EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0028(01)

2011/22/EU: Sklep Evropske centralne banke z dne 13. decembra 2010 o vplačilu kapitala Evropske centralne banke s strani nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja (ECB/2010/28)

OJ L 11, 15.1.2011, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2013; razveljavil 32013D0020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/22(1)/oj

15.1.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 11/56


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 13. decembra 2010

o vplačilu kapitala Evropske centralne banke s strani nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja

(ECB/2010/28)

(2011/22/EU)

RAZŠIRJENI SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: Statut ESCB) ter zlasti člena 47 Statuta ESCB,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 47 Statuta ESCB določa, da centralne banke držav članic z odstopanjem (v nadaljnjem besedilu: NCB zunaj euroobmočja) ne vplačajo svojega vpisanega kapitala, razen če Razširjeni svet z večino, ki predstavlja vsaj dve tretjini vpisanega kapitala Evropske centralne banke (ECB) in vsaj polovico delničarjev, ne odloči, da mora biti vplačan minimalni odstotek kot prispevek za stroške poslovanja ECB.

(2)

Člen 1 Sklepa ECB/2008/28 z dne 15. decembra 2008 o določitvi ukrepov, potrebnih za vplačilo kapitala Evropske centralne banke s strani nesodelujočih nacionalnih centralnih bank (1), določa, da morajo NCB zunaj euroobmočja vplačati 7 % svojega vpisanega kapitala v kapital ECB z učinkom od 1. januarja 2009.

(3)

Sklep ECB/2008/23 z dne 12. decembra 2008 o odstotnih deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis kapitala Evropske centralne banke (2) določa ključ za vpis kapitala ECB v skladu s členom 29.3 Statuta ESCB in z učinkom od 1. januarja 2009 vzpostavlja ponderje, določene za vsako nacionalno centralno banko v kapitalskem ključu (v nadaljnjem besedilu: ponderji v kapitalskem ključu).

(4)

V skladu s členom 1 Sklepa ECB/2010/26 z dne 13. decembra 2010 o povečanju kapitala Evropske centralne banke (3) se je kapital ECB povečal za 5 000 milijonov EUR, in sicer s 5 760 652 402,58 EUR na 10 760 652 402,58 EUR, z učinkom od 29. decembra 2010.

(5)

Povečanje kapitala ECB bi zahtevalo, da NCB zunaj euroobmočja vplačajo 7 % njihovega ustreznega deleža v povečanem kapitalu, čeprav stroški poslovanja ECB ne upravičujejo višjega prispevka v absolutnem smislu. V izogib temu povečanemu prispevku za stroške poslovanja ECB s strani NCB zunaj euroobmočja je treba odstotek, ki ga morajo vplačati NCB zunaj euroobmočja, zmanjšati tako, da zneski, ki jih je treba plačati, ostanejo na podobni ravni –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Višina in oblika vpisanega in vplačanega kapitala

Vsaka NCB zunaj euroobmočja vplača 3,75 % svojega deleža v vpisanem kapitalu ECB z učinkom od 29. decembra 2010. Ob upoštevanju ponderjev v kapitalskem ključu, določenih v členu 2 Sklepa ECB/2008/23, ima vsaka NCB zunaj euroobmočja skupni vpisani in vplačani kapital v zneskih, ki sta prikazana poleg njenega imena v spodnji tabeli:

NCB zunaj euroobmočja

Vpisani kapital na 29. december 2010

(v EUR)

Vplačani kapital na 29. december 2010

(v EUR)

Българска народна банка (Bolgarska narodna banka)

93 467 026,77

3 505 013,50

Česká národní banka

155 728 161,57

5 839 806,06

Danmarks Nationalbank

159 634 278,39

5 986 285,44

Eesti Pank

19 261 567,80

722 308,79

Latvijas Banka

30 527 970,87

1 144 798,91

Lietuvos bankas

45 797 336,63

1 717 400,12

Magyar Nemzeti Bank

149 099 599,69

5 591 234,99

Narodowy Bank Polski

526 776 977,72

19 754 136,66

Banca Națională a României

265 196 278,46

9 944 860,44

Sveriges Riksbank

242 997 052,56

9 112 389,47

Bank of England

1 562 145 430,59

58 580 453,65

Člen 2

Uskladitev vplačanega kapitala

1.   Glede na to, da so vse NCB zunaj euroobmočja že vplačale 7 % svojih deležev v vpisanem kapitalu ECB, kot veljajo na 28. december 2010 po Sklepu ECB/2008/28, bo vsaka od njih vplačala dodatni znesek iz spodnje tabele, ki predstavlja razliko med vplačanim kapitalom iz člena 1 in v preteklosti vplačanim zneskom:

NCB zunaj euroobmočja

(v EUR)

Българска народна банка (Bolgarska narodna banka)

2 421,63

Česká národní banka

4 034,75

Danmarks Nationalbank

4 135,95

Eesti Pank

499,04

Latvijas Banka

790,95

Lietuvos bankas

1 186,56

Magyar Nemzeti Bank

3 863,01

Narodowy Bank Polski

13 648,22

Banca Națională a României

6 870,95

Sveriges Riksbank

6 295,79

Bank of England

40 473,51

2.   NCB zunaj euroobmočja plačajo Evropski centralni banki zneske, navedene v odstavku 1, z ločenim prenosom preko transevropskega sistema bruto poravnave v realnem času (sistem TARGET2) 29. decembra 2010.

3.   Kadar NCB zunaj euroobmočja nima dostopa do sistema TARGET2, se zneski, navedeni v odstavku 1, prenesejo s knjiženjem v dobro računa, ki ga ECB ali NCB zunaj euroobmočja pravočasno določi.

Člen 3

Končne določbe

1.   Ta sklep začne veljati 29. decembra 2010.

2.   Sklep ECB/2008/28 se s tem sklepom razveljavi z učinkom od 29. decembra 2010.

3.   Sklicevanja na Sklep ECB/2008/28 se štejejo za sklicevanja na ta sklep.

V Frankfurtu na Majni, 13. decembra 2010

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  UL L 21, 24.1.2009, str. 81.

(2)  UL L 21, 24.1.2009, str. 66.

(3)  Glej stran 53 tega Uradnega lista.


Top