 287 Direktive 2006/112/ES, ki je 35 000 EUR.

(4)

Višji prag v posebni ureditvi za majhna podjetja je poenostavitveni ukrep, saj lahko znatno zmanjša obveznosti glede DDV za najmanjša podjetja, obenem pa posebna ureditev za davčne zavezance ni obvezna. Na splošno se pričakuje, da bo ta ukrep izboljšal splošno raven spoštovanja predpisov o DDV.

(5)

Komisija je v predlog direktive z dne 29. oktobra 2004 o spremembi Direktive Sveta 77/388/EGS z namenom poenostavitve obveznosti glede davka na dodano vrednost vključila določbe, ki državam članicam omogočajo, da za ureditev oprostitve DDV določijo zgornjo mejo letnega prometa v vrednosti do 100 000 EUR ali njeni protivrednosti v nacionalni valuti, pri čemer se lahko ta znesek vsako leto ažurira. Zahteva Romunije je v skladu s tem predlogom.

(6)

Ukrep ne vpliva na lastne vire Unije, pridobljene s pobiranjem DDV, in ima zgolj zanemarljiv učinek na skupni znesek davčnih prihodkov Romunije, zbranih na stopnji končne porabe –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Z odstopanjem od točke 18 člena 287 Direktive 2006/112/ES se Romuniji dovoli oprostitev od plačila DDV za davčne zavezance, katerih letni promet ne presega zneska 65 000 EUR v protivrednosti nacionalne valute po menjalnem tečaju na dan njenega pristopa k Evropski uniji.

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati z dnem, ko je naslovnik o njem uradno obveščen.

Uporablja se do začetka veljavnosti direktive o spremembah zgornjih mej letnega prometa, do katerih so lahko davčni zavezanci oproščeni od plačila DDV, oziroma do 31. decembra 2014, če ta datum nastopi prej.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na Romunijo.

V Bruslju, 26. marca 2012

Za Svet

Predsednik

N. WAMMEN


(1)  UL L 347, 11.12.2006, str. 1.


Top