EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1129

Uredba Komisije (EU) št. 1129/2011 z dne 11. novembra 2011 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z vzpostavitvijo seznama Unije aditivov za živila Besedilo velja za EGP

OJ L 295, 12.11.2011, p. 1–177 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 045 P. 131 - 307

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/11/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1129/oj

12.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 295/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1129/2011

z dne 11. novembra 2011

o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z vzpostavitvijo seznama Unije aditivov za živila

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (1) ter zlasti člena 10, člena 30(1) in člena 30(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1333/2008 določa vzpostavitev seznama Unije aditivov za živila, odobrenih za uporabo v živilih, in pogoje njihove uporabe.

(2)

Aditive za živila, ki se trenutno smejo uporabljati v živilih v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 94/35/ES z dne 30. junija 1994 o sladilih za uporabo v živilih (2), Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 94/36/ES z dne 30. junija 1994 o barvilih za uporabo v živilih (3) in Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 95/2/ES z dne 20. februarja 1995 o aditivih za živila razen barvil in sladil (4), je po pregledu skladnosti s členi 6, 7 in 8 Uredbe (ES) št. 1333/2008 treba vključiti v Prilogo II k Uredbi. Pregled ne sme vključevati nove ocene tveganja Evropske agencije za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija). Aditivi za živila in uporabe, ki niso več potrebni, se ne vključijo v Prilogo II k navedeni uredbi.

(3)

Le aditivi za živila, vključeni v seznam Unije iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008, se lahko dajo v promet in uporabljajo v živilih v skladu s pogoji uporabe iz navedene priloge. Aditive je treba navesti na podlagi kategorij živil, katerim se lahko dodajo. Za olajšanje prenosa in izboljšanje preglednosti postopka odobritve je primerno razviti nov sistem kategorizacije živil, ki bo služil kot osnova za Prilogo II.

(4)

V obstoječem splošnem standardu za aditive za živila, določenem v Codexu Alimentariusu  (5), se uporablja sistem kategorije živil, ki je bil izhodišče za razvoj sistema Unije. Vendar je navedeni sistem treba prilagoditi tako, da upošteva specifičnost obstoječih odobritev aditivov za živila v Uniji. Upoštevane so bile tudi trenutno veljavne sektorsko specifične določbe Unije o živilih. Kategorije se oblikujejo z enim samim namenom, in sicer za seznam odobrenih aditivov in njihovih pogojev uporabe.

(5)

Zaradi jasnosti je treba navesti aditive za živila v skupinah aditivov za odobritev za nekatera živila. Zagotoviti je treba smernice za opis različnih kategorij, da se zagotovi enotna razlaga. Po potrebi je mogoče v skladu s členom 19 Uredbe (ES) št. 1333/2008 sprejeti razlagalne odločitve, da se pojasni, ali določeno živilo spada v določeno kategorijo živil.

(6)

Nitriti (E 249–250) se uporabljajo kot konzervansi v mesnih proizvodih za nadzor morebitnega razvoja škodljivih bakterij, zlasti Clostridium botulinum. Vendar lahko uporaba nitritov v mesu povzroči tvorbo nitrozaminov, ki so rakotvorne snovi. Trenutna odobritev za nitrite kot aditive za živila zagotavlja ravnotežje med temi učinki ter upošteva znanstveno mnenje Agencije in potrebo po ohranitvi nekaterih tradicionalnih živil na trgu. Največje dovoljene vsebnosti za nekatere tradicionalno proizvedene mesne proizvode so določene v Prilogi III k Direktivi 95/2/ES. Navedene mejne vsebnosti je treba ohraniti v ustrezno določenih in opredeljenih proizvodih; vendar mora biti jasno, da se mejne vsebnosti nanašajo na konec proizvodnega procesa. Poleg tega se bo Komisija z državami članicami, zainteresiranimi stranmi in Agencijo posvetovala o možnosti zmanjšanja trenutno veljavnih največjih mejnih vsebnosti v vseh mesnih proizvodih in nadaljnji poenostavitvi pravil za tradicionalno proizvedene proizvode. Glede na izid posvetovanja bo Komisija proučila, ali je primerno predlagati spremembe največjih dovoljenih vsebnosti nitritov, ki se lahko dodajo nekaterim mesnim proizvodom.

(7)

Edini dovoljeni aditivi za pripravljeno namizno vodo, zajeto v kategoriji 14.1.1, so fosforna kislina in fosfati. Ob upoštevanju, da je namen Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 nadalje uskladiti uporabo aditivov za živila v Uniji in zagotoviti učinkovito delovanje notranjega trga, se mineralne soli, dodane pripravljenim vodam za namene standardizacije, ne smejo šteti kot aditivi in se zato ne smejo vključiti v področje uporabe te uredbe.

(8)

Agencija mora vse trenutno odobrene aditive za živila ponovno oceniti v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 257/2010 (6), ki določa program za ponovno oceno odobrenih aditivov za živila. Ponovna ocena aditivov za živila se opravi v skladu s prednostnimi nalogami iz navedene uredbe.

(9)

Agencija je januarja 2008 sprejela mnenje o likopenu (7), v katerem je izpeljala sprejemljiv dnevni vnos (ADI) 0,5 mg/kg telesne teže dnevno za likopen (E 160d) iz vseh virov, in ugotovila, da morebitni vnos lahko presega ADI, zlasti pri otrocih. Uporabo likopena kot barvila za živila je zato treba omejiti.

(10)

Agencija je septembra 2009 sprejela znanstvena mnenja o sončno rumenem FCF (E 110) (8), kinolinsko rumenem (E 104) (9) in rdečem 4R (E 124) (10). Agencija je na podlagi ocene izpostavljenosti s hrano v znanstvenih mnenjih navedla, da so v primeru kinolinsko rumenega in rdečega 4R pri najvišjih ravneh uporabe ocene vnosa v povprečnih in visokih percentilih načeloma višje od ADI. Tudi izpostavljenost sončno rumenemu je lahko previsoka, zlasti pri otrocih, starih od 1 do 10 let. Ocene vnosa se izračunajo na podlagi ravni uporabe, ki jo je prehrambena industrija predložila leta 2009. Komisija pregleduje trenutno odobrene uporabe in stopnje uporabe, da preveri, ali je izpostavljenost tem snovem za potrošnike varna, ter namerava do julija 2011 pripraviti nov predlog z revidiranimi ravnmi.

(11)

Agencija je v mnenju o varnosti vnosa aluminija s hrano, sprejetem 22. maja 2008, navedla, da bi lahko bila izpostavljenost za velik del evropskega prebivalstva prevelika. Agencija ni mogla dokončno ugotoviti, kateri specifični viri prispevajo h količini vsebnosti aluminija v posameznem živilu, na primer iz uporabe aditivov k živilom in količine, sproščene v hrano med obdelovanjem in skladiščenjem živil iz folij, embalaže ali pripomočkov, ki vsebujejo aluminij. Za zmanjšanje izpostavljenosti aluminiju je treba omejiti uporabo nekaterih aditivov za živila, ki vsebujejo aluminij. Komisija pripravlja ukrepe za omejitev izpostavljenosti aditivom, ki vsebujejo aluminij, in namerava do septembra 2011 pripraviti predlog z revidiranimi mejnimi vsebnostmi.

(12)

Zainteresirane strani so bile pozvane, da zagotovijo informacije o uporabi in potrebi po uporabi barvil za živila iz Priloge V k Direktivi 94/36/ES. Nekatera od navedenih barvil za živila se trenutno ne uporabljajo v nekaterih kategorijah živil iz navedene priloge. Vendar bi morala nekatera od navedenih odobrenih barvil ostati na seznamu, saj bi lahko v celoti ali delno nadomestila barvila, ki bi lahko pri Agenciji med ponovno oceno zbudila zaskrbljenost. V tem trenutku je mogoče število odobrenih barvil za živila zmanjšati v naslednjih kategorijah živil: aromatizirani topljeni sir, konzervirano rdeče sadje, ribja pašteta in pašteta iz rakov, predhodno kuhani raki in dimljene ribe.

(13)

Proizvajalec barvila za živila etilni ester beta-apo-8'-karotenske kisline (C 30) (E 160f) ne ponuja več, nosilci dejavnosti pa ne podpirajo več ponovne ocene Agencije za to snov. Zato se ta aditiv ne sme vključiti na seznam Unije.

(14)

Uporaba barvila za živila kantaksantina (E 161g) je dovoljena le v „Saucisses de Strasbourg“. Komisija je bila obveščena, da se to barvilo za živila ne uporablja več. Zato se dovoljenje za uporabo tega aditiva v „Saucisses de Strasbourg“ ne sme vključiti na seznam Unije. Vendar Direktiva 2009/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o barvilih, ki se lahko dodajajo zdravilom (11), določa, da države članice za barvanje zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini ne uporabljajo nobenih barvil razen tistih, ki so zajeta v Prilogi I k Direktivi 94/36/ES. Kantaksantin se trenutno uporablja v nekaterih zdravilih. Zato mora aditiv ostati na seznamu odobrenih aditivov.

(15)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 884/2007 z dne 26. julija 2007 o nujnih ukrepih za začasno prekinitev uporabe barvila za živila rdeče 2G (E 128) (12) je bila prekinjena uporaba barvila v živilih ter dajanje v promet živil, ki vsebujejo to barvilo. Zato se rdeče 2G (E 128) ne sme vključiti na seznam Unije.

(16)

Med ponovno oceno Agencije se je izkazalo, da se barvilo za živila rjavo FK (E 154), ki je odobreno samo za uporabo v Kippers, ne uporablja več. Agencija med ponovno oceno zaradi pomanjkljivosti v razpoložljivih podatkih glede toksičnosti ni mogla dokončno ugotoviti, ali je uporaba te snovi varna (13). Zato se ta aditiv ne sme vključiti na seznam Unije.

(17)

Sredstvo proti sprijemanju, silicijev dioksid (E 551), je v skladu z Direktivo 95/2/ES trenutno odobreno za več namenov. Znanstveni odbor za prehrano je v mnenju z dne 18. maja 1990 (14) ta aditiv glede sprejemljivega dnevnega vnosa (ADI) uvrstil v skupino „ni določen“. Obstaja tehnološka potreba, da se uporaba razširi na višje vsebnosti, kot so trenutno odobrene pri nadomestkih za sol. Taka uporaba bi koristila potrošnikom, saj bi zagotovila nadomestek za sol proti sprijemanju, ki so v prodaji v vročih in vlažnih evropskih državah; saj učinki sprijemanja trenutno povzročajo neprimerno in pogosto nemogočo uporabo nadomestkov za sol. Zato je primerno, da se odobri povečana največja mejna vsebnost pri nadomestkih za sol.

(18)

Agencija je ocenila informacije o varnosti osnovnega kopolimera metakrilata kot sredstva za glaziranje/sredstva za oblogo v trdnih prehranskih dopolnilih. Agencija je v mnenju z dne 10. februarja 2010 navedla, da ta uporaba ne ogroža varnosti, ker se osnovni kopolimer metakrilata po oralni uporabi skorajda ne absorbira iz gastrointestinalnega trakta. Pričakuje se, da bo imel aditiv velik tehnološki pomen glede zadrževanja vlage in prekrivanja okusa različnih hranil v kombinaciji s hitrim sproščanjem hranil v želodcu. Zato je primerno, da se odobri uporaba osnovnega kopolimera metakrilata kot sredstva za glaziranje/sredstva za oblogo v trdnih prehranskih dopolnilih, kot so opredeljena v členu 2 Direktive 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (15) pri ravni 100 000 mg/kg. Temu novemu aditivu za živila bo dodeljena številka E, in sicer E 1205.

(19)

Treba je urediti uporabo aditivov v namiznih sladilih, kot so opredeljena v točki (g) člena 3(2) Uredbe (ES) št. 1333/2008. Navedeni pripravki vsebujejo dovoljena sladila in so namenjeni prodaji končnemu potrošniku kot nadomestek za sladkor. Potreba po aditivih se lahko razlikuje glede na različne oblike, v katerih so prisotni: tekočina, prah ali tableta.

(20)

Prenos aditivov za živila v Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 je treba šteti kot popoln v skladu s členom 34 navedene uredbe od dneva začetka uporabe sprememb, ki jih uvaja ta uredba. Do takrat se še naprej uporabljajo določbe člena 2(1), (2) in (4) Direktive 94/35/ES, člena 2(1) do (6) in člena 2(8) do (10) Direktive 94/36/ES, členov 2 in 4 Direktive 95/2/ES ter prilog k tem direktivam.

(21)

Na trenutno uporabo aditivov, zajetih v členih 6, 7 in 8 Uredbe (ES) št. 1333/2008, prenos na seznam Unije ne sme vplivati. Vendar je treba zagotoviti prehodno obdobje, ki nosilcem dejavnosti omogoča usklajevanje z določbami te uredbe.

(22)

Treba je pojasniti izjeme načela prenosa v sestavljenem živilu, razen tistih iz Priloge II, kot je določeno v točki (a) člena 18(1) Uredbe (ES) št. 1333/2008. V členu 3 Direktive 95/2/ES in členu 3 Direktive 94/36/ES se ta izjema uporablja za živila, ki so zdaj navedena v Preglednici 1 oziroma Preglednici 2. V drugih sestavljenih živilih, ki spadajo v kategorije, navedene v delu E (kot so juhe, omake, solate itd.), se še naprej uporablja načelo prenosa.

(23)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, Evropski parlament in Svet pa jim nista nasprotovala –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Uredbe (ES) št. 1333/2008

Priloga II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 se nadomesti z besedilom Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Prehodne določbe

1.   Priloga II k Uredbi (ES) št. 1333/2008, kakor je bila spremenjena s to uredbo, se uporablja od 1. junija 2013.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 se od datuma začetka veljavnosti te uredbe uporabljajo naslednji vnosi v Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1333/2008:

(a)

v točki 3 dela B vnos o osnovnem kopolimeru metakrilata (E 1205);

(b)

v točki 12.1.2 dela E vnos o uporabi silicijevega dioksida (E 551) v nadomestkih za sol;

(c)

v točki 17.1 dela E vnos o uporabi osnovnega kopolimera metakrilata (E 1205) v prehranskih dopolnilih, dobavljenih v trdi obliki.

3.   Določbe člena 2(1), (2) in (4) Direktive 94/35/ES, člena 2(1) do (6) ter člena 2(8), (9) in (10) Direktive 94/36/ES, členov 2 in 4 Direktive 95/2/ES ter prilog k navedenim direktivam se prenehajo uporabljati 1. junija 2013.

