EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0037

Uredba Komisije (EU) št. 37/2010 z dne 22. decembra 2009 o farmakološko aktivnih snoveh in njihovi razvrstitvi glede mejnih vrednosti ostankov v živilih živalskega izvora (Besedilo velja za EGP)

OJ L 15, 20.1.2010, p. 1–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 032 P. 275 - 346

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/11/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/37(1)/oj

20.1.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 15/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 37/2010

z dne 22. decembra 2009

o farmakološko aktivnih snoveh in njihovi razvrstitvi glede mejnih vrednosti ostankov v živilih živalskega izvora

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 470/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o določitvi postopkov Skupnosti za določitev mejnih vrednosti ostankov farmakološko aktivnih snovi v živilih živalskega izvora in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 2377/90 in spremembi Direktive 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (1) ter zlasti člena 27(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za varovanje javnega zdravja so bile farmakološko aktivne snovi na podlagi znanstvenih ocen njihove varnosti razvrščene v štiri priloge k Uredbi Sveta (EGS) št. 2377/90 z dne 26. junija 1990 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora (2). V Prilogi I so bile navedene snovi, za katere so bile določene mejne vrednosti ostankov, v Prilogi II so bile navedene snovi, za katere ni bilo potrebno določiti mejnih vrednosti ostankov, v Prilogi III so bile navedene snovi, za katere so bile določene začasne mejne vrednosti ostankov, v Prilogi IV pa so bile navedene snovi, za katere ni bilo mogoče določiti mejnih vrednosti ostankov, ker ostanki navedenih snovi ne glede na njihovo vrednost pomenijo nevarnost za zdravje ljudi.

(2)

Zaradi poenostavitve je treba navedene farmakološko aktivne snovi in njihovo razvrstitev glede mejnih vrednosti ostankov vključiti v uredbo Komisije. Ker ta razvrstitev sledi sistemu razvrstitve, predvidenem v Uredbi (ES) št. 470/2009, je treba pri razvrstitvi upoštevati možnost, da se navedene farmakološko aktivne snovi dajejo živalim za proizvodnjo živil.

(3)

V stolpec o terapevtski razvrstitvi snovi je treba vključiti obstoječe informacije o terapevtski razvrstitvi farmakološko aktivnih snovi iz prilog k Uredbi (EGS) št. 2377/90.

(4)

Zaradi lažje uporabe je treba vse farmakološko aktivne snovi v Prilogi navesti v abecednem vrstnem redu. Zaradi jasnosti je treba oblikovati ločeni razpredelnici: eno za dovoljene snovi, navedene v prilogah I, II in III k Uredbi (EGS) št. 2377/90, in eno za prepovedane snovi, navedene v Prilogi IV k tej uredbi.

(5)

Začasne mejne vrednosti ostankov farmakološko aktivnih snovi, določene v Prilogi III k Uredbi (EGS) št. 2377/90, katerih obdobje uporabe je poteklo, se ne smejo vključiti v to uredbo.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravila za uporabo v veterinarski medicini –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Farmakološko aktivne snovi in njihova razvrstitev glede mejnih vrednosti ostankov so določene v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2009

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 152, 16.6.2009, str. 11.

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 1.


PRILOGA

Farmakološko aktivne snovi in njihova razvrstitev glede mejnih vrednosti ostankov (MRL)

Razpredelnica 1

Dovoljene snovi

Farmakološko aktivna snov

Marker ostanek

Živalska vrsta

MRL

Ciljna tkiva

Druge določbe (v skladu s členom 14(7) Uredbe (ES) št. 470/2009)

Terapevtska razvrstitev

abamektin

avermektin B1a

govedo

10 μg/kg

20 μg/kg

maščevje

jetra

NI VNOSA

učinkovine, ki delujejo proti parazitom/učinkovine, ki delujejo proti endo- in ektoparazitom

ovce

20 μg/kg

50 μg/kg

25 μg/kg

20 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

Ni za uporabo pri živalih, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi.

acetil cistein

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

acetilmetionin

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

acetilsalicilna kislina

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil, razen rib kostnic

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Ni za uporabo pri živalih, katerih mleko ali jajca so namenjena za prehrano ljudi.

NI VNOSA

acetilsalicilna kislina DL- lizin

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil, razen rib kostnic

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Ni za uporabo pri živalih, katerih mleko ali jajca so namenjena za prehrano ljudi.

NI VNOSA

adenozin in njegovi 5’-mono-, 5’-di- in 5’-trifosfati

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

aditivi za živila (snovi z veljavno številko E, odobrene kot aditivi v živilih za prehrano ljudi)

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo snovi, odobrene kot aditivi v živilih za prehrano ljudi, z izjemo konzervansov iz dela C Priloge III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 95/2/ES.

NI VNOSA

Adonis vernalis

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo v homeopatskih zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, ki so pripravljena v skladu homeopatskimi farmakopejami, v koncentracijah, ki ne presegajo enega dela na sto.

NI VNOSA

Aesculus hippocastanum

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo v homeopatskih zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, ki so pripravljena v skladu homeopatskimi farmakopejami, v koncentracijah, ki ne presegajo enega dela na deset.

NI VNOSA

Agnus castus

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo v homeopatskih zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, ki so pripravljena v skladu homeopatskimi farmakopejami, v koncentracijah, ki ustrezajo izvorni tinkturi in njenim razredčitvam.

NI VNOSA

Ailanthus altissima

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo v homeopatskih zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, ki so pripravljena v skladu homeopatskimi farmakopejami, v koncentracijah, ki ustrezajo izvorni tinkturi in njenim razredčitvam.

NI VNOSA

alanin

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

alantoin

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za lokalno uporabo.

NI VNOSA

albendazol

vsota albendazola sulfoksida, albendazola sufona, in albendazola 2-amino sulfona, izražena kot albendazol

vsi prežvekovalci

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

mleko

NI VNOSA

učinkovine, ki delujejo proti parazitom/učinkovine, ki delujejo proti endoparazitom

albendazol oksid

vsota albendazol sulfoksida, albendazol sufona in albendazol amino sulfona, izraženega kot albendazol

govedo, ovce

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

mleko

NI VNOSA

učinkovine, ki delujejo proti parazitom/učinkovine, ki delujejo proti endoparazitom

alfacipermetrin

cipermetrin (vsota izomerov)

govedo, ovce

20 μg/kg

200 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

mleko

Za MRL za mleko je treba upoštevati dodatne določbe iz Direktive Komisije 98/82/ES.

učinkovine, ki delujejo proti parazitom/učinkovine, ki delujejo proti ektoparazitom

alfakalcidol

SE NE UPORABLJA

govedo

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za krave na porodu.

NI VNOSA

alfaprostol

SE NE UPORABLJA

govedo, prašiči, kunci, kopitarji

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

alkoholi iz volne

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za lokalno uporabo.

NI VNOSA

Allium cepa

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo v homeopatskih zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, ki so pripravljena v skladu homeopatskimi farmakopejami, v koncentracijah, ki ustrezajo izvorni tinkturi in njenim razredčitvam.

NI VNOSA

Aloe vera gel in izvleček celih listov Aloe vera

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za lokalno uporabo.

NI VNOSA

aloji, z barbadosa in s kapa, njun standardiziran suhi ekstrakt in njegovi pripravki

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

altrenogest

altrenogest

prašiči

1 μg/kg

0,4 μg/kg

koža in maščevje

jetra

Samo za zootehniško uporabo in v skladu z določbami Direktive 96/22/ES.

učinkovine, ki delujejo na reproduktivni sistem

kopitarji

1 μg/kg

0,9 μg/kg

maščevje

jetra

aluminijev distearat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

aluminijev fosfat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

aluminijev hidroksid

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

aluminijev hidroksid acetat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

aluminijev monostearat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

aluminijev salicilat, bazičen

SE NE UPORABLJA

govedo

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za oralno uporabo. Ni za uporabo pri živalih, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi.

NI VNOSA

vse vrste za proizvodnjo živil, razen rib kostnic

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za lokalno uporabo.

aluminijev tristearat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

2-aminoetanol

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

2-aminoetanol glukuronat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

2-aminoetil dihidrogenfosfat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

amitraz

vsota amitraza in vseh metabolitov, ki vsebujejo radikal 2,4-DMA, izražena kot amitraz

govedo

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

10 μg/kg

maščevje

jetra

ledvice

mleko

NI VNOSA

učinkovine, ki delujejo proti parazitom/učinkovine, ki delujejo proti ektoparazitom

ovce

400 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

10 μg/kg

maščevje

jetra

ledvice

mleko

koze

200 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

10 μg/kg

maščevje

jetra

ledvice

mleko

prašiči

400 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

koža in maščevje

jetra

ledvice

čebele

200 μg/kg

med

amoksicilin

amoksicilin

vse vrste za proizvodnjo živil

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

mleko

Pri ribah kostnicah se MRL za mišičje nanaša na „kožo in mišičje v naravnem razmerju“.

MRL za maščevje, jetra in ledvice se ne uporabljajo za ribe kostnice.

Pri prašičih in perutnini se MRL za maščevje nanaša na „kožo in maščevje v naravnem razmerju“.

Ni za uporabo pri živalih, katerih jajca so namenjena za prehrano ljudi.

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

amonijev klorid

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

amonijev lauril sulfat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

amonijev sulfat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

ampicilin

ampicilin

vse vrste za proizvodnjo živil

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

mleko

Pri ribah kostnicah se MRL za mišičje nanaša na „kožo in mišičje v naravnem razmerju“.

MRL za maščevje, jetra in ledvice se ne uporabljajo za ribe kostnice.

Pri prašičih in perutnini se MRL za maščevje nanaša na „kožo in maščevje v naravnem razmerju“.

Ni za uporabo pri živalih, katerih jajca so namenjena za prehrano ljudi.

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

amprol

SE NE UPORABLJA

perutnina

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za oralno uporabo.

NI VNOSA

Angelicae radix aetheroleum

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

Anisi aetheroleum

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

Anisi stellati fructus, standardizirani izvlečki in pripravki

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

Apocynum cannabinum

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo v homeopatskih zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, ki so pripravljena v skladu homeopatskimi farmakopejami, v koncentracijah, ki ne presegajo enega dela na sto. Samo za oralno uporabo.

NI VNOSA

apramicin

apramicin

govedo

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

10 000 μg/kg

20 000 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

Ni za uporabo pri živalih, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi.

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

SE NE UPORABLJA

ovce, prašiči, piščanci, kunci

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za oralno uporabo.

Ni za uporabo pri živalih, katerih mleko ali jajca so namenjena za prehrano ljudi.

Aqua levici

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo v homeopatskih zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, ki so pripravljena v skladu homeopatskimi farmakopejami.

NI VNOSA

arginin

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

Arnica montana (arnicae flos in arnicae planta tota)

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za lokalno uporabo.

