EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0072

Sklep Sveta 2011/72/SZVP z dne 31. januarja 2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom ob upoštevanju razmer v Tuniziji

OJ L 28, 2.2.2011, p. 62–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 006 P. 188 - 190

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/02/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/72(1)/oj

2.2.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 28/62


SKLEP SVETA 2011/72/SZVP

z dne 31. januarja 2011

o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom ob upoštevanju razmer v Tuniziji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 31. januarja 2011 ponovno izrazil svojo polno solidarnost in podporo Tuniziji in njenemu prebivalstvu pri njihovem prizadevanju za vzpostavitev stabilne demokracije, pravne države, demokratičnega pluralizma in popolnega spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

(2)

Svet je prav tako sklenil sprejeti omejevalne ukrepe proti osebam, ki so odgovorne za nezakonito prisvojitev državnih sredstev Tunizije, s čimer so prebivalce te države prikrajšale za prednosti trajnostnega razvoja gospodarstva in družbe ter oslabile razvoj demokracije v tej državi.

(3)

Za izvajanje nekaterih ukrepov je potrebno nadaljnje ukrepanje Unije –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo, so v lasti, s katerimi razpolagajo ali jih nadzorujejo osebe, ki so odgovorne za nezakonito prisvojitev državnih sredstev Tunizije in z njimi povezane fizične in pravne osebe ali subjekti, navedeni v Prilogi.

2.   Neposredno ali posredno dajanje kakršnih koli sredstev ali gospodarskih virov na voljo ali v korist fizičnim ali pravnim osebam ali subjektom navedenim v Prilogi, je prepovedano.

3.   Pristojni organ države članice lahko pod ustreznimi pogoji dovoli sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z njimi, ko ugotovi, da so ta sredstva ali gospodarski viri:

(a)

potrebni za osnovne potrebe oseb, navedenih v Prilogi, in njihovih vzdrževanih družinskih članov, vključno s plačili za živila, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravljenje, davke, zavarovalne premije in pristojbine za storitve javnih gospodarskih služb;

(b)

namenjeni izključno za plačilo razumnih strokovnih honorarjev in povračilo nastalih izdatkov, povezanih z zagotavljanjem pravnih storitev;

(c)

namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov storitev za redno ohranjanje ali vzdrževanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov; ali

(d)

nujni za kritje izrednih stroškov, pod pogojem, da je pristojni organ o razlogih, na podlagi katerih meni, da bi bilo treba izdati posebno dovoljenje, o tem vsaj dva tedna vnaprej obvestil pristojni organ druge države članice in Komisijo.

Država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh dovoljenjih, izdanih na podlagi tega odstavka.

4.   Z odstopanjem od odstavka 1 lahko pristojni organi države članice dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

sredstva ali gospodarski viri so predmet sodnega, upravnega ali arbitražnega zasega, izvedenega pred datumom uvrstitve fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa iz člena 1(1) na seznam iz Priloge, ali pravne, upravne ali arbitražne sodbe, izdane pred tem datumom;

(b)

sredstva ali gospodarski viri so namenjeni izključno poravnavi terjatev, zavarovanih s takšnim zasegom ali v takšni sodbi priznanih kot veljavne, v mejah, določenih z veljavno zakonodajo in predpisi, ki urejajo pravice oseb s takimi terjatvami;

(c)

zaseg ali sodba nista v korist fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, navedenim v Prilogi; ter

(d)

priznanje zasega ali sodbe ni v nasprotju z javnim redom zadevne države članice.

Država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh dovoljenjih, izdanih na podlagi tega odstavka.

5.   Odstavek 2 se ne uporablja za pripise na zamrznjenih računih iz naslova:

(a)

obresti ali drugih dohodkov na te račune; ali

(b)

zapadlih plačil po pogodbah, sporazumih ali obveznostih, ki so bile sklenjene ali so nastale pred datumom, ko je za te račune začel veljati ta sklep,

pod pogojem, da se za takšne obresti, druge dohodke in plačila še naprej uporablja odstavek 1.

Člen 2

1.   Svet na predlog države članice ali visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko določi ali spremeni seznam iz Priloge.

2.   Svet o svoji odločitvi in njeni utemeljitvi obvesti zadevno osebo ali subjekt bodisi neposredno, če je naslov znan, bodisi z objavo uradnega obvestila in s tem navedeni osebi ali subjektu da možnost, da predloži pripombe.

3.   V primeru predložitve pripomb ali novih tehtnih dokazov Svet ponovno preuči svojo odločitev in o tem ustrezno obvesti zadevno osebo ali subjekt.

Člen 3

1.   V Prilogi so navedeni razlogi za uvrstitev oseb in subjektov na seznam.

2.   Priloga vključuje tudi podatke, potrebne za identifikacijo zadevnih oseb ali subjektov, če so ti podatki na voljo. Pri osebah lahko ti podatki vključujejo imena, kakor tudi vzdevke, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številki potnega lista in osebne izkaznice, spol, naslov, če je znan, ter funkcijo ali poklic. Pri subjektih lahko ti podatki vključujejo imena, kraj in datum vpisa, številko vpisa in sedež podjetja.

Člen 4

Da bi bili navedeni ukrepi čim bolj učinkoviti, Unija spodbuja tretje države k sprejetju omejevalnih ukrepov, podobnih ukrepom iz tega sklepa.

Člen 5

Ta sklep se uporablja 12 mesecev. Redno se ga pregleduje. Če Svet meni, da cilji tega sklepa niso bili doseženi, ga ustrezno podaljša ali spremeni.

Člen 6

Ta sklep začne veljati na dan njegovega sprejetja.

V Bruslju, 31. januarja 2011

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


PRILOGA

SEZNAM OSEB IN SUBJEKTOV IZ ČLENA 1

 

Ime

Podatki o identifikaciji

Razlogi

1.

G. Zine el-Abidine Ben Hamda Ben Ali

rojen 3. septembra 1936, št. potnega lista D005686, veljaven do 24. decembra 2011 in D012100, veljaven do 15. januarja 2014

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

2.

Ga. Leïla Bent Mohammed Trabelsi, (poročena z) Ben Ali

rojena 24. oktobra 1956, št. potnega lista D005687, veljaven do 24. decembra 2011 in D012101, veljaven do 15. januarja 2014

Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.


Top