EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0014(01)

2012/433/EU: Sklep Evropske centralne banke z dne 18. julija 2012 o razveljavitvi Sklepa ECB/2012/3 o primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika, v kontekstu ponudbe Helenske republike za izmenjavo dolga (ECB/2012/14)

OJ L 199, 26.7.2012, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/433/oj

26.7.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 199/26


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 18. julija 2012

o razveljavitvi Sklepa ECB/2012/3 o primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika, v kontekstu ponudbe Helenske republike za izmenjavo dolga

(ECB/2012/14)

(2012/433/EU)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prve alinee člena 127(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti prve alinee člena 3.1, člena 12.1, člena 18 in druge alinee člena 34.1,

ob upoštevanju Smernice ECB/2011/14 z dne 20. septembra 2011 o instrumentih in postopkih denarne politike Eurosistema (1) ter zlasti oddelka 1.6 in oddelkov 6.3.1 in 6.3.2 v Prilogi I k Smernici,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 18.1 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke lahko Evropska centralna banka (ECB) in nacionalne centralne banke držav članic, katerih valuta je euro, sklepajo kreditne posle s kreditnimi institucijami in drugimi udeleženci na trgu na podlagi ustreznega zavarovanja posojil. Merila za ugotavljanje primernosti zavarovanja za potrebe operacij denarne politike Eurosistema so določena v Prilogi I k Smernici ECB/2011/14.

(2)

V skladu z oddelkom 1.6 Priloge I k Smernici ECB/2011/14 lahko Svet ECB kadar koli spremeni instrumente, pogoje, merila in postopke za izvajanje operacij denarne politike Eurosistema. V skladu z oddelkom 6.3.1 Priloge I k Smernici ECB/2011/14 si Eurosistem pridržuje pravico, da na podlagi informacij, ki so zanj relevantne, ugotovi, ali izdaja, izdajatelj, dolžnik ali garant izpolnjujejo njegove zahteve glede visokih bonitetnih standardov.

(3)

V kontekstu ponudbe za izmenjavo dolga, ki jo je Helenska republika dala imetnikom tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči grška država, je bilo dne 24. februarja 2012 v korist nacionalnih centralnih bank zagotovljeno izboljšanje kakovosti zavarovanja v obliki sheme povratnega nakupa za podkrepitev kakovosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje jamči Helenska republika.

(4)

Kot izjemen ukrep se na podlagi Sklepa ECB/2012/3 z dne 5. marca 2012 o primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika, v kontekstu ponudbe Helenske republike za izmenjavo dolga (2) minimalne zahteve Eurosistema glede pragov kreditne kvalitete začasno niso uporabljale za tržne dolžniške instrumente, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika, ti instrumenti pa so bili označeni kot primerni za čas trajanja izboljšanja kakovosti zavarovanja.

(5)

Ob koncu izboljšanja kakovosti zavarovanja in glede na to, da trenutno ni zagotovljeno, da bi tržni dolžniški instrumenti, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika, predstavljali ustrezno zavarovanje, je Svet ECB odločil, da za te instrumente veljajo pragovi kreditne kvalitete v Eurosistemu, določeni v oddelku 6.3.2 v Prilogi I k Smernici ECB/2011/14.

(6)

Sklep ECB/2012/3 je zato treba razveljaviti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Razveljavitev Sklepa ECB/2012/3

Sklep ECB/2012/3 se razveljavi.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati dne 25. julija 2012.

V Frankfurtu na Majni, 18. julija 2012

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  1 UL L 331, 14.12.2011, str. 1.

(2)  2 UL L 77, 16.3.2012, str. 19.


Top