NI VNOSA

Arnicae radix

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo v homeopatskih zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, ki so pripravljena v skladu homeopatskimi farmakopejami, v koncentracijah, ki ne presegajo enega dela na deset.

NI VNOSA

Artemisia abrotanum

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo v homeopatskih zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, ki so pripravljena v skladu homeopatskimi farmakopejami, v koncentracijah, ki ustrezajo izvorni tinkturi in njenim razredčitvam.

NI VNOSA

asparagin

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

asparaginska kislina

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

Atropa belladonna

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo v homeopatskih zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, ki so pripravljena v skladu homeopatskimi farmakopejami, v koncentracijah, ki ne presegajo enega dela na sto.

NI VNOSA

atropin

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

avilamicin

dikloroizoeverninična kislina

prašiči, perutnina, kunci

50 μg/kg

100 μg/kg

300 μg/kg

200 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

Pri prašičih in perutnini se MRL nanaša na „kožo in maščevje v naravnem razmerju“.

Ni za uporabo pri živalih, katerih jajca so namenjena za prehrano ljudi.

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

azaglinafarelin

SE NE UPORABLJA

salmonidi

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Ni za uporabo pri ribah, katerih ikre se uporabljajo za prehrano ljudi.

NI VNOSA

azametifos

SE NE UPORABLJA

salmonidi

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

azaperon

vsota azaperona in azaperola

prašiči

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

mišičje

koža in maščevje

jetra

ledvice

NI VNOSA

učinkovine, ki delujejo na živčni sistem/učinkovine, ki delujejo na centralni živčni sistem

bacitracin

vsota bacitracina A, bacitracina B, in bacitracina C

govedo

100 μg/kg

mleko

NI VNOSA

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

kunci

150 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

SE NE UPORABLJA

govedo

MRL se ne zahteva za nobeno tkivo, razen za mleko.

SE NE UPORABLJA

Samo za intramamarno uporabo pri kravah dojiljah.

bakrov glukonat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

bakrov heptanoat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

bakrov klorid

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

bakrov metionat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

bakrov oksid

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

bakrov sulfat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

bakviloprim

bakviloprim

govedo

10 μg/kg

300 μg/kg

150 μg/kg

30 μg/kg

maščevje

jetra

ledvice

mleko

NI VNOSA

učinkovine proti infekcijam/

kemoterapevtiki

prašiči

40 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

koža in maščevje

jetra

ledvice

Balsamum peruvianum

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za lokalno uporabo.

NI VNOSA

barijev selenat

SE NE UPORABLJA

govedo, ovce

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

beklometazon dipropionat

SE NE UPORABLJA

kopitarji

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo pri vdihavanju.

NI VNOSA

Bellis perennis

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo v homeopatskih zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, ki so pripravljena v skladu homeopatskimi farmakopejami, v koncentracijah, ki ustrezajo izvorni tinkturi in njenim razredčitvam.

NI VNOSA

benzalkonijev klorid

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo kot pomožna snov v koncentraciji do 0,05 %.

NI VNOSA

benzil alkohol

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Za uporabo kot pomožna snov

NI VNOSA

benzil benzoat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

benzil p-hidroksibenzoat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

benzilpenicilin

benzilpenicilin

vse vrste za proizvodnjo živil

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

mleko

Pri ribah kostnicah se MRL za mišičje nanaša na „kožo in mišičje v naravnem razmerju“.

MRL za maščevje, jetra in ledvice se ne uporabljajo za ribe kostnice.

Pri prašičih in perutnini se MRL za maščevje nanaša na „kožo in maščevje v naravnem razmerju“.

Ni za uporabo pri živalih, katerih jajca so namenjena za prehrano ljudi.

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

benzokain

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo kot lokalni anestetik.

NI VNOSA

salmonidi

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

betain

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

betain glukuronat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

betametazon

betametazon

govedo, prašiči

0,75 μg/kg

2,0 μg/kg

0,75 μg/kg

mišičje

jetra

ledvice

NI VNOSA

kortikoidi/glukokortikoidi

govedo

0,3 μg/kg

mleko

biotin

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

bituminosulfonati, amonijeve in natrijeve soli

SE NE UPORABLJA

vse vrste sesalcev za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za lokalno uporabo.

NI VNOSA

bizmutov subgalat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za oralno uporabo.

NI VNOSA

bizmutov subkarbonat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za oralno uporabo.

NI VNOSA

bizmutov subnitrat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za oralno uporabo.

NI VNOSA

govedo

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za intramamarno uporabo.

NI VNOSA

bizmutov subsalicilat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za oralno uporabo.

NI VNOSA

Boldo folium

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

borova kislina in borati

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

bromheksin

SE NE UPORABLJA

govedo, prašiči, perutnina

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Ni za uporabo pri živalih, katerih mleko ali jajca so namenjena za prehrano ljudi.

NI VNOSA

bromid, kalijeva sol

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

bromid, natrijeva sol

SE NE UPORABLJA

vse vrste sesalcev za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za lokalno uporabo.

NI VNOSA

bronopol

SE NE UPORABLJA

ribe kostnice

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

brotizolam

SE NE UPORABLJA

govedo

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za terapevtsko uporabo.

NI VNOSA

buserelin

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

butafosfan

SE NE UPORABLJA

govedo

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za intravenozno uporabo.

NI VNOSA

n-butan

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

n-butanol

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Za uporabo kot pomožna snov.

NI VNOSA

butil 4-hidroksibenzoat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

butilskopolaminijev bromid

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

butorfanol tartrat

SE NE UPORABLJA

kopitarji

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za intravenozno dajanje.

NI VNOSA

Calendula officinalis

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo v homeopatskih zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, ki so pripravljena v skladu homeopatskimi farmakopejami, v koncentracijah, ki ne presegajo enega dela na deset.

NI VNOSA

Calendulae flos

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za lokalno uporabo.

NI VNOSA

Camphora

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo v homeopatskih zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, ki so pripravljena v skladu homeopatskimi farmakopejami, v koncentracijah, ki ne presegajo enega dela na sto.

NI VNOSA

Capsici fructus acer

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

Cardiospermum halicacabum

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo v homeopatskih zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, ki so pripravljena v skladu homeopatskimi farmakopejami, v koncentracijah, ki ustrezajo izvorni tinkturi in njenim razredčitvam.

NI VNOSA

Carlinae radix

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za lokalno uporabo.

NI VNOSA

Carvi aetheroleum

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

Caryophylli aetheroleum

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

cefacetril

cefacetril

govedo

125 μg/kg

mleko

Samo za intramamarno uporabo.

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

SE NE UPORABLJA

govedo

MRL se ne zahteva za nobeno tkivo, razen za mleko.

SE NE UPORABLJA

cefaleksin

cefaleksin

govedo

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

1 000 μg/kg

100 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

mleko

NI VNOSA

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

cefalonij

cefalonij

govedo

20 μg/kg

mleko

Samo za intramamarno uporabo in za zdravljenje oči.

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

SE NE UPORABLJA

govedo

MRL se ne zahteva za nobeno tkivo, razen za mleko.

SE NE UPORABLJA

cefapirin

vsota cefapirina in dezacetilcefapirina

govedo

50 μg/kg

50 μg/kg

100 μg/kg

60 μg/kg

mišičje

maščevje

ledvice

mleko

NI VNOSA

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

cefazolin

cefazolin

govedo, ovce, koze

50 μg/kg

mleko

NI VNOSA

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

SE NE UPORABLJA

govedo, ovce, koze

MRL se ne zahteva za nobeno tkivo, razen za mleko.

SE NE UPORABLJA

Samo za intramamarno uporabo (razen če se lahko vime uporabi v prehrani ljudi).

cefkvinom

cefkvinom

govedo,

prašiči,

kopitarji

50 μg/kg

50 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

Pri prašičih se MRL za maščevje nanaša na „kožo in maščevje v naravnem razmerju“.

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

govedo

20 μg/kg

mleko

cefoperazon

cefoperazon

govedo

50 μg/kg

mleko

Samo za intramamarno uporabo pri kravah dojiljah.

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

SE NE UPORABLJA

govedo

MRL se ne zahteva za nobeno tkivo, razen za mleko.

SE NE UPORABLJA

ceftiofur

vsota vseh ostankov, ki ohranijo betalaktamsko strukturo, izraženih kot desfuroilceftiofur

vse vrste sesalcev za proizvodnjo živil

1 000 μg/kg

2 000 μg/kg

2 000 μg/kg

6 000 μg/kg

100 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

mleko

Pri prašičih se MRL za maščevje nanaša na „kožo in maščevje v naravnem razmerju“.

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

Centellae asiaticae extractum

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za lokalno uporabo.

NI VNOSA

cetostearil alkohol

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

cetrimid

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

Chrysanthemi cinerariifolii flos

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za lokalno uporabo.

NI VNOSA

ciflutrin

ciflutrin (vsota izomerov)

govedo, koze

10 μg/kg

50 µg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

20 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

mleko

Za mleko je treba upoštevati dodatne določbe iz Direktive Sveta 94/29/ES.

učinkovine, ki delujejo proti parazitom/učinkovine, ki delujejo proti ektoparazitom

cihalotrin

cihalotrin (vsota izomerov)

govedo

500 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

maščevje

ledvice

mleko

Za mleko je treba upoštevati dodatne določbe iz Direktive Sveta 94/29/ES.

učinkovine, ki delujejo proti parazitom/učinkovine, ki delujejo proti ektoparazitom

Cimicifugae racemosae rhizoma

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Ni za uporabo pri živalih, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi.

NI VNOSA

Cinchonae cortex, standardizirani izvlečki in njihovi pripravki

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

cinkov acetat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

cinkov aspartat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

cinkov glukonat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

cinkov klorid

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

cinkov oksid

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

cinkov oleat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

cinkov stearat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

cinkov sulfat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

Cinnamomi cassiae aetheroleum

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

Cinnamomi cassiae cortex, standardizirani izvlečki in njihovi pripravki

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

Cinnamomi ceylanici aetheroleum

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

Cinnamomi ceylanici cortex, standardizirani izvlečki in njihovi pripravki

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

cipermetrin

cipermetrin (vsota izomerov)

vsi prežvekovalci

20 μg/kg

200 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

mleko

Za mleko je treba upoštevati dodatne določbe iz Direktive Komisije 98/82/ES.

učinkovine, ki delujejo proti parazitom/učinkovine, ki delujejo proti ektoparazitom

salmonidi

50 μg/kg

mišičje in koža v naravnem razmerju

ciromazin

ciromazin

ovce

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

Ni za uporabo pri živalih, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi.

učinkovine, ki delujejo proti parazitom/učinkovine, ki delujejo proti ektoparazitom

cistein

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

citidin in njegovi 5’-mono-, 5’-di- in 5’-trifosfati

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

Citri aetheroleum

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

Citronellae aetheroleum

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

citrulin

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

Condurango cortex, standardizirani izvlečki in njihovi pripravki

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

Convallaria majalis

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo v homeopatskih zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, ki so pripravljena v skladu homeopatskimi farmakopejami, v koncentracijah, ki ne presegajo enega dela na tisoč.

