Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0308

Uredba Komisije (ES) št. 308/2009 z dne 15. aprila 2009 o spremembi prilog IIIA in VI k Uredbi (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o pošiljkah odpadkov zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (Besedilo velja za EGP )

OJ L 97, 16.4.2009, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 034 P. 127 - 130

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/308/oj

16.4.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 97/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 308/2009

z dne 15. aprila 2009

o spremembi prilog IIIA in VI k Uredbi (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o pošiljkah odpadkov zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov (1) in zlasti člena 58(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi sporazuma, doseženega na osmem zasedanju konference pogodbenic Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja, ki je potekalo med 27. novembrom in 1. decembrom 2006, je treba spremeniti Prilogo VI k Uredbi (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov. Sprememba zadeva zamenjavo enot „kg“ in „liter“ z enoto „tone (Mg)“ za skupno količino, za katero je izdano predhodno soglasje, in tako zagotavlja usklajenost z enotami v prilogah IA, IB in VII k navedeni uredbi.

(2)

Poleg tega so države članice v skladu s členom 58(1)(c) Uredbe (ES) št. 1013/2006 Komisiji 29. februarja 2008, 10. marca 2008, 17. marca 2008 in 29. aprila 2008 predložile zahtevke za obravnavo vključitve mešanic dveh ali več odpadkov iz Priloge III v Prilogo IIIA.

(3)

Informatorji, imenovani v skladu s členom 54 Uredbe (ES) št. 1013/2006, so se na sestanku, ki je potekal v skladu s členom 57 navedene uredbe, dogovorili, da bodo vsakemu zahtevku za vključitev mešanic v Prilogo IIIA priložili določene informacije, na podlagi katerih bo mogoče oceniti zadevno mešanico. Navedene informacije so bile ocenjene v skladu z Uredbo (ES) št. 1013/2006.

(4)

Koncept okolju varnega ravnanja z odpadki vključuje uporabo tehnik in tehnologij, ki omogočajo zmanjšanje okoljske škode s pomočjo postopkov in materialov, ki ustvarjajo manj potencialno škodljivih snovi in odstranjujejo take snovi iz emisij pred njihovim izpustom, ali uporabljajo in reciklirajo proizvodne ostanke. Države, za katere se uporablja Sklep OECD, morajo zagotavljati, da njihovi objekti za predelavo uporabljajo napredne tehnike predelave odpadkov. Napredne tehnike predelave so ključnega pomena, kadar mešanice odpadkov vsebujejo heterogene odpadke, npr. žlindro iz žlahtnih kovin in obdelave bakra. Ni zagotovljeno, da države, za katere se ne uporablja Sklep OECD, izpolnjujejo te standarde. Zato se mešanice odpadkov, vključno z žlindro iz žlahtnih kovin in obdelave bakra, ki se uvrščajo pod klasifikacijsko številko (OECD) GB040 v Prilogi IIIA, ne smejo uporabljati za države, za katere se ne uporablja Sklep OECD.

(5)

Prilogi IIIA in VI k Uredbi (ES) št. 1013/2006 je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Morda bi bilo primerno pregledati seznam mešanic odpadkov iz Priloge IIIA in zlasti klasifikacijske številke, ki se ne uporabljajo za države, za katere se ne uporablja Sklep OECD, ter pri tem upoštevati informacije teh držav glede tehnološke zmogljivosti za predelavo odpadkov in okolju varnega ravnanja z odpadki.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 18 Direktive 2006/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi IIIA in VI k Uredbi (ES) št. 1013/2006 se nadomestita z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Priloga IIIA se po potrebi pregleda v 12 mesecih po začetku veljavnosti te uredbe, pri tem je treba upoštevati zlasti informacije držav, za katere se ne uporablja Sklep OECD, glede njihove tehnološke zmogljivosti za predelavo odpadkov ter dokaze, da je ravnanje z odpadki skladno s pogoji, ki so enakovredni pogojem v državah, za katere se uporablja Sklep OECD.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. aprila 2009

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 190, 12.7.2006, str. 1.

(2)  UL L 114, 27.4.2006, str. 9.


PRILOGA

1.

Priloga IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA IIIA

MEŠANICE DVEH ALI VEČ VRST ODPADKOV, KI SO NA SEZNAMU V PRILOGI III IN KI NISO UVRŠČENE V POSAMEZNO KLASIFIKACIJSKO ŠTEVILKO, KOT JE NAVEDENO V ČLENU 3(2)

1.

Ne glede na to, ali so mešanice vključene v ta seznam ali ne, za njih ne sme veljati splošna zahteva po informacijah iz člena 18, če so onesnažene z drugimi materiali do te mere, da:

(a)

to dovolj poveča tveganje, povezano z odpadki, da zaradi tega postanejo primerni za predajo v postopek predhodne pisne prijave in soglasja, ob upoštevanju nevarnih lastnosti s seznama v Prilogi III k Direktivi 91/689/EGS, ali

(b)

to onemogoči predelavo odpadkov na okolju varen način.

2.

V to prilogo so vključene naslednje mešanice odpadkov:

(a)

mešanice odpadkov, ki se uvrščajo pod baselski klasifikacijski številki B1010 in B1050;

(b)

mešanice odpadkov, ki se uvrščajo pod baselski klasifikacijski številki B1010 in B1070;

(c)

mešanice odpadkov, ki se uvrščajo pod klasifikacijsko številko (OECD) GB040 in baselsko klasifikacijsko številko B1100, omejene na odpadke trdega cinka, žlindre in posnemke, ki vsebujejo cink, posnemke aluminija, brez solne žlindre in odpadke ognjevzdržnih obzidav, vključno s talilnimi lonci, ki izvirajo iz talilnic bakra;

(d)

mešanice odpadkov, ki se uvrščajo pod klasifikacijsko številko (OECD) GB040, baselsko klasifikacijsko številko B1070 in baselsko klasifikacijsko številko B1100, omejene na odpadke ognjevzdržnih obzidav, vključno s talilnimi lonci, ki izvirajo iz talilnic bakra.

Klasifikacijske številke iz točk (c) in (d) se ne uporabljajo za izvoz v države, za katere se ne uporablja Sklep OECD.“

2.

Priloga VI k Uredbi (ES) št. 1013/2006 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA VI

OBRAZEC ZA OBJEKTE S PREDHODNIM SOGLASJEM (ČLEN 14)

Pristojni organ

Objekt za predelavo

Identifikacija odpadkov

Obdobje veljavnosti

Skupna predhodno dovoljena količina

Ime in številka objekta za predelavo

Naslov

Postopek predelave

(+ oznaka R)

Uporabljene tehnologije

(Klasifikacijska številka)

Od

Do

(Tone (Mg))“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Top