EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0532

Uredba Komisije (EU) št. 532/2010 z dne 18. junija 2010 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 423/2007 o omejevalnih ukrepih proti Iranu

OJ L 154, 19.6.2010, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 26/10/2010; implicitno zavrnjeno 32010R0961

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/532/oj

19.6.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 154/5


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 532/2010

z dne 18. junija 2010

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 423/2007 o omejevalnih ukrepih proti Iranu

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 423/2007 (1) in zlasti člena 15(1)(c) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga IV k Uredbi (ES) št. 423/2007 navaja osebe, subjekte in organe, ki jih je določil Varnostni svet Združenih narodov ali Odbor za sankcije Varnostnega sveta ZN, za katere velja zamrznitev sredstev in ekonomskih virov v skladu z navedeno uredbo.

(2)

Varnostni svet ZN je 9. junija 2010 sklenil spremeniti seznam oseb, subjektov in organov, za katere naj velja zamrznitev finančnih sredstev in ekonomskih virov. Prilogo IV je zato treba ustrezno spremeniti.

(3)

Člen 8(a), člen 9 in člen 11(2)(b) Uredbe (ES) št. 423/2007 se nanašajo na dan, na katerega je Odbor za sankcije, Varnostni svet Združenih narodov ali Svet določil to osebo, subjekt ali organ. Za vsak vnos je treba dodati ustrezen datum.

(4)

Da se zagotovi učinkovitost ukrepov, določenih v tej uredbi, mora ta uredba začeti veljati takoj –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga IV k Uredbi (ES) št. 423/2007 se spremeni, kakor je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. junija 2010

Za Komisijo V imenu predsednika

João VALE DE ALMEIDA

Generalni direktor za zunanje odnose


(1)  UL L 103, 20.4.2007, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 116/2008 (UL L 35, 9.2.2008, str. 1).


PRILOGA

„PRILOGA IV

Priloga IV k Uredbi (ES) št. 423/2007 se spremeni:

(1)

Pod naslov ‚A. Pravne osebe, subjekti in organi‘ se dodajo naslednji vnosi:

(a)

‚Amin Industrial Complex (tudi (a) Amin Industrial Compound, (b) Amin Industrial Company). Datum določitve ZN: 9.6.2010. Naslov: (a) P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; (b) Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran; (c) Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran. Druge informacije: (a) Amin Industrial Complex je povpraševal po merilcih temperature, ki se lahko uporabljajo pri jedrskih raziskavah ter v operativnih/proizvodnih objektih in napravah, (b) Amin Industrial Complex je v lasti ali pod nadzorom organizacije Defense Industries Organization (DIO), ki je bila določena v Resoluciji 1737 (2006) Varnostnega sveta ZN, ali deluje v njenem imenu‘;

(b)

‚Armament Industries Group. Datum določitve EU: 24.4.2007 (ZN: 9.6.2010). Naslov: (a) Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran; (b) Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Teheran, Iran. Druge informacije: (a) Armament Industries Group (AIG) izdeluje in vzdržuje različno orožje malega kalibra in lahko strelno orožje, vključno z orožjem velikega in srednjega kalibra ter povezano tehnologijo, (b) AIG večino svojih dejavnosti naročanja izvaja prek Hadid Industries Complex.‘;

(c)

‚Defense Technology and Science Research Center. Datum določitve EU: 24.4.2007 (ZN: 9.6.2010). Naslov: Pasdaran Ave, PO Box 19585/777, Teheran, Iran. Druge informacije: Defense Technology and Science Research Center (DTSRC) je v lasti ali pod nadzorom iranskega ministrstva za obrambo in logistiko oboroženih sil (MODAFL), ki nadzira raziskave in razvoj v Iranu na področju obrambe, s tem povezano proizvodnjo, vzdrževanje, izvoz in naročila, ali deluje v njegovem imenu.‘;

(d)

‚Doostan International Company. Datum določitve ZN: 9.6.2010. Druge informacije: Doostan International Company (DICO) zagotavlja dobavo sestavnih delov za iranski program balističnih raket.‘;

(e)

‚Farasakht Industries. Datum določitve ZN: 9.6.2010. Naslov: P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran. Druge informacije: Farasakht Industries je v lasti ali pod nadzorom Iran Aircraft Manufacturing Company, ki je v lasti ali pod nadzorom MODAFL, ali deluje v njegovem imenu.‘

(f)

