EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0999

Uredba Sveta (EU) št. 999/2011 z dne 10. oktobra 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 765/2006 o omejevalnih ukrepih v zvezi z Belorusijo

OJ L 265, 11.10.2011, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 014 P. 38 - 39

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/999/oj

11.10.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 265/6


UREDBA SVETA (EU) št. 999/2011

z dne 10. oktobra 2011

o spremembi Uredbe (ES) št. 765/2006 o omejevalnih ukrepih v zvezi z Belorusijo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2011/666/SZVP z dne 10. oktobra 2011 o spremembi Sklepa 2010/639/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji (1),

ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 765/2006 z dne 18. maja 2006 (2) določa zamrznitev sredstev predsednika Lukašenka in nekaterih uradnikov Belorusije.

(2)

Svet je z Uredbo (EU) št. 588/2011 z dne 20. junija 2011 (3) na seznam oseb, za katere velja zamrznitev sredstev, uvrstil dodatna imena. Ta dodatna imena vključujejo subjekte.

(3)

Svet je s Sklepom 2011/666/SZVP odločil, da bi bilo treba zagotoviti odstopanje od zamrznitve sredstev, da podjetjem EU ne bo onemogočeno povračilo sredstev, ki jim jih dolgujejo subjekti s seznama po pogodbah, ki so bile sklenjene pred uvrstitvijo teh subjektov na seznam.

(4)

Ta ukrep spada na področje uporabe Pogodbe, zato je za njegovo uveljavitev potreben regulativni ukrep na ravni Unije, predvsem z namenom zagotovitve, da ga bodo gospodarski subjekti v vseh državah članicah enotno uporabljali.

(5)

Uredbo (ES) št. 765/2006 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 765/2006 se spremeni: vstavi se naslednji člen:

„Člen 4a

Z odstopanjem od člena 2(1), kadar zapade plačilo fizične ali pravne osebe, subjekta ali organ s seznama v Prilogi I ali Prilogi IA, na podlagi pogodbe ali sporazuma, ki ga je sklenila zadevna fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ali obveznosti, ki je nastala za fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ, pred datumom, ko je bila ta oseba, subjekt ali organ uvrščena na seznam, lahko pristojni organi držav članic, navedeni na spletnih mestih s seznama v Prilogi II, pod pogoji, ki jih štejejo za ustrezne, dovolijo sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(i)

zadevni pristojni organ je ugotovil, da plačilo ni, neposredno ali posredno, v korist osebe, subjekta ali organa s seznama v Prilogi I ali Prilogi IA, ter

(ii)

zadevna država članica je najmanj dva tedna pred odobritivijo dovoljenja obvestila druge države članice in Komisijo o tej odločitvi in svoji nameri, da bo odobrila dovoljenje.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 10. oktobra 2011

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  Glej stran 17 tega Uradnega lista.

(2)  UJ L 134, 20.5.2006, str. 1.

(3)  UJ L 161, 21.6.2011, str. 1.


Top