NI VNOSA

Coriandri aetheroleum

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

Crataegus

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo v homeopatskih zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, ki so pripravljena v skladu homeopatskimi farmakopejami, v koncentracijah, ki ustrezajo izvorni tinkturi in njenim razredčitvam.

NI VNOSA

Cupressi aetheroleum

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za lokalno uporabo.

NI VNOSA

danofloksacin

danofloksacin

govedo, ovce, koze, perutnina

200 μg/kg

100 μg/kg

400 μg/kg

400 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

Pri ribah kostnicah se MRL za mišičje nanaša na „kožo in mišičje v naravnem razmerju“.

MRL za maščevje, jetra in ledvice se ne uporabljajo za ribe kostnice.

Pri prašičih se MRL za maščevje nanaša na „kožo in maščevje v naravnem razmerju“.

Pri perutnini se MRL za maščevje nanaša na „kožo in maščevje v naravnem razmerju“.

Ni za uporabo pri živalih, katerih jajca so namenjena za prehrano ljudi.

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

vse druge vrste za proizvodnjo živil

100 μg/kg

50 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

govedo, ovce, koze

30 μg/kg

mleko

dekokvinat

SE NE UPORABLJA

govedo, ovce

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za oralno uporabo. Ni za uporabo pri živalih, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi.

NI VNOSA

deksametazon

deksametazon

govedo, koze, prašiči, kopitarji

0,75 μg/kg

2 μg/kg

0,75 μg/kg

mišičje

jetra

ledvice

NI VNOSA

kortikoidi/glukokortikoidi

govedo, koze

0,3 μg/kg

mleko

dekspantenol

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

deltametrin

deltametrin

vsi prežvekovalci

10 μg/kg

50 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

20 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

mleko

NI VNOSA

učinkovine, ki delujejo proti parazitom/učinkovine, ki delujejo proti ektoparazitom

ribe kostnice

10 μg/kg

mišičje in koža v naravnem razmerju

dembreksin

SE NE UPORABLJA

kopitarji

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

denaverinijev hidroklorid

SE NE UPORABLJA

govedo

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

detomidin

SE NE UPORABLJA

govedo, kopitarji

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za terapevtsko uporabo.

NI VNOSA

dezlorelin acetat

SE NE UPORABLJA

kopitarji

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

diazinon

diazinon

govedo, ovce, koze, prašiči

20 μg/kg

700 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

Pri prašičih se MRL za maščevje nanaša na „kožo in maščevje v naravnem razmerju“.

učinkovine, ki delujejo proti parazitom/učinkovine, ki delujejo proti ektoparazitom

govedo, ovce, koze

20 μg/kg

mleko

dibakrov oksid

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

diciklanil

vsota diciklanila in 2, 4, 6-triamino-pirimidin-5-karbonitrila

ovce

200 μg/kg

150 μg/kg

400 μg/kg

400 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

Ni za uporabo pri živalih, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi.

učinkovine, ki delujejo proti parazitom/učinkovine, ki delujejo proti ektoparazitom

dietil ftalat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

dietil sebacat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

dietilen glikol monoetil eter

SE NE UPORABLJA

vsi prežvekovalci in prašiči

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

difloksacin

difloksacin

govedo, ovce, koze

400 μg/kg

100 μg/kg

1 400 μg/kg

800 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

Pri ribah kostnicah se MRL za mišičje nanaša na „kožo in mišičje v naravnem razmerju“.

MRL za maščevje, jetra in ledvice se ne uporabljajo za ribe kostnice.

Ni za uporabo pri živalih, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi.

Ni za uporabo pri živalih, katerih jajca so namenjena za prehrano ljudi.

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

prašiči

400 μg/kg

100 μg/kg

800 μg/kg

800 μg/kg

mišičje

koža in maščevje

jetra

ledvice

perutnina

300 μg/kg

400 μg/kg

1 900 μg/kg

600 μg/kg

mišičje

koža in maščevje

jetra

ledvice

vse druge vrste za proizvodnjo živil

300 μg/kg

100 μg/kg

800 μg/kg

600 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

diflubenzuron

diflubenzuron

salmonidi

1 000 μg/kg

mišičje in koža v naravnem razmerju

NI VNOSA

učinkovine, ki delujejo proti parazitom/učinkovine, ki delujejo proti ektoparazitom

dihidrostreptomicin

dihidrostreptomicin

vsi prežvekovalci, prašiči, kunci

500 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

Pri prašičih se MRL za maščevje nanaša na „kožo in maščevje v naravnem razmerju“.

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

vsi prežvekovalci

200 μg/kg

mleko

3,5-dijodo-L-tirozin

SE NE UPORABLJA

vse vrste sesalcev za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

diklazuril

SE NE UPORABLJA

vsi prežvekovalci, prašiči

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za oralno uporabo.

NI VNOSA

diklofenak

diklofenak

govedo

5 μg/kg

1 μg/kg

5 μg/kg

10 μg/kg

0,1 µg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

mleko

Pri prašičih se MRL za maščevje nanaša na „kožo in maščevje v naravnem razmerju“.

učinkovine proti vnetju/nesteroidne učinkovine proti vnetju

prašiči

5 µg/kg

1 µg/kg

5 µg/kg

10 µg/kg

mišičje

koža in maščevje

jetra

ledvice

dikloksacilin

dikloksacilin

vse vrste za proizvodnjo živil

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

mleko

Pri ribah kostnicah se MRL za mišičje nanaša na „kožo in mišičje v naravnem razmerju“.

MRL za maščevje, jetra in ledvice se ne uporabljajo za ribe kostnice.

Pri prašičih in perutnini se MRL za maščevje nanaša na „kožo in maščevje v naravnem razmerju“.

Ni za uporabo pri živalih, katerih jajca so namenjena za prehrano ljudi.

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

dimanganov trioksid

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za oralno uporabo.

NI VNOSA

dimetikon

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

dimetil acetamid

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

dimetil ftalat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

dimetil sulfoksid

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

dinoprost

SE NE UPORABLJA

vse vrste sesalcev za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

dinoprost trometamin

SE NE UPORABLJA

vse vrste sesalcev za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

dinoproston

SE NE UPORABLJA

vse vrste sesalcev za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

diprofilin

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

doksapram

SE NE UPORABLJA

vse vrste sesalcev za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

doksiciklin

doksiciklin

govedo

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

mišičje

jetra

ledvice

Ni za uporabo pri živalih, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi.

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

prašiči, perutnina

100 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

mišičje

koža in maščevje

jetra

ledvice

Ni za uporabo pri živalih, katerih jajca so namenjena za prehrano ljudi.

doramektin

doramektin

vse vrste sesalcev za proizvodnjo živil

40 μg/kg

150 μg/kg

100 μg/kg

60 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

Pri prašičih se MRL za maščevje nanaša na „kožo in maščevje v naravnem razmerju“.

Ni za uporabo pri živalih, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi.

učinkovine, ki delujejo proti parazitom/učinkovine, ki delujejo proti endo- in ektoparazitom

Echinacea

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo v homeopatskih zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, ki so pripravljena v skladu homeopatskimi farmakopejami, v koncentracijah, ki ustrezajo izvorni tinkturi in njenim razredčitvam. Samo za lokalno uporabo.

Samo za uporabo v homeopatskih zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, ki so pripravljena v skladu homeopatskimi farmakopejami, v koncentracijah, ki ne presegajo enega dela na deset.

NI VNOSA

Echinacea purpurea

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za lokalno uporabo.

NI VNOSA

emamektin

emamektin B1a

ribe kostnice

100 μg/kg

mišičje in koža v naravnem razmerju

NI VNOSA

učinkovine, ki delujejo proti parazitom/učinkovine, ki delujejo proti endo- in ektoparazitom

enilkonazol

SE NE UPORABLJA

govedo, kopitarji

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za lokalno uporabo.

NI VNOSA

enrofloksacin

vsota enrofloksacina in ciprofloksacina

govedo, ovce, koze

100 μg/kg

100 μg/kg

300 μg/kg

200 μg/kg

100 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

mleko

Pri ribah kostnicah se MRL za mišičje nanaša na „kožo in mišičje v naravnem razmerju“.

MRL za maščevje, jetra in ledvice se ne uporabljajo za ribe kostnice.

Pri prašičih se MRL za maščevje nanaša na „kožo in maščevje v naravnem razmerju“.

Ni za uporabo pri živalih, katerih jajca so namenjena za prehrano ljudi.

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

prašiči, kunci

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

300 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

perutnina

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

300 μg/kg

mišičje

koža in maščevje

jetra

ledvice

vse druge vrste za proizvodnjo živil

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

epinefrin

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

eprinomektin

eprinomektin Bla

govedo

50 μg/kg

250 μg/kg

1 500 μg/kg

300 μg/kg

20 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

mleko

NI VNOSA

učinkovine, ki delujejo proti parazitom/učinkovine, ki delujejo proti endo- in ektoparazitom

ergometrin maleat

SE NE UPORABLJA

vse vrste sesalcev za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo pri živalih po porodu.

NI VNOSA

eritromicin

eritromicin A

vse vrste za proizvodnjo živil

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

40 μg/kg

150 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

mleko

jajca

Pri ribah kostnicah se MRL za mišičje nanaša na „kožo in mišičje v naravnem razmerju“.

MRL za maščevje, jetra in ledvice se ne uporabljajo za ribe kostnice.

Pri prašičih in perutnini se MRL za maščevje nanaša na „kožo in maščevje v naravnem razmerju“.

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

17β-estradiol

SE NE UPORABLJA

vse vrste sesalcev za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za terapevtsko in zootehnično uporabo.

NI VNOSA

etamifilin kamsilat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

etamsilat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

etanol

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Za uporabo kot pomožna snov.

NI VNOSA

etil laktat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

etil oleat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

etilendiamintetraocetna kislina in soli

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

etiproston trometamin

SE NE UPORABLJA

govedo, prašiči

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

Eucalypti aetheroleum

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

Eucalyptus globulus

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo v homeopatskih zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, ki so pripravljena v skladu homeopatskimi farmakopejami, v koncentracijah, ki ustrezajo izvorni tinkturi in njenim razredčitvam.

NI VNOSA

Euphrasia officinalis

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo v homeopatskih zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, ki so pripravljena v skladu homeopatskimi farmakopejami, v koncentracijah, ki ustrezajo izvorni tinkturi in njenim razredčitvam.

