EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0310

Uredba Komisije (EU) št. 310/2011 z dne 28. marca 2011 o spremembi prilog II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti ostankov za aldikarb, bromopropilat, klorfenvinfos, endosulfan, EPTC, etion, fention, fomezafen, metabenztiazuron, metidation, simazin, tetradifon in triforin v nekaterih proizvodih ali na njih Besedilo velja za EGP

OJ L 86, 1.4.2011, p. 1–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 048 P. 59 - 108

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/310/oj

1.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 86/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 310/2011

z dne 28. marca 2011

o spremembi prilog II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti ostankov za aldikarb, bromopropilat, klorfenvinfos, endosulfan, EPTC, etion, fention, fomezafen, metabenztiazuron, metidation, simazin, tetradifon in triforin v nekaterih proizvodih ali na njih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (1) in zlasti člena 14(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mejne vrednosti ostankov (v nadaljnjem besedilu: MRL) za aldikarb, bromopropilat, klorfenvinfos, endosulfan, EPTC, etion, fention, metidation, simazin in triforin so bile določene v Prilogi II in delu B Priloge III k Uredbi (ES) št. 396/2005. MRL za fomezafen, metabenztiazuron in tetradifon so bile določene v delu A Priloge III k Uredbi (ES) št. 396/2005.

(2)

Nevključitev aldikarba v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS (2) je določena z Odločbo Sveta 2003/199/ES (3), nekatere države članice pa so lahko odobrile podaljšanje roka najpozneje do 31. decembra 2007. Nevključitev bromopropilata, klorfenvinfosa, EPTC, etiona, fomezafena, tetradifona in triforina je določena v Uredbi Komisije (ES) št. 2076/2002 (4), nekatere države članice pa so lahko odobrile podaljšanje roka najpozneje do 31. decembra 2007. Nevključitev endosulfana v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS je določena v Odločbi Komisije 2005/864/ES (5), nekatere države članice pa so lahko odobrile podaljšanje roka najpozneje do 31. decembra 2007. Nevključitev fentiona v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS je določena v Odločbi Komisije 2004/140/ES (6), nekatere države članice pa so lahko odobrile podaljšanje roka najpozneje do 31. decembra 2007. Nevključitev metabenztiazurona v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS je določena v Odločbi Komisije 2006/302/ES (7), nekatere države članice pa so lahko odobrile podaljšanje roka najpozneje do 31. decembra 2009. Nevključitev metidationa v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS je določena v Odločbi Komisije 2004/129/ES (8), nekatere države članice pa so lahko odobrile podaljšanje roka najpozneje do 31. decembra 2007. Nevključitev simazina v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS je določena v Odločbi Komisije 2004/247/ES (9), nekatere države članice pa so lahko odobrile podaljšanje roka najpozneje do 31. decembra 2007.

(3)

Ker so ti podaljšani roki že potekli, je primerno, da se ravni MRL navedenih snovi znižajo na ustrezno raven analiznega določanja (v nadaljnjem besedilu: LOD). To se ne sme uporabljati za CXL na podlagi uporab v tretjih državah, pod pogojem, da so navedene CXL sprejemljive z vidika varnosti potrošnikov. To se ne sme uporabljati niti v primerih, ko so MRL natančno določene kot uvozne tolerance.

(4)

Komisija je Evropsko agencijo za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) prosila za mnenje o CXL na podlagi uporab v tretjih državah za bromopropilat, metidation in triforin, zlasti za preučitev tveganj za potrošnike in, kadar je to ustrezno, za živali. Agencija je pripravila utemeljena mnenja o navedenih snoveh, jih posredovala Komisiji in državam članicam ter jih javno objavila.

(5)

Agencija je v mnenju z dne 31. maja 2010 (10) glede bromopropilata sklenila, da se obstoječe CXL za citruse, pečkato sadje in grozdje ne morejo šteti za sprejemljive z vidika izpostavljenosti potrošnikov. Zato je treba za te pridelke znižati sedanje MRL na ustrezno LOD.

(6)

Agencija je v mnenju z dne 31. maja 2010 (11) glede metidationa sklenila, da razpoložljivi podatki ne podpirajo obstoječih MRL za citruse, češnje, breskve, slive, olive, čebulo, paradižnik, kumare, glavnato zelje, suhi grah, seme oljne ogrščice, sončnično seme, koruzo, čaj, pečkato sadje in ananas. Vendar je Agencija na podlagi razpoložljivih podatkov predlagala nove MRL za pečkato sadje in ananas. Agencija je za grah s stroki in hmelj sklenila, da so obstoječe MRL zastarele in niso več potrebne za mednarodno trgovino. Zato je treba ustrezno spremeniti sedanje MRL za te pridelke.

