EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0580

Uredba (EU) št. 580/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 460/2004 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost omrežij in informacij glede njenega trajanja Besedilo velja za EGP

OJ L 165, 24.6.2011, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 18/06/2013; razveljavil 32013R0526

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/580/oj

24.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 165/3


UREDBA (EU) št. 580/2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 8. junija 2011

o spremembi Uredbe (ES) št. 460/2004 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost omrežij in informacij glede njenega trajanja

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 114 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski parlament in Svet sta leta 2004 sprejela Uredbo (ES) št. 460/2004 (3), s katero je bila ustanovljena Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (v nadaljnjem besedilu: Agencija).

(2)

Evropski parlament in Svet sta glede trajanja Agencije leta 2008 sprejela Uredbo (ES) št. 1007/2008 (4) o spremembi Uredbe (ES) št. 460/2004.

(3)

Od novembra 2008 je potekala javna razprava o splošni usmeritvi evropskih prizadevanj za večjo varnost omrežij in informacij, vključno z razpravo o Agenciji. V skladu s svojo strategijo za boljšo pripravo zakonodaje in kot prispevek k tej razpravi je Komisija odprla javno posvetovanje o ciljih okrepljene politike za varnost omrežij in informacij na ravni Unije, ki je potekalo od novembra 2008 do januarja 2009. Razprava se je zaključila decembra 2009 s sprejetjem Resolucije Sveta z dne 18. decembra 2009 o skupnem evropskem pristopu do varnosti omrežij in informacij (5).

(4)

Ob upoštevanju rezultatov javne razprave se namerava Uredbo (ES) št. 460/2004 nadomestiti.

(5)

Zakonodajni postopek za reformo Agencije lahko zahteva več časa za razpravo in ker se mandat Agencije izteče 13. marca 2012, ga je treba podaljšati, da se omogoči dovolj časa za razpravo v Evropskem parlamentu in Svetu ter obenem zagotovi doslednost in neprekinjenost.

(6)

Zato bi bilo treba trajanje Agencije podaljšati do 13. septembra 2013 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 27 Uredbe (ES) št. 460/2004 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 27

Trajanje

Agencija se ustanovi s 14. marcem 2004 za obdobje devetih let in šest mesecev.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 8. junija 2011

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BUZEK

Za Svet

Predsednica

GYŐRI E.


(1)  UL C 54, 19.2.2011, str. 35.

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 24. marca 2011 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 27. maja 2011.

(3)  UL L 77, 13.3.2004, str. 1.

(4)  UL L 293, 31.10.2008, str. 1.

(5)  UL C 321, 29.12.2009, str. 1.


Top