Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0289

2010/289/: Sklep Sveta z dne 19. januarja 2010 o obstoju čezmernega primanjkljaja v Sloveniji

OJ L 125, 21.5.2010, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/06/2016; razveljavil 32016D1023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/289/oj

21.5.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 125/46


SKLEP SVETA

z dne 19. januarja 2010

o obstoju čezmernega primanjkljaja v Sloveniji

(2010/289/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 126(6) v povezavi s členom 126(13) in členom 136 Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila Komisije,

ob upoštevanju pripomb, ki jih je predložila Slovenija,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 126(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) se države članice izogibajo čezmernemu javnofinančnemu primanjkljaju.

(2)

Pakt za stabilnost in rast temelji na cilju zdravih javnih financ kot sredstvu za izboljšanje pogojev za stabilnost cen in za močno trajnostno rast, ki prispeva k ustvarjanju delovnih mest.

(3)

Po postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem iz člena 126 PDEU, kot je pojasnjen v Uredbi Sveta (ES) št. 1467/97 z dne 7. julija 1997 o pospešitvi in razjasnitvi izvajanja postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem (1) (ki je del Pakta za stabilnost in rast), je predvidena odločitev o obstoju čezmernega primanjkljaja. V Uredbi (ES) št. 1467/97 so prav tako določbe o izvajanju člena 104 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (PES), ki je postal člen 126 PDEU. Protokol o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem, ki je priloga k PDEU, vsebuje dodatne določbe glede izvajanja postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem. Uredba Sveta (ES) št. 479/2009 (2) določa podrobna pravila in opredelitve za uporabo določb navedenega protokola.

(4)

Leta 2005 je bil Pakt za stabilnost in rast prenovljen, da bi se okrepili njegova učinkovitost in gospodarski temelji ter ohranila dolgoročna vzdržnost javnih financ. Cilj prenove pakta je bil zagotoviti, da se v vseh fazah postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem v celoti upošteva predvsem gospodarsko in proračunsko ozadje. Na ta način Pakt za stabilnost in rast zagotavlja okvir, ki podpira politike vlad za hitro ponovno vzpostavitev trdnih proračunskih stanj, pri tem pa upošteva gospodarske razmere.

(5)

V skladu s členom 104(5) PES, ki je postal člen 126(5) PDEU mora Komisija Svetu predložiti mnenje, če meni, da v državi članici obstaja čezmerni primanjkljaj ali tveganje zanj. Komisija je na podlagi svojega poročila po členu 104(3) PES, ki je postal 126(3) PDEU, in mnenja Ekonomsko-finančnega odbora po členu 104(4) PES, ki je postal 126(4) PDEU, ugotovila, da v Sloveniji obstaja čezmerni primanjkljaj. Komisija je zato 11. novembra 2009 Svetu predložila zadevno mnenje v zvezi s Slovenijo (3).

(6)

V skladu s členom 126(6) PDEU Svet upošteva morebitne pripombe, ki jih želi predložiti zadevna država članica, preden po opravljeni celoviti oceni odloči, ali čezmerni primanjkljaj obstaja. V primeru Slovenije je Svet na podlagi te celovite ocene podal ugotovitve, kakor izhaja iz tega sklepa.

(7)

Po podatkih, ki so jih slovenski organi sporočili oktobra 2009, bo javnofinančni primanjkljaj Slovenije v letu 2009 predvidoma dosegel 5,9 % BDP in tako znatno presegel referenčno vrednost, ki znaša 3 % BDP. Predvideno preseganje referenčne vrednosti velja za izjemno v smislu Pogodbe ter Pakta za stabilnost in rast. Zlasti je to preseganje med drugim posledica resnega gospodarskega upada v smislu Pogodbe ter Pakta za stabilnost in rast. Realna rast BDP, ki se je v letih 2007 in 2008 prepolovila, bo po napovedi služb Komisije iz jeseni 2009 letos močno negativna, saj bo znašala – 7,4 %. Čeprav so bili proračunski rezultati Slovenije v prejšnjih letih dobri, saj so bili gospodarski pogoji še vedno ugodni, zlasti zaradi rasti prihodkov, ki je bila višja od načrtovane, so izvrševanje proračuna zaznamovale prekoračitve pri odhodkih. Poleg tega predvidene prekoračitve referenčne vrednosti ni mogoče obravnavati kot začasne, saj se bo, ob predpostavki, da se politika ne bo spremenila, na podlagi napovedi služb Komisije iz jeseni 2009 primanjkljaj povečal s 6,3 % BDP leta 2009 na okoli 7 % BDP leta 2011, medtem ko bo realni BDP predvidoma spet začel počasi rasti. Ta predpostavka upošteva, da bo v skladu z državnimi načrti večina izjemnih ukrepov za odpravo krize v skladu z evropskim načrtom za oživitev gospodarstva, ki leta 2009 znašajo skoraj 1,25 % BDP, leta 2010 in 2011 postopno zmanjšana. Merilo glede primanjkljaja, določeno v Pogodbi, ni izpolnjeno.

(8)

Po podatkih, ki so jih slovenski organi sporočili oktobra 2009, bruto javni dolg ostaja precej pod referenčno vrednostjo, ki znaša 60 % BDP, in pričakuje se, da bo leta 2009 dosegel vrednost 34,2 % BDP. Glede na napoved služb Komisije iz jeseni 2009 naj bi se delež dolga ob nespremenjeni politiki povečal na 48 % BDP do leta 2011.

(9)

V skladu s členom 2(4) Uredbe (ES) št. 1467/97 se „pomembni dejavniki“ v fazah, ki vodijo do odločitve Sveta o obstoju čezmernega primanjkljaja v skladu s členom 126(6) PDEU, lahko upoštevajo le, če je v celoti izpolnjen dvojni pogoj – da primanjkljaj ostaja blizu referenčne vrednosti in da je referenčna vrednost presežena začasno. V primeru Slovenije ta dvojni pogoj ni izpolnjen. Zato v fazah, ki vodijo do te odločitve, pomembni dejavniki niso upoštevani –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Iz celovite ocene sledi, da v Sloveniji obstaja čezmerni primanjkljaj.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na Republiko Slovenijo.

V Bruslju, 19. januarja 2010

Za Svet

Predsednica

E. SALGADO


(1)  UL L 209, 2.8.1997, str. 6.

(2)  UL L 145, 10.6.2009, str. 1.

(3)  Vsi dokumenti za Slovenijo, povezani s postopkom v zvezi s čezmernim primanjkljajem, so na voljo na spletni strani: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode = _m2


Top