(7)

Agencija je v mnenju z dne 31. maja 2010 (12) glede triforina sklenila, da razpoložljivi podatki ne podpirajo obstoječih MRL za pečkato sadje, koščičasto sadje, ribez, kosmulje, bučnice (z užitno lupino), ječmen, oves, rž, pšenico in hmelj. Zato je treba za te pridelke znižati sedanje MRL na ustrezno LOD.

(8)

Komisija se je posvetovala z referenčnimi laboratoriji EU za ostanke pesticidov glede potrebe po prilagoditvi določenih LOD. Navedeni laboratoriji so glede bromopropilata, EPTC, fentiona, metabenztiazurona, simazina, tetradifona in triforina sklenili, da tehnični razvoj za nekatero blago dovoljuje določitev nižjih LOD. Poleg tega so navedeni laboratoriji svetovali višjo LOD za aldikarb v lupinarjih in čebulasti zelenjavi, za klorfenvinfos v lupinarjih, čebulasti zelenjavi, semenih in plodovih oljnic, za endosulfan v čebulasti zelenjavi, za etion v lupinarjih, čebulasti zelenjavi, čaju, kavi, zeliščnih čajih in kakavu, hmelju in začimbah, za fention v lupinarjih in čebulasti zelenjavi, za fomezafen v lupinarjih, čebulasti zelenjavi, semenih in plodovih oljnic, čaju, kavi, zeliščnih čajih in kakavu, hmelju in začimbah ter za metidation v čebulasti zelenjavi ter semenih in plodovih oljnic.

(9)

Na podlagi utemeljenih mnenj Agencije in tehničnih napotkov navedenih laboratorijev ter ob upoštevanju dejavnikov, ki so pomembni za obravnavano zadevo, ustrezne spremembe MRL izpolnjujejo zahteve iz člena 14(2) Uredbe (ES) št. 396/2005.

(10)

Upoštevane so bile pripombe, ki so jih glede novih MRL v okviru posvetovanj v STO izrazili trgovinski partnerji Unije.

(11)

Preden se spremenjene MRL lahko uporabljajo, je treba določiti primeren rok, v katerem se tretje države in nosilci živilske dejavnosti lahko pripravijo na izpolnjevanje novih zahtev ob spremembi MRL.

(12)

Prilogi II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 je zato treba ustrezno spremeniti.

(13)

Da se omogoči normalno trgovanje s proizvodi ter njihova predelava in potrošnja, Uredba določa prehodne ukrepe za proizvode, ki so bili zakonito proizvedeni pred spremembo MRL in za katere je iz modela Agencije za oceno akutnega in kroničnega tveganja razvidno, da je ohranjena visoka raven varstva potrošnikov.

(14)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, Evropski parlament in Svet pa jim nista nasprotovala –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenita v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Za aktivne snovi in proizvode z naslednjega seznama se Uredba (ES) št. 396/2005, kakršna je bila, preden je bila spremenjena s to uredbo, še naprej uporablja za proizvode, ki so bili zakonito proizvedeni pred 21. oktobrom 2011:

(a)   aldikarb: žita;

(b)   bromopropilat: kutinov žele, vino, rozine, paradižnikov sok, konzervirani paradižniki, fižol, zelišči čaji (cvetovi);

(c)   klorfenvinfos: gojene gobe;

(d)   endosulfan: konzervirani paradižniki, vino, rozine, hruškov sok, paradižnikov sok, grozdni sok, zelišči čaji (cvetovi, listi, korenine);

(e)   EPTC: krompirjevi kosmiči, ocvrt krompirček, koruza, sončnično seme, stročnice;

(f)   etion: sok plodov gloga, sok cherimoye, sok guave, leča, bambusovi vršički, posušena zelišča (žajbelj, rožmarin, timijan, bazilika, lovorovi listi in pehtran);

(g)   fention: oljčno olje;

(h)   fomezafen: fižol in grah (s stroki ali brez, stročnice), soja;

(i)   metabenztiazuron: vsa zelenjava;

(j)   metidation: vse sadje in zelenjava, razen citrusov; suhi grah, koruza, sirek, sončnično seme in seme oljne ogrščice;

(k)   simazin: vse sadje in zelenjava, stročnice, semena in plodovi oljnic, žita;

(l)   tetradifon: vino, rozine, stročnice;

(m)   triforin: vse sadje in zelenjava, razen pečkatega sadja.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 21. oktobra 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. marca 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 70, 16.3.2005, str. 1.

