Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0541

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 541/2011 z dne 1. junija 2011 o spremembi izvedbene Uredbe (EU) št. 540/2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi Besedilo velja za EGP

OJ L 153, 11.6.2011, p. 187–188 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 047 P. 178 - 179

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/541/oj

11.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 153/187


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 541/2011

z dne 1. junija 2011

o spremembi izvedbene Uredbe (EU) št. 540/2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti člena 78(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Primerno je narediti seznam aktivnih snovi, ki se štejejo kot registrirane v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009, in aktivnih snovi, registriranih v skladu z navedeno uredbo, v ločenih delih Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (2).

(2)

Uredbo (EU) št. 540/2011 je zato treba ustrezno spremeniti.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 540/2011 se spremeni:

(1)

člen 1 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

Aktivne snovi iz dela A Priloge se štejejo kot registrirane v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009.

Aktivne snovi, registrirane v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009, so določene v delu B Priloge.“

(2)

Priloga k Uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 14. junija 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. junija 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  Glej stran 1 tega Uradnega lista.


PRILOGA

Priloga k Uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni:

(1)

V naslovu priloge se besedilo „AKTIVNE SNOVI, REGISTRIRANE ZA UPORABO V FITOFARMACEVTSKIH SREDSTVIH“ nadomestijo z:

(2)

Besedilo „Splošne določbe, ki se uporabljajo za vse snovi v tej prilogi:“ se nadomestijo z „Splošne določbe, ki se uporabljajo za vse snovi v tem delu:“

(3)

Doda se del B:

„DEL B

Aktivne snovi, registrirane v skladu z uredbo (ES) št. 1107/2009

Splošne določbe, ki se uporabljajo za vse snovi v tem delu:

za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu, zlasti Dodatkov I in II k poročilu o pregledu, za vsako snov;

države članice omogočijo dostop do vseh poročil o pregledu (razen zaupnih informacij v smislu člena 63 Direktive (ES) št. 1107/2009 vsem zainteresiranim stranem ali jim jih zagotovijo na posebno zahtevo.

Št.

Splošno ime, identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Več podrobnosti o identiteti in specifikaciji aktivne snovi je na voljo v poročilu o pregledu.“


Top