NI VNOSA

evkaliptol

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

febantel

vsota izločljivih ostankov, ki lahko oksidirajo v oksfendazol sulfon

vsi prežvekovalci, prašiči, kopitarji

50 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

Pri prašičih se MRL za maščevje nanaša na „kožo in maščevje v naravnem razmerju“.

učinkovine, ki delujejo proti parazitom/učinkovine, ki delujejo proti endoparazitom

vsi prežvekovalci

10 μg/kg

mleko

fenbendazol

vsota izločljivih ostankov, ki lahko oksidirajo v oksfendazol sulfon

vsi prežvekovalci, prašiči, kopitarji

50 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

Pri prašičih se MRL za maščevje nanaša na „kožo in maščevje v naravnem razmerju“.

učinkovine, ki delujejo proti parazitom/učinkovine, ki delujejo proti endoparazitom

vsi prežvekovalci

10 μg/kg

mleko

fenilalanin

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

D-fenilalanin (6) – hormon, ki sprošča luteinizirajoči hormon

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

fenoksimetilpenicilin

fenoksimetilpenicilin

prašiči

25 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

mišičje

jetra

ledvice

NI VNOSA

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

perutnina

25 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

mišičje

koža in maščevje

jetra

ledvice

Ni za uporabo pri živalih, katerih jajca so namenjena za prehrano ljudi.

fenol

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

fenpipramidinijev hidroklorid

SE NE UPORABLJA

kopitarji

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za intravenozno uporabo.

NI VNOSA

fenvalerat

fenvalerat (vsota izomerov RR, SS, RS in SR)

govedo

25 μg/kg

250 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

40 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

mleko

NI VNOSA

učinkovine, ki delujejo proti parazitom/učinkovine, ki delujejo proti ektoparazitom

fertirelinijev acetat

SE NE UPORABLJA

govedo

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

firokoksib

firokoksib

kopitarji

10 μg/kg

15 μg/kg

60 μg/kg

10 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

NI VNOSA

učinkovine proti vnetju/nesteroidne učinkovine proti vnetju

fitomenadion

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

florfenikol

vsota florfenikola in njegovih metabolitov, ki se jih meri kot florfenikol-amin

govedo, ovce, koze

200 μg/kg

3 000 μg/kg

300 μg/kg

mišičje

jetra

ledvice

Ni za uporabo pri živalih, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi.

Ni za uporabo pri živalih, katerih jajca so namenjena za prehrano ljudi.

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

prašiči

300 μg/kg

500 μg/kg

2 000 μg/kg

500 μg/kg

mišičje

koža in maščevje

jetra

ledvice

perutnina

100 μg/kg

200 μg/kg

2 500 μg/kg

750 μg/kg

mišičje

koža in maščevje

jetra

ledvice

ribe kostnice

1 000 μg/kg

koža in mišičje v naravnem razmerju

vse druge vrste za proizvodnjo živil

100 μg/kg

200 μg/kg

2 000 μg/kg

300 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

floroglukinol

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

fluazuron

fluazuron

govedo

200 μg/kg

7 000 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

Ni za uporabo pri živalih, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi.

učinkovine, ki delujejo proti parazitom/učinkovine, ki delujejo proti ektoparazitom

flubendazol

vsota flubendazola in (2-amino 1H-benzimidazol-5-il) (4fluorofenil) metanona

perutnina, prašiči

50 μg/kg

50 μg/kg

400 μg/kg

300 μg/kg

mišičje

koža in maščevje

jetra

ledvice

NI VNOSA

učinkovine, ki delujejo proti parazitom/učinkovine, ki delujejo proti endoparazitom

flubendazol

perutnina

400 μg/kg

jajca

flugeston acetat

flugeston acetat

ovce, koze

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

1 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

mleko

Samo za intravaginalno uporabo za zootehnične namene.

učinkovine, ki delujejo na reproduktivni sistem

flumekvin

flumekvin

govedo, ovce, koze, prašiči

200 μg/kg

300 μg/kg

500 μg/kg

1 500 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

Pri prašičih se MRL za maščevje nanaša na „kožo in maščevje v naravnem razmerju“.

Ni za uporabo pri živalih, katerih jajca so namenjena za prehrano ljudi.

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

govedo, ovce, koze

50 μg/kg

mleko

perutnina

400 μg/kg

250 μg/kg

800 μg/kg

1 000 μg/kg

mišičje

koža in maščevje

jetra

ledvice

ribe kostnice

600 μg/kg

mišičje in koža v naravnem razmerju

vse druge vrste za proizvodnjo živil

200 μg/kg

250 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

flumetrin

flumetrin (vsota trans-Z-izomerov)

govedo

10 μg/kg

150 μg/kg

20 μg/kg

10 μg/kg

30 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

mleko

NI VNOSA

učinkovine, ki delujejo proti parazitom/učinkovine, ki delujejo proti ektoparazitom

ovce

10 μg/kg

150 μg/kg

20 μg/kg

10 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

Ni za uporabo pri živalih, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi.

SE NE UPORABLJA

čebele

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

fluniksin

fluniksin

govedo

20 μg/kg

30 μg/kg

300 μg/kg

100 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

NI VNOSA

učinkovine proti vnetju/nesteroidne učinkovine proti vnetju

prašiči

50 μg/kg

10 μg/kg

200 μg/kg

30 μg/kg

mišičje

koža in maščevje

jetra

ledvice

kopitarji

10 μg/kg

20 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

5-hidroksifluniksin

govedo

40 μg/kg

mleko

Foeniculi aetheroleum

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

foksim

foksim

ovce

50 μg/kg

400 μg/kg

50 μg/kg

mišičje

maščevje

ledvice

Ni za uporabo pri živalih, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi.

učinkovine, ki delujejo proti parazitom/učinkovine, ki delujejo proti ektoparazitom

prašiči

20 μg/kg

700 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

mišičje

koža in maščevje

jetra

ledvice

piščanci

25 μg/kg

550 μg/kg

50 μg/kg

30 μg/kg

60 μg/kg

mišičje

koža in maščevje

jetra

ledvice

jajca

folikel stimulirajoči hormon (naravni FSH iz vseh vrst in njihovi sintetični analogi)

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

folna kislina

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

formaldehid

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

Frangulae cortex, standardizirani izvlečki in njhovi pripravki

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

furosemid

SE NE UPORABLJA

govedo, kopitarji

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za intravenozno dajanje.

NI VNOSA

gamitromicin

gamitromicin

govedo

20 µg/kg

200 µg/kg

100 µg/kg

maščevje

jetra

ledvice

Ni za uporabo pri živalih, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi.

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

gentamicin

vsota gentamicina C1, gentamicina C1a, gentamicina C2 in gentamicina C2a

govedo, prašiči

50 μg/kg

50 μg/kg

200 μg/kg

750 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

Pri prašičih se MRL za maščevje nanaša na „kožo in maščevje v naravnem razmerju“.

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

govedo

100 µg/kg

mleko

Gentianae radix, standardizirani izvlečki in njihovi pripravki

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

Ginkgo biloba

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo v homeopatskih zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, ki so pripravljena v skladu homeopatskimi farmakopejami, v koncentracijah, ki ne presegajo enega dela na tisoč.

NI VNOSA

Ginseng

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo v homeopatskih zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, ki so pripravljena v skladu homeopatskimi farmakopejami, v koncentracijah, ki ustrezajo izvorni tinkturi in njenim razredčitvam.

NI VNOSA

Ginseng, standardizirani izvlečki in njihovi pripravki

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

glicerol formal

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

glicin

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

glutamin

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

glutaminska kislina

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

glutaraldehid

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

gvajakol

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

gvanozin in njegovi 5’-mono-, 5’-di- in 5’-trifosfati

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

halofuginon

halofuginon

govedo

10 μg/kg

25 μg/kg

30 μg/kg

30 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

Ni za uporabo pri živalih, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi.

učinkovine, ki delujejo proti parazitom/učinkovine, ki delujejo proti praživalim

Hamamelis virginiana

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo v homeopatskih zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, ki so pripravljena v skladu homeopatskimi farmakopejami, v koncentracijah, ki ne presegajo enega dela na deset.

NI VNOSA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za lokalno uporabo.

Harpagophytum procumbens

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo v homeopatskih zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, ki so pripravljena v skladu homeopatskimi farmakopejami, v koncentracijah, ki ustrezajo izvorni tinkturi in njenim razredčitvam.

NI VNOSA

Harunga madagascariensis

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo v homeopatskih zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, ki so pripravljena v skladu homeopatskimi farmakopejami, v koncentracijah, ki ne presegajo enega dela na tisoč.

NI VNOSA

heksetidin

SE NE UPORABLJA

kopitarji

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za lokalno uporabo.

NI VNOSA

heparin in njegove soli

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

heptaminol

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

hesperidin

SE NE UPORABLJA

kopitarji

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

hesperidinijev metil halkon

SE NE UPORABLJA

kopitarji

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

hialuronska kislina

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

hidroklorotiazid

SE NE UPORABLJA

govedo

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

hidrokortizon

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za lokalno uporabo.

NI VNOSA

hidroksietilsalicilat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil, razen rib kostnic

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za lokalno uporabo.

NI VNOSA

8-hidroksikinolin

SE NE UPORABLJA

vse vrste sesalcev za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za lokalno uporabo pri novorojenih živalih.

NI VNOSA

Hippocastani semen

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za lokalno uporabo.

NI VNOSA

histidin

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

holin

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

hormon, ki sprošča gonadotropin

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

humani horionski gonadotropin

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

humani horionski gonadotropin (naravni HCG in njegovi sintetični analogi)

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

humani menopavzni urinarni gonadotropin

SE NE UPORABLJA

govedo

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

humske kisline in njihove natrijeve soli

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za oralno uporabo.

NI VNOSA

Hyperici oleum

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za lokalno uporabo.

NI VNOSA

Hypericum perforatum

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo v homeopatskih zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, ki so pripravljena v skladu homeopatskimi farmakopejami, v koncentracijah, ki ustrezajo izvorni tinkturi in njenim razredčitvam.

NI VNOSA

imidokarb

imidokarb

govedo

300 μg/kg

50 μg/kg

2 000 μg/kg

1 500 μg/kg

50 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

mleko

NI VNOSA

učinkovine, ki delujejo proti parazitom/učinkovine, ki delujejo proti praživalim

ovce

300 μg/kg

50 μg/kg

2 000 μg/kg

1 500 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

Ni za uporabo pri živalih, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi.

inozin in njegovi 5’-mono-, 5’-di- in 5’-trifosfati

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

inozitol

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

ivermektin

22, 23-dihidro-avermektin B1a

vse vrste sesalcev za proizvodnjo živil

100 μg/kg

100 μg/kg

30 μg/kg

maščevje

jetra

ledvice

Pri prašičih se MRL za maščevje nanaša na „kožo in maščevje v naravnem razmerju“.

Ni za uporabo pri živalih, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi.

učinkovine, ki delujejo proti parazitom/učinkovine, ki delujejo proti endo- in ektoparazitom

izobutan

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

izofluran

SE NE UPORABLJA

kopitarji

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo kot anestetik.

NI VNOSA

izoksuprin

SE NE UPORABLJA

govedo, kopitarji

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za terapevtsko uporabo v skladu z Direktivo Sveta 96/22/EGS.

