Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1161

Uredba Komisije (EU) št. 1161/2011 z dne 14. novembra 2011 o spremembi Direktive 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Komisije (ES) št. 953/2009 glede seznamov mineralnih snovi, ki se lahko dodajo živilom Besedilo velja za EGP

OJ L 296, 15.11.2011, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 023 P. 299 - 300

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1161/oj

15.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 296/29


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1161/2011

z dne 14. novembra 2011

o spremembi Direktive 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Komisije (ES) št. 953/2009 glede seznamov mineralnih snovi, ki se lahko dodajo živilom

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. junija 2002 o približevanju zakonodaj držav članic o prehranskih dopolnilih (1) in zlasti člena 4(5) Direktive,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1925/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o dodajanju vitaminov, mineralov in nekaterih drugih snovi živilom (2) ter zlasti člena 3(3) Uredbe,

ob upoštevanju Direktive 2009/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o živilih za posebne prehranske namene (3) in zlasti člena 4(3) Direktive,

po posvetovanju z Evropsko agencijo za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: EFSA),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga II k Direktivi 2002/46/ES določa seznam vitaminov in mineralnih snovi, ki se lahko uporabljajo v proizvodnji prehranskih dopolnil. Uredba Komisije (ES) št. 1170/2009 (4) je nadomestila prilogi I in II k Direktivi 2002/46/ES. Sprejeti je treba spremembe seznama iz Priloge II k Direktivi 2002/46/ES, kakor je bila spremenjena z navedeno uredbo, v skladu z zahtevami iz člena 4 in s postopkom iz člena 13(3) navedene direktive.

(2)

Priloga II k Uredbi (ES) št. 1925/2006 določa seznam vitaminov in mineralnih snovi, ki se lahko dodajo k živilom.

(3)

Priloga k Uredbi Komisije (ES) št. 953/2009 (5) določa seznam snovi, ki se lahko dodajo za posebne prehranske namene v živilih za posebne prehranske namene.

(4)

EFSA je ocenila nove mineralne snovi za uporabo v živilih. Snovi, za katere je EFSA izrekla pozitivno mnenje, je treba dodati na sezname navedenih aktov.

(5)

Posvetovanje z zainteresiranimi stranmi je bilo izvedeno prek svetovalne skupine za prehranjevalno verigo ter zdravje živali in rastlin, upoštevale pa so se tudi posredovane pripombe.

(6)

Direktivo 2002/46/ES, Uredbo (ES) št. 1925/2006 in Uredbo (ES) št. 953/2009 je zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, Evropski parlament in Svet pa jim nista nasprotovala –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Točka B Priloge II k Direktivi 2002/46/ES se spremeni:

(a)

za vnosom „železov fosfat“ se vstavita naslednja vnosa:

„amonijev železov fosfat

natrijev železov EDTA“;

(b)

za vnosom „natrijeve soli ortofosforne kisline“ se vstavita naslednja vnosa:

„natrijev sulfat

kalijev sulfat“.

Člen 2

Točka 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 1925/2006 se spremeni:

(a)

za vnosom „železov sulfat“ se vstavita naslednja vnosa:

„amonijev železov fosfat

natrijev železov EDTA“;

(b)

za vnosom „kromov (III) sulfat in njegov heksahidrat“ se vstavi naslednji vnos:

„kromov pikolinat“.

Člen 3

Kategorija 2 (minerali) Priloge k Uredbi (ES) št. 953/2009 se spremeni:

(a)

za vnosom „železov sulfat“ se vstavita naslednja vnosa:

„amonijev železov fosfat

x

 

natrijev železov EDTA

x“

 

(b)

za vnosom „kromov (III) sulfat in njegov heksahidrat“ se vstavi naslednji vnos:

„kromov pikolinat

x“

 

Člen 4

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. novembra 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 183, 12.7.2002, str. 51.

(2)  UL L 404, 30.12.2006, str. 26.

(3)  UL L 124, 20.5.2009, str. 21.

(4)  UL L 314, 1.12.2009, str. 36.

(5)  UL L 269, 14.10.2009, str. 9.


Top