EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0136R(02)

2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/136/EB, iš dalies keičiančios Direktyvą 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, Direktyvą 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje ir Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo, klaidų ištaisymas ( OL L 337, 2009 12 18 )

UL L 275, 17.9.2014, p. 8–8 (LT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/136/corrigendum/2014-09-17/oj

17.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 275/8


2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/136/EB, iš dalies keičiančios Direktyvą 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, Direktyvą 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje ir Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 337, 2009 m. gruodžio 18 d. )

33 puslapis, I priedas, kuriuo nauja redakcija dėstomas Direktyvos 2002/22/EB I priedas, A dalies a punkto pirmos pastraipos i papunktis:

yra:

„i)

patikrinti ir kontroliuoti mokesčius už naudojimąsi viešuoju telefono ryšio tinklu fiksuotoje vietoje ir (arba) už susijusias viešąsias telefono ryšio paslaugas; ir“

,

turi būti:

„i)

patikrinti ir kontroliuoti mokesčius už naudojimąsi viešuoju ryšių tinklu fiksuotoje vietoje ir (arba) už susijusias viešąsias telefono ryšio paslaugas; ir“

;

33 puslapis, I priedas, kuriuo nauja redakcija dėstomas Direktyvos 2002/22/EB I priedas, A dalies a punkto trečia pastraipa:

yra:

„Nemokami skambinančio abonento skambučiai, įskaitant skambučius į pagalbos linijas, neprivalo būti pateikiami tokio abonento detalioje sąskaitoje.“

,

turi būti:

„Nemokami skambinančio abonento skambučiai, įskaitant skambučius į pagalbos linijas, tokio abonento detalioje sąskaitoje nenurodomi.“

;

33 puslapis, I priedas, kuriuo nauja redakcija dėstomas Direktyvos 2002/22/EB I priedas, A dalies c punktas:

yra:

„Valstybės narės turi užtikrinti, kad nacionalinės reguliavimo institucijos galėtų reikalauti, kad paskirtieji ūkio subjektai teiktų vartotojams galimybę sumokėti už prisijungimą prie viešojo telefono ryšio tinklo ir už viešąsias telefono ryšio paslaugas išankstinio apmokėjimo būdu.“

,

turi būti:

„Valstybės narės turi užtikrinti, kad nacionalinės reguliavimo institucijos galėtų reikalauti, kad paskirtieji ūkio subjektai teiktų vartotojams galimybę sumokėti už prisijungimą prie viešojo ryšių tinklo ir už viešąsias telefono ryšio paslaugas išankstinio apmokėjimo būdu.“

;

33 puslapis, I priedas, kuriuo nauja redakcija dėstomas Direktyvos 2002/22/EB I priedas, A dalies d punktas:

yra:

„Valstybės narės turi užtikrinti, kad nacionalinės reguliavimo institucijos galėtų reikalauti, kad paskirtieji ūkio subjektai leistų vartotojams dalimis sumokėti mokestį už prijungimą prie viešojo telefono ryšio tinklo.“

,

turi būti:

„Valstybės narės turi užtikrinti, kad nacionalinės reguliavimo institucijos galėtų reikalauti, kad paskirtieji ūkio subjektai leistų vartotojams dalimis sumokėti mokestį už prijungimą prie viešojo ryšių tinklo.“

;

34 puslapis, I priedas, kuriuo nauja redakcija dėstomas Direktyvos 2002/22/EB I priedas, C dalies antra pastraipa:

yra:

„Ši dalis netaikoma telefono ryšio numerių perkėlimui tarp tinklų, teikiančių paslaugas fiksuotoje vietoje, ir judriojo telefono ryšio tinklų.“

,

turi būti:

„Ši dalis netaikoma telefono ryšio numerių perkėlimui tarp tinklų, teikiančių paslaugas fiksuotoje vietoje, ir judriojo ryšio tinklų.“

;

34 puslapis, I priedas, kuriuo nauja redakcija dėstomas Direktyvos 2002/22/EB II priedas, pirmos pastraipos antras sakinys:

yra:

„Kad vartotojai galėtų rinktis remdamiesi informacija, nacionalinė reguliavimo institucija turi nustatyti, kokią informaciją turi skelbti viešuosius telefono ryšio tinklus ir (arba) viešąsias telefono ryšio paslaugas teikiantys ūkio subjektai ir kokią informaciją turi skelbti pati nacionalinė reguliavimo institucija.“

,

turi būti:

„Kad vartotojai galėtų rinktis remdamiesi informacija, nacionalinė reguliavimo institucija turi nustatyti, kokią informaciją turi skelbti viešuosius ryšių tinklus ir (arba) viešąsias telefono ryšio paslaugas teikiantys ūkio subjektai ir kokią informaciją turi skelbti pati nacionalinė reguliavimo institucija.“


Top