EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0359

2009/359/ES: Odločba komisije z dne 30. aprila 2009 o dopolnitvi opredelitve inertnih odpadkov pri izvajanju člena 22(1)(f) Direktive 2006/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih ekstraktivnih dejavnosti (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 3012)

OJ L 110, 1.5.2009, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 034 P. 144 - 145

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/359/oj

1.5.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 110/46


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 30. aprila 2009

o dopolnitvi opredelitve inertnih odpadkov pri izvajanju člena 22(1)(f) Direktive 2006/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih ekstraktivnih dejavnosti

(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 3012)

(2009/359/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2006/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih ekstraktivnih dejavnosti ter o spremembi Direktive 2004/35/ES (1) in zlasti člena 22(1)(f) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 3(3) Direktive 2006/21/ES vsebuje opredelitev inertnih odpadkov.

(2)

Namen dopolnitve opredelitve inertnih odpadkov je uveljavljanje jasnih meril in pogojev, pod katerimi odpadke ekstraktivnih dejavnosti štejemo za inertne odpadke.

(3)

Za zmanjšanje upravnega bremena, povezanega z izvajanjem te odločbe, je iz tehničnega vidika primerno, da se iz specifičnih testiranj izvzame tiste odpadke, za katere so na voljo ustrezni podatki, ter da imajo države članice možnost priprave seznamov odpadnih materialov, ki se lahko štejejo za inertne v skladu z merili, določenimi v tej odločbi.

(4)

Da bi zagotovili kakovost in primernost uporabljenih informacij, bi se morala ta odločba izvajati v okviru opisa lastnosti odpadkov izvedenega v skladu z Odločbo Komisije 2009/360/ES (2) ter osnovati na istih virih informacij.

(5)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 18 Direktive 2006/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3)

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1.   Za inertne odpadke se, v skladu s členom 3(3) Direktive 2006/21/ES, štejejo vsi tisti odpadki, ki izpolnjujejo vsa naslednja merila v kratkoročnem in dolgoročnem obdobju:

(a)

odpadki se ne bodo bistveno razkrojili ali raztopili ali drugače spremenili in s tem ne bodo povzročili kakršnega koli škodljivega vpliva na okolje ali na človekovo zdravje;

(b)

odpadki z vsebnostjo sulfidnega žvepla do največ 0,1 % ali odpadki z vsebnostjo sulfidnega žvepla do največ 1 % ter z razmerjem potenciala nevtralizacije, ki je opredeljeno kot razmerje med potencialom nevtralizacije in potencialom kislosti ter določeno na osnovi statičnih preskusov prEN 15875, višjim od 3;

(c)

odpadki niso nevarni za samovžig in ne bodo zgoreli;

(d)

vsebnost potencialno škodljivih snovi za okolje ali človekovo zdravje v odpadkih, predvsem As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V in Zn, vključno s samostojnimi manjšimi delci v odpadkih, mora biti dovolj nizka, da jo lahko štejemo za nepomembno za človekovo ali okoljsko tveganje, v kratkoročnem in dolgoročnem obdobju. Da bi lahko šteli neko vsebnost za dovolj nizko in s tem nepomembno za človekovo in okoljsko tveganje, mora biti vsebnost omenjenih snovi pod državnimi mejnimi vrednostmi za območja, za katera velja, da niso kontaminirana ali pod državnimi osnovnimi obremenitvenimi vrednostmi;

(e)

v odpadkih v glavnem ni proizvodov, uporabljenih pri pridobivanju ali predelavi, ki bi lahko bili škodljivi za okolje ali človekovo zdravje.

2.   Za inertne odpadke se, brez posebnih preskusov, štejejo tisti odpadki, za katere se lahko pristojnim organom ustrezno dokaže, da so bila merila iz odstavka 1 primerno upoštevana in so v skladu z obstoječimi informacijami ali veljavnimi postopki ali shemami.

3.   Države članice lahko pripravijo sezname odpadnih materialov, ki jih lahko štejemo za inertne v skladu z merili iz odstavkov 1 in 2.

Člen 2

Presoja inertnih lastnosti odpadkov v skladu s to odločbo se izpolni v okviru opisa lastnosti odpadkov v Odločbi 2009/360/ES in z istimi viri informacij.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 30. aprila 2009

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 102, 11.4.2006, str. 15.

(2)  Glej stran 48 tega Uradnega lista.

(3)  UL L 114, 27.4.2006, str. 9.


Top