EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0393

2010/393/: Sklep Komisije z dne 14. julija 2010 o ustavitvi protisubvencijskega postopka glede uvoza nekaterih pritrdilnih elementov iz nerjavnega jekla in njihovih delov s poreklom iz Indije in Malezije

OJ L 180, 15.7.2010, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 111 P. 305 - 306

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/393/oj

15.7.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 180/28


SKLEP KOMISIJE

z dne 14. julija 2010

o ustavitvi protisubvencijskega postopka glede uvoza nekaterih pritrdilnih elementov iz nerjavnega jekla in njihovih delov s poreklom iz Indije in Malezije

(2010/393/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2009/597 z dne 11. junija 2009 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“), in zlasti člena 14 Uredbe,

po posvetovanju s svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   POSTOPEK

(1)

Evropska komisija („Komisija“) je 30. junija 2009 prejela pritožbo o domnevnem škodljivem subvencioniranem uvozu nekaterih pritrdilnih elementov iz nerjavnega jekla in njihovih delov s poreklom iz Indije in Malezije („zadevni državi“).

(2)

Pritožbo je v skladu s členom 9(1) in členom 10(6) osnovne uredbe vložil Evropski zavod za industrijske pritrdilne elemente („EIFI“) v imenu proizvajalcev, ki predstavljajo glavni delež, v tem primeru več kot 25 % celotne proizvodnje nekaterih pritrdilnih elementov iz nerjavnega jekla v Uniji.

(3)

Pritožba je vsebovala prima facie dokaze o subvencioniranju in posledični znatni škodi, kar je zadostovalo za upravičenost začetka protisubvencijskega postopka.

(4)

Komisija je pred začetkom postopka in v skladu s členom 10(7) osnovne uredbe obvestila vlade zadevnih držav, da je prejela pravilno dokumentirano pritožbo, da je subvencioniran uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz nerjavnega jekla in njihovih delov s poreklom iz navedenih držav povzročil znatno škodo industriji Unije. Vlade zadevnih držav so bile ločeno povabljene na posvetovanje, da se razjasni položaj glede vsebine pritožbe in doseže sporazumna rešitev. Med posvetovanji ni bila dosežena nobena sporazumna rešitev.

(5)

Po posvetovanju s svetovalnim odborom je Komisija v obvestilu, objavljenim v Uradnem listu Evropske unije  (2), začela protisubvencijski postopek v zvezi z uvozom v Unijo nekaterih pritrdilnih elementov iz nerjavnega jekla in njihovih delov s poreklom iz zadevnih držav, trenutno uvrščenih pod oznake KN 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 in 7318 15 70.

(6)

Komisija je istega dne začela protidampinški postopek v zvezi z uvozom v Unijo nekaterih pritrdilnih elementov iz nerjavnega jekla in njihovih delih s poreklom iz zadevnih držav (3).

(7)

Komisija je poslala vprašalnike industriji Unije in vsem znanim združenjem proizvajalcev v Uniji, izvoznikom/proizvajalcem v zadevnih državah, vsem združenjem izvoznikov/proizvajalcev, uvoznikom, vsem znanim združenjem uvoznikov ter organom zadevnih držav. Zainteresirane strani so imele možnost, da pisno izrazijo svoja stališča in zaprosijo Komisijo za zaslišanje v roku iz obvestila o začetku.

B.   UMIK PRITOŽBE IN USTAVITEV POSTOPKA

(8)

EIFI je s pismom Komisiji z dne 1. aprila 2010 uradno umaknil svojo pritožbo.

(9)

V skladu s členom 14(1) osnovne uredbe se postopek lahko ustavi, če je pritožba umaknjena, razen če takšna ustavitev ne bi bila v interesu Unije.

(10)

Komisija je menila, da je treba sedanji postopek ustaviti, saj v preiskavi ni bilo ugotovljeno, da to ne bi bilo v interesu Unije. Zainteresirane strani so bile o tem obveščene in so imele možnost predložiti pripombe. Prejeta ni bila nobena pripomba, da ta ustavitev ni v interesu Unije.

(11)

Komisija je zato sklenila, da je treba protisubvencijski postopek o uvozu v Unijo nekaterih pritrdilnih elementov iz nerjavnega jekla in njihovih delih s poreklom iz zadevnih držav ustaviti –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Protisubvencijski postopek o uvozu nekaterih pritrdilnih elementov iz nerjavnega jekla in njihovih delov s poreklom iz Indije in Malezije, trenutno uvrščenih pod oznake KN 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 in 7318 15 70, se ustavi.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 14. julija 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 188, 18.7.2009, str. 93.

(2)  UL C 190, 13.8.2009, str. 32.

(3)  UL C 190, 13.8.2009, str. 27.


Top