EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0070

2010/70/: Sklep Komisije z dne 8. februarja 2010 o spremembi Odločbe Komisije 2008/458/ES o določitvi pravil za izvajanje Odločbe št. 575/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega sklada za vračanje za obdobje 2008–2013 v okviru splošnega programa Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov glede sistemov upravljanja in nadzora držav članic, pravil za upravno in finančno upravljanje ter upravičenosti izdatkov za projekte, ki jih sofinancira Sklad (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 695)

UL L 36, 9.2.2010, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/70(1)/oj

9.2.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 36/32


SKLEP KOMISIJE

z dne 8. februarja 2010

o spremembi Odločbe Komisije 2008/458/ES o določitvi pravil za izvajanje Odločbe št. 575/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega sklada za vračanje za obdobje 2008–2013 v okviru splošnega programa „Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov“ glede sistemov upravljanja in nadzora držav članic, pravil za upravno in finančno upravljanje ter upravičenosti izdatkov za projekte, ki jih sofinancira Sklad

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 695)

(Besedilo v angleškem, bolgarskem, češkem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku je edino verodostojno)

(2010/70/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Odločbe št. 575/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. maja 2007 o ustanovitvi Evropskega sklada za vračanje za obdobje 2008–2013 v okviru splošnega programa „Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov“ (1) in zlasti člena 23 Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba št. 575/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta se izvaja z Odločbo Komisije 2008/458/ES (2).

(2)

Glede na načelo dobrega finančnega poslovodenja je primerno določiti zgornjo mejo skupnega zneska plačil iz naslova predfinanciranja državam članicam za letne programe.

(3)

V skladu s členom 3 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske, priloženega Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, je temeljni akt, posledično pa tudi ta sklep, za Združeno kraljestvo zavezujoč.

(4)

V skladu s členom 3 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske, priloženega Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, je temeljni akt, posledično pa tudi ta sklep, za Irsko zavezujoč.

(5)

Za Dansko v skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, ta sklep ni zavezujoč in se v njej ne uporablja.

(6)

Odločbo Komisije 2008/458/ES je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Odločba Komisije 2008/458/ES se spremeni:

1.

Naslov člena 24 se nadomesti z naslednjim:

„Napredek in končna poročila o izvajanju letnih programov in zahtevkih za plačila“

2.

Členu 24 se doda nov odstavek 4:

„4.   V zvezi s členom 39(3) in (4) temeljnega akta skupni znesek plačil iz naslova predfinanciranja ne sme presegati 90 % skupnega zneska, dodeljenega zadevni državi članici v odločbi o financiranju, s katero je odobren letni program.

Če država članica na nacionalni ravni dodeli znesek, manjši od skupnega, ki je bil določen v odločbi o financiranju, s katero je bil odobren letni program, skupni znesek plačil iz naslova predfinanciranja ne sme presegati 90 % skupnega zneska, dodeljenega na nacionalni ravni.“

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Češko republiko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Veliko vojvodstvo Luksemburg, Republiko Madžarsko, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko ter Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska.

V Bruslju, 8. februarja 2010

Za Komisijo

Jacques BARROT

Podpredsednik


(1)  UL L 144, 6.6.2007, str. 45.

(2)  UL L 167, 27.6.2008, str. 135.


Top