EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0006(01)

2011/342/EU: Sklep Evropske centralne banke z dne 9. maja 2011 o spremembah Sklepa ECB/2004/3 o dostopu javnosti do dokumentov Evropske centralne banke (ECB/2011/6)

OJ L 158, 16.6.2011, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 004 P. 303 - 304

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/342/oj

16.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 158/37


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 9. maja 2011

o spremembah Sklepa ECB/2004/3 o dostopu javnosti do dokumentov Evropske centralne banke

(ECB/2011/6)

(2011/342/EU)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke, ter zlasti člena 12.3 Statuta,

ob upoštevanju Sklepa ECB/2004/2 z dne 19. februarja 2004 o sprejetju Poslovnika Evropske centralne banke (1), ter zlasti člena 23 Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 127(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije lahko Svet na Evropsko centralno banko (ECB) prenese posebne naloge, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih in drugih finančnih institucij, razen zavarovalnic. Svet je to možnost uporabil in je v členu 2 Uredbe Sveta (EU) št. 1096/2010 z dne 17. novembra 2010 o dodelitvi posebnih nalog Evropski centralni banki v zvezi z delovanjem Evropskega odbora za sistemska tveganja (2) ECB dodelil opravljanje nalog sekretariata Evropskega odbora za sistemska tveganja (ESRB) in s tem zagotavljanje analitične, statistične, logistične in administrativne podpore ESRB. V tem okviru bo ECB tudi sestavljala ali hranila dokumente v zvezi s svojimi dejavnostmi in politikami ali odločitvami, povezanimi z ESRB, ki bodo spadali med dokumente ECB v smislu Sklepa ECB/2004/3 z dne 4. marca 2004 o dostopu javnosti do dokumentov Evropske centralne banke (3).

(2)

Sekretariat ESRB v skladu s členom 7(1) Uredbe (EU) št. 1096/2010 zagotavlja, da se uporablja Sklep ECB/2004/3, ki opredeljuje pogoje in omejitve, v skladu s katerimi mora ESRB omogočiti dostop do dokumentov ESRB, ECB pa mora Sklep ECB/2004/3 prilagoditi glede na dejstvo, da bo ECB sestavljala ali hranila dokumente v zvezi s svojimi dejavnostmi in politikami ali odločitvami, povezanimi z ESRB, ki bodo spadali med dokumente ECB v smislu Sklepa ECB/2004/3.

(3)

Treba je zagotoviti, da bo ECB lahko zavrnila dostop do dokumentov, ki jih sama sestavlja ali hrani ter so povezani z njenimi dejavnostmi in politikami ali odločitvami v skladu s členom 127(5) in (6) Pogodbe na področju finančne stabilnosti, vključno s tistimi, ki so povezani z njeno podporo ESRB, kadar bi njihovo razkritje oslabilo varstvo javnega interesa, kar zadeva stabilnost finančnega sistema v Uniji.

(4)

Sklep ECB/2004/3 je treba spremeniti tudi zato, da se bodo odrazile spremembe terminologije in preštevilčenje členov, ki je bilo uveljavljeno z Lizbonsko pogodbo –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep ECB/2004/3 se spremeni:

1.

člen 4(1) se spremeni:

(a)

v točki (a) se doda naslednja alinea:

„—

stabilnost finančnega sistema v Uniji ali državi članici;“;

(b)

beseda „Skupnosti“ se nadomesti z „Unije“;

2.

v členu 4(4) se doda naslednji stavek:

„Glede zahtev za dostop do dokumentov Evropskega odbora za sistemska tveganja se uporablja Sklep ESRB/2011/5 Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 3. junija 2011 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega odbora za sistemska tveganja (4), ki je bil sprejet na podlagi člena 7 Uredbe Sveta (EU) št. 1096/2010 z dne 17. novembra 2010 o dodelitvi posebnih nalog Evropski centralni banki v zvezi z delovanjem Evropskega odbora za sistemska tveganja (5).

3.

v členu 8 se sklicevanje na člen 230 Pogodbe nadomesti s sklicevanjem na člen 263, sklicevanje na člen 195 Pogodbe pa s sklicevanjem na člen 228.

Člen 2

Ta sklep začne veljati 18. junija 2011.

V Frankfurtu na Majni, 9. maja 2011

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  UL L 80, 18.3.2004, str. 33.

(2)  UL L 331, 15.12.2010, str. 162.

(3)  UL L 80, 18.3.2004, str. 42.

(4)  UL C 176, 16.6.2011, str. 3.

(5)  UL L 331, 15.12.2010, str. 162.“;


Top