4.   Z odstopanjem od odstavka 3 se vnos v Prilogi IV k Direktivi 95/2/ES glede uporabe silicijevega dioksida (E 551) v nadomestkih za sol preneha uporabljati z datumom začetka veljavnosti te uredbe.

5.   Živila, ki so bila zakonito dana v promet pred 1. junijem 2013, vendar niso skladna s to uredbo, se lahko še naprej tržijo do datuma minimalne trajnosti ali datuma uporabe.

Člen 3

Uredba (ES) št. 884/2007 se razveljavi s 1. junijem 2013.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah.

V Bruslju, 11. novembra 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 354, 31.12.2008, str. 16.

(2)  UL L 237, 10.9.1994, str. 3.

(3)  UL L 237, 10.9.1994, str. 13.

(4)  UL L 61, 18.3.1995, str. 1.

(5)  GSFA, Codex STAN 192–1995.

(6)  UL L 80, 26.3.2010, str. 19.

(7)  EFSA Journal (2008) 674, str. 1.

(8)  EFSA Journal 2009; 7(11):1330.

(9)  EFSA Journal 2009; 7(11):1329.

(10)  EFSA Journal 2009; 7(11):1328.

(11)  UL L 109, 30.4.2009, str. 10.

(12)  UL L 195, 27.7.2007, str. 8.

(13)  EFSA Journal 2010; 8(4):1535.

(14)  Mnenje Znanstvenega odbora za prehrano o prvi skupini aditivov za živila za različne tehnološke funkcije, Poročilo SCF (25. serija, 1991).

(15)  UL L 183, 12.7.2002, str. 51.


PRILOGA

„PRILOGA II

Seznam Unije aditivov za živila, odobrenih za uporabo v živilih, in pogoji uporabe

DEL A

1.   Uvod

Ta seznam Unije vključuje:

ime aditiva za živila in njegovo E-številko,

živila, katerim se lahko doda aditiv za živila,

pogoje, v skladu s katerimi se lahko uporabi aditiv za živila,

omejitve pri aditivih za živila, ki se prodajajo neposredno končnemu potrošniku.

2.   Splošne določbe za navedene aditive za živila in pogoji uporabe

1.

Kot aditivi v živilih se lahko uporabljajo samo snovi iz dela B.

2.

Aditivi se lahko uporabljajo samo v živilih in samo pod pogoji iz dela E te priloge.

3.

V delu E te priloge so živila našteta na podlagi kategorij živil iz dela D te priloge, aditivi pa so razporejeni v skupine na podlagi opredelitev iz dela C te priloge.

4.

Aluminijevi laki, pripravljeni iz naštetih barvil, so odobreni.

5.

Barvil E 123, E 127, E 160b, E 173 in E 180 se ne sme prodajati neposredno potrošnikom.

6.

Snovi, naštete pod številkami E 407, E 407a in E 440, se lahko standardizirajo s sladkorji, pod pogojem, da je to navedeno poleg E-številke in specifičnega imena.

7.

Kadar ima oznako ‚za prehranske namene‘, se nitrit lahko prodaja samo v zmesi s soljo ali nadomestkom za sol.

8.

Načelo prenosa iz člena 18(1)(a) Uredbe (ES) št. 1333/2008 se ne uporablja za živila iz Preglednice 1 glede aditivov za živila na splošno in za živila iz Preglednice 2 glede barvil za živila.

Preglednica 1

Živila, v katerih prisotnost aditiva morda ni dovoljena zaradi načela prenosa iz člena 18(1)(a) Uredbe (ES) št. 1333/2008

1

Nepredelana živila, kot so opredeljena v členu 3 Uredbe (ES) št. 1333/2008

2

Med, kot je opredeljen v Direktivi Sveta 2001/110/ES (1)

3

Neemulgirana olja in maščobe živalskega ali rastlinskega izvora

4

Maslo

5

Nearomatizirano pasterizirano in sterilizirano (vključno z UVT) mleko in nearomatizirana pasterizirana smetana (razen smetan z manjšo vsebnostjo maščob)

6

Nearomatizirani fermentirani mlečni izdelki, ki po fermentaciji niso toplotno obdelani

7

Nearomatizirani pinjenec (razen steriliziranega pinjenca)

8

Naravna mineralna voda, kot je opredeljena v Direktivi 2009/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2) in izvirska voda ter vse druge ustekleničene ali predpakirane vode

9

Kava (razen aromatizirane instant kave) in kavni izvlečki

10

Nearomatiziran pravi čaj

11

Sladkorji, kot so opredeljeni v Direktivi Sveta 2001/111/ES (3)

12

Suhe testenine, razen testenin brez glutena in/ali testenin, namenjenih hipoproteinskim dietam, v skladu z Direktivo 2009/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4)


Preglednica 2

Živila, v katerih prisotnost barvila za živila morda ni dovoljena zaradi načela prenosa, določenega v členu 18(1)(a) Uredbe (ES) št. 1333/2008

1

Nepredelana živila, kot so opredeljena v členu 3 Uredbe (ES) št. 1333/2008

2

Vse ustekleničene ali predpakirane vode

3

Mleko, polnomastno, delno posneto ali posneto mleko, pasterizirano ali sterilizirano (vključno s sterilizacijo UVT) (nearomatizirano)

4

Čokoladno mleko

5

Fermentirano mleko (nearomatizirano)

6

Konzervirano mleko, kot je navedeno v Direktivi Sveta 2001/114/ES (5) (nearomatizirano)

7

Pinjenec (nearomatiziran)

8

Smetana in smetana v prahu (nearomatizirana)

9

Olja in masti živalskega ali rastlinskega izvora

10

Zorjen in nezorjen sir (nearomatiziran)

11

Maslo iz ovčjega in kozjega mleka

12

Jajca in jajčni proizvodi, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 853/2004

13

Moka in drugi mlevski izdelki ter škrobi

14

Kruh in podobni izdelki

15

Testenine in njoki

16

Sladkor, vključno z vsemi mono- in disaharidi

17

Paradižnikova mezga ter paradižnik v pločevinkah in kozarcih

18

Omake na osnovi paradižnika

19

Sadni sok in sadni nektar, kot je naveden v Direktivi Sveta 2001/112/ES (6) ter zelenjavni sok in zelenjavni nektarji

20

Sadje, zelenjava (vključno s krompirjem) ter gobe – v pločevinkah, kozarcih ali posušeno; predelano sadje, zelenjava (vključno s krompirjem) ter gobe

21

Ekstra džemi, ekstra želeji ter kostanjev pire, kot so navedeni v Direktivi Sveta 2001/113/ES (7); ‚crème de pruneaux‘

22

Ribe, mehkužci in raki, meso, perutnina in divjačina in proizvodi iz njih, razen gotovih jedi, ki vsebujejo te sestavine

23

Kakavovi izdelki in sestavine čokolade v čokoladnih izdelkih, kot so navedeni v Direktivi 2000/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta (8)

24

Pražena kava, čaj, zeliščni in sadni poparki, cikorija; izvlečki čaja, zeliščni in sadni poparki ter izvlečki cikorije; čajni, zeliščni in sadni poparki, izdelki iz žit za poparke ter mešanice in instant mešanice teh izdelkov

25

Sol, nadomestki za sol, začimbe in mešanice začimb

26

Vina in drugi izdelki, ki jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007, kot so navedeni v delu XII Priloge I (9)

27

Žgane pijače, opredeljene v odstavkih 1–14 Priloge II Uredbe (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (10), žganje (pred katerim je navedeno ime sadja), pridobljeno z maceracijo in destilacijo ter London Gin (odstavka 16 in 22 Priloge II)

Sambuca, Maraschino, Marrasquino ali Maraskino in Mistrà, kot so opredeljeni v odstavkih 38, 39 in 43 Priloge II k Uredbi (ES) št. 110/2008

28

Sangria, Clarea in Zurra, kot so navedene v Uredbi Sveta (EGS) št. 1601/91 (11)

29

Vinski kis, ki ga zajema Uredba (ES) št. 1234/2007, kot je naveden v delu XII Priloge I

30

Hrana za dojenčke in majhne otroke, kot je navedena v Direktivi 2009/39/ES, vključno z živili za posebne zdravstvene namene za dojenčke in majhne otroke

31

Med, kot je opredeljen v Direktivi 2001/110/ES

32

Slad in izdelki z dodatkom sladu

DEL B

SEZNAM VSEH ADITIVOV

1.   Barvila

E-številka

Ime

E 100

kurkumin

E 101

riboflavini

E 102

tartrazin

E 104

kinolinsko rumeno

E 110

sončno rumeno FCF, oranžno rumeno S

E 120

košenilja, karminska kislina, karmini

E 122

azorubin, karmoizin

E 123

amarant

E 124

rdeče 4R, košenil rdeče A

E 127

eritrozin

E 129

alura rdeče AC

E 131

patentno modro V

E 132

indigotin, indigo karmin

E 133

briljantno modro FCF

E 140

klorofili in klorofilini

E 141

bakrovi kompleksi klorofilov in klorofilinov

E 142

zeleno S

E 150a

karamel (12)

E 150b

alkalno sulfitni karamel

E 150c

amonijev karamel

E 150d

amonijev sulfitni karamel

E 151

briljantno črno BN, črno PN

E 153

rastlinsko oglje

E 155

rjavo HT

E 160a

karoteni

E 160b

anato, biksin, norbiksin

E 160c

izvleček paprike, kapsantin, kapsorubin

E 160d

likopen

E 160e

beta-apo-8’-karotenal (C30)

E 161b

lutein

E 161g

kantaksantin (13)

E 162

betalain, betanin

E 163

antocianini

E 170

kalcijev karbonat

E 171

titanov dioksid

E 172

železovi oksidi in hidroksidi

E 173

aluminij

E 174

srebro

E 175

zlato

E 180

litolrubin BK

2.   Sladila

E-številka

Ime

E 420

sorbitoli

E 421

manitol

E 950

acesulfam K

E 951

aspartam

E 952

ciklamati

E 953

izomalt

E 954

saharini

E 955

sukraloza

E 957

taumatin

E 959

neohesperidin DC

E 961

neotam

E 962

sol aspartam-acesulfama

E 965

maltitoli

E 966

laktitol

E 967

ksilitol

E 968

eritritol

3.   Aditivi razen barvil in sladil

E-številka

Ime

E 170

kalcijev karbonat

E 200

sorbinska kislina

E 202

kalijev sorbat

E 203

kalcijev sorbat

E 210

benzojska kislina (14)

E 211

natrijev benzoat (14)

E 212

kalijev benzoat (14)

E 213

kalcijev benzoat (14)

E 214

etil parahidroksi benzoat

E 215

natrijev etil parahidroksi benzoat

E 218

metil parahidroksi benzoat

E 219

natrijev metil parahidroksi benzoat

E 220

žveplov dioksid

E 221

natrijev sulfit

E 222

natrijev hidrogensulfit

E 223

natrijev metabisulfit

E 224

kalijev metabisulfit

E 226

kalcijev sulfit

E 227

kalcijev hidrogensulfit

E 228

kalijev hidrogensulfit

E 234

nizin

E 235

natamicin

E 239

heksametilen-tetramin

E 242

dimetildikarbonat

E 249

kalijev nitrit

E 250

natrijev nitrit

E 251

natrijev nitrat

E 252

kalijev nitrat

E 260

ocetna kislina

E 261

kalijev acetat

E 262

natrijevi acetati

E 263

kalcijev acetat

E 270

mlečna kislina

E 280

propionska kislina

E 281

natrijev propionat

E 282

kalcijev propionat

E 283

kalijev propionat

E 284

borova kislina

E 285

boraks

E 290

ogljikov dioksid

E 296

jabolčna kislina

E 297

fumarna kislina

E 300

askorbinska kislina

E 301

natrijev askorbat

E 302

kalcijev askorbat

E 304

estri askorbinske kisline z maščobnimi kislinami

E 306

izvleček, bogat s tokoferolom

E 307

alfa tokoferol

E 308

gama tokoferol

E 309

delta tokoferol

E 310

propilgalat

E 311

oktilgalat

E 312

dodecilgalat

E 315

eritorbinska kislina

E 316

natrijev eritorbat

E 319

terc-butilhidrokinon (TBHQ)

E 320

butilhidroksianizol (BHA)

E 321

butilhidroksitoluen (BHT)

E 322

lecitini

E 325

natrijev laktat

E 326

kalijev laktat

E 327

kalcijev laktat

E 330

citronska kislina

E 331

natrijevi citrati

E 332

kalijevi citrati

E 333

kalcijevi citrati

E 334

vinska kislina (L (+) - )

E 335

natrijevi tartrati

E 336

kalijevi tartrati

E 337

natrijev kalijev tartrat

E 338

fosforjeva (V) kislina

E 339

natrijevi fosfati

E 340

kalijevi fosfati

E 341

kalcijevi fosfati

E 343

magnezijevi fosfati

E 350

natrijevi malati

E 351

kalijev malat

E 352

kalcijevi malati

E 353

metavinska kislina

E 354

kalcijev tartrat

E 355

adipinska kislina

E 356

natrijev adipat

E 357

kalijev adipat

E 363

jantarna kislina

E 380

triamonijev citrat

E 385

kalcijev dinatrijev etilendiamintetra acetat (kalcijev dinatrijev EDTA)

E 392

izvlečki rožmarina

E 400

alginska kislina

E 401

natrijev alginat

E 402

kalijev alginat

E 403

amonijev alginat

E 404

kalcijev alginat

E 405

propan-1,2-diol alginat

E 406

agar

E 407a

predelana morska alga eucheuma

E 407

karagenan

E 410

gumi iz zrn rožičevca

E 412

guar gumi

E 413

tragakant

E 414

gumi arabikum (akacijeva guma)

E 415

ksantan gumi

E 416

karaja gumi

E 417

tara gumi

E 418

gelanski gumi

E 422

glicerol

E 425

konjac

E 426

hemiceluloza iz soje

E 427

gumi kasijevca

E 431

polioksietilen (40) stearat

E 432

polioksietilen sorbitan monolaurat (polisorbat 20)

E 433

polioksietilen sorbitan monooleat (polisorbat 80)

E 434

polioksietilen sorbitan monopalmitat (polisorbat 40)

E 435

polioksietilen sorbitan monostearat (polisorbat 60)

E 436

polioksietilen sorbitan tristearat (polisorbat 65)

