Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1244

Uredba Komisije (ES) št. 1244/2008 z dne 12. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1614/2000, ki ureja odstopanje od Uredbe (EGS) št. 2454/93 glede opredelitve pojma izdelki s poreklom, ki se uporablja za splošne sheme preferencialov, z namenom upoštevanja posebnega položaja Kambodže glede izvoza nekaterih tekstilnih izdelkov v Skupnost

OJ L 335, 13.12.2008, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1244/oj

13.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 335/28


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1244/2008

z dne 12. decembra 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 1614/2000, ki ureja odstopanje od Uredbe (EGS) št. 2454/93 glede opredelitve pojma izdelki s poreklom, ki se uporablja za splošne sheme preferencialov, z namenom upoštevanja posebnega položaja Kambodže glede izvoza nekaterih tekstilnih izdelkov v Skupnost

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (1) in zlasti člena 247 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (2) in zlasti člena 76 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Sveta (ES) št. 980/2005 z dne 27. junija 2005 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov (3) je Skupnost Kambodži podelila splošne tarifne preferenciale. Uredba (ES) št. 980/2005 preteče 31. decembra 2008, vendar jo bo od 1. januarja 2009 nadomestila Uredba Sveta (ES) št. 732/2008 (4), ki potrjuje, da je Skupnost Kambodži podelila omenjene splošne tarifne preferenciale.

(2)

Uredba (EGS) št. 2454/93 uvaja opredelitev pojma izdelki s poreklom, ki se uporablja za namene sheme splošnih tarifnih preferencialov. Uredba (EGS) št. 2454/93 prav tako določa odstopanja od te opredelitve v korist najmanj razvitim državam upravičenkam, ki uživajo ugodnosti splošnega sistema preferencialov (SSP) in za ta namen Skupnosti predložijo ustrezen zahtevek.

(3)

Kambodža je uživala ugodnosti od takšnega odstopanja za tekstilne izdelke v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1614/2000 (5), ki je bila večkrat podaljšana in preteče 31. decembra 2008.

(4)

Z dopisoma z dne 31. julija in 15. oktobra 2008 je Kambodža predložila zahtevek za podaljšanje odstopanja v skladu s členom 76 Uredbe (EGS) št. 2454/93.

(5)

Ob zadnjem podaljšanju veljavnosti Uredbe (ES) št. 1614/2000 je bilo na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1807/2006 (6) pričakovati, da bodo pred pretekom odstopanja v veljavi nova pravila SSP, ki bodo enostavnejša in bodo spodbujala razvoj. Vendar nova pravila SSP še niso bila sprejeta in pričakovati je, da takšna pravila o poreklu ne bodo začela veljati pred koncem leta 2009.

(6)

Zahtevek kaže, da bi pravila o poreklu, ki se uporabljajo za zadostno obdelavo ali predelavo ter regionalno kumulacijo, občutno vplivala na zmožnost oblačilne industrije Kambodže, da nadaljuje z izvozom v Skupnost, ter preprečila naložbe. S tem bi se v navedeni državi nadaljevala zapiranje podjetij in brezposelnost. Poleg tega se zdi, da bo zahtevek za pravila SSP, ki se trenutno uporabljajo za še krajše obdobje, verjetno imel opisane posledice.

(7)

Obdobje podaljšanja mora zajemati čas, ki je potreben za sprejetje in izvajanje novih pravil SSP o poreklu. Ker je sklepanje daljših pogodb, ki uživajo ugodnosti od odstopanja, zelo pomembno za stabilnost in rast industrije Kambodže, mora biti odobreno podaljšanje dovolj dolgo, da se gospodarskim subjektom omogoči sklepanje takšnih pogodb.

(8)

Kot posledica uporabe prihodnjih novih pravil o poreklu bi morali biti izdelki iz Kambodže, ki so sedaj upravičeni do preferencialnih tarif na podlagi odstopanja, do teh upravičeni na podlagi novih pravilih o poreklu. Takrat bo odstopanje postalo odvečno. Da se subjektom zagotovi jasnost, bo zato treba preklicati Uredbo (ES) št. 1614/2000, ki bo prenehala veljati z datumom začetka uporabe novih pravil o poreklu.

(9)

Odstopanje je treba zato podaljšati do začetka uporabe novih pravil o poreklu, ki bodo določena v Uredbi (EGS) št. 2454/93, vendar bo v vsakem primeru odstopanje prenehalo veljati z 31. decembrom 2010.

(10)

Uredbo (ES) št. 1614/2000 je zato treba ustrezno spremeniti.

(11)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 2 Uredbe (ES) št. 1614/2000 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2

Odstopanje, predvideno v členu 1, velja za izdelke, prepeljane neposredno iz Kambodže in uvožene v Skupnost, do višine v Prilogi navedenih letnih količin za vsak izdelek, v obdobju od 15. julija 2000 do začetka uporabe spremembe Uredbe (EGS) št. 2454/93 glede opredelitve pojma izdelki s poreklom, ki se uporablja za splošne sheme preferencialov, vendar v vsakem primeru odstopanje neha veljati z 31. decembrom 2010.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. decembra 2008

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

(2)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

(3)  UL L 169, 30.6.2005, str. 1.

(4)  UL L 211, 6.8.2008, str. 1.

(5)  UL L 185, 25.7.2000, str. 46.

(6)  UL L 343, 8.12.2006, str. 71.


Top