EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0979

Uredba Komisije (ES) št. 979/2009 z dne 20. oktobra 2009 o določitvi koeficienta dodelitve za izdajo uvoznih dovoljenj, za katere so bili zahtevki vloženi od 1. do 7. oktobra 2009 , za proizvode v sektorju sladkorja v okviru nekaterih tarifnih kvot ter o odložitvi vlaganja zahtevkov za takšna dovoljenja

OJ L 275, 21.10.2009, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/979/oj

21.10.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 275/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 979/2009

z dne 20. oktobra 2009

o določitvi koeficienta dodelitve za izdajo uvoznih dovoljenj, za katere so bili zahtevki vloženi od 1. do 7. oktobra 2009, za proizvode v sektorju sladkorja v okviru nekaterih tarifnih kvot ter o odložitvi vlaganja zahtevkov za takšna dovoljenja

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 891/2009 z dne 25. septembra 2009 o odprtju in upravljanju nekaterih tarifnih kvot Skupnosti v sektorju sladkorja (3) ter zlasti člena 5(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Količine, zajete v zahtevkih za uvozna dovoljenja, ki so bili vloženi pristojnim organom od 1. do 7. oktobra 2009 v skladu z Uredbo (ES) št. 891/2009, presegajo razpoložljivo količino po zaporedni številki 09.4320.

(2)

V teh okoliščinah je treba v skladu z Uredbo (ES) št. 1301/2006 za dovoljenja, ki bodo izdana glede zaporedne številke 09.4320, določiti koeficient dodelitve. V skladu z Uredbo (ES) št. 891/2009 je treba vlaganje nadaljnjih zahtevkov za dovoljenja za navedeno zaporedno številko odložiti do konca tržnega leta –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Količine, za katere so bili zahtevki za uvozna dovoljenja vloženi v skladu z Uredbo (ES) št. 891/2009 od 1. do 7. oktobra 2009, se pomnožijo s koeficienti dodelitve iz Priloge k tej uredbi.

2.   Vlaganje nadaljnjih zahtevkov za dovoljenja, katerih zaporedne številke so navedene v Prilogi, se odloži do konca tržnega leta 2009/10.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. oktobra 2009

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(3)  UL L 254, 26.9.2009, str. 82.


PRILOGA

Sladkor iz koncesij CXL

Tržno leto 2009/10

Zahtevki, vloženi od 1.10.2009 do 7.10.2009

Zaporedna št.

Država

Koeficient dodelitve

(v %)

Drugi zahtevki

09.4317

Avstralija

 

09.4318

Brazilija

 

09.4319

Kuba

 

09.4320

Tretje države

10,3842

odložen

09.4321

Indija

 (1)

 

:

Se ne uporablja: Komisiji ni bil poslan noben zahtevek za dovoljenje.


Balkanski sladkor

Tržno leto 2009/10

Zahtevki, vloženi od 1.10.2009 do 7.10.2009

Zaporedna št.

Država

Koeficient dodelitve

(v %)

Drugi zahtevki

09.4324

Albanija

 

09.4325

Bosna in Hercegovina

 (2)

 

09.4326

Srbija, Črna gora in Kosovo (3)

 (2)

 

09.4327

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

 

09.4328

Hrvaška

 (2)

 

:

Se ne uporablja: Komisiji ni bil poslan noben zahtevek za dovoljenje.


Sladkor iz posebnega in industrijskega uvoza

Tržno leto 2009/10

Zahtevki, vloženi od 1.10.2009 do 7.10.2009

Zaporedna št.

Tip

Koeficient dodelitve

(v %)

Drugi zahtevki

09.4380

Posebni

 

09.4390

Industrijski

 (4)

 

:

Se ne uporablja: Komisiji ni bil poslan noben zahtevek za dovoljenje.


(1)  Se ne uporablja: zahtevki ne presegajo razpoložljivih količin in se v celoti odobrijo.

(2)  Se ne uporablja: zahtevki ne presegajo razpoložljivih količin in se v celoti odobrijo.

(3)  Kosovo na podlagi resolucije varnostnega sveta ZN 1244/1999.

(4)  Se ne uporablja: Zahtevki ne presegajo razpoložljivih količin in se v celoti odobrijo.


Top