NI VNOSA

izolevcin

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

izopropanol

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

jabolčna kislina

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Za uporabo kot pomožna snov.

NI VNOSA

Jecoris oleum

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za lokalno uporabo.

NI VNOSA

jod in jodove anorganske spojine, vključno z:

– natrijevim in kalijevim jodidom

– natrijevim in kalijevim jodatom

– jodoforji, vključno s polivinilpirolidonom – jodom

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

jodove organske spojine

– jodoform

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

Juniperi fructus

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

kafra

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za zunanjo uporabo.

NI VNOSA

kalcijev acetat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

kalcijev aspartat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

kalcijev benzoat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

kalcijev boroglukonat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

kalcijev citrat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

kalcijev fosfat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

kalcijev glicerofosfat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

kalcijev glukoheptonat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

kalcijev glukonat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

kalcijev glukono glukoheptonat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

kalcijev glukonolaktat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

kalcijev glutamat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

kalcijev hidroksid

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

kalcijev hipofosfit

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

kalcijev karbonat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

kalcijev klorid

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

kalcijev malat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

kalcijev oksid

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

kalcijev pantotenat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

kalcijevi polifosfati

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

kalcijev propionat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

kalcijev silikat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

kalcijev stearat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

kalcijev sulfat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

kalijev DL-aspartat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

kalijev glicerofosfat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

kalijev glukuronat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

kalijev nitrat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

kalijev selenat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

kanamicin

kanamicin A

vse vrste za proizvodnjo živil, razen rib kostnic

100 μg/kg

100 μg/kg

600 μg/kg

2 500 μg/kg

150 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

mleko

Pri prašičih in perutnini se MRL za maščevje nanaša na „kožo in maščevje v naravnem razmerju“.

Ni za uporabo pri živalih, katerih jajca so namenjena za prehrano ljudi.

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

karazolol

karazolol

govedo

5 μg/kg

5 μg/kg

15 μg/kg

15 μg/kg

1 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

mleko

NI VNOSA

učinkovine, ki delujejo na živčni sistem/učinkovine, ki delujejo na avtonomni živčni sistem

prašiči

5 μg/kg

5 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

mišičje

koža in maščevje

jetra

ledvice

karbasalat kalcij

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil, razen rib kostnic

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Ni za uporabo pri živalih, katerih mleko ali jajca so namenjena za prehrano ljudi.

NI VNOSA

karbetocin

SE NE UPORABLJA

vse vrste sesalcev za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

izvleček kardamoma

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

karnitin

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

karprofen

vsota karprofena in glukuronid konjugata karprofena

govedo, kopitarji

500 μg/kg

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

NI VNOSA

učinkovine proti vnetju/nesteroidne učinkovine proti vnetju

SE NE UPORABLJA

govedo

MRL se ne zahteva za mleko.

SE NE UPORABLJA

ketamin

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

ketanserinijev tartrat

SE NE UPORABLJA

kopitarji

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

ketoprofen

SE NE UPORABLJA

govedo, prašiči, kopitarji

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

kimotripsin

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

klavulanska kislina

klavulanska kislina

govedo, prašiči

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

400 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

Pri prašičih se MRL za maščevje nanaša na „kožo in maščevje v naravnem razmerju“.

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

govedo

200 μg/kg

mleko

klazuril

SE NE UPORABLJA

golobi

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

klenbuterol hidroklorid

Klenbuterol

govedo,

kopitarji

0,1 μg/kg

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

mišičje

jetra

ledvice

NI VNOSA

učinkovine, ki delujejo na živčni sistem/učinkovine, ki delujejo na avtonomni živčni sistem

govedo

0,05 μg/kg

mleko

kloksacilin

kloksacilin

vse vrste za proizvodnjo živil

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

mleko

Pri ribah kostnicah se MRL za mišičje nanaša na „kožo in mišičje v naravnem razmerju“.

MRL za maščevje, jetra in ledvice se ne uporabljajo za ribe kostnice.

Pri prašičih in perutnini se MRL za maščevje nanaša na „kožo in maščevje v naravnem razmerju“.

Ni za uporabo pri živalih, katerih jajca so namenjena za prehrano ljudi.

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

kloprostenol

SE NE UPORABLJA

govedo, prašiči, koze, kopitarji

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

R-kloprostenol

SE NE UPORABLJA

govedo, prašiči, koze, kopitarji

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

klorfenamin

SE NE UPORABLJA

vse vrste sesalcev za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

klorheksidin

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za lokalno uporabo.

NI VNOSA

klormadinon

klormadinon

govedo

4 μg/kg

2 μg/kg

2,5 μg/kg

maščevje

jetra

mleko

Samo za zootehnično uporabo.

učinkovine, ki delujejo na reproduktivni sistem

klorokresol

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

klorovodikova kislina

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Za uporabo kot pomožna snov.

NI VNOSA

klorsulon

klorsulon

govedo

35 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

mišičje

jetra

ledvice

Ni za uporabo pri živalih, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi.

učinkovine, ki delujejo proti parazitom/učinkovine, ki delujejo proti endoparazitom

klortetraciklin

vsota matičnega zdravila in njegovega 4-epimera

vse vrste za proizvodnjo živil

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

mišičje

jetra

ledvice

mleko

jajca

Pri ribah kostnicah se MRL za mišičje nanaša na „kožo in mišičje v naravnem razmerju“.

MRL za jetra in ledvice se ne uporabljajo za ribe kostnice.

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

klozantel

klozantel

govedo

1 000 μg/kg

3 000 μg/kg

1 000 μg/kg

3 000 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

Ni za uporabo pri živalih, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi.

učinkovine, ki delujejo proti parazitom/učinkovine, ki delujejo proti endoparazitom

ovce

1 500 μg/kg

2 000 μg/kg

1 500 μg/kg

5 000 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

kobaltov diklorid

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

kobaltov glukonat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

kobaltov karbonat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

kobaltov oksid

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

kobaltov sulfat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

kobaltov trioksid

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

kofein

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

koko alkil dimetil betaini

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Za uporabo kot pomožna snov.

NI VNOSA

kolistin

kolistin

vse vrste za proizvodnjo živil

150 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

200 μg/kg

50 μg/kg

300 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

mleko

jajca

Pri ribah kostnicah se MRL za mišičje nanaša na „kožo in mišičje v naravnem razmerju“.

MRL za maščevje, jetra in ledvice se ne uporabljajo za ribe kostnice.

Pri prašičih in perutnini se MRL za maščevje nanaša na „kožo in maščevje v naravnem razmerju“.

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

kortikotropin

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

koumafos

koumafos

čebele

100 μg/kg

med

NI VNOSA

učinkovine, ki delujejo proti parazitom/učinkovine, ki delujejo proti ektoparazitom

ksilazinijev klorid

SE NE UPORABLJA

govedo, kopitarji

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

kvatrezin

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo kot konzervans v koncentraciji do 0,5 %.

NI VNOSA

kvilaja saponini

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

Lachnanthes tinctoria

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo v homeopatskih zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, ki so pripravljena v skladu homeopatskimi farmakopejami, v koncentracijah, ki ne presegajo enega dela na tisoč.

NI VNOSA

laneno olje

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

lanolin

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

lasalocid

lasalocid A

perutnina

20 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

50 μg/kg

150 μg/kg

mišičje

koža in maščevje

jetra

ledvice

jajca

NI VNOSA

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

Lauri folii aetheroleum

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

Lauri fructus

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

Lavandulae aetheroleum

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za lokalno uporabo.

NI VNOSA

lecirelin

SE NE UPORABLJA

govedo, kopitarji, kunci

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

lektin, pridobljen iz navadnega fižola (Phaseolus vulgaris)

SE NE UPORABLJA

prašiči

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za oralno uporabo.

NI VNOSA

Lespedeza capitata

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

levamizol

levamizol

govedo, ovce, prašiči, perutnina

10 μg/kg

10 μg/kg

100 μg/kg

10 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

Pri prašičih in perutnini se MRL za maščevje nanaša na „kožo in maščevje v naravnem razmerju“.

Ni za uporabo pri živalih, katerih mleko ali jajca so namenjena za prehrano ljudi.

učinkovine, ki delujejo proti parazitom/učinkovine, ki delujejo proti endoparazitom

levcin

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

levometadon

SE NE UPORABLJA

kopitarji

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za intravenozno uporabo.

NI VNOSA

levotiroksin

SE NE UPORABLJA

vse vrste sesalcev za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

lidokain

SE NE UPORABLJA

kopitarji

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za lokalno-regionalno anestezijo

NI VNOSA

linearne alkilbenzensulfonske kisline z dolžino alkilne verige od C9 do C13, ki vsebujejo manj kot 2,5 % verig, daljših kot C13

SE NE UPORABLJA

govedo, ovce

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za lokalno uporabo.

NI VNOSA

linkomicin

linkomicin

vse vrste za proizvodnjo živil

100 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

1 500 μg/kg

150 μg/kg

50 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

mleko

jajca

Pri ribah kostnicah se MRL za mišičje nanaša na „kožo in mišičje v naravnem razmerju“.

MRL za maščevje, jetra in ledvice se ne uporabljajo za ribe kostnice.

Pri prašičih in perutnini se MRL za maščevje nanaša na „kožo in maščevje v naravnem razmerju“.

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

lizin

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

Lobaria pulmonaria

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo v homeopatskih zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, ki so pripravljena v skladu homeopatskimi farmakopejami, v koncentracijah, ki ustrezajo izvorni tinkturi in njenim razredčitvam.

NI VNOSA

lobelin

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

luprostiol

SE NE UPORABLJA

vse vrste sesalcev za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

luteinizirajoči hormon (naravni LH iz vseh vrst in njihovi sintetični analogi)

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

magnezij

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

magnezijev acetat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

magnezijev aluminijev silikat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

magnezijev aspartat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

magnezijev citrat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

magnezijev fosfat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

magnezijev glicerofosfat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

magnezijev glukonat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

magnezijev glutamat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

magnezijev hidroksid

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

magnezijev hipofosfit

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

magnezijev karbonat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

magnezijev klorid

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

magnezijev oksid

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

magnezijev orotat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

magnezijev stearat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

magnezijev sulfat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

magnezijev trisilikat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

Majoranae herba

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

makrogolglicerol hidroksistearat (polyoxyl hydrogenated castor oil) s 40 do 60 oksietilenskimi enotami

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Za uporabo kot pomožna snov.

NI VNOSA

makrogolglicerol ricinolat (polyoxyl castor oil) s 30 do 40 oksietilenskimi enotami

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Za uporabo kot pomožna snov.

NI VNOSA

manganov glicerofosfat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za oralno uporabo.

NI VNOSA

manganov glukonat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za oralno uporabo.

NI VNOSA

manganov karbonat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za oralno uporabo.

NI VNOSA

manganov klorid

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za oralno uporabo.