E 440

pektini

E 442

amonijevi fosfatidi

E 444

saharozni acetat izobutirat

E 445

glicerolni estri lesnih smol

E 450

difosfati

E 451

trifosfati

E 452

polifosfati

E 459

beta ciklodekstrin

E 460

celuloza

E 461

metilceluloza

E 462

etilceluloza

E 463

hidroksipropil celuloza

E 464

hidroksipropilmetil celuloza

E 465

etilmetil celuloza

E 466

karboksimetil celuloza, natrijeva karboksimetil celuloza, celulozni gumi

E 468

zamrežena natrijeva karboksimetil celuloza, zamrežen celulozni gumi

E 469

encimsko hidrolizirana karboksimetil celuloza

E 470a

natrijeve, kalijeve in kalcijeve soli maščobnih kislin

E 470b

magnezijeve soli maščobnih kislin

E 471

mono- in digliceridi maščobnih kislin

E 472a

acetatni estri mono- in digliceridov maščobnih kislin

E 472b

laktatni estri mono- in digliceridov maščobnih kislin

E 472c

citratni estri mono- in digliceridov maščobnih kislin

E 472d

tartratni estri mono- in digliceridov maščobnih kislin

E 472e

tartratni mono- in diacetilestri mono- in digliceridov maščobnih kislin

E 472f

mešanica acetatnih in tartratnih estrov mono- in digliceridov maščobnih kislin

E 473

saharozni estri maščobnih kislin

E 474

saharozni gliceridi

E 475

poliglicerolni estri maščobnih kislin

E 476

poliglicerol poliricinoleat

E 477

propan 1,2-diolni estri maščobnih kislin

E 479b

toplotno oksidirano sojino olje, v interakciji z mono- in digliceridi maščobnih kislin

E 481

natrijev stearoil-2-laktilat

E 482

kalcijev stearoil-2-laktilat

E 483

stearil tartrat

E 491

sorbitan monostearat

E 492

sorbitan tristearat

E 493

sorbitan monolaurat

E 494

sorbitan monooleat

E 495

sorbitan monopalmitat

E 500

natrijevi karbonati

E 501

kalijevi karbonati

E 503

amonijevi karbonati

E 504

magnezijevi karbonati

E 507

klorovodikova kislina

E 508

kalijev klorid

E 509

kalcijev klorid

E 511

magnezijev klorid

E 512

kositrov (II) klorid

E 513

žveplova (VI) kislina

E 514

natrijevi sulfati

E 515

kalijevi sulfati

E 516

kalcijev sulfat

E 517

amonijev sulfat

E 520

aluminijev sulfat

E 521

natrijev aluminijev sulfat

E 522

kalijev aluminijev sulfat

E 523

amonijev aluminijev sulfat

E 524

natrijev hidroksid

E 525

kalijev hidroksid

E 526

kalcijev hidroksid

E 527

amonijev hidroksid

E 528

magnezijev hidroksid

E 529

kalcijev oksid

E 530

magnezijev oksid

E 535

natrijev ferocianid

E 536

kalijev ferocianid

E 538

kalcijev ferocianid

E 541

natrijev aluminijev fosfat, kisli

E 551

silicijev dioksid

E 552

kalcijev silikat

E 553a

magnezijevi silikati

E 553b

smukec

E 554

natrijev aluminijev silikat

E 555

kalijev aluminijev silikat

E 556

kalcijev aluminijev silikat

E 558

bentonit

E 559

aluminijev silikat (kaolin)

E 570

maščobne kisline

E 574

glukonska kislina

E 575

glukonodelta lakton

E 576

natrijev glukonat

E 577

kalijev glukonat

E 578

kalcijev glukonat

E 579

železov (II) glukonat

E 585

železov (II) laktat

E 586

4-heksilresorcinol

E 620

glutaminska kislina

E 621

mononatrijev glutamat

E 622

monokalijev glutamat

E 623

kalcijev diglutamat

E 624

monoamonijev glutamat

E 625

magnezijev diglutamat

E 626

gvanilna kislina

E 627

dinatrijev gvanilat

E 628

dikalijev gvanilat

E 629

kalcijev gvanilat

E 630

inozinska kislina

E 631

dinatrijev inozinat

E 632

dikalijev inozinat

E 633

kalcijev inozinat

E 634

kalcijevi 5’-ribonukleotidi

E 635

dinatrijevi 5’-ribonukleotidi

E 640

glicin in njegova natrijeva sol

E 650

cinkov acetat

E 900

dimetilpolisiloksan

E 901

čebelji vosek, beli in rumeni

E 902

kandelilni vosek

E 903

karnauba vosek

E 904

šelak

E 905

mikrokristalni vosek

E 907

hidrogenirani poli-1-decen

E 912

estri montanske kisline

E 914

oksidiran polietilenski vosek

E 920

L-cistein

E 927b

karbamid

E 938

argon

E 939

helij

E 941

dušik

E 942

dušikov (I) oksid

E 943a

butan

E 943b

izobutan

E 944

propan

E 948

kisik

E 949

vodik

E 999

izvleček Quillaia

E 1103

invertaza

E 1105

lizocim

E 1200

polidekstroza

E 1201

polivinilpirolidon

E 1202

polivinilpolipirolidon

E 1203

polivinil alkohol (PVA)

E 1204

pululan

E 1205

osnovni kopolimer metakrilata

E 1404

oksidirani škrob

E 1410

monoškrobni fosfat

E 1412

diškrobni fosfat

E 1413

fosforiliran diškrobni fosfat

E 1414

acetiliran diškrobni fosfat

E 1420

acetilirani škrob

E 1422

acetiliran diškrobni adipat

E 1440

hidroksipropil škrob

E 1442

hidroksipropil diškrobni fosfat

E 1450

natrijev oktenilsukcinat škroba

E 1451

acetiliran oksidiran škrob

E 1452

aluminijev oktenil sukcinat škroba

E 1505

trietilcitrat

E 1517

glicerildiacetat (diacetin)

E 1518

gliceriltriacetat (triacetin)

E 1519

benzil alkohol

E 1520

propan-1,2-diol (propilenglikol)

E 1521

polietilenglikol

DEL C

OPREDELITEV SKUPIN ADITIVOV

1.   Skupina I

E-številka

Ime

Najvišja dovoljena vsebnost

E 170

kalcijev karbonat

quantum satis

E 260

ocetna kislina

quantum satis

E 261

kalijev acetat

quantum satis

E 262

natrijevi acetati

quantum satis

E 263

kalcijev acetat

quantum satis

E 270

mlečna kislina

quantum satis

E 290

ogljikov dioksid

quantum satis

E 296

jabolčna kislina

quantum satis

E 300

askorbinska kislina

quantum satis

E 301

natrijev askorbat

quantum satis

E 302

kalcijev askorbat

quantum satis

E 304

estri askorbinske kisline z maščobnimi kislinami

quantum satis

E 306

izvleček, bogat s tokoferolom

quantum satis

E 307

alfa tokoferol

quantum satis

E 308

gama tokoferol

quantum satis

E 309

delta tokoferol

quantum satis

E 322

lecitini

quantum satis

E 325

natrijev laktat

quantum satis

E 326

kalijev laktat

quantum satis

E 327

kalcijev laktat

quantum satis

E 330

citronska kislina

quantum satis

E 331

natrijevi citrati

quantum satis

E 332

kalijevi citrati

quantum satis

E 333

kalcijevi citrati

quantum satis

E 334

vinska kislina (L (+) - )

quantum satis

E 335

natrijevi tartrati

quantum satis

E 336

kalijevi tartrati

quantum satis

E 337

natrijev kalijev tartrat

quantum satis

E 350

natrijevi malati

quantum satis

E 351

kalijev malat

quantum satis

E 352

kalcijevi malati

quantum satis

E 354

kalcijev tartrat

quantum satis

E 380

triamonijev citrat

quantum satis

E 400

alginska kislina

quantum satis  (15)

E 401

natrijev alginat

quantum satis  (15)

E 402

kalijev alginat

quantum satis  (15)

E 403

amonijev alginat

quantum satis  (15)

E 404

kalcijev alginat

quantum satis  (15)

E 406

agar

quantum satis  (15)

E 407

karagenan

quantum satis  (15)

E 407a

predelana morska alga eucheuma

quantum satis  (15)

E 410

gumi iz zrn rožičevca

quantum satis  (15)  (16)

E 412

guar gumi

quantum satis  (15)  (16)

E 413

tragakant

quantum satis  (15)

E 414

gumi arabikum (akacijeva guma)

quantum satis  (15)

E 415

ksantan gumi

quantum satis  (15)  (16)

E 417

tara gumi

quantum satis  (15)  (16)

E 418

gelanski gumi

quantum satis  (15)

E 422

glicerol

quantum satis

E 425

konjac

(i)

konjac gumi

(ii)

konjac glukomanan

10 g/kg, posamezno ali v kombinaciji (15)  (17)

E 440

pektini

quantum satis  (15)

E 460

celuloza

quantum satis

E 461

metilceluloza

quantum satis

E 462

etilceluloza

quantum satis

E 463

hidroksipropil celuloza

quantum satis

E 464

hidroksipropilmetil celuloza

quantum satis

E 465

etilmetil celuloza

quantum satis

E 466

karboksimetil celuloza

quantum satis

E 469

encimsko hidrolizirana karboksimetil celuloza

quantum satis

E 470a

natrijeve, kalijeve in kalcijeve soli maščobnih kislin

quantum satis

E 470b

magnezijeve soli maščobnih kislin

quantum satis

E 471

mono- in digliceridi maščobnih kislin

quantum satis

E 472a

acetatni estri mono- in digliceridov maščobnih kislin

quantum satis

E 472b

laktatni estri mono- in digliceridov maščobnih kislin

quantum satis

E 472c

citratni estri mono- in digliceridov maščobnih kislin

quantum satis

E 472d

tartratni estri mono- in digliceridov maščobnih kislin

quantum satis

E 472e

tartratni mono- in diacetilestri mono- in digliceridov maščobnih kislin

quantum satis

E 472f

mešanica acetatnih in tartratnih estrov mono- in digliceridov maščobnih kislin

quantum satis

E 500

natrijevi karbonati

quantum satis

E 501

kalijevi karbonati

quantum satis

E 503

amonijevi karbonati

quantum satis

E 504

magnezijevi karbonati

quantum satis

E 507

klorovodikova kislina

quantum satis

E 508

kalijev klorid

quantum satis

E 509

kalcijev klorid

quantum satis

E 511

magnezijev klorid

quantum satis

E 513

žveplova (VI) kislina

quantum satis

E 514

natrijevi sulfati

quantum satis

E 515

kalijevi sulfati

quantum satis

E 516

kalcijev sulfat

quantum satis

E 524

natrijev hidroksid

quantum satis

E 525

kalijev hidroksid

quantum satis

E 526

kalcijev hidroksid

quantum satis

E 527

amonijev hidroksid

quantum satis

E 528

magnezijev hidroksid

quantum satis

E 529

kalcijev oksid

quantum satis

E 530

magnezijev oksid

quantum satis

E 570

maščobne kisline

quantum satis

E 574

glukonska kislina

quantum satis

E 575

glukonodelta lakton

quantum satis

E 576

natrijev glukonat

quantum satis

E 577

kalijev glukonat

quantum satis

E 578

kalcijev glukonat

quantum satis

E 640

glicin in njegova natrijeva sol

quantum satis

E 920

L-cistein

quantum satis

E 938

argon

quantum satis

E 939

helij

quantum satis

E 941

dušik

quantum satis

E 942

dušikov (I) oksid

quantum satis

E 948

kisik

quantum satis

E 949

vodik

quantum satis

E 1103

invertaza

quantum satis

E 1200

polidekstroza

quantum satis

E 1404

oksidirani škrob

quantum satis

E 1410

monoškrobni fosfat

quantum satis

E 1412

diškrobni fosfat

quantum satis

E 1413

fosforiliran diškrobni fosfat

quantum satis

E 1414

acetiliran diškrobni fosfat

quantum satis

E 1420

acetilirani škrob

quantum satis

E 1422

acetiliran diškrobni adipat

quantum satis

E 1440

hidroksipropil škrob

quantum satis

E 1442

hidroksipropil diškrobni fosfat

quantum satis

E 1450

natrijev oktenilsukcinat škroba

quantum satis

E 1451

acetiliran oksidiran škrob

quantum satis

E 620

glutaminska kislina

10 g/kg, posamezno ali v kombinaciji, izraženo kot glutaminska kislina

E 621

mononatrijev glutamat

E 622

monokalijev glutamat

E 623

kalcijev diglutamat

E 624

monoamonijev glutamat

E 625

magnezijev diglutamat

E 626

gvanilna kislina

500 mg/kg, posamezno ali v kombinaciji, izraženo kot gvanilna kislina

E 627

dinatrijev gvanilat

E 628

dikalijev gvanilat

E 629

kalcijev gvanilat

E 630

inozinska kislina

E 631

dinatrijev inozinat

E 632

dikalijev inozinat

E 633

kalcijev inozinat

E 634

kalcijevi 5’-ribonukleotidi

E 635

dinatrijevi 5’-ribonukleotidi

E 420

sorbitoli

quantum satis (za druge namene kakor za sladkanje)

E 421

manitol

E 953

izomalt

E 965

maltitoli

E 966

laktitol

E 967

ksilitol

E 968

eritritol

2.   Skupina II: Barvila za živila, odobrena z vsebnostjo quantum satis

E-številka

Ime

E 101

riboflavini

E 140

klorofili in klorofilini

E 141

bakrovi kompleksi klorofilov in klorofilinov

E 150a

karamel

E 150b

alkalno sulfitni karamel

E 150c

amonijev karamel

E 150d

amonijev sulfitni karamel

E 153

rastlinsko oglje

E 160a

karoteni

E 160c

izvleček paprike, kapsantin, kapsorubin

E 162

betalain, betanin

E 163

antocianini

E 170

kalcijev karbonat

E 171

titanov dioksid

E 172

železovi oksidi in hidroksidi

3.   Skupina III: Barvila za živila s kombiniranimi mejnimi vrednostmi

E-številka

Ime

E 100

kurkumin

E 102

tartrazin

E 104

kinolinsko rumeno

E 110

sončno rumeno FCF, oranžno rumeno S

E 120

košenilja, karminska kislina, karmini

E 122

azorubin, karmoizin

E 124

rdeče 4R, košenil rdeče A

E 129

alura rdeče AC

E 131

patentno modro V

E 132

indigotin, indigo karmin

E 133

briljantno modro FCF

E 142

zeleno S

E 151

briljantno črno BN, črno PN

E 155

rjavo HT

E 160e

beta-apo-8’-karotenal (C30)