‚Fater (ali Faater) Institute. Datum določitve ZN: 9.6.2010. Druge informacije: (a) hčerinsko podjetje Khatam al-Anbiya (KAA), (b) Fater je sodeloval z dobavitelji iz tujine, verjetno v imenu drugih podjetij KAA v zvezi s projekti IRGC v Iranu, (c) v lasti ali pod nadzorom Islamic Revolutionary Guard Corps ali deluje v njegovem imenu.‘;

(g)

‚First East Export Bank, P.L.C. Datum določitve ZN: 9.6.2010. Naslov: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malezija. Druge informacije: (a) First East Export Bank, PLC je v lasti ali pod nadzorom banke Bank Mellat ali deluje v njenem imenu, (b) banka Bank Mellat je v preteklih sedmih letih izvršila transakcije v višini več sto milijonov dolarjev za iranske jedrske, raketne in obrambne subjekte, (c) matično številko podjetja LL06889 (Malezija).‘;

(h)

‚Gharagahe Sazandegi Ghaem. Datum določitve ZN: 9.6.2010. Druge informacije: v lasti ali pod nadzorom Islamic Revolutionary Guard Corps ali deluje v njegovem imenu. Gharagahe Sazandegi Ghaem je v lasti ali pod nadzorom KAA (glej spodaj).‘;

(i)

‚Ghorb Karbala. Datum določitve ZN: 9.6.2010. Druge informacije: v lasti ali pod nadzorom Islamic Revolutionary Guard Corps ali deluje v njegovem imenu. Ghorb Karbala je v lasti ali pod nadzorom KAA (glej spodaj).‘;

(j)

‚Ghorb Nooh. Datum določitve ZN: 9.6.2010. Druge informacije: v lasti ali pod nadzorom Islamic Revolutionary Guard Corps ali deluje v njegovem imenu. Ghorb Nooh je v lasti ali pod nadzorom KAA (glej spodaj).‘;

(k)

‚Hara Company. Datum določitve ZN: 9.6.2010. Druge informacije: v lasti ali pod nadzorom Islamic Revolutionary Guard Corps ali deluje v njegovem imenu. Je v lasti lasti ali pod nadzorom Ghorb Nooh.‘;

(l)

‚Imensazan Consultant Engineers Institute. Datum določitve ZN: 9.6.2010. Druge informacije: v lasti ali pod nadzorom Islamic Revolutionary Guard Corps ali deluje v njegovem imenu. Je v lasti ali pod nadzorom KAA (glej spodaj) ali deluje v njegovem imenu.‘;

(m)

‚Irano Hind Shipping Company. Datum določitve ZN: 9.6.2010. Naslov: (a) 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, Opposite of Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Teheran, Iran, (b) 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran. Druge informacije: Je v lasti ali pod nadzorom Islamic Republic of Iran Shipping Lines ali deluje v njegovem imenu.‘;

(n)

‚IRISL Benelux NV. Datum določitve ZN: 9.6.2010. Naslov: Noorderlaan 139, B-2030, Antwerp, Belgija. Druge informacije: (a) številka davčnega zavezanca: BE480224531 (Belgija), (b) druge informacije: v lasti ali pod nadzorom Islamic Republic of Iran Shipping Lines ali deluje v njegovem imenu.‘;

(o)

‚Kaveh Cutting Tools Company. Datum določitve ZN: 9.6.2010. Naslov: (a) 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran, (b) Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Iran, (c) P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran, (d) Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran; (e) Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Teheran, Iran. Druge informacije: Kaveh Cutting Tools Company je v lasti ali pod nadzorom DIO ali deluje v njegovem imenu.‘;

(p)

‚Khatam al-Anbiya Construction Headquarters. Datum določitve EU: 24.6.2008 (ZN: 9.6.2010). Druge informacije: (a) Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) je podjetje v lasti Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), ki sodeluje pri obsežnih civilnih in vojaških gradbenih projektih ter drugih inženirskih dejavnostih. Veliko sodeluje pri projektih Passive Defense Organization. Zlasti podružnice podjetja KAA so bile v veliki meri vključene v izgradnjo objekta za bogatitev urana v kraju Qom/Fordow.‘;

(q)

‚M. Babaie Industries. Datum določitve ZN: 9.6.2010. Naslov: P.O. Box 16535-76, Teheran, 16548, Iran. Druge informacije: (a) M. Babaie Industries je podrejen skupini Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (uradno Air Defense Missile Industries Group) iranske organizacije za vesoljsko industrijo (Aerospace Industries Organization – AIO), (b) AIO nadzoruje raketni organizaciji Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) in Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG), ki sta bili določeni z Resolucijo ZN 1737 (2006).‘;