NI VNOSA

manganov oksid

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za oralno uporabo.

NI VNOSA

manganov pidolat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za oralno uporabo.

NI VNOSA

manganov ribonukleat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za oralno uporabo.

NI VNOSA

manganov sulfat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za oralno uporabo.

NI VNOSA

manitol

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

marbofloksacin

marbofloksacin

govedo, prašiči

150 μg/kg

50 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

Pri prašičih se MRL za maščevje nanaša na „kožo in maščevje v naravnem razmerju“.

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

govedo

75 μg/kg

mleko

Matricaria recutita in njeni pripravki

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

Matricariae flos

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

mebendazol

vsota mobendazolmetila (5-(1-hidroksi, 1-fenil) metil-1H-benzimidazol-2-il) karbamata in (2-amino-1H-benzimidazol-5-il) fenilmetanona, izražena kot ekvivalent mebendazola

ovce, koze, kopitarji

60 μg/kg

60 μg/kg

400 μg/kg

60 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

Ni za uporabo pri živalih, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi.

učinkovine, ki delujejo proti parazitom/učinkovine, ki delujejo proti endoparazitom

mecilinam

SE NE UPORABLJA

govedo

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za intrauterino uporabo.

NI VNOSA

Medicago sativa extractum

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za lokalno uporabo.

NI VNOSA

medroksiprogesteron acetat

SE NE UPORABLJA

ovce

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za intravaginalno uporabo za zootehnične namene.

NI VNOSA

melatonin

SE NE UPORABLJA

ovce, koze

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

Melissae aetheroleum

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

Melissae folium

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

meloksikam

meloksikam

govedo, koze, prašiči, kunci, kopitarji

20 μg/kg

65 μg/kg

65 μg/kg

mišičje

jetra

ledvice

NI VNOSA

učinkovine proti vnetju/nesteroidne učinkovine proti vnetju

govedo, koze

15 μg/kg

mleko

menadion

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

menbuton

SE NE UPORABLJA

govedo, ovce, koze, prašiči, kopitarji

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

Menthae arvensis aetheroleum

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

Menthae piperitae aetheroleum

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

mentol

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

mepivakain

SE NE UPORABLJA

kopitarji

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo kot lokalni anestetik za intraartikularno in epiduralno uporabo.

NI VNOSA

merkaptamin hidroklorid

SE NE UPORABLJA

vse vrste sesalcev za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

metamizol

4-metilaminoantipirin

govedo, prašiči, kopitarji

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

Pri prašičih se MRL za maščevje nanaša na „kožo in maščevje v naravnem razmerju“.

učinkovine proti vnetju/nesteroidne učinkovine proti vnetju

govedo

50 μg/kg

mleko

metil nikotinat

SE NE UPORABLJA

govedo, kopitarji

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za lokalno uporabo.

NI VNOSA

metil salicilat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil, razen rib kostnic

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za lokalno uporabo.

NI VNOSA

metilbenzoat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

1-metil-2-pirolidon

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

metilprednizolon

metilprednizolon

govedo

10 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

Ni za uporabo pri živalih, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi.

kortikoidi/glukokortikoidi

metionin

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

migliol

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

Millefolii herba

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

mlečna kislina

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

moksidektin

moksidektin

govedo, ovce, kopitarji

50 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

50 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

NI VNOSA

učinkovine, ki delujejo proti parazitom/učinkovine, ki delujejo proti endo- in ektoparazitom

govedo, ovce

40 μg/kg

mleko

monenzin

monenzin A

govedo

2 μg/kg

10 μg/kg

30 μg/kg

2 μg/kg

2 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

mleko

NI VNOSA

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

monepantel

monepantel-sulfon

ovce

700 μg/kg

7 000 μg/kg

5 000 μg/kg

2 000 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

Ni za uporabo pri živalih, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi.

učinkovine, ki delujejo proti parazitom/učinkovine, ki delujejo proti endoparazitom

koze

700 μg/kg

7 000 μg/kg

5 000 μg/kg

2 000 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

Začasna mejna vrednost ostanka preneha veljati 1. januarja 2011.

Ni za uporabo pri živalih, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi.

monotioglicerol

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

montanid

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

morantel

vsota ostankov, ki se lahko hidrolizirajo v N-metil– 1,3-propanediamin in so izraženi kot ekvivalenti morantela

vsi prežvekovalci

100 μg/kg

100 μg/kg

800 μg/kg

200 μg/kg

50 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

mleko

NI VNOS

učinkovine, ki delujejo proti parazitom/učinkovine, ki delujejo proti endoparazitom

mravljična kislina

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

Myristicae aetheroleum

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo pri novorojenih živalih.

NI VNOSA

nafcilin

nafcilin

vsi prežvekovalci

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

mleko

Samo za intramamarno uporabo.

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

natamicin

SE NE UPORABLJA

govedo, kopitarji

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za lokalno uporabo.

NI VNOSA

natrijev 2-metil-2-fenoksi-propanoat

SE NE UPORABLJA

govedo, prašiči, koze, kopitarji

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

natrijev acetilsalicilat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil, razen rib kostnic

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Ni za uporabo pri živalih, katerih mleko ali jajca so namenjena za prehrano ljudi.

NI VNOSA

natrijev benzil 4-hidroksibenzoat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

natrijev boroformiat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

natrijev butil 4-hidroksibenzoat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

natrijev cetostearil sulfat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za lokalno uporabo.

NI VNOSA

natrijev dikloroizocianurat

SE NE UPORABLJA

govedo, ovce, koze

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za lokalno uporabo.

NI VNOSA

natrijev dioktilsulfosukcinat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

natrijev formaldehidsulfoksilat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

natrijev glicerofosfat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

natrijev hipofosfit

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

natrijev klorid

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

natrijev klorit

SE NE UPORABLJA

govedo

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za lokalno uporabo.

NI VNOSA

natrijev kromoglikat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

natrijev lavrilsulfat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

natrijev nitrit

SE NE UPORABLJA

govedo

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za lokalno uporabo.

NI VNOSA

natrijev pirosulfit

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

natrijev propionat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

natrijev salicilat

SE NE UPORABLJA

govedo, prašiči

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Za oralno uporabo.

Ni za uporabo pri živalih, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi.

NI VNOSA

vse vrste za proizvodnjo živil, razen rib kostnic

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za lokalno uporabo.

natrijev selenat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

natrijev selenit

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

natrijev stearat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

natrijev tiopental

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za intravenozno dajanje.

NI VNOSA

natrijev tiosulfat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

natrijev tozilkloramid

SE NE UPORABLJA

govedo, kopitarji

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za lokalno uporabo.

NI VNOSA

ribe kostnice

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo v vodi.

neomicin (vključno s framicetinom)

neomicin B

vse vrste za proizvodnjo živil

500 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

5 000 μg/kg

1 500 μg/kg

500 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

mleko

jajca

Pri ribah kostnicah se MRL za mišičje nanaša na „kožo in mišičje v naravnem razmerju“.

MRL za maščevje, jetra in ledvice se ne uporabljajo za ribe kostnice.

Pri prašičih in perutnini se MRL za maščevje nanaša na „kožo in maščevje v naravnem razmerju“.

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

neostigmin

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

netobimin

vsota albendazol sulfoksida, albendazol sufona in albendazol amino sulfona, izraženega kot albendazol

govedo, ovce

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

mleko

Samo za oralno uporabo.

učinkovine, ki delujejo proti parazitom/učinkovine, ki delujejo proti endoparazitom

nikljev glukonat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

nikljev sulfat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

nikoboksil

SE NE UPORABLJA

kopitarji

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za lokalno uporabo.

NI VNOSA

nitroksinil

nitroksinil

govedo, ovce

400 μg/kg

200 μg/kg

20 μg/kg

400 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

Ni za uporabo pri živalih, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi.

učinkovine, ki delujejo proti parazitom/učinkovine, ki delujejo proti endoparazitom

nonivamid

SE NE UPORABLJA

kopitarji

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za lokalno uporabo.

NI VNOSA

norgestomet

norgestomet

govedo

0,2 μg/kg

0,2 μg/kg

0,2 μg/kg

0,2 μg/kg

0,12 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

mleko

Samo za terapevtske in zootehnične namene.

učinkovine, ki delujejo na reproduktivni sistem

novobiocin

novobiocin

govedo

50 μg/kg

mleko

Samo za intramamarno uporabo.

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

SE NE UPORABLJA

govedo

MRL se ne zahteva za nobeno tkivo, razen za mleko.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

ogljikovodiki mineralnega izvora, nizka do visoka viskoznost, vključno z mikrokristalnimi voski, približno C10-C60, alifatske, razvejano alifatske in aliciklične spojine

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Razen aromatskih in nenasičenih spojin.

NI VNOSA

Okoubaka aubrevillei

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo v homeopatskih zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, ki so pripravljena v skladu homeopatskimi farmakopejami, v koncentracijah, ki ustrezajo izvorni tinkturi in njenim razredčitvam.

NI VNOSA

oksacilin

oksacilin

vse vrste za proizvodnjo živil

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

mleko

Pri ribah kostnicah se MRL za mišičje nanaša na „kožo in mišičje v naravnem razmerju“.

MRL za maščevje, jetra in ledvice se ne uporabljajo za ribe kostnice.

Pri prašičih in perutnini se MRL za maščevje nanaša na „kožo in maščevje v naravnem razmerju“.

Ni za uporabo pri živalih, katerih jajca so namenjena za prehrano ljudi.

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

oksalna kislina

SE NE UPORABLJA

čebele

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

učinkovine proti infekcijam

oksfendazol

vsota izločljivih ostankov, ki lahko oksidirajo v oksfendazol sulfon

vsi prežvekovalci, prašiči, kopitarji

50 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

Pri prašičih se MRL za maščevje nanaša na „kožo in maščevje v naravnem razmerju“.

učinkovine, ki delujejo proti parazitom/učinkovine, ki delujejo proti endoparazitom

vsi prežvekovalci

10 μg/kg

mleko

oksibendazol

oksibendazol

prašiči

100 μg/kg

500 μg/kg

200 μg/kg

100 μg/kg

mišičje

koža in maščevje

jetra

ledvice

NI VNOSA

učinkovine, ki delujejo proti parazitom/učinkovine, ki delujejo proti endoparazitom

oksiklozanid

oksiklozanid

vsi prežvekovalci

20 μg/kg

20 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

10 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

mleko

NI VNOSA

učinkovine, ki delujejo proti parazitom/učinkovine, ki delujejo proti endoparazitom

oksitetraciklin

vsota matičnega zdravila in njegovega 4-epimera

vse vrste za proizvodnjo živil

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

mišičje

jetra

ledvice

mleko

jajca

Pri ribah kostnicah se MRL za mišičje nanaša na „kožo in mišičje v naravnem razmerju“.

MRL za maščevje, jetra in ledvice se ne uporabljajo za ribe kostnice.

