EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0491

2010/491/ES: Sklep Sveta z dne 27. julija 2009 o podpisu, v imenu Skupnosti, Dogovora med Evropsko skupnostjo na eni strani ter Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn na drugi strani, o podrobnostih sodelovanja teh držav v Evropski agenciji za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije

OJ L 243, 16.9.2010, p. 66–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 012 P. 193 - 194

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/491/oj

16.9.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 243/66


SKLEP SVETA

z dne 27. julija 2009

o podpisu, v imenu Skupnosti, Dogovora med Evropsko skupnostjo na eni strani ter Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn na drugi strani, o podrobnostih sodelovanja teh držav v Evropski agenciji za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije

(2010/491/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter zlasti člena 62(2)(a) in člena 66 v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 21(3) Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 z dne 26. oktobra 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (1) države, ki so se pridružile izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, sodelujejo pri dejavnostih Agencije. Podrobnosti njihovega sodelovanja se določijo v dodatnih dogovorih, ki jih sklenejo Skupnost in zadevne države.

(2)

Na podlagi pooblastil, ki jih je Komisija dobila 11. marca 2008, so bila pogajanja s Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o Dogovoru o podrobnostih sodelovanja teh držav v Evropski agenciji za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije, zaključena.

(3)

Ob upoštevanju njegove morebitne poznejše sklenitve je treba Dogovor, parafiran 19. januarja 2009, podpisati ter odobriti priloženi skupni izjavi.

(4)

Danska v skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, ki je zato ne zavezuje in se zanjo ne uporablja. Ker ta sklep nadgrajuje schengenski pravni red po določbah naslova IV tretjega dela Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, Danska v skladu s členom 5 navedenega protokola v šestih mesecih po datumu sprejetja tega sklepa odloči, ali ga bo prenesla v svojo nacionalno zakonodajo ali ne.

(5)

Ta sklep pomeni razvoj določb schengenskega pravnega reda, v katerem Združeno kraljestvo ne sodeluje v skladu s Sklepom Sveta 2000/365/ES z dne 29. maja 2000 o prošnji Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (2). Združeno kraljestvo zato ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, ki ga zato ne zavezuje in se zanj ne uporablja.

(6)

Ta sklep pomeni razvoj določb schengenskega pravnega reda, v katerem Irska ne sodeluje v skladu s Sklepom Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (3). Irska zato ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, ki je zato ne zavezuje in se zanjo ne uporablja –

SKLENIL:

Člen 1

Podpis Dogovora med Evropsko skupnostjo na eni strani ter Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn na drugi strani o podrobnostih sodelovanja teh držav v Evropski agenciji za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije ter priloženi skupni izjavi, se v imenu Skupnosti odobrijo ob upoštevanju sklenitve Dogovora.

Člen 2

Predsednik Sveta je s tem pooblaščen za imenovanje oseb, pooblaščenih, da dogovor ob upoštevanju njegove sklenitve podpišejo v imenu Skupnosti.

V Bruslju, 27. julija 2009

Za Svet

Predsednik

C. BILDT


(1)  UL L 349, 25.11.2004, str. 1.

(2)  UL L 131, 1.6.2000, str. 43.

(3)  UL L 64, 7.3.2002, str. 20.


Top