(r)

‚Makin. Datum določitve ZN: 9.6.2010. Druge informacije: v lasti ali pod nadzorom Islamic Revolutionary Guard Corps ali deluje v njegovem imenu. Makin je v lasti ali pod nadzorom KAA ali deluje v njegovem imenu; je tudi podružnica KAA.‘;

(s)

‚Univerza Malek Ashtar. Datum določitve EU: 24.6.2008 (ZN: 9.6.2010). Naslov: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Teheran, Iran. Druge informacije: (a) podrejena DTRSC v okviru MODAFL, (b) to vključuje raziskovalne skupine, ki so prej spadale v Physics Research Center (PHRC), (c) inšpektorjem IAEA ni bilo dovoljeno zaslišati njenih uslužbencev ali pregledati dokumentacije te organizacije, da bi se tako rešila odprta vprašanja o morebitni vojaški razsežnosti iranskega jedrskega programa.‘;

(t)

‚Ministry of Defense Logistics Export. Datum določitve EU: 24.6.2008 (ZN: 9.6.2010). Naslov: (a) PO Box 16315-189, Teheran, Iran; (b) zahodna stran Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran, Iran. Druge informacije: Ministry of Defense Logistics Export (MODLEX) prodaja orožje, proizvedeno v Iranu, odjemalcem po vsem svetu v nasprotju z Resolucijo 1747 (2007) Varnostnega sveta ZN, ki Iranu prepoveduje prodajo orožja ali povezanega materiala.‘;

(u)

‚Mizan Machinery Manufacturing (tudi 3MG). Datum določitve EU: 24.6.2008 (ZN: 9.6.2010). Naslov: P.O. Box 16595-365, Teheran, Iran. Druge informacije: Mizan Machinery Manufacturing (3M) je v lasti ali pod nadzorom SHIG ali deluje v njegovem imenu.‘;

(v)

‚Modern Industries Technique Company (tudi (a) Rahkar Company, (b) Rahkar Industries, (c) Rahkar Sanaye Company, (d) Rahkar Sanaye Novin). Datum določitve ZN: 9.6.2010. Naslov: Arak, Iran. Druge informacije: (a) Modern Industries Technique Company (MITEC) je odgovoren za načrtovanje in izgradnjo reaktorja za težko vodo IR-40 v Araku, (b) MITEC je vodil naročila za izgradnjo reaktorja za težko vodo IR-40.‘;

(w)

‚Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine (tudi (a) Center for Agricultural Research and Nuclear Medicine, (b) Karaji Agricultural and Medical Research Center). Datum določitve ZN: 9.6.2010. Naslov: P.O. Box 31585-4395, Karaj, Iran. Druge informacije: (a) Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine (NFRPC) je velika raziskovalna enota Iranske organizacije za atomsko energijo (Atomic Energy Organization of Iran – AEOI), ki je bila določena v Resoluciji 1737 (2006) Varnostnega sveta ZN, (b) NFRPC je center AEOI za razvoj jedrskega goriva in sodeluje pri dejavnostih, povezanih z bogatitvijo.‘;

(x)

‚Omran Sahel. Datum določitve ZN: 9.6.2010. Druge informacije: v lasti ali pod nadzorom Islamic Revolutionary Guard Corps ali deluje v njegovem imenu. Je v lasti lasti ali pod nadzorom Ghorb Nooh.‘;

(y)

‚Oriental Oil Kish. Datum določitve ZN: 9.6.2010. Druge informacije: v lasti ali pod nadzorom Islamic Revolutionary Guard Corps ali deluje v njegovem imenu. Oriental Oil Kish je v lasti ali pod nadzorom KAA ali deluje v njegovem imenu.‘;

(z)

‚Pejman Industrial Services Corporation. Datum določitve ZN: 9.6.2010. Naslov: P.O. Box 16785-195, Teheran, Iran. Druge informacije: Pejman Industrial Services Corporation je v lasti ali pod nadzorom SBIG ali deluje v njegovem imenu.‘;

(aa)

‚Rah Sahel. Datum določitve ZN: 9.6.2010. Druge informacije: v lasti ali pod nadzorom Islamic Revolutionary Guard Corps ali deluje v njegovem imenu. Rah Sahel je v lasti ali pod nadzorom KAA ali deluje v njegovem imenu.‘;

(bb)

