EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1278

Uredba Komisije (EU) št. 1278/2009 z dne 22. december 2009 o določitvi zneska pomoči za zasebno skladiščenje nekaterih ribiških proizvodov v ribolovnem letu 2010

OJ L 344, 23.12.2009, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1278/oj

23.12.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 344/22


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1278/2009

z dne 22. december 2009

o določitvi zneska pomoči za zasebno skladiščenje nekaterih ribiških proizvodov v ribolovnem letu 2010

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 2813/2000 z dne 21. decembra 2000 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 v zvezi z dodelitvijo pomoči za zasebno skladiščenje za določene ribiške proizvode (2) in zlasti člena 1 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Raven pomoči ne sme presegati tehničnih in finančnih stroškov, evidentiranih v EU med ribolovnim letom pred zadevnim letom.

(2)

Da ne bi spodbujali dolgoročnega skladiščenja in da bi skrajšali plačilne roke ter zmanjšali bremena nadzora, je treba pomoč za zasebno skladiščenje izplačati v enem obroku.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribiške proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za ribolovno leto 2010 znaša znesek pomoči za zasebno skladiščenje iz člena 25 Uredbe (ES) št. 104/2000 za proizvode iz Priloge II k navedeni uredbi:

:

prvi mesec

:

219 EUR na tono

:

drugi mesec

:

0 EUR na tono

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2009

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 17, 21.1.2000, str. 22.

(2)  UL L 326, 22.12.2000, str. 30.


Top