EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0031(01)

2011/15/EU: Sklep Evropske centralne banke z dne 20. decembra 2010 o odprtju računov za obdelavo plačil v povezavi s posojili družbe EFSF državam članicam, katerih valuta je euro (ECB/2010/31)

OJ L 10, 14.1.2011, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 285 - 286

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/11/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/15(1)/oj

14.1.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 10/7


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 20. decembra 2010

o odprtju računov za obdelavo plačil v povezavi s posojili družbe EFSF državam članicam, katerih valuta je euro

(ECB/2010/31)

(2011/15/EU)

IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti njegovih členov 17 in 21,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 17 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: Statut ESCB) lahko Evropska centralna banka (ECB) za opravljanje svojega poslovanja odpira račune za kreditne institucije, osebe javnega prava in druge udeležence na trgu.

(2)

V skladu s členoma 21.1 in 21.2 Statuta ESCB lahko ECB nastopa kot fiskalni agent za institucije, organe, urade ali agencije Unije, institucionalne enote centralne, regionalne ali lokalne ravni države ter druge osebe javnega prava ali javna podjetja držav članic.

(3)

V skladu s členom 1(2) Sklepa ECB/2007/7 z dne 24. julija 2007 o pogojih za sistem TARGET2-ECB (1) lahko ECB kot stranke sprejme centralne banke.

(4)

Države članice, katerih valuta je euro, in družba European Financial Stability Facility, Société Anonyme (družba EFSF), v Luksemburgu ustanovljena delniška družba, katere delničarke so države članice, katerih valuta je euro, so sklenile okvirni sporazum o družbi EFSF. Okvirni sporazum o družbi EFSF je začel veljati in postal zavezujoč 4. avgusta 2010.

(5)

V skladu z okvirnim sporazumom o družbi EFSF in notranjimi predpisi družbe EFSF le-ta zagotavlja financiranje v obliki sporazumov o posojilih (v nadaljnjem besedilu: sporazumi o posojilih) državam članicam, katerih valuta je euro, kadar so te države članice v finančnih težavah in so z Evropsko komisijo sklenile memorandum o soglasju, ki vsebuje pogoje glede vodenja politik.

(6)

Člen 3(5) okvirnega sporazuma o družbi EFSF določa, da se bo izplačilo posojila, ki ga bo družba EFSF dala na voljo državi članici, katere valuta je euro, izvedlo preko računov družbe EFSF in zadevne države članice posojilojemalke, ki se za potrebe sporazumov o posojilih odpreta pri ECB. Sklep ECB/2010/15 z dne 21. septembra 2010 o upravljanju posojil družbe EFSF državam članicam, katerih valuta je euro (2), predpisuje določbe o denarnem računu, ki se v imenu družbe EFSF odpre pri ECB za izvajanje sporazumov o posojilih.

(7)

Vračilo na podlagi sporazumov o posojilih se bo izvedlo preko denarnih računov, ki se v imenu nacionalne centralne banke (NCB) zadevne države članice posojilojemalke odprejo pri ECB.

(8)

Treba je predpisati določbe o denarnih računih, ki se bodo v imenu NCB zadevne države članice posojilojemalke odprli pri ECB za izvajanje sporazumov o posojilih –

SPREJEL NASLENJI SKLEP:

Člen 1

Odprtje denarnih računov

ECB lahko na zahtevo NCB države članice posojilojemalke odpre denarne račune v imenu te NCB za obdelavo plačil v povezavi s sporazumom o posojilu (v nadaljnjem besedilu: denarni račun NCB).

Člen 2

Sprejemanje plačil na denarnih računih

Denarni račun NCB se uporablja samo za obdelavo plačil v povezavi s sporazumom o posojilu.

Člen 3

Sprejemanje navodil

ECB v zvezi z denarnim računom NCB sprejema navodila samo od NCB, ki je imetnica tega računa.

Člen 4

Stanje na denarnih računih

Stanje na denarnem računu NCB ne sme nikoli biti negativno. Zato se s takih denarnih računov ne sme izvršiti nobeno plačilo, katerega znesek presega pozitivno stanje na teh računih.

Člen 5

Obrestovanje

ECB plača obresti na pozitivno stanje čez noč, ki je na denarnem računu NCB, v višini, ki ustreza veljavni obrestni meri mejnega depozita ECB, po metodi dejanskega števila dni/360 dni.

Člen 6

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Frankfurtu na Majni, 20. decembra 2010

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  UL L 237, 8.9.2007, str. 71.

(2)  UL L 253, 28.9.2010, str. 58.


Top