‚Rahab Engineering Institute. Datum določitve ZN: 9.6.2010. Druge informacije: v lasti ali pod nadzorom Islamic Revolutionary Guard Corps ali deluje v njegovem imenu. Rahab je v lasti ali pod nadzorom KAA ali deluje v njegovem imenu; je tudi podružnica KAA.‘;

(cc)

‚Sabalan Company. Datum določitve ZN: 9.6.2010. Naslov: Damavand Tehran Highway, Teheran, Iran. Druge informacije: Sabalan je izposojeno ime za SHIG.‘;

(dd)

‚Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO). Datum določitve ZN: 9.6.2010. Naslov: Damavand Tehran Highway, Teheran, Iran. Druge informacije: SAPICO je izposojeno ime za SHIG.‘;

(ee)

‚Sahel Consultant Engineers. Datum določitve ZN: 9.6.2010. Druge informacije: v lasti ali pod nadzorom Islamic Revolutionary Guard Corps ali deluje v njegovem imenu. Je v lasti lasti ali pod nadzorom Ghorb Nooh.‘;

(ff)

‚Sepanir. Datum določitve ZN: 9.6.2010. Druge informacije: v lasti ali pod nadzorom Islamic Revolutionary Guard Corps ali deluje v njegovem imenu. Sepanir je v lasti ali pod nadzorom KAA ali deluje v njegovem imenu.‘;

(gg)

‚Sepasad Engineering Company. Datum določitve ZN: 9.6.2010. Druge informacije: v lasti ali pod nadzorom Islamic Revolutionary Guard Corps ali deluje v njegovem imenu. Sepasad Engineering Company je v lasti ali pod nadzorom KAA ali deluje v njegovem imenu.‘;

(hh)

‚Shahid Karrazi Industries. Datum določitve ZN: 9.6.2010. Naslov: Teheran, Iran. Druge informacije: Shahid Karrazi Industries je v lasti ali pod nadzorom SBIG ali deluje v njegovem imenu.‘;

(ii)

‚Shahid Satarri Industries (tudi Shahid Sattari Group Equipment Industries). Datum določitve ZN: 9.6.2010. Naslov: jugovzhodni Teheran, Iran. Druge informacije: Shahid Sattari Industries je v lasti ali pod nadzorom SBIG ali deluje v njegovem imenu.‘;

(jj)

‚Shahid Sayyade Shirazi Industries. Datum določitve ZN: 9.6.2010. Naslov: (a) Next to Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Teheran, Iran, (b) Pasdaran St., P.O. Box 16765, Teheran 1835, Iran, (c) Babaei Highway — Next to Niru M.F.G, Teheran, Iran. Druge informacije: Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) je v lasti ali pod nadzorom DIO ali deluje v njegovem imenu.‘;

(kk)

‚South Shipping Line Iran (SSL). Datum določitve ZN: 9.6.2010. Naslov: (a) Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Teheran, Iran, (b) Qaem Magham Farahani St., Teheran, Iran. Druge informacije: v lasti ali pod nadzorom Islamic Republic of Iran Shipping Lines ali deluje v njegovem imenu.‘;

(ll)

‚Special Industries Group. Datum določitve EU: 24.4.2007 (ZN: 9.6.2010). Naslov: Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Teheran, Iran. Druge informacije: Special Industries Group (SIG) je podrejen DIO.‘;

(mm)

‚Tiz Pars. Datum določitve ZN: 9.6.2010. Naslov: Damavand Tehran Highway, Teheran, Iran. Druge informacije: (a) Tiz Pars je izposojeno ime za SHIG, (b) med aprilom in julijem 2007 je Tiz Pars v imenu SHIG poskusil naročiti petosni laserski stroj za varjenje in rezanje, kar bi lahko bil znaten prispevek k iranskemu raketnemu programu.‘;

(nn)

‚Yazd Metallurgy Industries (tudi (a) Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, (b) Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries.). Datum določitve ZN: 9.6.2010. Naslov: (a) Pasdaran Avenue, Next to Telecommunication Industry, Teheran 16588, Iran, (b) Postal Box 89195/878, Yazd, Iran, (c) P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran, (d) Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran. Druge informacije: Metallurgy Industries (YMI) je podrejen DIO.‘.

(2)

Pod naslov ‚B. Fizične osebe‘ se doda naslednji vnos:

‚Javad Rahiqi. Datum določitve EU: 24.4.2007 (ZN: 9.6.2010). Datum rojstva: 24.4.1954. Kraj rojstva: Marshad. Funkcija: vodja centra za jedrsko tehnologijo Esfahan Iranske organizacije za atomsko energijo (Atomic Energy Organization of Iran – AEOI)‘.“


Top