(2)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(3)  UL L 76, 22.3.2003, str. 21.

(4)  UL L 319, 23.11.2002, str. 3.

(5)  UL L 317, 3.12.2005, str. 25.

(6)  UL L 46, 17.2.2004, str. 32.

(7)  UL L 112, 26.4.2006, str. 15.

(8)  UL L 37, 10.2.2004, str. 27.

(9)  UL L 78, 16.3.2004, str. 50.

(10)  Evropska agencija za varnost hrane; Ocena varnosti za potrošnike glede nekaterih MRL EU, določenih za bromopropilat. EFSA Journal 2010; 8(6):1640. [26 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1640.

(11)  Evropska agencija za varnost hrane; Ocena varnosti za potrošnike glede nekaterih MRL EU, določenih za metidation. EFSA Journal 2010; 8(6):1639. [49 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1639.

(12)  Evropska agencija za varnost hrane; Ocena MRL za triforin, ki jih je določila Komisija za Codex Alimentarius. EFSA Journal 2010; 8(6):1638. [22 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1638.


PRILOGA

Prilogi II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenita:

1.

V Prilogi II se stolpci za aldikarb, bromopropilat, klorfenvinfos, endosulfan, EPTC, etion, fention, metidation, simazin in triforin nadomestijo z naslednjim:

Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Številka oznake

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL (1)

Aldikarb (vsota aldikarba, njegovega sulfoksida in sulfona, izraženo kot aldikarb)

Bromopropilat (F)

Klorfenvinfos (F)

Endosulfan (vsota alfa- in beta-izomerov in endosulfan-sulfata, izražena kot endosulfan) (F)

Etion

Fention (fention in njegov kisikov analog, njuni sulfoksidi in sulfoni, izraženi kot fention) (F)

Metidation

Triforin

0100000

1.

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE; LUPINARJI

 

 

 

 

 

 

 

 

0110000

(i)

Citrusi

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0110010

Grenivke (Pomelo, sweeties, tangelo (razen mineole), ugli in drugi hibridi)

 

 

 

 

 

 

 

 

0110020

Pomaranče (Bergamot, grenka pomaranča, chinotto in drugi hibridi)

 

 

 

 

 

 

 

 

0110030

Limone (Citrona, limona)

 

 

 

 

 

 

 

 

0110040

Limete

 

 

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandarine (Klementine, tangerine, mineole in drugi hibridi)

 

 

 

 

 

 

 

 

0110990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

0120000

(ii)

Lupinarji (oluščeni ali neoluščeni)

0,05  (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

0,1 (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,02  (2)

0120010

Mandeljni

 

 

 

 

 

 

 

 

0120020

Brazilski oreški

 

 

 

 

 

 

 

 

0120030

Indijski orehi

 

 

 

 

 

 

 

 

0120040

Kostanj

 

 

 

 

 

 

 

 

0120050

Kokosovi orehi

 

 

 

 

 

 

 

 

0120060

Lešniki (Lešniki iz rodu Corylus)

 

 

 

 

 

 

 

 

0120070

Makadamija

 

 

 

 

 

 

 

 

0120080

Pekani

 

 

 

 

 

 

 

 

0120090

Pinjole

 

 

 

 

 

 

 

 

0120100

Pistacije

 

 

 

 

 

 

 

 

0120110

Orehi

 

 

 

 

 

 

 

 

0120990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

0130000

(iii)

Pečkato sadje

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,03

0,01  (2)

0130010

Jabolka (Lesnika)

 

 

 

 

 

 

 

 

0130020

Hruške (Naši)

 

 

 

 

 

 

 

 

0130030

Kutine

 

 

 

 

 

 

 

 

0130040

Nešplja

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

Japonska nešplja

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

0140000

(iv)

Koščičasto sadje

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0140010

Marelice

 

 

 

 

 

 

 

 

0140020

Češnje (Češnje, višnje)

 

 

 

 

 

 

 

 

0140030

Breskve (Nektarine in podobni hibridi)

 

 

 