E 161b

lutein

4.   Skupina IV: Polioli

E-številka

Ime

E 420

sorbitoli

E 421

manitol

E 953

izomalt

E 965

maltitoli

E 966

laktitol

E 967

ksilitol

E 968

eritritol

5.   Drugi aditivi, ki se lahko uporabljajo v kombinaciji

(a)   E 200–203: sorbinska kislina – sorbati (SA)

E-številka

Ime

E 200

sorbinska kislina

E 202

kalijev sorbat

E 203

kalcijev sorbat


(b)   E 210–213: benzojska kislina – benzoati (BA)

E-številka

Ime

E 210

benzojska kislina

E 211

natrijev benzoat

E 212

kalijev benzoat

E 213

kalcijev benzoat


(c)   E 200–213: sorbinska kislina – sorbati; benzojska kislina – benzoati (SA + BA)

E-številka

Ime

E 200

sorbinska kislina

E 202

kalijev sorbat

E 203

kalcijev sorbat

E 210

benzojska kislina

E 211

natrijev benzoat

E 212

kalijev benzoat

E 213

kalcijev benzoat


(d)   E 200–219: sorbinska kislina – sorbati; benzojska kislina – benzoati; parahidroksibenzoati (SA + BA + PHB)

E-številka

Ime

E 200

sorbinska kislina

E 202

kalijev sorbat

E 203

kalcijev sorbat

E 210

benzojska kislina

E 211

natrijev benzoat

E 212

kalijev benzoat

E 213

kalcijev benzoat

E 214

etil parahidroksi benzoat

E 215

natrijev etil parahidroksi benzoat

E 218

metil parahidroksi benzoat

E 219

natrijev metil parahidroksi benzoat


(e)   E 200–203; 214–219: sorbinska kislina – sorbati; parahidroksibenzoati (SA + PHB)

E-številka

Ime

E 200

sorbinska kislina

E 202

kalijev sorbat

E 203

kalcijev sorbat

E 214

etil parahidroksi benzoat

E 215

natrijev etil parahidroksi benzoat

E 218

metil parahidroksi benzoat

E 219

natrijev metil parahidroksi benzoat


(f)   E 214–219: parahidroksibenzoati (PHB)

E-številka

Ime

E 214

etil parahidroksi benzoat

E 215

natrijev etil parahidroksi benzoat

E 218

metil parahidroksi benzoat

E 219

natrijev metil parahidroksi benzoat


(g)   E 220–228: žveplov dioksid – sulfiti

E-številka

Ime

E 220

žveplov dioksid

E 221

natrijev sulfit

E 222

natrijev hidrogensulfit

E 223

natrijev metabisulfit

E 224

kalijev metabisulfit

E 226

kalcijev sulfit

E 227

kalcijev hidrogensulfit

E 228

kalijev hidrogensulfit


(h)   E 249–250: nitriti

E-številka

Ime

E 249

kalijev nitrit

E 250

natrijev nitrit


(i)   E 251–252: nitrati

E-številka

Ime

E 251

natrijev nitrat

E 252

kalijev nitrat


(j)   E 280–283: propionska kislina – propionati

E-številka

Ime

E 280

propionska kislina

E 281

natrijev propionat

E 282

kalcijev propionat

E 283

kalijev propionat


(k)   E 310–320: galati, terc-butilhidrokinon (TBHQ) in butilhidroksianizol (BHA)

E-številka

Ime

E 310

propil galat

E 311

oktil galat

E 312

dodecil galat

E 319

terc-butilhidrokinon (TBHQ)

E 320

butilhidroksianizol (BHA)


(l)   E 338–341, E 343 in E 450–452: fosforjeva (V) kislina – fosfati – di-, tri- in polifosfati

E-številka

Ime

E 338

fosforjeva (V) kislina

E 339

natrijevi fosfati

E 340

kalijevi fosfati

E 341

kalcijevi fosfati

E 343

magnezijevi fosfati

E 450

difosfati

E 451

trifosfati

E 452

polifosfati


(m)   E 355–357: adipinska kislina – adipati

E-številka

Ime

E 355

adipinska kislina

E 356

natrijev adipat

E 357

kalijev adipat


(n)   E 432–436: polisorbati

E-številka

Ime

E 432

polioksietilen sorbitan monolaurat (polisorbat 20)

E 433

polioksietilen sorbitan monooleat (polisorbat 80)

E 434

polioksietilen sorbitan monopalmitat (polisorbat 40)

E 435

polioksietilen sorbitan monostearat (polisorbat 60)

E 436

polioksietilen sorbitan tristearat (polisorbat 65)


(o)   E 473–474: saharozni estri maščobnih kislin, saharozni gliceridi

E-številka

Ime

E 473

saharozni estri maščobnih kislin

E 474

saharozni gliceridi


(p)   E 481–482: stearoil-2-laktilati

E-številka

Ime

E 481

natrijev stearoil-2-laktilat

E 482

kalcijev stearoil-2-laktilat


(q)   E 491–495: sorbitan estri

E-številka

Ime

E 491

sorbitan monostearat

E 492

sorbitan tristearat

E 493

sorbitan monolaurat

E 494

sorbitan monooleat

E 495

sorbitan monopalmitat


(r)   E 520–523: aluminijevi sulfati

E-številka

Ime

E 520

aluminijev sulfat

E 521

natrijev aluminijev sulfat

E 522

kalijev aluminijev sulfat

E 523

amonijev aluminijev sulfat


(s)   E 551–559: silicijev dioksid – silikati

E-številka

Ime

E 551

silicijev dioksid

E 552

kalcijev silikat

E 553a

magnezijevi silikati

E 553b

smukec

E 554

natrijev aluminijev silikat

E 555

kalijev aluminijev silikat

E 556

kalcijev aluminijev silikat

E 559

aluminijev silikat (kaolin)


(t)   E 620–625: glutaminska kislina – glutamati

E-številka

Ime

E 620

glutaminska kislina

E 621

mononatrijev glutamat

E 622

monokalijev glutamat

E 623

kalcijev diglutamat

E 624

monoamonijev glutamat

E 625

magnezijev diglutamat


(u)   E 626–635: ribonukleotidi

E-številka

Ime

E 626

gvanilna kislina

E 627

dinatrijev gvanilat

E 628

dikalijev gvanilat

E 629

kalcijev gvanilat

E 630

inozinska kislina

E 631

dinatrijev inozinat

E 632

dikalijev inozinat

E 633

kalcijev inozinat

E 634

kalcijevi 5’-ribonukleotidi

E 635

dinatrijevi 5’-ribonukleotidi

DEL D

KATEGORIJE ŽIVIL

Številka

Ime

0.

Vse kategorije živil

01.

Mlečni izdelki in podobni izdelki

01.1

Nearomatizirano pasterizirano in sterilizirano (vključno z UVT) mleko

01.2

Nearomatizirani fermentirani mlečni izdelki, vključno z naravnim nearomatiziranim pinjencem (razen steriliziranega pinjenca), ki po fermentaciji niso toplotno obdelani

01.3

Nearomatizirani fermentirani izdelki, toplotno obdelani po fermentaciji

01.4

Aromatizirani fermentirani mlečni izdelki, vključno s toplotno obdelanimi izdelki

01.5

Dehidrirano mleko, kot je opredeljeno v Direktivi 2001/114/ES

01.6

Smetana in smetana v prahu

01.6.1

Nearomatizirana pasterizirana smetana (razen smetan z manjšo vsebnostjo maščobe)

01.6.2

Nearomatizirani, naravno fermentirani izdelki iz smetane in nadomestni izdelki z vsebnostjo maščobe manj kot 20 %

01.6.3

Druge smetane

01.7

Sir in sirni izdelki

01.7.1

Nezorjen sir, razen izdelkov, ki spadajo v kategorijo 16

01.7.2

Zorjeni sir

01.7.3

Užitna skorja sira

01.7.4

Sir iz sirotke

01.7.5

Topljeni sir

01.7.6

Sirni izdelki (razen izdelkov, ki spadajo v kategorijo 16)

01.8

Mlečnim izdelkom podobni izdelki, vključno z mlečnimi nadomestki

02.

Masti in olja ter maščobne emulzije

02.1

Masti in olja, v glavnem brez vode (razen brezvodne mlečne maščobe)

02.2

Emulzije masti in olja, zlasti vrste ‚voda–olje‘

02.2.1

Maslo in koncentrirano maslo ter masleno olje in mlečna maščoba brez vode

02.2.2

Druge emulzije masti in olj, vključno z namazi, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1234/2007, ter tekoče emulzije

02.3

Rastlinsko olje v pršilu za ponve

03.

Sladoledi

04.

Sadje in zelenjava

04.1

Nepredelana sadje in zelenjava

04.1.1

Celo sveže sadje in zelenjava

04.1.2

Olupljeno, narezano in sesekljano sadje in zelenjava

04.1.3

Zamrznjeno sadje in zelenjava

04.2

Predelano sadje in zelenjava

04.2.1

Sušeno sadje in posušena zelenjava

04.2.2

Sadje in zelenjava v kisu, olju ali slanici

04.2.3

Sadje in zelenjava v pločevinkah ali kozarcih

04.2.4

Pripravki iz sadja in zelenjave, brez proizvodov, zajetih v 5.4

04.2.4.1

Pripravki iz sadja in zelenjave, razen kompota

04.2.4.2

Kompot, razen proizvodov, zajetih v kategoriji 16

04.2.5

Džemi, želeji in marmelade ter podobni proizvodi

04.2.5.1

Ekstra džemi in ekstra želeji, kot so opredeljeni v Direktivi 2001/113/ES

04.2.5.2

Džemi, želeji in marmelade ter sladkan kostanjev pire, kot so opredeljeni v Direktivi 2001/113/ES

04.2.5.3

Drugi podobni sadni in zelenjavni namazi

04.2.5.4

Namazi iz oreščkov

04.2.6

Predelani proizvodi iz krompirja

05.

Slaščičarski izdelki

05.1

Kakavovi in čokoladni proizvodi, ki jih zajema Direktiva 2000/36/ES

05.2

Drugi slaščičarski izdelki, vključno z mikro sladkornimi izdelki za osvežitev daha

05.3

Žvečilni gumi

05.4

Dekoracije, premazi in nadevi, razen nadevov na osnovi sadja, ki jih zajema kategorija 4.2.4

06.

Žita in izdelki iz žit

06.1

Celo ali lomljeno zrnje ali zrnje v kosmičih

06.2

Moke in drugi mlevski izdelki ter škrobi

06.2.1

Moke

06.2.2

Škrobi

06.3

Žitni kosmiči za zajtrk

06.4

Testenine

06.4.1

Sveže testenine

06.4.2

Suhe testenine

06.4.3

Sveže predkuhane testenine

06.4.4

Krompirjevi njoki

06.4.5

Nadevi za polnjene testenine (ravioli in podobno)

06.5

Rezanci

06.6

Testo

06.7

Predkuhana ali predelana žita

07.

Pekovski izdelki

07.1

Kruh in štručke

07.1.1

Kruh, pripravljen samo iz naslednjih sestavin: pšenična moka, voda, kvas ali vzhajalno sredstvo, sol

07.1.2

Tradicionalni francoski kruh (pain courant francais); Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

07.2

Fini pekovski izdelki

08.

Meso

08.1

Nepredelano meso

08.1.1

Nepredelano meso, razen mesnih pripravkov, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 853/2004

08.1.2

Mesni pripravki, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 853/2004

08.2

Predelano meso

08.2.1

Toplotno neobdelano predelano meso

08.2.2

Toplotno obdelano predelano meso

08.2.3

Čreva, ovoji za meso in podobno

08.2.4

Tradicionalno soljeni mesni proizvodi s posebnimi določbami glede uporabe nitritov in nitratov

08.2.4.1

Tradicionalni proizvodi, izdelani po postopku mokrega razsoljevanja (mesni proizvodi, potopljeni v sredstvo za razsoljevanje, ki vsebuje nitrite in/ali nitrate, sol in druge sestavine)

08.2.4.2

Tradicionalni proizvodi, izdelani po postopku suhega razsoljevanja. (Postopek suhega razsoljevanja zajema nanos razsola, ki vsebuje nitrite in/ali nitrate, sol in druge sestavine, na površino mesa, nato sledi stabilizacija/zorenje.)

08.2.4.3

Drugi tradicionalni proizvodi, izdelani po postopku razsoljevanja. (Kombinirana uporaba mokrega in suhega razsoljevanja, ali kadar je nitrit in/ali nitrat dodan sestavljenemu proizvodu ali kadar se sredstvo za razsoljevanje vbrizga v izdelek pred kuhanjem.)

09.

Ribe in ribiški proizvodi

09.1

Nepredelani ribe in ribiški proizvodi

09.1.1

Nepredelane ribe

09.1.2

Nepredelani mehkužci in raki

09.2

Predelani ribe in ribiški proizvodi, vključno z mehkužci in raki

09.3

Ribje ikre

10.

Jajca in jajčni proizvodi

10.1

Nepredelana jajca

10.2

Predelani jajca in jajčni proizvodi

11.

Sladkorji, sirupi, med in namizna sladila

11.1

Sladkorji in sirupi, kot so opredeljeni v Direktivi 2001/111/ES

11.2

Drugi sladkorji in sirupi

11.3

Med, kot je opredeljen v Direktivi 2001/110/ES

11.4

Namizna sladila

11.4.1

Namizna sladila v tekoči obliki

11.4.2

Namizna sladila v prahu

11.4.3

Namizna sladila v tabletah

12.

Soli, začimbe, juhe, omake, solate in beljakovinski izdelki

12.1

Sol in nadomestki za sol

12.1.1

Sol

12.1.2

Nadomestki za sol

12.2

Zelišča, začimbe, začimbne mešanice

12.2.1

Zelišča in začimbe

12.2.2

Mešanice začimb

12.3

Kisi

12.4

Gorčica

12.5

Juhe in mesne juhe (bujoni)

12.6

Omake

12.7

Solate in začinjeni namazi za sendviče

12.8

Kvas in proizvodi iz kvasa

12.9

Beljakovinski proizvodi, razen proizvodov, zajetih v kategoriji 1.8

13.

