EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1111

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1111/2011 z dne 3. novembra 2011 o izdaji dovoljenja za Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) kot krmni dodatek za vse živalske vrste Besedilo velja za EGP

OJ L 287, 4.11.2011, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 043 P. 273 - 274

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/01/2023; razveljavil 32023R0008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1111/oj

4.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 287/30


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1111/2011

z dne 3. novembra 2011

o izdaji dovoljenja za Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) kot krmni dodatek za vse živalske vrste

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo takih dovoljenj.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1831/2003 je bil predložen zahtevek za dovoljenje za Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236). V skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 so bili navedenemu zahtevku priloženi zahtevani podatki in dokumenti.

(3)

Zahtevek zadeva dovoljenje za Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) kot krmnega dodatka za vse vrste živali in njegovo uvrstitev v kategorijo dodatkov „tehnološki dodatki“.

(4)

Evropska agencija za varnost hrane („Agencija“) je v svojem mnenju z dne 14. junija 2011 (2) navedla, da Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) v predlaganih pogojih uporabe nima škodljivega vpliva na zdravje živali, ljudi ali na okolje in da ta pripravek ponuja možnosti za izboljšanje proizvodnje silaže za vse vrste krme z znižanjem pH-vrednosti in ohranjanjem več suhe snovi in beljakovin. Agencija meni, da ni potrebe po posebnih zahtevah v zvezi s poprodajnim nadzorom. Potrdila je tudi poročilo o analitski metodi krmnega dodatka v krmi, ki ga je predložil referenčni laboratorij, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(5)

Ocena Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) je pokazala, da so pogoji za izdajo dovoljenja iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato je treba dovoliti uporabo navedenega pripravka, kakor je opredeljeno v Prilogi k tej uredbi.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pripravek iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „tehnološki dodatki“ in funkcionalno skupino „silirni dodatki“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. novembra 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  EFSA Journal 2011; 9(6):2275.


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

CFU/kg sveže snovi

Kategorija tehnoloških dodatkov. Funkcionalna skupina: silirni dodatki.

1k2073

Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236)

 

Sestava dodatka

pripravek Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) z najnižjo vsebnostjo 1,2x1011 CFU/g dodatka.

 

Lastnosti aktivne snovi

Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236)

 

Analitska metoda  (1)

 

metoda štetja pri krmnem dodatku: metoda razmaza plošči: EN 15787

 

identifikacija: gelska elektroforeza v utripajočem polju (PFGE).

vse živalske vrste

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja in rok trajanja.

2.

Najnižji odmerek dodatka, kadar se uporabi brez kombinacije z drugimi mikroorganizmi kot silirnimi dodatki: 2,4x108CFU/kg sveže snovi.

3.

Za varnost: med ravnanjem se priporoča uporaba zaščite za dihala in rokavic.

24.11.2021


(1)  Podrobnosti o analitskih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


Top