 

 

 

 

 

0140040

Slive (Trnasta sliva, ringlo, plodovi črnega trna, mirabela, trnulja)

 

 

 

 

 

 

 

 

0140990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

0150000

(v)

Jagodičje in drobno sadje

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05  (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,01  (2)

0151000

(a)

Namizno grozdje in vinsko grozdje

 

 

 

 

 

 

 

 

0151010

Namizno grozdje

 

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Vinsko grozdje

 

 

 

 

 

 

 

 

0152000

(b)

Jagode

 

 

 

 

 

 

 

 

0153000

(c)

Rozgasto sadje

 

 

 

 

 

 

 

 

0153010

Robide

 

 

 

 

 

 

 

 

0153020

Ostrožnice (Loganova robida, Boysenova robida in Rubus chamaemorus)

 

 

 

 

 

 

 

 

0153030

Maline (Japonska vinska robida, arktična robidnica/malina (Rubus arcticus), križanec Rubus arcticus in Rubus idaeus)

 

 

 

 

 

 

 

 

0153990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

0154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

 

 

 

 

 

 

 

 

0154010

Ameriške borovnice (Gozdne borovnice)

 

 

 

 

 

 

 

 

0154020

Ameriške brusnice (Evropska brusnica)

 

 

 

 

 

 

 

 

0154030

Ribez (rdeči, črni in beli)

 

 

 

 

 

 

 

 

0154040

Kosmulje (Vključno s hibridi z drugimi vrstami iz rodu Ribes)

 

 

 

 

 

 

 

 

0154050

Šipek

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

Murva (Navadna jagodičnica)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

Plodovi gloga (sredozemska nešplja) (Drobnoplodni kivi (Actinidia arguta))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

Bezgove jagode (Aronija (Aronia melanocarpa), jerebika, krhlika, (navadni rakitovec), glog, šmarna hrušica in drugo jagodičevje)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

0160000

(vi)

Mešano sadje

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0161000

(a)

Užitna lupina

 

 

 

 

 

 

 

 

0161010

Dateljni

 

 

 

 

 

 

 

 

0161020

Fige

 

 

 

 

 

 

 

 

0161030

Namizne olive

 

 

 

 

 

 

 

 

0161040

Kumkvat (Marumi kumkvati, nagami kumkvati, limkvati (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

 

 

 

 

 

0161050

Karambola (Bilimbi)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

Kaki

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

Jambolan (javanska sliva) (Javansko jabolko (Syzygium javanicum Miq.) (water apple), malajsko jabolko (Syzygium Malaccense), rose apple (Syzygium jambos), brazilska češnja (Eugenia brasiliensis), surinamska češnja (Eugenia uniflora))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

0162000

(b)

Neužitna lupina, drobni plodovi

 

 

 

 

 

 

 

 

0162010

Kivi

 

 

 

 

 

 

 

 

0162020

Liči (Pulsan (Nephelium mutabile), rambutan, mangostin)

 

 

 

 

 

 

 

 

0162030

Pasijonka

 

 

 

 

 

 

 

 

0162040

Opuncija (kaktusov sadež)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

Zvezdasta jabolka

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

Persimon (Virginijski kaki) (Črni sapotovec, beli sapotovec, zeleni sapotovec, rumeni sapotovec (Pouteria campechiana), in Pouteria sapota)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

0163000

(c)

neužitna lupina, veliki plodovi

 

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avokado

 

 

 

 

 

 

 

 

0163020

Banane (Mini banana, rajska smokva, apple banana)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163030

Mango

 

 

 

 

 

 

 

 

0163040

Papaja

 

 

 

 

 

 

 

 

0163050

Granatno jabolko

 

 

 

 

 

 

 

 

0163060

Cherimoya (Annona reticulata L., Annona squamosa, Annona daversifolia in druge vrste iz rodu Annonaceae s srednje velikimi plodovi)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

Guava (Rdeča pitaja ali zmajev sadež (Hylocereus undatus))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

Ananas

 

 

 

 

 

 

 

 

0163090

Kruhovec (Jackfruit (Artocarpus heterophyllus))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

Durian

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163110

Graviola

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

0200000

2.

SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

(i)

zelenjava – korenovke in gomoljnice

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0211000

(a)

Krompir

 

 

 

 

 

 

 

 

0212000

(b)

Tropske korenovke in gomoljnice

 

 

 

 

 

 

 

 

0212010

Kasava (manioka) (Kolokazija (Clocasia esculenta), karibsko zelje (Xanthosoma sagittifolium))

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Sladki krompir

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Jam (Jicama (yam bean), mehiški yam bean)

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Maranta

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0212990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

(c)

Druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Rdeča pesa

 

 

 

 

 

 

 

 

0213020

Korenje

 

 

 

 

 

 

 

 

0213030

Gomoljna zelena

 

 

 

 

 

 

 

 

0213040

Hren (Korenine angelike, korenine luštrka, encijanove korenine)

 

 

 

 

 

 

 

 

0213050

Topinambur

 

 

 

 

 

 

 

 

0213060

Pastinak

 

 

 

 

 

 

 

 

0213070

Peteršilj- koren

 

 

 

 

 

 

 

 

0213080

Redkev (Črna redkev, kitajska redkev, mesečna redkvica in podobne varietete, užitna ostrica (Cyperus esculentus))

 

 

 

 

 

 

 

 

0213090

Beli koren (Kozja brada, črni koren)

 

 

 

 

 

 

 

 

0213100

Podzemna koleraba

 

 

 

 

 

 

 

 

0213110

Repa

 

 

 

 

 

 

 

 

0213990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

0220000

(ii)

Zelenjava - čebulnice

0,05  (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

0,1  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

0,02  (2)

0220010

Česen

 

 

 

 

 

 

 

 

0220020

Čebula (Srebrnjak)

 

 

 

 

 

 

 

 

0220030

Šalotka

 

 

 

 

 

 

 

 

0220040

Spomladanska čebula (Zimski luk in podobne varietete)

 

 

 

 

 

 

 

 

0220990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

0230000

(iii)

Zelenjava - plodovke

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0231000

(a)

Razhudnikovke

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Paradižnik (Paradižnik češnjevec, drevesni paradižnik, volčje jabolko, plod navadne kustovnice (Lycium barbarum in L. chinense))

 

 

 

 

 

 

 

 

0231020

Paprika (Feferoni, jajčevec)

 

 

 

 

 

 

 

 

0231030

Jajčevec (Pepino – črnikasti razhudnik (Solanum muricatum))

 

 

 

 

 

 

 

 

0231040

Bamija, oslez

 

 

 

 

 

 

 

 

0231990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

0232000

(b)

Bučnice z užitno lupino

 

 

 

 

 

 

 

 

0232010

Kumare

 

 

 

 

 

 

 

 

0232020

Kumarice za vlaganje

 

 

 

 

 

 

 

 

0232030

Bučke (Patisonke, cukini)

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

(c)

Bučnice z neužitno lupino

 

 

 

 

 

 

 

 

0233010

Melone (Kivano (afriške kumare))

 

 

 

 

 

 

 

 

0233020

Orjaška buča (Navadna buča)

 

 

 

 

 

 

 

 

0233030

Lubenice

 

 

 

 

 

 

 

 

0233990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

0234000

(d)

Sladka koruza

 

 

 

 

 

 

 

 

0239000

(e)

Druge plodovke

 

 

 

 

 

 

 

 

0240000

(iv)

Kapusnice

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0241000

(a)

Cvetoče kapusnice

 

 

 

 

 

 

 

 

0241010

Brokoli (Kalabrijski, kitajski brokoli, brokoli raab)

 

 

 

 

 

 

 

 

0241020

Cvetača

 

 

 

 

 

 

 

 

0241990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

0242000

(b)

Glavnate kapusnice

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Brstični ohrovt

 

 

 

 

 

 

 

 

0242020

Glavnato zelje (Koničasto zelje, rdeče zelje, belo zelje)

 

 

 

 

 

 

 

 

0242990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

0243000

(c)

Listnate kapusnice

 

 

 

 

 

 

 

 

0243010

Kitajski kapus (Sarepatska ogrščica, pak choi, listnati kitajski kapus, parakitajski kapus (tai goo choi), choi sum, pekinško zelje (pe-tsai) )

 

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Listni ohrovt (Kodrolistni ohrovt, portugalski listni ohrovt, portugalsko zelje, krmni ohrovt)

 

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

0244000

(d)

Kolerabica

 

 

 

 

 

 

 

 

0250000

(v)

Listna zelenjava in sveža zelišča

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,01  (2)

0251000

(a)

Solata in druge solatnice, vključno Brassicacea

 

 

 

 

 

 