Živila za posebne prehranske namene, kakor so opredeljena v Direktivi 2009/39/ES

13.1

Hrana za dojenčke in majhne otroke

13.1.1

Začetne formule za dojenčke, kot so opredeljene v Direktivi Komisije 2006/141/ES (18)

13.1.2

Nadaljevalne formule za dojenčke, kot so opredeljene v Direktivi 2006/141/ES

13.1.3

Žitne kašice ter hrana za dojenčke in majhne otroke, kot so opredeljene v Direktivi Komisije 2006/125/ES (19)

13.1.4

Druga hrana za majhne otroke

13.1.5

Hrana za dojenčke in majhne otroke za posebne zdravstvene namene, kot je opredeljena v Direktivi Komisije 1999/21/ES (20), ter formule za dojenčke za posebne zdravstvene namene

13.1.5.1

Hrana za dojenčke za posebne zdravstvene namene in formule za dojenčke za posebne zdravstvene namene

13.1.5.2

Hrana za dojenčke in majhne otroke za posebne zdravstvene namene, kot je opredeljena v Direktivi 1999/21/ES

13.2

Živila za posebne zdravstvene namene, kot so opredeljena v Direktivi 1999/21/ES (razen proizvodov iz živilske kategorije 13.1.5)

13.3

Živila za posebne prehranske namene za diete za nadzor telesne teže, namenjena kot nadomestilo za celotni dnevni vnos hrane ali posamezni obrok (celota ali del dnevno zaužite hrane)

13.4

Živila, primerna za ljudi s preobčutljivostjo na gluten, kot so opredeljena v Uredbi Komisije (ES) št. 41/2009 (21)

14.

Pijače

14.1

Brezalkoholne pijače

14.1.1

Voda, vključno z naravno mineralno vodo, kot je opredeljena v Direktivi 2009/54/ES, in izvirska voda ter vse druge ustekleničene ali predpakirane vode

14.1.2

Sadni sokovi, kot so opredeljeni v Direktivi 2001/112/ES, in zelenjavni sokovi

14.1.3

Sadni nektarji, kot so opredeljeni v Direktivi 2001/112/ES, in zelenjavni nektarji ter podobni proizvodi

14.1.4

Aromatizirane pijače

14.1.5

Kava, čaj, zeliščni in sadni poparki, cikorija; čaj, zeliščni in sadni poparki ter izvlečki cikorije; čaj, rastline, plodovi in pripravki iz žit za poparke ter mešanice in instant mešanice teh izdelkov

14.1.5.1

Kava, izvlečki kave

14.1.5.2

Drugo

14.2

Alkoholne pijače, vključno s pijačami brez alkohola in pijačami z majhno vsebnostjo alkohola

14.2.1

Pivo in pijače iz zgoščenega sladu

14.2.2

Vino in drugi proizvodi iz grozdja in vina, kot so opredeljeni v Uredbi (EGS) št. 1234/2007, ter vino brez alkohola

14.2.3

Jabolčnik in hruškovec

14.2.4

Sadno vino in mešanice alkoholnih z brezalkoholnimi pijačami

14.2.5

Medica

14.2.6

Žgane pijače, kot so opredeljene v Uredbi (ES) št. 110/2008

14.2.7

Aromatizirani proizvodi na osnovi vina, kot so opredeljeni v Uredbi (EGS) št. 1601/91

14.2.7.1

Aromatizirana vina

14.2.7.2

Aromatizirane pijače na osnovi vina

14.2.7.3

Aromatizirane mešane pijače iz vinskih proizvodov

14.2.8

Druge alkoholne pijače, vključno z mešanicami alkoholnih z brezalkoholnimi pijačami ter žganje z manj kot 15 % alkohola

15.

Gotove pikantne jedi in prigrizki

15.1

Prigrizki na osnovi krompirja, žit, moke in škroba

15.2

Predelani oreščki

16.

Deserti, razen proizvodov, zajetih v kategorijah 1, 3 in 4

17.

Prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/EC Evropskega parlamenta in Sveta  (22) razen prehranskih dopolnil za dojenčke in majhne otroke

17.1

Prehranska dopolnila, dobavljena v trdni obliki, vključno s kapsulami in tabletami ter podobnimi oblikami razen za žvečenje

17.2

Prehranska dopolnila v tekoči obliki

17.3

Prehranska dopolnila v obliki sirupa ali za žvečenje

18.

Predelana živila, ki niso zajeta v kategorijah 1 do 17, razen hrane za dojenčke in majhne otroke

DEL E

ODOBRENI ADITIVI ZA ŽIVILA IN POGOJI UPORABE V KATEGORIJAH ŽIVIL

Številka kategorije

E-številka

Ime

Najvišja dovoljena vsebnost (mg/l ali mg/kg, kot je primerno)

Opombe

omejitve/izjeme

0.

Aditivi za živila, odobreni v vseh kategorijah živil

E 290

ogljikov dioksid

quantum satis

 

 

E 938

argon

quantum satis

 

 

E 939

helij

quantum satis

 

 

E 941

dušik

quantum satis

 

 

E 942

dušikov (I) oksid

quantum satis

 

 

E 948

kisik

quantum satis

 

 

E 949

vodik

quantum satis

 

 

E 338–452

fosforjeva (V) kislina – fosfati – di-, tri- in polifosfati

10 000

(1) (4) (57)

samo živila v obliki prahu (tj. živila, posušena v proizvodnem postopku, in njihove mešanice), razen živil, navedenih v preglednici 1 dela A te priloge

E 551–559

silicijev dioksid – silikati

10 000

(1) (57)

samo živila v obliki prahu (tj. živila, posušena v proizvodnem postopku, in njihove mešanice), razen živil, navedenih v preglednici 1 dela A te priloge

E 459

beta ciklodekstrin

quantum satis

 

samo živila v obliki tablet in dražejev, razen živil, navedenih v preglednici 1 dela A te priloge

E 551–559

silicijev dioksid – silikati

quantum satis

(1)

samo živila v obliki tablet in dražejev, razen živil, navedenih v preglednici 1 dela A te priloge

(1):

Aditivi se lahko dodajajo posamezno ali v kombinaciji.

(4):

Najvišja dovoljena vsebnost je izražena kot P2O5.

(57):

Najvišja dovoljena vsebnost se uporablja, razen če je v točkah 01 do 18 te priloge določena drugačna najvišja dovoljena vsebnost glede posameznih živil ali kategorij živil.

01

Mlečni izdelki in podobni izdelki

01.1

Nearomatizirano pasterizirano in sterilizirano (vključno z UVT) mleko

E 331

natrijevi citrati

4 000

 

samo kozje UVT-mleko

E 338–452

fosforjeva (V) kislina – fosfati – di-, tri- in polifosfati

1 000

(1) (4)

samo sterilizirano in UVT-mleko

(1):

Aditivi se lahko dodajajo posamezno ali v kombinaciji.

(4):

Najvišja dovoljena vsebnost je izražena kot P2O5.

01.2

Nearomatizirani fermentirani mlečni izdelki, vključno z naravnim nearomatiziranim pinjencem (razen steriliziranega pinjenca), ki po fermentaciji niso toplotno obdelani

01.3

Nearomatizirani fermentirani izdelki, toplotno obdelani po fermentaciji

skupina I

aditivi

 

 

 

E 200–203

sorbinska kislina – sorbati

1 000

(1) (2)

samo kislo mleko

(1):

Aditivi se lahko dodajajo posamezno ali v kombinaciji.

(2):

Najvišja dovoljena vsebnost se uporablja do vsote in mejne vsebnosti so izražene kot prosta kislina.

01.4

Aromatizirani fermentirani mlečni izdelki, vključno s toplotno obdelanimi izdelki

skupina I

aditivi

 

 

 

skupina II

barvila pri quantum satis

 

 

 

skupina III

barvila za živila s kombiniranimi mejnimi vsebnostmi

150

 

 

skupina IV

polioli

quantum satis

 

samo proizvodi z zmanjšano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja

E 160b

anato, biksin, norbiksin

10

 

 

E 160d

likopen

30

 

 

E 200–213

sorbinska kislina – sorbati; benzojska kislina – benzoati

300

(1) (2)

samo toplotno neobdelani mlečni deserti

E 297

fumarna kislina

4 000

 

samo deserti s sadno aromo

E 338–452

fosforjeva (V) kislina – fosfati – di-, tri- in polifosfati

3 000

(1) (4)

 

E 355–357

adipinska kislina – adipati

1 000

 

samo deserti s sadno aromo

E 363

jantarna kislina

6 000

 

 

E 416

karaja gumi

6 000

 

 

E 427

gumi kasijevca

2 500

 

 

E 432–436

polisorbati

1 000

 

 

E 473–474

saharozni estri maščobnih kislin – saharozni gliceridi

5 000

 

 

E 475

poliglicerolni estri maščobnih kislin

2 000

 

 

E 477

propan-1,2-diolni estri maščobnih kislin

5 000

 

 

E 481–482

stearoil-2-laktilati

5 000

 

 

E 483

stearil tartrat

5 000

 

 

E 491–495

sorbitan estri

5 000

 

 

E 950

acesulfam K

350

 

samo proizvodi z zmanjšano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja

E 951

aspartam

1 000

 

samo proizvodi z zmanjšano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja

E 952

ciklamna kislina ter njene natrijeve in kalcijeve soli

250

(51)

samo proizvodi z zmanjšano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja

E 954

saharin ter njegove natrijeve, kalijeve in kalcijeve soli

100

(52)

samo proizvodi z zmanjšano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja

E 955

sukraloza

400

 

samo proizvodi z zmanjšano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja

E 957

taumatin

5

 

samo kot ojačevalec arome

E 959

neohesperidin DC

50

 

samo proizvodi z zmanjšano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja

E 962

sol aspartam-acesulfama

350

(11)a (49) (50)

samo proizvodi z zmanjšano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja

E 961

neotam

32

 

samo proizvodi z zmanjšano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja

(1):

Aditivi se lahko dodajajo posamezno ali v kombinaciji.

(2):

Najvišja dovoljena vsebnost se uporablja do vsote in vsebnosti so izražene kot prosta kislina.

(4):

Najvišja dovoljena vsebnost je izražena kot P2O5.

(11):

Mejne vsebnosti so izražene kot (a) enake vsebnosti acesulfama K ali (b) enake vsebnosti aspartama.

(49):

Najvišje dovoljene vsebnosti za uporabo so izpeljane iz najvišjih uporabljenih vsebnosti za sestavini, aspartam (E 951) in acesulfam K (E 950).

(50):

Vsebnosti za E 951 in E 950 se ne sme prekoračiti z uporabo soli aspartam-acesulfama, ne posamezno in ne v kombinaciji z E 950 ali E 951.

(51):

Najvišje dovoljene vsebnosti za uporabo so izražene kot prosta kislina.

(52):

Najvišje dovoljene vsebnosti za uporabo so izražene kot prosti imid.

01.5

Dehidrirano mleko, kot je opredeljeno v Direktivi 2001/114/ES

skupina II

barvila pri quantum satis

quantum satis

 

razen nearomatiziranih proizvodov

E 300

askorbinska kislina

quantum satis

 

 

E 301

natrijev askorbat

quantum satis

 

 

E 304

estri askorbinske kisline z maščobnimi kislinami

quantum satis

 

 

E 310–320

galati, terc-butilhidrokinon (TBHQ) in butilhidroksianizol (BHA)

200

(1)

samo mleko v prahu za prodajne avtomate

E 322

lecitini

quantum satis

 

 

E 331

natrijevi citrati

quantum satis

 

 

E 332

kalijevi citrati

quantum satis

 

 

E 338–452

fosforjeva (V) kislina – fosfati – di-, tri- in polifosfati

1 000

(1) (4)

samo delno dehidrirano mleko z manj kot 28 % trdnih snovi

E 338–452

fosforjeva (V) kislina – fosfati – di-, tri- in polifosfati

1 500

(1) (4)

samo delno dehidrirano mleko z več kot 28 % trdnih snovi

E 338–452

fosforjeva (V) kislina – fosfati – di-, tri- in polifosfati

2 500

(1) (4)

samo mleko v prahu in posneto mleko v prahu

E 392

izvlečki rožmarina

200

(41) (46)

samo mleko v prahu za prodajne avtomate

E 392

izvlečki rožmarina

30

(46)

samo mleko v prahu za izdelavo sladoleda

E 407

karagenan

quantum satis

 

 

E 500(ii)

natrijev hidrogenkarbonat

quantum satis

 

 

E 501(ii)

kalijev hidrogenkarbonat

quantum satis

 

 

E 509

kalcijev klorid

quantum satis

 

 

(1):

Aditivi se lahko dodajajo posamezno ali v kombinaciji.

(4):

Najvišja dovoljena vsebnost je izražena kot P2O5.

(41):

Izraženo na osnovi maščobe.

(46):

Kot vsota karnozola in karnozolne kisline.

01.6

Smetana in smetana v prahu

01.6.1

Nearomatizirana pasterizirana smetana (razen smetan z manjšo vsebnostjo maščobe)

E 401

natrijev alginat

quantum satis

 

 

E 402

kalijev alginat

quantum satis

 

 

E 407

karagenan

quantum satis

 

 

E 466

karboksimetil celuloza

quantum satis

 

 

E 471

mono- in digliceridi maščobnih kislin

quantum satis

 

 

01.6.2

Nearomatizirani, naravno fermentirani izdelki iz smetane in nadomestni izdelki z vsebnostjo maščobe manj kot 20 %

E 406

agar

quantum satis

 

 

E 407

karagenan

quantum satis

 

 

E 410

gumi iz zrn rožičevca

quantum satis

 

 

E 412

guar gumi

quantum satis

 

 

E 415

ksantan gumi

quantum satis

 

 

E 440

pektini

quantum satis

 

 

E 460

celuloza

quantum satis

 

 

E 466

karboksimetil celuloza

quantum satis

 

 

E 471

mono- in digliceridi maščobnih kislin

quantum satis

 

 

E 1404

oksidirani škrob

quantum satis

 

 

E 1410

monoškrobni fosfat

quantum satis

 

 

E 1412

diškrobni fosfat

quantum satis

 

 

E 1413

fosforiliran diškrobni fosfat

quantum satis

 

 

E 1414

acetiliran diškrobni fosfat

quantum satis

 

 

E 1420

acetilirani škrob

quantum satis

 

 

E 1422

acetiliran diškrobni adipat

quantum satis

 

 

E 1440

hidroksipropil škrob

quantum satis

 

 

E 1442

hidroksipropil diškrobni fosfat

quantum satis

 

 

E 1450

natrijev oktenilsukcinat škroba

quantum satis

 

 

E 1451

acetiliran oksidiran škrob

quantum satis

 

 

01.6.3

Druge smetane

skupina I

aditivi

 

 

 

skupina II

barvila pri quantum satis

quantum satis

 

samo aromatizirane smetane

skupina III

barvila za živila s kombiniranimi mejnimi vsebnostmi

150

 

samo aromatizirane smetane

E 234

nizin

10

 

samo clotted cream

E 338–452

fosforjeva (V) kislina – fosfati – di-, tri- in polifosfati

5 000

(1) (4)

samo sterilizirana, pasterizirana, UVT-smetana in stepena smetana

E 473–474

saharozni estri maščobnih kislin – saharozni gliceridi

5 000

(1)

samo sterilizirana smetana in sterilizirana smetana z zmanjšano vsebnostjo maščobe

(1):

Aditivi se lahko dodajajo posamezno ali v kombinaciji.

