Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0517

Uredba Komisije (ES) št. 517/2009 z dne 17. junija 2009 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 43/2009 glede omejitve ulova za pravo peščenko v vodah ES cone ICES IIIa ter vodah ES con ICES IIa in IV

OJ L 155, 18.6.2009, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 009 P. 188 - 189

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/517/oj

18.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 155/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 517/2009

z dne 17. junija 2009

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 43/2009 glede omejitve ulova za pravo peščenko v vodah ES cone ICES IIIa ter vodah ES con ICES IIa in IV

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 43/2009 z dne 16. januarja 2009 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2009 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti, in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (1), ter zlasti člena 5(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Omejitve ulova za pravo peščenko v vodah ES cone ICES IIIa ter vodah ES con ICES IIa in IV začasno določa Priloga IA k Uredbi (ES) št. 43/2009.

(2)

V skladu s točko 6 Priloge IID k Uredbi (ES) št. 43/2009 mora Komisija revidirati celotni dovoljeni ulov (TAC) in kvote za leto 2009 za pravo peščenko v navedenih conah na podlagi mnenja Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES) ter Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo (STECF).

(3)

TAC se za coni ICES IIa in IV določi v skladu z enačbo iz drugega pododstavka točke 6 Priloge IID k Uredbi (ES) št. 43/2009. V skladu s to enačbo bi TAC znašal 435 000 ton.

(4)

V skladu s točko 7 Priloge IID k Uredbi (ES) št. 43/2009 TAC za coni ICES IIa in IV ne sme presegati 400 000 ton.

(5)

Prava peščenka je severnomorski stalež, ki se deli z Norveško, vendar se trenutno ne upravlja skupno. Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu s posvetovanji z Norveško po določbah dogovorjenega zapisnika sklepov pogajanj o ribištvu med Evropsko komisijo in Norveško z dne 10. decembra 2008. Zato je treba delež Skupnosti tistega dela TAC, ki se ga lahko ulovi v vodah ES con ICES IIa in IV, določiti na 90 % od 400 000 ton.

(6)

Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo priporoča povečanje TAC za 4,23 %, da se vključijo vode ES cone ICES IIIa.

(7)

Prilogo IA k Uredbi (ES) št. 43/2009 je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga IA k Uredbi (ES) št. 43/2009 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. junija 2009

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 22, 26.1.2009, str. 1.


PRILOGA

V Prilogi IA k Uredbi (ES) št. 43/2009 se vpis za prave peščenke v vodah ES cone IIIa ter vodah ES con IIa in IV nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

prave peščenke

Ammodytidae

Cona

:

vode ES cone IIIa; vode ES con IIa in IV (1)

SAN/2A3A4.

Danska

327 249 (2)

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.

Nemčija

501 (3)

Švedska

12 017 (4)

Združeno kraljestvo

7 153 (5)

ES

346 920 (6)

Norveška

27 500 (7)

Ferski otoki

2 500

TAC

376 920


(1)  Brez voda znotraj 6 milj temeljnih črt Združenega kraljestva pri Šetlandskih otokih, otokih Fair in Foula.

(2)  Od tega se lahko ulovi največ 311 289 ton v vodah ES con IIa in IV. Preostala količina se lahko ulovi izključno v vodah ES cone ICES IIIa (SAN/*03A.).

(3)  Od tega se lahko ulovi največ 476 ton v vodah ES con IIa in IV. Preostala količina se lahko ulovi izključno v vodah ES cone ICES IIIa (SAN/*03A.).

(4)  Od tega se lahko ulovi največ 11 431 ton v vodah ES con IIa in IV. Preostala količina se lahko ulovi izključno v vodah ES cone ICES IIIa (SAN/*03A.).

(5)  Od tega se lahko ulovi največ 6 804 ton v vodah ES con IIa in IV. Preostala količina se lahko ulovi izključno v vodah ES cone ICES IIIa (SAN/*03A.).

(6)  Od tega se lahko ulovi največ 330 000 ton v vodah ES con IIa in IV. Preostala količina se lahko ulovi izključno v vodah ES cone ICES IIIa (SAN/*03A.).

(7)  Naj se lovi v coni ICES IV.“


Top