EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0967

Uredba Sveta (ES) št. 967/2008 z dne 29. septembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov

OJ L 264, 3.10.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 168 - 169

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/967/oj

3.10.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 264/1


UREDBA SVETA (ES) št. 967/2008

z dne 29. septembra 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo (ES) št. 834/2007 (1) so bila uvedena pravila obvezne navedbe na ekoloških proizvodih, ki v skladu s členom 24(1)(b) te uredbe od 1. januarja 2009 zajemajo uporabo logotipa Skupnosti na predpakirani hrani.

(2)

Izkazalo se je, da bi se zadevni logotip Skupnosti v skladu s Prilogo V k Uredbi Sveta (EGS) št. 2092/91 z dne 24. junija 1991 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil (2) lahko zamenjal z drugimi obstoječimi logotipi zaščitenih geografskih označb in zaščitenih označb porekla v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1898/2006 z dne 14. decembra 2006 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (3) ter logotipom zajamčenih tradicionalnih posebnosti, ki ga določa Uredba Komisije (ES) št. 1216/2007 z dne 18. oktobra 2007 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 509/2006 o zajamčenih tradicionalnih posebnostih kmetijskih proizvodov in živil (4).

(3)

S stališča potrošnika je pomembno, da se zagotovi informativno označevanje z značilnim in privlačnim logotipom Skupnosti, ki simbolizira ekološko proizvodnjo in jasno opredeljuje proizvode. Za oblikovanje in prepoznavnost tovrstnega logotipa Skupnosti je potreben določen čas.

(4)

Da ne bi po nepotrebnem finančno in organizacijsko obremenjevali izvajalcev, bi bilo obvezno uporabo logotipa Skupnosti treba odložiti za toliko časa, kot je potrebno za oblikovanje novega logotipa Skupnosti. Ta odločitev izvajalcem ne preprečuje prostovoljne uporabe sedanjega logotipa iz Priloge V k Uredbi (EGS) št. 2092/91.

(5)

Uredbo (ES) št. 834/2007 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Členu 42 Uredbe (ES) št. 834/2007 se doda naslednji odstavek:

„Vendar se člen 24(1)(b) in (c) uporablja od 1. julija 2010.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. septembra 2008

Za Svet

Predsednik

M. BARNIER


(1)  UL L 189, 20.7.2007, str. 1.

(2)  UL L 198, 22.7.1991, str. 1.

(3)  UL L 369, 23.12.2006, str. 1.

(4)  UL L 275, 19.10.2007, str. 3.


Top