(4):

Najvišja dovoljena vsebnost je izražena kot P2O5.

01.7

Sir in sirni izdelki

01.7.1

Nezorjen sir, razen izdelkov, ki spadajo v kategorijo 16

skupina I

aditivi

 

 

razen mozzarelle in nearomatiziranega, naravno fermentiranega nezorjenega sira

skupina II

barvila pri quantum satis

quantum satis

 

samo aromatiziran nezorjeni sir

skupina III

barvila za živila s kombiniranimi mejnimi vsebnostmi

150

 

samo aromatiziran nezorjeni sir

E 200–203

sorbinska kislina – sorbati

1 000

(1) (2)

 

E 234

nizin

10

 

samo mascarpone

E 260

ocetna kislina

quantum satis

 

samo mozzarella

E 270

mlečna kislina

quantum satis

 

samo mozzarella

E 330

citronska kislina

quantum satis

 

samo mozzarella

E 338–452

fosforjeva (V) kislina – fosfati – di-, tri- in polifosfati

2 000

(1) (4)

razen mozzarelle

E 460(ii)

celuloza v prahu

quantum satis

 

samo naribana ali narezana mozzarella

E 575

glukonodelta lakton

quantum satis

 

samo mozzarella

(1):

Aditivi se lahko dodajajo posamezno ali v kombinaciji.

(2):

Najvišja dovoljena vsebnost se uporablja do vsote in vsebnosti so izražene kot prosta kislina.

(4):

Najvišja dovoljena vsebnost je izražena kot P2O5.

01.7.2

Zorjeni sir

E 1105

lizocim

quantum satis

 

 

E 120

košenilja, karminska kislina, karmini

125

 

samo rdeče marmoriran sir

E 140

klorofili in klorofilini

quantum satis

 

samo sage derby cheese

E 141

bakrovi kompleksi klorofilov in klorofilinov

quantum satis

 

samo sage derby cheese

E 153

rastlinsko oglje

quantum satis

 

samo morbier cheese

E 160a

karoteni

quantum satis

 

samo zorjeni oranžni, rumeni in beli drobljeni sir

E 160b

anato, biksin, norbiksin

15

 

samo zorjeni oranžni, rumeni in beli drobljeni sir

E 160b

anato, biksin, norbiksin

50

 

samo rdeči sir leicester

E 160b

anato, biksin, norbiksin

35

 

samo sir mimolette

E 160c

izvleček paprike, kapsantin, kapsorubin

quantum satis

 

samo zorjeni oranžni, rumeni in beli drobljeni sir

E 163

antocianini

quantum satis

 

samo rdeče marmoriran sir

E 170

kalcijev karbonat

quantum satis

 

 

E 200–203

sorbinska kislina – sorbati

1 000

(1) (2)

samo sir, predpakiran, narezan na rezine in kose; sir v plasteh in sir z dodanimi živili

E 200–203

sorbinska kislina – sorbati

quantum satis

 

samo površinska obdelava zorjenih proizvodov

E 234

nizin

12,5

(29)

 

E 235

natamicin

1

(8)

samo površinska obdelava trdih, poltrdih in polmehkih sirov

E 239

heksametilen-tetramin

25 mg/kg preostale količine, izražene kot formaldehid

 

samo sir Provolone

E 251–252

nitrati

150

(30)

samo trdi, poltrdi in polmehki sir

E 280–283

propionska kislina – propionati

quantum satis

 

samo površinska obdelava

E 460

celuloza v prahu

quantum satis

 

samo na rezine narezan in nariban zorjeni sir

E 500(ii)

natrijev hidrogenkarbonat

quantum satis

 

samo sir iz kislega mleka

E 504

magnezijevi karbonati

quantum satis

 

 

E 509

kalcijev klorid

quantum satis

 

 

E 551–559

silicijev dioksid – silikati

10 000

(1)

samo na rezine narezan ali nariban trdi ali poltrdi sir

E 575

glukonodelta lakton

quantum satis

 

 

(1):

Aditivi se lahko dodajajo posamezno ali v kombinaciji.

(2):

Najvišja dovoljena vsebnost se uporablja do vsote in vsebnosti so izražene kot prosta kislina.

(8):

mg/dm2 površine; ni prisoten pri globini 5 mm.

(29):

Ta snov je lahko naravno prisotna v nekaterih sirih kot posledica fermentacijskih procesov.

(30):

V mleku, namenjenemu proizvodnji sira, ali enaka vsebnost, če je dodano po odvzemu sirotke ter dodajanju vode.

01.7.3

Užitna skorja sira

skupina II

barvila pri quantum satis

quantum satis

 

 

skupina III

barvila za živila s kombiniranimi mejnimi vsebnostmi

quantum satis

 

 

E 160d

likopen

30

 

 

E 180

litolrubin BK

quantum satis

 

 

E 160b

anato, biksin, norbiksin

20

 

 

01.7.4

Sir iz sirotke

skupina II

barvila pri quantum satis

quantum satis

 

 

E 200–203

sorbinska kislina – sorbati

1 000

(1), (2)

samo sir, predpakiran, narezan na rezine; sir v plasteh in sir z dodanimi živili

E 251–252

nitrati

150

(30)

samo mleko, namenjeno za proizvodnjo trdega, poltrdega in polmehkega sira

E 260

ocetna kislina

quantum satis

 

 

E 270

mlečna kislina

quantum satis

 

 

E 330

citronska kislina

quantum satis

 

 

E 460(ii)

celuloza v prahu

quantum satis

 

samo nariban ali narezan sir

E 575

glukonodelta lakton

quantum satis

 

 

(1):

Aditivi se lahko dodajajo posamezno ali v kombinaciji.

(2):

Najvišja dovoljena vsebnost se uporablja do vsote in vsebnosti so izražene kot prosta kislina.

(30):

V mleku, namenjenemu proizvodnji sira, ali enaka vsebnost, če je dodano po odvzemu sirotke ter dodajanju vode.

01.7.5

Topljeni sir

skupina I

aditivi

 

 

 

skupina II

barvila pri quantum satis

quantum satis

 

samo aromatiziran topljeni sir

E 100

kurkumin

100

(33)

samo aromatiziran topljeni sir

E 102

tartrazin

100

(33)

samo aromatiziran topljeni sir

E 104

kinolinsko rumeno

100

(33)

samo aromatiziran topljeni sir

E 110

sončno rumeno FCF, oranžno rumeno S

100

(33)

samo aromatiziran topljeni sir

E 120

košenilja, karminska kislina, karmini

100

(33)

samo aromatiziran topljeni sir

E 122

azorubin, karmoizin

100

(33)

samo aromatiziran topljeni sir

E 124

rdeče 4R, košenil rdeče A

100

(33)

samo aromatiziran topljeni sir

E 160e

beta-apo-8’-karotenal (C30)

100

(33)

samo aromatiziran topljeni sir

E 161b

lutein

100

(33)

samo aromatiziran topljeni sir

E 160d

likopen

5

 

samo aromatiziran topljeni sir

E 160a

karoteni

quantum satis

 

 

E 160c

izvleček paprike, kapsantin, kapsorubin

quantum satis

 

 

E 160b

anato, biksin, norbiksin

15

 

 

E 200–203

sorbinska kislina – sorbati

2 000

(1) (2)

 

E 234

nizin

12,5

(29)

 

E 338–452

fosforjeva (V) kislina – fosfati – di-, tri- in polifosfati

20 000

(1) (4)

 

E 427

gumi kasijevca

2 500

 

 

E 551–559

silicijev dioksid – silikati

10 000

(1)

 

(1):

Aditivi se lahko dodajajo posamezno ali v kombinaciji.

(2):

Najvišja dovoljena vsebnost se uporablja do vsote in vsebnosti so izražene kot prosta kislina.

(4):

Najvišja dovoljena vsebnost je izražena kot P2O5.

(29):

Ta snov je lahko naravno prisotna v nekaterih sirih kot posledica fermentacijskih procesov.

(33):

Največ posamezno ali za kombinacijo E 100, E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 124, E 160e in E 161b.

01.7.6

Sirni izdelki (razen izdelkov, ki spadajo v kategorijo 16)

skupina I

aditivi

 

 

 

skupina II

barvila pri quantum satis

quantum satis

 

samo aromatizirani nezorjeni proizvodi

skupina III

barvila za živila s kombiniranimi mejnimi vsebnostmi

100

 

samo aromatizirani nezorjeni proizvodi

E 1105

lizocim

quantum satis

 

samo zorjeni proizvodi

E 120

košenilja, karminska kislina, karmini

125

 

samo rdeče marmorirani proizvodi

E 160a

karoteni

quantum satis

 

samo zorjeni oranžni, rumeni in beli drobljeni proizvodi

E 160b

anato, biksin, norbiksin

15

 

samo zorjeni oranžni, rumeni in beli drobljeni proizvodi

E 160c

izvleček paprike, kapsantin, kapsorubin

quantum satis

 

samo zorjeni oranžni, rumeni in beli drobljeni proizvodi

E 163

antocianini

quantum satis

 

samo rdeče marmorirani proizvodi

E 170

kalcijev karbonat

quantum satis

 

samo zorjeni proizvodi

E 200–203

sorbinska kislina – sorbati

1 000

(1) (2)

samo nezorjeni proizvodi; zorjeni proizvodi, predpakirani, narezani na rezine; zorjeni proizvodi v plasteh in zorjeni proizvodi z dodanimi živili

E 200–203

sorbinska kislina – sorbati

quantum satis

 

samo površinska obdelava zorjenih proizvodov

E 234

nizin

12,5

(29)

samo zorjeni in topljeni proizvodi

E 235

natamicin

1 mg/dm2 površine (ni prisoten pri globini 5 mm)

 

samo površinska obdelava trdih, poltrdih in polmehkih proizvodov

E 251–252

nitrati

150

(30)

samo trdi, poltrdi in polmehki zorjeni proizvodi

E 280–283

propionska kislina – propionati

quantum satis

 

samo površinska obdelava zorjenih proizvodov

E 338–452

fosforjeva (V) kislina – fosfati – di-, tri- in polifosfati

2 000

(1) (4)

samo nezorjeni proizvodi

E 460

celuloza v prahu

quantum satis

 

samo naribani in na rezine narezani zorjeni proizvodi ter nezorjeni proizvodi

E 504

magnezijevi karbonati

quantum satis

 

samo zorjeni proizvodi

E 509

kalcijev klorid

quantum satis

 

samo zorjeni proizvodi

E 551–559

silicijev dioksid – silikati

10 000

(1)

samo na rezine narezani ali naribani trdi in poltrdi proizvodi

E 575

glukonodelta lakton

quantum satis

 

samo zorjeni proizvodi

(1):

Aditivi se lahko dodajajo posamezno ali v kombinaciji.

(2):

Najvišja dovoljena vsebnost se uporablja do vsote in vsebnosti so izražene kot prosta kislina.

(4):

Najvišja dovoljena vsebnost je izražena kot P2O5.

(29):

Ta snov je lahko naravno prisotna v nekaterih proizvodih kot posledica fermentacijskih procesov.

(30):

V mleku, namenjenemu proizvodnji sira, ali enaka vsebnost, če je dodano po odvzemu sirotke ter dodajanju vode.

01.8

Mlečnim izdelkom podobni izdelki, vključno z mlečnimi nadomestki

skupina I

aditivi

 

 

 

skupina II

barvila pri quantum satis

quantum satis

 

 

E 200–203

sorbinska kislina – sorbati

quantum satis

(1) (2)

samo siru podobni izdelki (samo površinska obdelava)

E 200–203

sorbinska kislina – sorbati

2 000

(1) (2)

samo siru podobni izdelki na osnovi beljakovin

E 251–252

nitrati

150

(30)

samo siru podobni mlečni izdelki

E 280–283

propionska kislina – propionati

quantum satis

 

samo siru podobni izdelki (samo površinska obdelava)

E 338–452

fosforjeva (V) kislina – fosfati – di-, tri- in polifosfati

5 000

(1) (4)

samo stepeni smetani podobni proizvodi

E 338–452

fosforjeva (V) kislina – fosfati – di-, tri- in polifosfati

20 000

(1) (4)

samo topljenemu siru podobni proizvodi

E 338–452

fosforjeva (V) kislina – fosfati – di-, tri- in polifosfati

30 000

(1) (4)

samo mlečni nadomestki

E 338–452

fosforjeva (V) kislina – fosfati – di-, tri- in polifosfati

50 000

(1) (4)

samo mlečni nadomestki za prodajne avtomate

E 432–436

polisorbati

5 000

(1)

samo mleku in smetani podobni proizvodi

E 473–474

saharozni estri maščobnih kislin – saharozni gliceridi

5 000

(1)

samo smetani podobni proizvodi

E 473–474

saharozni estri maščobnih kislin – saharozni gliceridi

20 000

(1)

samo mlečni nadomestki

E 475

poliglicerolni estri maščobnih kislin

5 000

 

samo mleku in smetani podobni proizvodi

E 475

poliglicerolni estri maščobnih kislin

500

 

samo mlečni nadomestki

E 477

propan-1,2-diolni estri maščobnih kislin

1 000

 

samo mlečni nadomestki

E 477

propan-1,2-diolni estri maščobnih kislin

5 000

 

samo mleku in smetani podobni proizvodi

E 481–482

stearoil-2-laktilati

3 000

(1)

samo mlečni nadomestki

E 491–495

sorbitan estri

5 000

(1)

samo mleku in smetani podobni proizvodi; mlečni nadomestki

E 551–559

silicijev dioksid – silikati

10 000

(1)

samo na rezine narezan ali nariban siru podoben proizvod; mlečni nadomestki

(1):

Aditivi se lahko dodajajo posamezno ali v kombinaciji.