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

oksitocin

SE NE UPORABLJA

vse vrste sesalcev za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

oksolinska kislina

oksolinska kislina

vse vrste za proizvodnjo živil

100 μg/kg

50 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

Pri ribah kostnicah se MRL za mišičje nanaša na „kožo in mišičje v naravnem razmerju“.

MRL za maščevje, jetra in ledvice se ne uporabljajo za ribe kostnice.

Pri prašičih in perutnini se MRL za maščevje nanaša na „kožo in maščevje v naravnem razmerju“.

Ni za uporabo pri živalih, katerih mleko ali jajca so namenjena za prehrano ljudi.

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

oleiloleat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za lokalno uporabo.

NI VNOSA

omeprazol

SE NE UPORABLJA

kopitarji

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za oralno uporabo.

NI VNOSA

orgotein

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

ornitin

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

orotska kislina

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

pankreatin

SE NE UPORABLJA

vse vrste sesalcev za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za lokalno uporabo.

NI VNOSA

papain

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

papaverin

SE NE UPORABLJA

govedo

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo novorojena teleta.

NI VNOSA

paracetamol

SE NE UPORABLJA

prašiči

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za oralno uporabo.

NI VNOSA

parkonazol

SE NE UPORABLJA

pegatke

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

paromomicin

paromomicin

vse vrste za proizvodnjo živil

500 μg/kg

1 500 μg/kg

1 500 μg/kg

mišičje

jetra

ledvice

Pri ribah kostnicah se MRL za mišičje nanaša na „kožo in mišičje v naravnem razmerju“.

MRL za jetra in ledvice se ne uporabljajo za ribe kostnice.

Ni za uporabo pri živalih, katerih mleko ali jajca so namenjena za prehrano ljudi.

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

peforelin

SE NE UPORABLJA

prašiči

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

izvleček pelina

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

penetamat

benzilpenicilin

vse vrste sesalcev za proizvodnjo živil

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

mleko

Pri prašičih se MRL za maščevje nanaša na „kožo in maščevje v naravnem razmerju“.

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

pepsin

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

permetrin

permetrin (vsota izomerov)

govedo

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

mleko

Za mleko je treba upoštevati dodatne določbe iz Direktive Komisije 98/82/ES.

učinkovine, ki delujejo proti parazitom/učinkovine, ki delujejo proti ektoparazitom

perocetna kislina

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

Phytolacca americana

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo v homeopatskih zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, ki so pripravljena v skladu homeopatskimi farmakopejami, v koncentracijah, ki ne presegajo enega dela na tisoč.

NI VNOSA

Piceae turiones recentes extractum

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za oralno uporabo.

NI VNOSA

piperazin

piperazin

prašiči

400 μg/kg

800 μg/kg

2 000 μg/kg

1 000 μg/kg

mišičje

koža in maščevje

jetra

ledvice

NI VNOSA

učinkovine, ki delujejo proti parazitom/učinkovine, ki delujejo proti endoparazitom

piščanci

2 000 μg/kg

jajca

piperazin dihidroklorid

SE NE UPORABLJA

piščanci

MRL se ne zahteva za nobeno tkivo, razen za mleko.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

piperonil butoksid

SE NE UPORABLJA

govedo, ovce, koze, kopitarji

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za lokalno uporabo.

NI VNOSA

pirantel embonat

SE NE UPORABLJA

kopitarji

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

izvleček piretruma

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za lokalno uporabo.

NI VNOSA

pirlimicin

pirlimicin

govedo

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

400 μg/kg

100 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

mleko

NI VNOSA

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

2-pirolidon

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Pri parenteralnih odmerkih do 40 mg/kg telesne mase.

NI VNOSA

polietilen glikol 15 hidroksistearat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Za uporabo kot pomožna snov.

NI VNOSA

polietilen glikol 7 gliceril kokoat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za lokalno uporabo.

NI VNOSA

polietilen glikol stearati z 8-40 oksietilen enotami

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Za uporabo kot pomožna snov.

NI VNOSA

polietilen glikoli (molekulska teža med 200 in 10 000)

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

polikrezulen

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za lokalno uporabo.

NI VNOSA

polioksietilen sorbitan monooleat in trioleat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

polisorbat 80

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

polisulfatni glikozaminoglikan

SE NE UPORABLJA

kopitarji

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

poloksalen

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

poloksamer

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

prazikvantel

SE NE UPORABLJA

ovce, kopitarji

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

prednizolon

prednizolon

govedo

4 μg/kg

4 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

6 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

mleko

NI VNOSA

kortikoidi/glukokortikoidi

pretkamid (krotetamid in kropropamid)

SE NE UPORABLJA

vse vrste sesalcev za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

progesteron

SE NE UPORABLJA

govedo, ovce, koze, kopitarji (samice)

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za intravaginalno terapevtsko ali zootehnično uporabo in v skladu z določbami Uredbe 96/22/ES.

NI VNOSA

prokain

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

prolin

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

propan

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

propilen glikol

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

Prunus laurocerasus

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo v homeopatskih zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, ki so pripravljena v skladu homeopatskimi farmakopejami, v koncentracijah, ki ne presegajo enega dela na tisoč.

NI VNOSA

Quercus cortex

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

rafoksanid

rafoksanid

govedo

30 μg/kg

30 μg/kg

10 μg/kg

40 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

Ni za uporabo pri živalih, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi.

učinkovine, ki delujejo proti parazitom/učinkovine, ki delujejo proti endoparazitom

ovce

100 μg/kg

250 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

Rhei radix, standardizirani izvlečki in njihovi pripravki

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

Ricini oleum

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Za uporabo kot pomožna snov.

NI VNOSA

rifaksimin

rifaksimin

govedo

60 μg/kg

mleko

NI VNOSA

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

SE NE UPORABLJA

govedo

MRL se ne zahteva za nobeno tkivo, razen za mleko.

SE NE UPORABLJA

Samo za intramamarno (razen če se lahko vime uporabi v prehrani ljudi) in intrauterino uporabo.

vse vrste sesalcev za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za lokalno uporabo.

romifidin

SE NE UPORABLJA

kopitarji

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za terapevtsko uporabo.

NI VNOSA

Rosmarini aetheroleum

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

Rosmarini folium

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

Ruscus aculeatus

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za lokalno uporabo.

NI VNOSA

Ruta graveolens

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo v homeopatskih zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, ki so pripravljena v skladu homeopatskimi farmakopejami, v koncentracijah, ki ne presegajo enega dela na tisoč.

Ni za uporabo pri živalih, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi.

NI VNOSA

salicilna kislina

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil, razen rib kostnic

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za lokalno uporabo.

NI VNOSA

Salviae folium

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

Sambuci flos

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

sarafloksacin

sarafloksacin

piščanci

10 μg/kg

100 μg/kg

koža in maščevje

jetra

Ni za uporabo pri živalih, katerih jajca so namenjena za prehrano ljudi.

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

salmonidi

30 μg/kg

mišičje in koža v naravnem razmerju

sečnina

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

Selenicereus grandiflorus

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo v homeopatskih zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, ki so pripravljena v skladu homeopatskimi farmakopejami, v koncentracijah, ki ne presegajo enega dela na sto.

NI VNOSA

Serenoa repens

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo v homeopatskih zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, ki so pripravljena v skladu homeopatskimi farmakopejami, v koncentracijah, ki ustrezajo izvorni tinkturi in njenim razredčitvam.

NI VNOSA

serin

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

serotonin

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

serumski gonadotropin breje kobile

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

Silybum marianum

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo v homeopatskih zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, ki so pripravljena v skladu homeopatskimi farmakopejami, v koncentracijah, ki ustrezajo izvorni tinkturi in njenim razredčitvam.

NI VNOSA

Sinapis nigrae semen

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

snovi, ki se uporabljajo v homeopatski veterinarski medicini

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Vse snovi, ki se uporabljajo v homeopatskih zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, če njihova koncentracija v zdravilu ne presega enega dela na 10 000.

NI VNOSA

Solidago virgaurea

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo v homeopatskih zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, ki so pripravljena v skladu homeopatskimi farmakopejami, v koncentracijah, ki ustrezajo izvorni tinkturi in njenim razredčitvam.

NI VNOSA

somatosalm

SE NE UPORABLJA

losos

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

sorbitan seskvioleat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

sorbitan trioleat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

spektinomicin

spektinomicin

ovce

300 μg/kg

500 μg/kg

2 000 μg/kg

5 000 μg/kg

200 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

mleko

Pri ribah kostnicah se MRL za mišičje nanaša na „kožo in mišičje v naravnem razmerju“.

MRL za maščevje, jetra in ledvice se ne uporabljajo za ribe kostnice.

Pri prašičih in perutnini se MRL za maščevje nanaša na „kožo in maščevje v naravnem razmerju“.

Ni za uporabo pri živalih, katerih jajca so namenjena za prehrano ljudi.

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

vse druge vrste za proizvodnjo živil

300 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

5 000 μg/kg

200 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

mleko

spiramicin

vsota spiramicina in neospiramicina

govedo

200 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

200 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

mleko

NI VNOSA

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

piščanci

200 μg/kg

300 μg/kg

400 μg/kg

mišičje

koža in maščevje

jetra

Ni za uporabo pri živalih, katerih jajca so namenjena za prehrano ljudi.

spiramicin 1

prašiči

250 μg/kg

2 000 μg/kg

1 000 μg/kg

mišičje

jetra

ledvice

NI VNOSA

streptomicin

streptomicin

vsi prežvekovalci, prašiči, kunci

500 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

Pri prašičih se MRL za maščevje nanaša na „kožo in maščevje v naravnem razmerju“.

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

vsi prežvekovalci

200 μg/kg

mleko

strihnin

SE NE UPORABLJA

govedo

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za peroralno uporabo v odmerku do 0,1 mg/kg telesne mase.

NI VNOSA

Strychni semen

SE NE UPORABLJA

govedo, ovce, koze

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za peroralno uporabo v odmerkih do ekvivalenta 0,1 mg strihnina/kg telesne mase.

NI VNOSA

sulfogajakol

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

sulfonamidi

(vse snovi iz skupine sulfonamidov)

matično zdravilo

vse vrste za proizvodnjo živil

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

Vsi skupni ostanki vseh snovi iz skupine sulfonamidov ne smejo presegati 100 μg/kg.

Pri ribah kostnicah se MRL za mišičje nanaša na „kožo in mišičje v naravnem razmerju“.

MRL za maščevje, jetra in ledvice se ne uporabljajo za ribe kostnice.

Ni za uporabo pri živalih, katerih jajca so namenjena za prehrano ljudi.

učinkovine proti infekcijam/

kemoterapevtiki

govedo, ovce, koze

100 μg/kg

mleko

Symphyti radix

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za lokalno uporabo na nepoškodovani koži.

