Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0981

Uredba Komisije (ES) št. 981/2008 z dne 7. oktobra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 423/2008 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 in vzpostavitvi kodeksa Skupnosti na področju enoloških postopkov in obdelav

OJ L 267, 8.10.2008, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2009; implicitno zavrnjeno 32009R0606

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/981/oj

8.10.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 267/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 981/2008

z dne 7. oktobra 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 423/2008 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 in vzpostavitvi kodeksa Skupnosti na področju enoloških postopkov in obdelav

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (1) in zlasti člena 46(1) in (2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1493/1999 je bila razveljavljena z Uredbo Sveta (ES) št. 479/2008 z dne 29. aprila 2008 o skupni ureditvi trga za vino, spremembi uredb (ES) št. 1493/1999, (ES) št. 1782/2003, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 3/2008 ter razveljavitvi uredb (EGS) št. 2392/86 in (ES) št. 1493/1999 (2). Vendar se poglavje I naslova V v zvezi z enološkimi postopki in obdelavami ter člen 70 Uredbe (ES) št. 1493/1999 in zadevne določbe, ki so zlasti v prilogah k navedeni uredbi, še naprej uporabljajo do 31. julija 2009.

(2)

Priloga V(A)(2) k Uredbi (ES) št. 1493/1999 določa odstopanja od najvišje skupne vsebnosti žveplovega dioksida za nekatere kategorije vina z vsebnostjo preostalega sladkorja najmanj 5 gramov na liter.

(3)

Priloga V(B)(3) k Uredbi (ES) št. 1493/1999 določa možnost odstopanja od najvišje skupne vsebnosti hlapne kisline za nekatere kategorije vina.

(4)

Uredba Komisije (ES) št. 423/2008 (3) določa nekatera podrobna pravila za uporabo Uredbe (ES) št. 1493/1999 zlasti v zvezi z najvišjimi skupnimi vsebnostmi žveplovega dioksida in hlapne kisline v vinih. Člen 23(1) navedene uredbe določa, da se spremembe seznamov vin v Prilogi V(A)(2) k Uredbi (ES) št. 1493/1999 določijo v Prilogi XIV k Uredbi (ES) št. 423/2008, člen 24 slednje uredbe pa določa, da se vina, zajeta v odstopanjih od najvišje dovoljene vsebnosti hlapnih kislin v skladu s Prilogo V(B)(3) k Uredbi (ES) št. 1493/1999, določijo v Prilogi XVI k Uredbi (ES) št. 423/2008.

(5)

Nekatera portugalska kakovostna bela vina „Douro“, pridelana na določenem pridelovalnem območju (kakovostna vina pdpo), z navedbo „colheita tardia“ imajo vsebnost preostalega sladkorja najmanj 80 g/l in za njihovo hranjenje pod dobrimi kakovostnimi pogoji potrebujejo vsebnost žveplovega dioksida nad splošno mejo 260 mg/l, a manj kot 400 mg/l. Zato je ta vina treba dodati na seznam iz točke (b) prvega pododstavka Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 423/2008.

(6)

Pri nekaterih španskih kakovostnih vinih pdpo z označbo porekla „Rioja“ ali označbo porekla „Málaga“ ter nekaterih portugalskih kakovostnih belih vinih pdpo „Douro“, ki so proizvedena po posebnem postopku in ki imajo skupni volumenski delež alkohola višji od 13 vol. %, je vsebnost hlapne kisline običajno višja od omejitev iz Priloge V(B)(1) k Uredbi (ES) št. 1493/1999, a je vseeno nižja od 25, 35 oziroma 40 miliekvivalentov na liter. Zato je ta vina treba dodati na seznam iz Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 423/2008.

(7)

Člen 44 Uredbe (ES) št. 423/2008 določa splošna pravila za eksperimentalno uporabo novih enoloških postopkov s strani držav članic. Pogoj iz točke (c) odstavka 1 navedenega člena, ki prepoveduje pošiljanje vin, pri katerih se uporabljajo eksperimentalni enološki postopki, odobreni v neki državi članici, iz te države članice, gospodarskim subjektom povzroča težave zlasti pri ocenjevanju gospodarskega učinka eksperimentalnih postopkov. Ta omejevalni pogoj je zato treba črtati, če je zadevni postopek Mednarodni urad za vinsko trto in vino (O.I.V.) že priporočil in objavil.

(8)

Možnost dajanja vin, pri katerih se v celotni Skupnosti uporabljajo eksperimentalni enološki postopki, v promet je treba učinkovito nadzorovati, eksperimentalni enološki postopki, uporabljeni za navedena vina, pa morajo biti navedeni na spremnemu dokumentu iz člena 70(1) in v evidenci iz člena 70(2) Uredbe (ES) št. 1493/1999.

(9)

Uredbo (ES) št. 423/2008 je zato treba spremeniti.

(10)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 423/2008 se spremeni:

1.

V členu 44(1) se prvi pododstavek spremeni:

(a)

v točki (c) se doda naslednji stavek:

„Če pa gre pri enološkem postopku ali obdelavi, ki sta bila odobrena za eksperimentalne namene, za enološki postopek, ki ga je O.I.V. že priporočil in objavil, se pridobljeni proizvodi lahko tržijo v celotni Skupnosti.“;

(b)

doda se naslednja točka (e):

„(e)

se zadevni postopki in procesi vpišejo v spremni dokument iz člena 70(1) in v evidenco iz člena 70(2) Uredbe (ES) št. 1493/1999.“

2.

Prilogi XIV in XVI se spremenita skladno s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. oktobra 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1.

(2)  UL L 148, 6.6.2008, str. 1.

(3)  UL L 127, 15.5.2008, str. 13.


PRILOGA

Priloge k Uredbi (ES) št. 423/2008 se spremenijo:

1.

Točki (b) Priloge XIV se doda sedma alinea:

„—

kakovostna bela vina pdpo, upravičena do označbe porekla ‚Douro‘, ki ji sledi oznaka ‚colheita tardia‘,“.

2.

Priloga XVI se spremeni:

(a)

v točki (f) se točki (i) in (ii) nadomestita z naslednjim:

„(i)

25 miliekvivalentov na liter za:

kakovostna vina pdpo, ki izpolnjujejo zahteve, da so poimenovana z izrazom ‚vendimia tardía‘,

kakovostna bela ali rozé sladka vina pdpo iz prezrelega grozdja z označbo porekla ‚Rioja‘;

(ii)

35 miliekvivalentov na liter za:

kakovostna vina pdpo iz prezrelega grozdja z označbo porekla ‚Ribeiro‘,

kakovostna likerska vina pdpo, poimenovana z izrazoma ‚generoso‘ ali ‚generoso de licor‘ in z označbo porekla Condado de Huelva, Jerez-Xerez-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga in Montilla-Moriles,

kakovostna vina pdpo in kakovostna sladka likerska vina pdpo z označbo porekla Málaga“;

(b)

doda se naslednja točka (p):

„(p)

za portugalska vina:

30 miliekvivalentov na liter za kakovostna bela vina pdpo, upravičena do označbe porekla ‚Douro‘, ki ji sledi oznaka ‚colheita tardia‘, če je skupni volumenski delež alkohola enak ali višji od 16 vol. %, in če imajo vsebnost preostalega sladkorja najmanj 80 g/l.“


Top