(2):

Najvišja dovoljena vsebnost se uporablja do vsote in vsebnosti so izražene kot prosta kislina.

(4):

Najvišja dovoljena vsebnost je izražena kot P2O5.

(30):

V mleku, namenjenemu proizvodnji sira, ali enaka vsebnost, če je dodano po odvzemu sirotke ter dodajanju vode.

02

Masti in olja ter maščobne emulzije

02.1

Masti in olja, v glavnem brez vode (razen brezvodne mlečne maščobe)

E 100

kurkumin

quantum satis

 

samo masti

E 160a

karoteni

quantum satis

 

samo masti

E 160b

anato, biksin, norbiksin,

10

 

samo masti

E 270

mlečna kislina

quantum satis

 

samo za kuhanje in/ali cvrtje ali za pripravo omak

E 300

askorbinska kislina

quantum satis

 

samo za kuhanje in/ali cvrtje ali za pripravo omak

E 304

estri askorbinske kisline z maščobnimi kislinami

quantum satis

 

razen deviških olj in oljčnih olj

E 306

izvleček, bogat s tokoferolom

quantum satis

 

razen deviških olj in oljčnih olj

E 307

alfa tokoferol

quantum satis

 

razen deviških olj in oljčnih olj

E 307

alfa tokoferol

200

 

samo rafinirana oljčna olja, vključno z oljem iz oljčnih tropin

E 308

gama tokoferol

quantum satis

 

razen deviških olj in oljčnih olj

E 309

delta tokoferol

quantum satis

 

razen deviških olj in oljčnih olj

E 310–320

galati, TBHQ in BHA, posamezno ali v kombinaciji

200

(1) (41)

samo masti in olja za profesionalno izdelavo toplotno obdelanih živil; olje in mast za cvrtje (razen olja iz oljčnih tropin) ter svinjska mast, ribje olje, goveja, perutninska in ovčja mast

E 321

butilhidroksitoluen (BHT)

100

(41)

samo masti in olja za profesionalno izdelavo toplotno obdelanih živil; olje in mast za cvrtje (razen oljčnega olja in olja iz oljčnih tropin) ter svinjska mast, ribje olje, goveja, perutninska in ovčja mast

E 322

lecitini

30 000

 

razen deviških olj in oljčnih olj

E 330

citronska kislina

quantum satis

 

razen deviških olj in oljčnih olj

E 331

natrijevi citrati

quantum satis

 

razen deviških olj in oljčnih olj

E 332

kalijevi citrati

quantum satis

 

razen deviških olj in oljčnih olj

E 333

kalcijevi citrati

quantum satis

 

razen deviških olj in oljčnih olj

E 392

izvlečki rožmarina

30

(41) (46)

samo rastlinska olja (razen deviških in oljčnih olj) in mast, pri kateri je vsebnost večkrat nenasičenih maščobnih kislin višja od 15 % m/m vseh maščobnih kislin, ki se uporabljajo pri toplotno neobdelanih živilih

E 392

izvlečki rožmarina

50

(41) (46)

samo ribje olje in olje iz alg; svinjska mast, goveja, perutninska, ovčja in svinjska mast; masti in olja za profesionalno izdelavo toplotno obdelanih živil; olja in masti za cvrtje, razen oljčnega olja in olja iz oljčnih tropin

E 471

mono- in digliceridi maščobnih kislin

10 000

 

razen deviških olj in oljčnih olj

E 472c

citratni estri mono- in digliceridov maščobnih kislin

quantum satis

 

samo za kuhanje in/ali cvrtje ali za pripravo omak

E 900

dimetilpolisiloksan

10

 

samo olja in masti za cvrtje

(1):

Aditivi se lahko dodajajo posamezno ali v kombinaciji.

(41):

Izraženo na osnovi maščobe.

(46):

Kot vsota karnozola in karnozolne kisline.

02.2

Emulzije masti in olja, zlasti vrste ‚voda–olje‘

02.2.1

Maslo in koncentrirano maslo ter masleno olje in mlečna maščoba brez vode

E 160a

karoteni

quantum satis

 

razen masla iz ovčjega in kozjega mleka

E 500

natrijevi karbonati

quantum satis

 

samo maslo iz kisle smetane

E 338–452

fosforjeva (V) kislina – fosfati – di-, tri- in polifosfati

2 000

(1) (4)

samo maslo iz kisle smetane

(1):

Aditivi se lahko dodajajo posamezno ali v kombinaciji.

(4):

Najvišja dovoljena vsebnost je izražena kot P2O5.

02.2.2

Druge emulzije masti in olj, vključno z namazi, kakor so opredeljeni v Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007, ter tekoče emulzije

skupina I

aditivi

 

 

 

E 100

kurkumin

quantum satis

 

razen masla z zmanjšano vsebnostjo maščobe

E 160a

karoteni

quantum satis

 

 

E 160b

anato, biksin, norbiksin,

10

 

razen masla z zmanjšano vsebnostjo maščobe

E 200–203

sorbinska kislina – sorbati

1 000

(1) (2)

samo emulzije masti (razen masla) z vsebnostjo maščobe 60 % ali več

E 200–203

sorbinska kislina – sorbati

2 000

(1) (2)

samo emulzije masti z vsebnostjo maščobe manj kot 60 %

E 310–320

galati, TBHQ in BHA, posamezno ali v kombinaciji

200

(1) (2)

samo maščoba za cvrtje

E 321

butilhidroksitoluen (BHT)

100

 

samo maščoba za cvrtje

E 338–452

fosforjeva (V) kislina – fosfati – di-, tri- in polifosfati

5 000

(1) (4)

samo mazave maščobe

E 385

kalcijev dinatrijev etilendiamintetra acetat (kalcijev dinatrijev EDTA)

100

 

samo mazave maščobe, kot so opredeljene v členu 115 in Prilogi XV k Uredbi (ES) št. 1234/2007, z vsebnostjo maščobe 41 % ali manj

E 405

propan-1,2-diol alginat

3 000

 

 

E 432–436

polisorbati

10 000

(1)

samo maščobne emulzije za peko

E 473–474

saharozni estri maščobnih kislin – saharozni gliceridi

10 000

(1)

samo maščobne emulzije za peko

E 475

poliglicerolni estri maščobnih kislin

5 000

 

 

E 476

poliglicerol poliricinoleat

4 000

 

samo mazave maščobe, kot so opredeljene v členu 115 in Prilogi XV k Uredbi (ES) št. 1234/2007, z vsebnostjo maščobe 41 % ali manj in podobni mazavi proizvodi z vsebnostjo maščobe manj kot 10 %

E 477

propan-1,2-diolni estri maščobnih kislin

10 000

 

samo maščobne emulzije za peko

E 479b

toplotno oksidirano sojino olje, v interakciji z mono- in digliceridi maščobnih kislin

5 000

 

samo maščobne emulzije za cvrtje

E 481–482

stearoil-2-laktilati

10 000

(1)

 

E 491–495

sorbitan estri

10 000

(1)

 

E 551–559

silicijev dioksid – silikati

30 000

(1)

samo proizvodi za mazanje pekačev

E 900

dimetilpolisiloksan

10

 

samo olja in masti za cvrtje

E 959

neohesperidin DC

5

 

samo kot ojačevalec arome, samo v skupini maščob B & C v Prilogi XV k Uredbi 1234/2007

(1):

Aditivi se lahko dodajajo posamezno ali v kombinaciji.

(2):

Najvišja dovoljena vsebnost se uporablja do vsote in vsebnosti so izražene kot prosta kislina.

(4):

Najvišja dovoljena vsebnost je izražena kot P2O5.

02.3

Rastlinsko olje v pršilu za ponve

skupina I

aditivi

 

 

 

E 338–452

fosforjeva (V) kislina – fosfati – di-, tri- in polifosfati

30 000

(1) (4)

samo emulgirana razpršila na vodni osnovi za mazanje pekačev

E 392

izvlečki rožmarina

50

(41) (46)

samo masti in olja za profesionalno izdelavo toplotno obdelanih živil

E 551–559

silicijev dioksid – silikati

30 000

(1)

samo proizvodi za mazanje pekačev

E 943a

butan

quantum satis

 

samo rastlinsko olje v pršilu za ponve (samo za profesionalno uporabo) in emulgirano razpršilo na vodni osnovi

E 943b

izobutan

quantum satis

 

samo rastlinsko olje v pršilu za ponve (samo za profesionalno uporabo) in emulgirano razpršilo na vodni osnovi

E 944

Propan

quantum satis

 

samo rastlinsko olje v pršilu za ponve (samo za profesionalno uporabo) in emulgirano razpršilo na vodni osnovi

(1):

Aditivi se lahko dodajajo posamezno ali v kombinaciji.

(4):

Najvišja dovoljena vsebnost je izražena kot P2O5.

(41):

Izraženo na osnovi maščobe.

(46):

Kot vsota karnozola in karnozolne kisline.

03

Sladoledi

skupina I

aditivi

 

 

 

skupina II

barvila pri quantum satis

quantum satis

 

 

skupina III

barvila za živila s kombiniranimi mejnimi vsebnostmi

150

(25)

 

skupina IV

polioli

quantum satis

 

samo proizvodi z zmanjšano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja

E 160b

anato, biksin, norbiksin

20

 

 

E 160d

likopen

40

 

 

E 338–452

fosforjeva (V) kislina – fosfati – di-, tri- in polifosfati

1 000

(1) (4)

 

E 405

propan-1,2-diol alginat

3 000

 

samo sladoledi na vodni osnovi

E 427

gumi kasijevca

2 500

 

 

E 432–436

polisorbati

1 000

(1)

 

E 473–474

saharozni estri maščobnih kislin – saharozni gliceridi

5 000

(1)

 

E 477

propan-1,2-diolni estri maščobnih kislin

3 000

 

 

E 491–495

sorbitan estri

500

(1)

 

E 901

čebelji vosek, beli in rumeni

quantum satis

 

samo predpakirani vaflji, ki vsebujejo sladoled

E 950

acesulfam K

800

 

samo proizvodi z zmanjšano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja

E 951

aspartam

800

 

samo proizvodi z zmanjšano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja

E 954

saharin ter njegove natrijeve, kalijeve in kalcijeve soli

100

(52)

samo proizvodi z zmanjšano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja

E 955

sukraloza

320

 

samo proizvodi z zmanjšano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja

E 957

taumatin

50

 

samo proizvodi z zmanjšano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja

E 959

neohesperidin DC

50

 

samo proizvodi z zmanjšano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja

E 961

neotam

26

 

samo proizvodi z zmanjšano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja

E 962

sol aspartam-acesulfama

800

(11)b (49) (50)

samo proizvodi z zmanjšano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja

(1):

Aditivi se lahko dodajajo posamezno ali v kombinaciji.

(2):

Najvišja dovoljena vsebnost se uporablja do vsote in vsebnosti so izražene kot prosta kislina.

(4):

Najvišja dovoljena vsebnost je izražena kot P2O5.

(11):

Mejne vsebnosti so izražene kot (a) ekvivalent acesulfama K ali (b) ekvivalent aspartama.

(25):

Količine vsakega od barvil E 110, E 122, E 124 in E 155 ne smejo presegati 50 mg/kg ali mg/l.

(49):

Najvišje dovoljene vsebnosti za uporabo so izpeljane iz najvišjih uporabljenih vsebnosti za sestavini, aspartam (E 951) in acesulfam K (E 950).

(50):

Vsebnosti za E 951 in E 950 se ne sme prekoračiti z uporabo soli aspartam-acesulfama, ne posamezno in ne v kombinaciji z E 950 ali E 951.

(51):

Najvišje dovoljene vsebnosti za uporabo so izražene kot prosta kislina.

(52):

Najvišje dovoljene vsebnosti za uporabo so izražene kot prosti imid.

04

Sadje in zelenjava

04.1

Nepredelana sadje in zelenjava

04.1.1

Celo sveže sadje in zelenjava

E 200–203

sorbinska kislina – sorbati

20

 

samo površinska obdelava neolupljenih svežih citrusov

E 220–228

žveplov dioksid – sulfiti

10

(3)

samo namizno grozdje, svež liči (merjeno na užitnih delih) in ameriške borovnice (Vaccinium corymbosum)

E 220–228

žveplov dioksid – sulfiti

100

(3)

samo vakuumsko pakirana sladka koruza

E 445

glicerolni estri lesnih smol

50

 

samo površinska obdelava citrusov

E 473–474

saharozni estri maščobnih kislin – saharozni gliceridi

quantum satis

(1)

samo sveže sadje, površinska obdelava

E 901

čebelji vosek, beli in rumeni

quantum satis

 

samo površinska obdelava citrusov, melon, jabolk, hrušk, breskev in ananasa ter kot sredstvo za glaziranje oreščkov

E 902

kandelilni vosek

quantum satis

 

samo površinska obdelava citrusov, melon, jabolk, hrušk, breskev in ananasa ter kot sredstvo za glaziranje oreščkov

E 903

karnauba vosek

200

 

samo površinska obdelava citrusov, melon, jabolk, hrušk, breskev in ananasa ter kot sredstvo za glaziranje oreščkov

E 904

šelak

quantum satis

 

samo površinska obdelava citrusov, melon, jabolk, hrušk, breskev in ananasa ter kot sredstvo za glaziranje oreščkov

E 905

mikrokristalni vosek

quantum satis

 

samo površinska obdelava melon, papaje, manga in avokada

E 912

estri montanske kisline

quantum satis

 

samo površinska obdelava citrusov, melon, papaje, manga, avokada in ananasa

E 914

oksidiran polietilenski vosek

quantum satis

 

samo površinska obdelava citrusov, melon, papaje, manga, avokada in ananasa

(1):

Aditivi se lahko dodajajo posamezno ali v kombinaciji.

(3):

Najvišje dovoljene vsebnosti, izražene kot SO2, se nanašajo na celotno količino, ki izvira iz vseh virov. Za vsebnost SO2, ki ne presega 10 mg/kg ali 10 mg/l, se šteje, da SO2 ni prisoten v živilu.