 

 

0251010

Motovilec (Volnatoplodni motovilec)

 

 

 

 

 

 

 

 

0251020

Solata (Glavnata solata, rozetasta solata (rezivka), ledenka, vezivka)

 

 

 

 

 

 

 

 

0251030

Endivija (eskarijolka) (Cikorija, rdeči radič, kodrolistna endivija, sladkorni radič)

 

 

 

 

 

 

 

 

0251040

Kreša

 

 

 

 

 

 

 

 

0251050

Rana barbica

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251060

Rukvica, rukola (Divja rukvica)

 

 

 

 

 

 

 

 

0251070

Ogrščica

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251080

Listi in poganjki Brassica spp (Mizuna, listi graha in redkve ter ostali plodovi brassica z mladimi listi (plodovi se pobirajo do faze osmega pravega lista))

 

 

 

 

 

 

 

 

0251990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

0252000

(b)

Špinača in podobno (listi)

 

 

 

 

 

 

 

 

0252010

Špinača (Novozelandska špinača, vitkocvetni ščir)

 

 

 

 

 

 

 

 

0252020

Portulak (Kubanska špinača (Claytonia perfoliata), vrtni tolščak, tolščak, navadna kislica, osočnik, vrtna kreša (Salsola soda))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0252030

Blitva (Listi drugih rastlin iz družine Brassicae)

 

 

 

 

 

 

 

 

0252990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

0253000

(c)

Trtni listi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0254000

(d)

Vodna kreša

 

 

 

 

 

 

 

 

0255000

(e)

Vitlof

 

 

 

 

 

 

 

 

0256000

(f)

Zelišča

 

 

 

 

 

 

 

 

0256010

Prava krebuljica

 

 

 

 

 

 

 

 

0256020

Drobnjak

 

 

 

 

 

 

 

 

0256030

Listi zelene (Listi janeža, koriandra, kopra, kumine, luštrka, angelike, navadni osočnik in druge rastline iz družine Apiacea)

 

 

 

 

 

 

 

 

0256040

Peteršilj

 

 

 

 

 

 

 

 

0256050

Žajbelj (Zimski in vrtni šatraj)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256060

Rožmarin

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256070

Materina dušica (Majaron, origano)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256080

Bazilika (Listi medenike, meta, poprova meta)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256090

Lovorovi listi (lovor)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256100

Pehtran (Ožep)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256990

Drugo (Užitne rože)

 

 

 

 

 

 

 

 

0260000

(vi)

Stročnice (presne)

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0260010

Fižol (s stroki) (Navadni fižol (nizek, fižol), laški fižol, stročji fižol, asparagus frižol)

 

 

 

 

 

 

 

 

0260020

Fižol v zrnju (brez strokov) (Bob, Canavalia ensiformis, limski fižol, vigna (Vigna unguiculata L. Walp.))

 

 

 

 

 

 

 

 

0260030

Grah (s stroki) (Sladkorni grah)

 

 

 

 

 

 

 

 

0260040

Grah (brez strokov) (Grah, veliki, navadni grah, navadna čičerika)

 

 

 

 

 

 

 

 

0260050

Leča

 

 

 

 

 

 

 

 

0260990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

0270000

(vii)

Stebelna zelenjava (presna)

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,01  (2)

0270010

Špargelj

 

 

 

 

 

 

 

 

0270020

Kardij

 

 

 

 

 

 

 

 

0270030

Belušna zelena

 

 

 

 

 

 

 

 

0270040

Koromač

 

 

 

 

 

 

 

 

0270050

Artičoke

 

 

 

 

 

 

 

 

0270060

Por

 

 

 

 

 

 

 

 

0270070

Rabarbara

 

 

 

 

 

 

 

 

0270080

Bambusovi vršički

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270090

Palmovi srčki

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

0280000

(viii)

Gobe

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,01  (2)

0280010

Gojene (Dvotrosni kukmak Šampinjon, bukov ostrigar, šitake)

 

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Gozdne (Navadna lisička, poletna gomoljka, mavrah, užitni gobani)

 

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

0290000

(ix)

Morske alge

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0300000

3.

STROČNICE, SUŠENE

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0300010

Fižol (Bob, beli fižol, fižol, Canavalia ensiformis, limski fižol, vigna (Vigna unguiculata L. Walp.))

