EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0068

2010/68/: Sklep Komisije z dne 2. februarja 2010 o potrditvi obračunov malteške plačilne agencije v zvezi z izdatki na področju ukrepov za razvoj podeželja, ki jih financira Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS), za proračunsko leto 2008 (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 468)

OJ L 36, 9.2.2010, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/68(1)/oj

9.2.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 36/27


SKLEP KOMISIJE

z dne 2. februarja 2010

o potrditvi obračunov malteške plačilne agencije v zvezi z izdatki na področju ukrepov za razvoj podeželja, ki jih financira Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS), za proračunsko leto 2008

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 468)

(Besedilo v malteškem jeziku je edino verodostojno)

(2010/68/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (1) ter zlasti členov 30 in 39 Uredbe,

po posvetovanju z Odborom za kmetijske sklade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Odločbo Komisije 2009/366/ES (2) so bili za proračunsko leto 2008 potrjeni obračuni vseh plačilnih agencij razen obračunov malteške plačilne agencije MRRA.

(2)

Po prejetju novih informacij in dodatnih preverjanjih lahko Komisija zdaj v zvezi z izdatki na področju ukrepov za razvoj podeželja sprejme sklep o celovitosti, točnosti in verodostojnosti obračunov, ki jih je predložila malteška plačilna agencija MRRA.

(3)

V skladu s členom 30(2) Uredbe (ES) št. 1290/2005 ta sklep ne posega v poznejše sklepe Komisije, s katerimi se iz financiranja Skupnosti izvzamejo izdatki, ki niso bili izvršeni v skladu s pravili Skupnosti –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Obračuni malteške plačilne agencije MRRA v zvezi z izdatki na področju ukrepov za razvoj podeželja, ki jih financira Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) za proračunsko leto 2008, se s tem sklepom potrdijo.

Zneski za izterjavo od države članice ali plačilo državi članici na podlagi tega sklepa na področju ukrepov za razvoj podeželja, ki veljajo za Malto, so določeni v prilogah I in II.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na Republiko Malto.

V Bruslju, 2. februarja 2010

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1.

(2)  UL L 111, 5.5.2009, str. 35.


PRILOGA I

Potrditev obračunov plačilnih agencij

Proračunsko leto 2008 – izdatki EKJS za razvoj podeželja v novih državah članicah

Znesek za izterjavo od države članice ali plačilo državi članici

 

2008 – Izdatek za plačilne agencije, katerih obračuni so

Skupaj a + b

Znižanja

Skupaj

Vmesna plačila, povrnjena državi članici za proračunsko leto

Znesek za izterjavo od države članice (–) ali plačilo državi članici (+)

potrjeni

izvzeti

= izdatki, navedeni v letnem poročilu

= vsota vmesnih plačil, povrnjenih državi članici za proračunsko leto

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

MT

EUR

2 241 670,14

0,00

2 241 670,14

0,00

2 241 670,14

2 241 670,14

0,00


PRILOGA II

Potrjeni izdatki, razčlenjeni glede na ukrepe EKJS za razvoj podeželja za proračunsko leto 2008 v novih državah članicah

Razlike med letnimi obračuni in izjavami o izdatkih

Št.

Ukrepi

Izdatki 2008

Priloga I stolpec „a“

Znižanje

Priloga I stolpec „d“

Potrjeni znesek za 2008

Priloga I stolpec „e“

MT

Št.

Ukrepi

i

ii

iii = i + ii

 

1

Območja z omejenimi možnostmi

975,33

0,00

975,33

 

2

Kmetijsko okolje

663 097,97

0,00

663 097,97

 

3

Izpolnjevanje standardov

1 511 921,23

0,00

1 511 921,23

 

4

Skupine proizvajalcev

0,00

0,00

0,00

 

5

Tehnična pomoč

55 916,31

0,00

55 916,31

 

6

Dopolnilna državna pomoč

0,00

0,00

0,00

 

7

Ad hoc ukrep

9 759,30

0,00

9 759,30

Skupaj

2 241 670,14

0,00

2 241 670,14


Top