04.1.2

Olupljeno, narezano in sesekljano sadje in zelenjava

E 220–228

žveplov dioksid – sulfiti

50

(3)

samo olupljen krompir

E 220–228

žveplov dioksid – sulfiti

300

(3)

samo kaša iz čebule, česna in šalotke

E 220–228

žveplov dioksid – sulfiti

800

(3)

samo hrenova kaša

E 296

jabolčna kislina

quantum satis

 

samo predpakiran nepredelan in olupljen krompir

E 300

askorbinska kislina

quantum satis

 

samo ohlajeno, nepredelano sadje in zelenjava za takojšnje uživanje ter predpakiran, nepredelan in olupljen krompir

E 301

natrijev askorbat

quantum satis

 

samo ohlajeno, nepredelano sadje in zelenjava za takojšnje uživanje ter predpakiran, nepredelan in olupljen krompir

E 302

kalcijev askorbat

quantum satis

 

samo ohlajeno, nepredelano sadje in zelenjava za takojšnje uživanje ter predpakiran, nepredelan in olupljen krompir

E 330

citronska kislina

quantum satis

 

samo ohlajeno, nepredelano sadje in zelenjava za takojšnje uživanje ter predpakiran, nepredelan in olupljen krompir

E 331

natrijevi citrati

quantum satis

 

samo ohlajeno, nepredelano sadje in zelenjava za takojšnje uživanje ter predpakiran, nepredelan in olupljen krompir

E 332

kalijevi citrati

quantum satis

 

samo ohlajeno, nepredelano sadje in zelenjava za takojšnje uživanje ter predpakiran, nepredelan in olupljen krompir

E 333

kalcijevi citrati

quantum satis

 

samo ohlajeno, nepredelano sadje in zelenjava za takojšnje uživanje ter predpakiran, nepredelan in olupljen krompir

(3):

Najvišje dovoljene vsebnosti, izražene kot SO2, se nanašajo na celotno količino, ki izvira iz vseh virov. Za vsebnost SO2, ki ne presega 10 mg/kg ali 10 mg/l, se šteje, da SO2 ni prisoten v živilu.

04.1.3

Zamrznjeno sadje in zelenjava

E 220–228

žveplov dioksid – sulfiti

50

(3)

samo bela zelenjava, vključno z gobami in belim zrnjem stročnic

E 220–228

žveplov dioksid – sulfiti

100

(3)

samo zamrznjen in globoko zamrznjen krompir

E 300

askorbinska kislina

quantum satis

 

 

E 301

natrijev askorbat

quantum satis

 

 

E 302

kalcijev askorbat

quantum satis

 

 

E 330

citronska kislina

quantum satis

 

 

E 331

natrijevi citrati

quantum satis

 

 

E 332

kalijevi citrati

quantum satis

 

 

E 333

kalcijevi citrati

quantum satis

 

 

(3):

Najvišje dovoljene vsebnosti, izražene kot SO2, se nanašajo na celotno količino, ki izvira iz vseh virov. Za vsebnost SO2, ki ne presega 10 mg/kg ali 10 mg/l, se šteje, da SO2 ni prisoten v živilu.

04.2

Predelano sadje in zelenjava

04.2.1

Sušeno sadje in posušena zelenjava

skupina I

aditivi

 

 

E 410, E 412, E 415 in E 417 se ne smejo uporabljati za proizvodnjo dehidriranih živil, ki se rehidrirajo ob zaužitju

E 101

riboflavini

quantum satis

 

samo konzervirano rdeče sadje

E 120

košenilja, karminska kislina, karmini

200

(34)

samo konzervirano rdeče sadje

E 122

azorubin, karmoizin

200

(34)

samo konzervirano rdeče sadje

E 124

rdeče 4R, košenil rdeče A

200

(34)

samo konzervirano rdeče sadje

E 129

alura rdeče AG

200

(34)

samo konzervirano rdeče sadje

E 131

patentno modro V

200

(34)

samo konzervirano rdeče sadje

E 133

briljantno modro FCF

200

(34)

samo konzervirano rdeče sadje

E 140

klorofili, klorofilini

quantum satis

 

samo konzervirano rdeče sadje

E 141

bakrovi kompleksi klorofilov in klorofilinov

quantum satis

 

samo konzervirano rdeče sadje

E 150a-d

karameli

quantum satis

 

samo konzervirano rdeče sadje

E 160a

karoteni

quantum satis

 

samo konzervirano rdeče sadje

E 160c

izvleček paprike, kapsantin, kapsorubin

quantum satis

 

samo konzervirano rdeče sadje

E 162

betalain, betanin

quantum satis

 

samo konzervirano rdeče sadje

E 163

antocianini

quantum satis

 

samo konzervirano rdeče sadje

E 200–203

sorbinska kislina – sorbati

1 000

(1) (2)

samo suho sadje

E 220–228

žveplov dioksid – sulfiti

50

(3)

samo suh kokos

E 220–228

žveplov dioksid – sulfiti

50

(3)

samo bela zelenjava, predelana, vključno z zrnjem stročnic

E 220–228

žveplov dioksid – sulfiti

100

(3)

samo suhe gobe

E 220–228

žveplov dioksid – sulfiti

150

(3)

samo suh ingver

E 220–228

žveplov dioksid – sulfiti

200

(3)

samo suhi paradižniki

E 220–228

žveplov dioksid – sulfiti

400

(3)

samo bela zelenjava, posušena

E 220–228

žveplov dioksid – sulfiti

500

(3)

samo suho sadje in oreščki v lupinah, razen suhih jabolk, hrušk, banan, marelic, breskev, grozdja, suhih sliv in fig

E 220–228

žveplov dioksid – sulfiti

600

(3)

samo suha jabolka in hruške

E 220–228

žveplov dioksid – sulfiti

1 000

(3)

samo suhe banane

E 220–228

žveplov dioksid – sulfiti

2 000

(3)

samo suhe marelice, breskve, grozdje, suhe slive in fige

E 907

hidrogenirani poli-1-decen

2 000

 

samo suho sadje kot sredstvo za glaziranje

(1):

Aditivi se lahko dodajajo posamezno ali v kombinaciji.

(2):

Najvišja dovoljena vsebnost se uporablja do vsote in vsebnosti so izražene kot prosta kislina.

(3):

Najvišje dovoljene vsebnosti, izražene kot SO2, se nanašajo na celotno količino, ki izvira iz vseh virov. Za vsebnost SO2, ki ne presega 10 mg/kg ali 10 mg/l, se šteje, da SO2 ni prisoten v živilu.

(34):

Največ posamezno ali za kombinacijo E 120, E 122, E 124, E 129, E 131 in E 133.

04.2.2

Sadje in zelenjava v kisu, olju ali slanici

skupina I

aditivi

 

 

 

E 101

riboflavini

quantum satis

 

samo konzervirano rdeče sadje

E 120

košenilja, karminska kislina, karmini

200

(34)

samo konzervirano rdeče sadje

E 122

azorubin, karmoizin

200

(34)

samo konzervirano rdeče sadje

E 124

rdeče 4R, košenil rdeče A

200

(34)

samo konzervirano rdeče sadje

E 129

alura rdeče AG

200

(34)

samo konzervirano rdeče sadje

E 131

patentno modro V

200

(34)

samo konzervirano rdeče sadje

E 133

briljantno modro FCF

200

(34)

samo konzervirano rdeče sadje

E 140

klorofili, klorofilini

quantum satis

 

samo konzervirano rdeče sadje

E 141

bakrovi kompleksi klorofilov in klorofilinov

quantum satis

 

samo konzervirano rdeče sadje

E 150a–d

karameli

quantum satis

 

samo konzervirano rdeče sadje

E 160a

karoteni

quantum satis

 

samo konzervirano rdeče sadje

E 160c

izvleček paprike, kapsantin, kapsorubin

quantum satis

 

samo konzervirano rdeče sadje

E 162

betalain, betanin

quantum satis

 

samo konzervirano rdeče sadje

E 163

antocianini

quantum satis

 

samo konzervirano rdeče sadje

E 101

riboflavini

quantum satis

 

samo zelenjava (razen oliv)

E 140

klorofili, klorofilini

quantum satis

 

samo zelenjava (razen oliv)

E 141

bakrovi kompleksi klorofilov in klorofilinov

quantum satis

 

samo zelenjava (razen oliv)

E 150a–d

karameli

quantum satis

 

samo zelenjava (razen oliv)

E 160a

karoteni

quantum satis

 

samo zelenjava (razen oliv)

E 162

betalain, betanin

quantum satis

 

samo zelenjava (razen oliv)

E 163

antocianini

quantum satis

 

samo zelenjava (razen oliv)

E 200–213

sorbinska kislina – sorbati; benzojska kislina – benzoati

2 000

(1) (2)

samo zelenjava (razen oliv)

E 200–203

sorbinska kislina – sorbati

1 000

(1) (2)

samo olive in pripravki na osnovi oliv

E 210–213

benzojska kislina – benzoati

500

(1) (2)

samo olive in pripravki na osnovi oliv

E 200–213

sorbinska kislina – sorbati; benzojska kislina – benzoati

1 000

(1) (2)

samo olive in pripravki na osnovi oliv

E 220–228

žveplov dioksid – sulfiti

100

(3)

razen oliv in feferonov v slanici

E 220–228

žveplov dioksid – sulfiti

500

(3)

samo feferoni v slanici

E 579

železov (II) glukonat

150

(56)

samo olive, potemnjene zaradi oksidacije

E 585

železov (II) laktat

150

(56)

samo olive, potemnjene zaradi oksidacije

E 950

acesulfam K

200

 

samo sladko-kisli konzervirani proizvodi iz sadja in zelenjave

E 951

aspartam

300

 

samo sladko-kisli konzervirani proizvodi iz sadja in zelenjave

E 954

saharin ter njegove natrijeve, kalijeve in kalcijeve soli

160

(52)

samo sladko-kisli konzervirani proizvodi iz sadja in zelenjave

E 955

sukraloza

180

 

samo sladko-kisli konzervirani proizvodi iz sadja in zelenjave

E 959

neohesperidin DC

100

 

samo sladko-kisli konzervirani proizvodi iz sadja in zelenjave

E 961

neotam

10

 

samo sladko-kisli konzervirani proizvodi iz sadja in zelenjave

E 962

sol aspartam-acesulfama

200

(11)a (49) (50)

samo sladko-kisli konzervirani proizvodi iz sadja in zelenjave

(1):

Aditivi se lahko dodajajo posamezno ali v kombinaciji.

(2):

Najvišja dovoljena vsebnost se uporablja do vsote in mejne vsebnosti so izražene kot prosta kislina.

(3):

Najvišje dovoljene vsebnosti, izražene kot SO2, se nanašajo na celotno količino, ki izvira iz vseh virov. Za vsebnost SO2, ki ne presega 10 mg/kg ali 10 mg/l, se šteje, da SO2 ni prisoten v živilu.

(11):

Mejne vsebnosti so izražene kot (a) ekvivalent acesulfama K ali (b) ekvivalent aspartama.

(34):

Največ posamezno ali za kombinacijo E 120, E 122, E 124, E 129, E 131 in E 133.

(49):

Najvišje dovoljene vsebnosti za uporabo so izpeljane iz najvišjih uporabljenih vsebnosti za sestavini, aspartam (E 951) in acesulfam K (E 950).

(50):

Vsebnosti za E 951 in E 950 se ne sme prekoračiti z uporabo soli aspartam-acesulfama, ne posamezno in ne v kombinaciji z E 950 ali E 951.

(52):

Najvišje dovoljene vsebnosti za uporabo so izražene kot prosti imid.

(56):

Izraženo kot železo.

04.2.3

Sadje in zelenjava v pločevinkah ali kozarcih

E 101

riboflavini

quantum satis

 

samo konzervirano rdeče sadje

E 120

košenilja, karminska kislina, karmini

200

(34)

samo konzervirano rdeče sadje

E 122

azorubin, karmoizin

200

(34)

samo konzervirano rdeče sadje

E 124

rdeče 4R, košenil rdeče A

200

(34)

samo konzervirano rdeče sadje

E 129

alura rdeče AG

200

(34)

samo konzervirano rdeče sadje

E 131

patentno modro V

200

(34)

samo konzervirano rdeče sadje

E 133

briljantno modro FCF

200

(34)

samo konzervirano rdeče sadje

E 140

klorofili, klorofilini

quantum satis

 

samo konzervirano rdeče sadje

E 141

bakrovi kompleksi klorofilov in klorofilinov

quantum satis

 

samo konzervirano rdeče sadje

E 150a–d

karameli

quantum satis

 

samo konzervirano rdeče sadje

E 160a

karoteni

quantum satis

 

samo konzervirano rdeče sadje

E 160c

izvleček paprike, kapsantin, kapsorubin

quantum satis

 

samo konzervirano rdeče sadje

E 162

betalain, betanin

quantum satis

 

samo zelenjava (razen oliv)

E 163

antocianini

quantum satis

 

samo konzervirano rdeče sadje

E 102

tartrazin

100

 

samo predelan grahov pire in vrtni grah (konzerviran)

E 133

briljantno modro FCF

20

 

samo predelan grahov pire in vrtni grah (konzerviran)

E 142

zeleno S

10

 

samo predelan grahov pire in vrtni grah (konzerviran)

E 127

eritrozin

200

 

samo češnje za koktajl in kandirane češnje

E 127

eritrozin

150

 

samo češnje bigareaux v sirupu in koktajlih

E 220–228

žveplov dioksid – sulfiti

50

(3)

samo bela zelenjava, vključno z zrnjem stročnic

E 220–228

žveplov dioksid – sulfiti

250

(3)

samo na rezine narezana limona v kozarcih

E 220–228

žveplov dioksid – sulfiti

100

(3)

samo beljene češnje v kozarcih; vakuumsko pakirana sladka koruza

E 260

ocetna kislina

quantum satis

 

 

E 261

kalijev acetat

quantum satis

 

 

E 262

natrijevi acetati

quantum satis

 

 

E 263

kalcijev acetat

quantum satis

 

 

E 270

mlečna kislina

quantum satis

 

 

E 296

jabolčna kislina

quantum satis

 

 

E 300

askorbinska kislina

quantum satis

 

 

E 301

natrijev askorbat

quantum satis

 

 

E 302

kalcijev askorbat

quantum satis

 

 

E 325

natrijev laktat

quantum satis

 

 

E 326

kalijev laktat

quantum satis

 

 

E 327

kalcijev laktat

quantum satis

 

 

E 330

citronska kislina

quantum satis

 

 

E 331

natrijevi citrati

quantum satis

 

 

E 332

kalijevi citrati

quantum satis