NI VNOSA

Syzygium cumini

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo v homeopatskih zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, ki so pripravljena v skladu homeopatskimi farmakopejami, v koncentracijah, ki ustrezajo izvorni tinkturi in njenim razredčitvam.

NI VNOSA

tanin

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

tau fluvalinat

SE NE UPORABLJA

čebele

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

teflubenzuron

teflubenzuron

salmonidi

500 μg/kg

mišičje in koža v naravnem razmerju

NI VNOSA

učinkovine, ki delujejo proti parazitom/učinkovine, ki delujejo proti ektoparazitom

teobromin

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

teofilin

Se ne uporablja

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

Terebinthinae aetheroleum rectificatum

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za lokalno uporabo.

NI VNOSA

Terebinthinae laricina

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za lokalno uporabo.

NI VNOSA

produkti oksidacije Terebinthinae oleum

SE NE UPORABLJA

govedo, ovce, koze, prašiči

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

terpin hidrat

SE NE UPORABLJA

govedo, ovce, koze, prašiči

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

tetraciklin

vsota matičnega zdravila in njegovega 4-epimera

vse vrste za proizvodnjo živil

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

mišičje

jetra

ledvice

mleko

jajca

Pri ribah kostnicah se MRL za mišičje nanaša na „kožo in mišičje v naravnem razmerju“.

MRL za jetra in ledvice se ne uporabljajo za ribe kostnice.

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

tetrakain

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo kot anestetik.

NI VNOSA

Thuja occidentalis

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo v homeopatskih zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, ki so pripravljena v skladu homeopatskimi farmakopejami, v koncentracijah, ki ne presegajo enega dela na sto.

NI VNOSA

Thymi aetheroleum

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

tiabendazol

vsota tiabendazola in 5-hidroksitiabendazola

govedo, koze

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

mleko

NI VNOSA

učinkovine, ki delujejo proti parazitom/učinkovine, ki delujejo proti endoparazitom

tiamfenikol

tiamfenikol

vse vrste za proizvodnjo živil

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

mleko

Pri ribah kostnicah se MRL za mišičje nanaša na „kožo in mišičje v naravnem razmerju“.

MRL za maščevje, jetra in ledvice se ne uporabljajo za ribe kostnice.

Pri prašičih in perutnini se MRL za maščevje nanaša na „kožo in maščevje v naravnem razmerju“.

Ni za uporabo pri živalih, katerih jajca so namenjena za prehrano ljudi.

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

tiamilal

SE NE UPORABLJA

vse vrste sesalcev za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za intravenozno dajanje.

NI VNOSA

tiamulin

vsota metabolitov, ki se lahko hidrolizirajo v 8-α-hidroksimutilin

prašiči, kunci

100 μg/kg

500 μg/kg

mišičje

jetra

NI VNOSA

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

piščanci

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

mišičje

koža in maščevje

jetra

purani

100 μg/kg

100 μg/kg

300 μg/kg

mišičje

koža in maščevje

jetra

tiamulin

piščanci

1 000 μg/kg

jajca

tiaprost

SE NE UPORABLJA

govedo, ovce, prašiči, kopitarji

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

Tiliae flos

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

tilmikozin

tilmikozin

perutnina

75 μg/kg

75 μg/kg

1 000 μg/kg

250 μg/kg

mišičje

koža in maščevje

jetra

ledvice

Pri ribah kostnicah se MRL za mišičje nanaša na „kožo in mišičje v naravnem razmerju“.

MRL za maščevje, jetra in ledvice se ne uporabljajo za ribe kostnice.

Pri prašičih se MRL za maščevje nanaša na „kožo in maščevje v naravnem razmerju“.

Ni za uporabo pri živalih, katerih jajca so namenjena za prehrano ljudi.

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

vse druge vrste za proizvodnjo živil

50 μg/kg

50 μg/kg

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

50 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

mleko

tilozin

tilozin A

vse vrste za proizvodnjo živil

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

50 μg/kg

200 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

mleko

jajca

Pri ribah kostnicah se MRL za mišičje nanaša na „kožo in mišičje v naravnem razmerju“.

MRL za maščevje, jetra in ledvice se ne uporabljajo za ribe kostnice.

Pri prašičih in perutnini se MRL za maščevje nanaša na „kožo in maščevje v naravnem razmerju“.

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

tiludronska kislina (v obliki dinatrijeve soli)

SE NE UPORABLJA

kopitarji

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za intravenozno uporabo.

NI VNOSA

perutnina

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za parenteralno uporabo in samo za uporabo pri matičnih pticah in pticah nesnicah.

tilvalozin

vsota tilvalozina in 3-O-acetiltilozina

prašiči

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

mišičje

koža in maščevje

jetra

ledvice

NI VNOSA

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

perutnina

50 μg/kg

50 μg/kg

koža in maščevje

jetra

Ni za uporabo pri živalih, katerih jajca so namenjena za prehrano ljudi.

timerfonat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo kot konzervans v cepivih v več odmerkih v koncentraciji, ki ne presega 0,02 %.

NI VNOSA

timidin

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

timol

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

tioktična kislina

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

tiomersal

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo kot konzervans v cepivih v več odmerkih v koncentraciji, ki ne presega 0,02 %.

NI VNOSA

tirozin

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

toldimfos

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

tolfenamova kislina

tolfenamova kislina

govedo,

prašiči

50 μg/kg

400 μg/kg

100 μg/kg

mišičje

jetra

ledvice

NI VNOSA

učinkovine proti vnetju/nesteroidne učinkovine proti vnetju

govedo

50 μg/kg

mleko

toltrazuril

toltrazuril sulfon

vse vrste sesalcev za proizvodnjo živil

100 μg/kg

150 μg/kg

500 μg/kg

250 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

Pri prašičih se MRL za maščevje nanaša na „kožo in maščevje v naravnem razmerju“.

Ni za uporabo pri živalih, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi.

Ni za uporabo pri živalih, katerih jajca so namenjena za prehrano ljudi.

učinkovine, ki delujejo proti parazitom/učinkovine, ki delujejo proti praživalim

perutnina

100 μg/kg

200 μg/kg

600 μg/kg

400 μg/kg

mišičje

koža in maščevje

jetra

ledvice

tragakant

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

treonin

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

trikainijev mezilat

SE NE UPORABLJA

ribe kostnice

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo v vodi.

NI VNOSA

triklabendazol

vsota izločljivih ostankov, ki se lahko oksidirajo v ketotriklabendazol

vsi prežvekovalci

225 μg/kg

100 μg/kg

250 μg/kg

150 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

Ni za uporabo pri živalih, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi.

učinkovine, ki delujejo proti parazitom/učinkovine, ki delujejo proti endoparazitom

triklormetiazid

SE NE UPORABLJA

vse vrste sesalcev za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

trimetilfloroglukinol

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

trimetoprim

trimetoprim

kopitarji

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

maščevje

mišičje

jetra

ledvice

Pri ribah kostnicah se MRL za mišičje nanaša na „kožo in mišičje v naravnem razmerju“.

MRL za maščevje, jetra in ledvice se ne uporabljajo za ribe kostnice.

Pri prašičih in perutnini se MRL za maščevje nanaša na „kožo in maščevje v naravnem razmerju“.

Ni za uporabo pri živalih, katerih jajca so namenjena za prehrano ljudi.

učinkovine proti infekcijam/

kemoterapevtiki

vse druge vrste za proizvodnjo živil

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

mleko

tripsin

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

triptofan

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

tulatromicin

(2R,3S,4R,5R,8R,10

R,11R,12S,13S,14R)-

2-etil– 3,4,10,13-tetra-

hidroksi-

3,5,8,10,12,14-

heksametil-11-[[3,4,6-

trideoksi-3-(dimetil-

lamino)-β-D-ksilo-

heksopiranosil] oksi] -1 - oksa-6-azaciklopent-

dekan-15-ena, izraženi kot

ekvivalenti

tulatromicina

govedo

100 μg/kg

3 000 μg/kg

3 000 μg/kg

maščevje

jetra

ledvice

Ni za uporabo pri živalih, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi.

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

prašiči

100 μg/kg

3 000 µg/kg

3 000 µg/kg

koža in maščevje

jetra

ledvice

Turnera diffusa

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo v homeopatskih zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, ki so pripravljena v skladu homeopatskimi farmakopejami, v koncentracijah, ki ustrezajo izvorni tinkturi in njenim razredčitvam.

NI VNOSA

Urginea maritima

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo v homeopatskih zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, ki so pripravljena v skladu homeopatskimi farmakopejami, v koncentracijah, ki ne presegajo enega dela na sto. Samo za oralno uporabo.

NI VNOSA

uridin in njegovi 5’-mono-, 5’-di- in -5’-trifosfati

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

Urticae herba

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

valin

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

valnemulin

valnemulin

prašiči

50 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

mišičje

jetra

ledvice

NI VNOSA

učinkovine proti infekcijam/antibiotiki

vedaprofen

vedaprofen

kopitarji

50 μg/kg

20 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

mišičje

maščevje

jetra

ledvice

NI VNOSA

učinkovine proti vnetju/nesteroidne učinkovine proti vnetju

vetrabutin klorid

SE NE UPORABLJA

prašiči

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

vinkamin

SE NE UPORABLJA

govedo

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo pri novorojenih živalih.

NI VNOSA

L-vinska kislina in njene mono- in di-bazične natrijeve, kalijeve in kalcijeve soli

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Za uporabo kot pomožna snov.

NI VNOSA

Virola sebifera

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo v homeopatskih zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, ki so pripravljena v skladu homeopatskimi farmakopejami, v koncentracijah, ki ne presegajo enega dela na tisoč.

NI VNOSA

Viscum album

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za uporabo v homeopatskih zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, ki so pripravljena v skladu homeopatskimi farmakopejami, v koncentracijah, ki ustrezajo izvorni tinkturi in njenim razredčitvam.

NI VNOSA

vitamin A

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

vitamin B1

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

vitamin B2

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

vitamin B3

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

vitamin B5

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

vitamin B6

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

vitamin B12

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

vitamin D

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

vitamin E

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

vodikov peroksid

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

železov amonijev citrat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

železov dekstran

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

železov diklorid

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

železov fumarat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

železov glukoheptonat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

železov sulfat

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA

žveplo

SE NE UPORABLJA

vse vrste za proizvodnjo živil

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

NI VNOSA

NI VNOSA


Preglednica 2

Prepovedane snovi

Farmakološko aktivna snov

MRL

Aristolochia spp. in njeni pripravki

MRL se ne more določiti.

kloramfenikol

MRL se ne more določiti.

kloroform

MRL se ne more določiti.

klorpromazin

MRL se ne more določiti.

kolhicin

MRL se ne more določiti.

dapson

MRL se ne more določiti.

dimetridazol

MRL se ne more določiti.

metronidazol

MRL se ne more določiti.

nitrofurani (vključno s furazolidonom)

MRL se ne more določiti.

ronidazol

MRL se ne more določiti.


Top