 

 

 

 

 

 

 

 

0300020

Leča

 

 

 

 

 

 

 

 

0300030

Grah (Čičerka, njivski grah, grahor)

 

 

 

 

 

 

 

 

0300040

Volčji bob

 

 

 

 

 

 

 

 

0300990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

0400000

4.

OLJNICE – SEME IN PLODOVI OLJNIC

 

 

 

 

 

 

 

 

0401000

(i)

Seme oljnic

0,05 (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02  (2)

0401010

Laneno seme

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401020

Zemeljski oreški

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401030

Makovo seme

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401040

Sezamovo seme

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401050

Sončnično seme

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401060

Seme oljne ogrščice (Bird rapeseed (Brassica rapa), oljna repica)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401070

Soja

 

 

 

0,5

 

 

0,05  (2)

 

0401080

Gorčično seme

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401090

Bombažno seme

 

 

 

0,3

 

 

1

 

0401100

Bučno seme (Drugo seme bučnic)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0401110

Navadni rumenik

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401120

Boreč

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401130

Navadni riček

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401140

Konoplja

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401150

Kloščevec

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401990

Drugo

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0402000

(ii)

Plodovi oljnic

 

 

 

 

 

 

 

 

0402010

Olive za proizvodnjo olja

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0402020

Orehi oljne palme (koščice oljne palme)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402030

Plodovi oljne palme

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402040

Kapokovec

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402990

Drugo

0,05 (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

0,1 (2)

0,02  (2)

0,02 (2)

0,05  (2)

0,02  (2)

0500000

5.

ŽITA

 

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

 

0,01  (2)

0500010

Ječmen

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500020

Ajda (Ščir, kvinoja)

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500030

Koruza

0,05

 

 

 

 

 

0,02  (2)

 

0500040

Proso (Italijansko proso, Eragrostis tef)

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500050

Oves

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500060

Riž

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500070

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500080

Sirek

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,2

 

0500090

Pšenica (Pira, tritikala)

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500990

Drugo

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0600000

6.

ČAJ, KAVA, ZELIŠČNI ČAJI IN KAKAV

 

0,05  (2)

0,05 (2)

 

 

0,05  (2)

0,1  (2)

0,05  (2)

0610000

(i)

Čaj (posušeni listi in stebla, fermentirani ali drugače obdelani, Camellia sinensis)

0,05 (2)

 

 

30

3

 

 

 

0620000

(ii)

Kavna zrna

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0630000

(iii)

Zeliščni čaji (sušeni)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631000

(a)

Cvetovi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631010

Cvetovi kamilice

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631020

Cvetovi hibiskusa

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631030

Cvetni listi vrtnice

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631040

Cvetovi jasmina (Bezgov cvet (Sambucus nigra))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631050

Lipa

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631990

Drugo

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632000

(b)

Listi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632010

Jagodni listi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632020

Listi rooibos (Listi ginka)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632030

Mate

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632990

Drugo

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633000

(c)

Koreni, korenike

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633010

Zdravilna špajka, baldrijan

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633020

Koren ginsenga

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633990

Drugo

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0639000

(d)

Drugi zeliščni čaji

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0640000

(iv)

Kakav (fermentirana zrna)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0650000

(v)

Rožičevec

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0700000

7.

HMELJ (sušen), vključno s hmeljnim granulatom in nekoncentriranim prahom

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,1  (2)

0,05  (2)

0800000

8.

ZAČIMBE

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810000

(i)

Semena

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810010

Janež

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810020

Črnika

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810030

Semena zelene (Semena luštrka)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Semena koriandra

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810050

Semena kumine

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810060

Semena kopra

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810070

Janeževa semena

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810080

Božja rutica

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810090

Muškatni orešek

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810990

Drugo

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820000

(ii)

Sadje in jagodičevje

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820010

Pimet

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820020

Janežev poper (Japonski poper)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820030

Kumina

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820040

Kardamom

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820050

Brinove jagode

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820060

Poper (črni in beli) (Dolgi poper, lažni (rožnati) poper)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820070

Stroki vanilijie

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820080

Tamarinda

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820990

Drugo

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830000

(iii)

Skorja

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830010

Cimet (Kitajski cimet (kasija))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830990

Drugo

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840000

(iv)

Korenine ali korenike

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840010

Sladki koren (likviricija)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840020

Ingver

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840030

Kurkuma

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840040

Hren

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840990

Drugo

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850000

(v)

Brsti

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850010

Dišeči klinčevec

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850020

Kapre

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850990

Drugo

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860000

(vi)

Cvetni pestiči

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860010

Žafran

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860990

Drugo

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870000

(vii)

Semenski ovoj

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870010

Muškatov cvet

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870990

Drugo

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900000

9.

