EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0004(01)

2010/275/: Sklep Evropske centralne banke z dne 10. maja 2010 v zvezi z upravljanjem združenih dvostranskih posojil v korist Helenske republike in o spremembi Sklepa ECB/2007/7 (ECB/2010/4)

UL L 119, 13.5.2010, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/275/oj

13.5.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 119/24


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 10. maja 2010

v zvezi z upravljanjem združenih dvostranskih posojil v korist Helenske republike in o spremembi Sklepa ECB/2007/7

(ECB/2010/4)

(2010/275/EU)

IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 132 Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: Statut ESCB) ter zlasti členov 17 in 21 Statuta ESCB,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 17 Statuta ESCB lahko Evropska centralna banka (ECB) za opravljanje svojega poslovanja odpira račune za kreditne institucije, osebe javnega prava in druge udeležence na trgu.

(2)

V skladu s členoma 21.1 in 21.2 Statuta ESCB lahko ECB nastopa kot fiskalni agent za institucije, organe, urade ali agencije Unije, institucionalne enote centralne, regionalne ali lokalne ravni države, druge osebe javnega prava ali javna podjetja držav članic.

(3)

Države članice, katerih valuta je euro (razen Helenske republike in Zvezne republike Nemčije), in KfW, ki deluje v javnem interesu, na podlagi navodil in z jamstvom Zvezne republike Nemčije (v nadaljnjem besedilu: posojilodajalke), so s Helensko republiko (v nadaljnjem besedilu: posojilojemalka) in centralno banko Bank of Greece kot agentom posojilojemalke sklenile sporazum o posojilih (v nadaljnjem besedilu: sporazum o posojilih).

(4)

Države članice, katerih valuta je euro, razen Helenske republike so sklenile sporazum med upnicami (v nadaljnjem besedilu: sporazum med upnicami), s katerim so upravljanje združenih dvostranskih posojil po sporazumu o posojilih zaupale Evropski komisiji.

(5)

V sporazumu med upnicami države članice, katerih valuta je euro, razen Helenske republike pooblaščajo Evropsko komisijo, da organizira združena dvostranska posojila Helenski republiki in jih zastopa pri upravljanju teh posojil. Člen 3 sporazuma med upnicami pooblašča Evropsko komisijo, da pri ECB odpre račun v imenu posojilodajalk, ki se bo uporabljal za obdelavo vseh plačil v imenu posojilodajalk in posojilojemalke v okviru sporazuma o posojilih. Sporazum med upnicami predpisuje potrebne določbe glede izplačil in vračil.

(6)

Treba je predpisati določbe o denarnem računu, ki se bo odprl pri ECB za izvajanje sporazuma o posojilih in sporazuma med upnicami.

(7)

V skladu s členom 1(2) Sklepa ECB/2007/7 z dne 24. julija 2007 o pogojih za sistem TARGET2-ECB (1) lahko ECB kot stranke sprejme samo centralne banke ter evropske in mednarodne organizacije. Za izvajanje sporazuma o posojilih in sporazuma med upnicami je treba razširiti kategorije oseb, ki so primerne za stranke ECB –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sprememba Sklepa ECB/2007/7

Člen 1(2) Sklepa ECB/2007/7 se nadomesti z naslednjim:

„2.   ECB lahko kot stranke sprejme samo centralne banke, evropske in mednarodne organizacije ter, na podlagi posamične odločitve Sveta ECB, institucionalne enote centralne ravni držav članic Evropske unije ali osebe javnega prava, ki jih te institucionalne enote določijo, da nastopajo v njihovem imenu.“

Člen 2

Odprtje računa

ECB v povezavi s sporazumom o posojilih in na zahtevo Evropske komisije odpre račun v imenu posojilodajalk.

Člen 3

Sprejemanje plačil na računu

ECB sprejema plačila v breme ali dobro računa v imenu posojilodajalk samo, če se ta plačila izvajajo v povezavi s sporazumom o posojilih.

Člen 4

Sprejemanje navodil

ECB v zvezi z računom v imenu posojilodajalk sprejema samo navodila Evropske komisije in ravna samo po njih ter ne sprejema nobenih navodil posameznih posojilodajalk.

Člen 5

Obrestovanje

ECB obrestuje stanje na računu v imenu posojilodajalk v višini, ki ustreza veljavni obrestni meri mejnega depozita ECB, po metodi dejanskega števila dni/360 dni.

Člen 6

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati 12. maja 2010.

V Frankfurtu na Majni, 10. maja 2010

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  UL L 237, 8.9.2007, str. 71.


Top