SLADKORNE RASTLINE

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900010

Sladkorna pesa (koren)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900020

Sladkorni trs

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900030

Koren cikorije

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900990

Drugo

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1000000

10.

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – KOPENSKIH ŽIVALI

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

 

0,01  (2)

 

0,02  (2)

0,01  (2)

1010000

(i)

Mesopripravki iz mesa, drobovina, kri, živalske maščobe, ki so ohlajeni ali zamrznjeni, nesoljeni, v razsolu, posušeni ali prekajeni, predelani v moko ali v obliki pripravljenega obroka drugi predelani proizvodi, kot so klobase ali iz njih pridobljeni živilski proizvodi

 

 

 

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

1011000

(a)

Prašiči

 

 

 

 

 

 

 

 

1011010

Meso

 

 

 

 

 

 

 

 

1011020

Maščoba brez mesa

 

 

 

 

 

 

 

 

1011030

Jetra

 

 

 

 

 

 

 

 

1011040

Ledvica

 

 

 

 

 

 

 

 

1011050

Užitna drobovina

 

 

 

 

 

 

 

 

1011990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

1012000

(b)

Govedo

 

 

 

 

 

 

 

 

1012010

Meso

 

 

 

 

 

 

 

 

1012020

Maščoba

 

 

 

 

 

 

 

 

1012030

Jetra

 

 

 

 

 

 

 

 

1012040

Ledvica

 

 

 

 

 

 

 

 

1012050

Užitna drobovina

 

 

 

 

 

 

 

 

1012990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

1013000

(c)

Ovca

 

 

 

 

 

 

 

 

1013010

Meso

 

 

 

 

 

 

 

 

1013020

Maščoba

 

 

 

 

 

 

 

 

1013030

Jetra

 

 

 

 

 

 

 

 

1013040

Ledvica

 

 

 

 

 

 

 

 

1013050

Užitna drobovina

 

 

 

 

 

 

 

 

1013990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

1014000

(d)

Koza

 

 

 

 

 

 

 

 

1014010

Meso

 

 

 

 

 

 

 

 

1014020

Maščoba

 

 

 

 

 

 

 

 

1014030

Jetra

 

 

 

 

 

 

 

 

1014040

Ledvica

 

 

 

 

 

 

 

 

1014050

Užitna drobovina

 

 

 

 

 

 

 

 

1014990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

1015000

(e)

Konj, osel, mula ali mezeg

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015010

Meso

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015020

Maščoba

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015030

Jetra

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015040

Ledvica

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015050

Užitna drobovina

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015990

Drugo

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1016000

(f)

Perutnina, (piščanci, gosi, race, purani, pegatke) noji, golobi

 

 

 

 

 

 

 

 

1016010

Meso

 

 

 

 

 

 

 

 

1016020

Maščoba

 

 

 

 

 

 

 

 

1016030

Jetra

 

 

 

 

 

 

 

 

1016040

Ledvica

 

 

 

 

 

 

 

 

1016050

Užitna drobovina

 

 

 

 

 

 

 

 

1016990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

1017000

(g)

Druge rejne živali (Kunci, kenguruji)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017010

Meso

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017020

Maščoba

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017030

Jetra

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017040

Ledvica

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017050

Užitna drobovina

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017990

Drugo

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1020000

(ii)

Mleko ali smetana, nezgoščena, brez dodanega sladkorja ali sladil, maslo in druge maščobe, pridobljene iz mleka, sira ali skute

 

 

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

1020010

Govedo

 

 

 

 

 

 

 

 

1020020

Ovca

 

 

 

 

 

 

 

 

1020030

Koza

 

 

 

 

 

 

 

 

1020040

Konj

 

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

1030000

(iii)

Ptičja jajca, sveža ali kuhana jajca brez lupine in jajčni rumenjaki, sveži, sušeni, kuhani v vodi ali sopari, oblikovani, zamrznjeni ali kako drugače konzervirani, z ali brez dodatka sladkorja ali sladil

 

 

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

1030010

Piščanci

 

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Race

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030030

Gosi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030040

Prepelice

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030990

Drugo

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1040000

(iv)

Med (Matični mleček, cvetni prah)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)