EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0287

Uredba Komisije (ES) št. 287/2008 z dne 28. marca 2008 o podaljšanju obdobja veljavnosti iz člena 2c(3) Uredbe (ES) št. 1702/2003 (Besedilo velja za EGP)

OJ L 87, 29.3.2008, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 09/09/2012; razveljavil 32012R0748

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/287/oj

29.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 87/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 287/2008

z dne 28. marca 2008

o podaljšanju obdobja veljavnosti iz člena 2c(3) Uredbe (ES) št. 1702/2003

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1592/2002 z dne 15. julija 2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu (1) ter zlasti člena 5 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za zrakoplove, ki sodijo v področje uporabe člena 2c Uredbe Komisije (ES) št. 1702/2003 (2) in izpolnjujejo posebne plovnostne specifikacije iz navedene uredbe, morajo države članice izdati spričevala o plovnosti z omejitvami, ki dovoljujejo, da do 28. marca 2008 obratujejo tako, kot so obratovali 28. marca 2007.

(2)

Člen 2c(3) Uredbe (ES) št. 1702/2003 predvideva, da lahko Komisija obdobje veljavnosti iz odstavka 2 navedenega člena podaljša za največ 18 mesecev pod pogojem, da je Evropska agencija za varnost v letalstvu („Agencija“) za zadevni tip zrakoplova postopek certifikacije začela izvajati pred 28. marcem 2008 in da je določila, da lahko ta postopek zaključi v dodatnem obdobju veljavnosti.

(3)

V skladu s členom 2c(3) Uredbe (ES) št. 1702/2003 je Agencija 15. februarja 2008 odločila, da so pogoji za podaljšanje obdobja veljavnosti iz odstavka 2 člena 2c Uredbe (ES) št. 1702/2003 za določene tipe zrakoplovov izpolnjeni. Svojo odločitev je Komisiji sporočila še isti dan.

(4)

Agencija v svoji odločitvi navaja, da je prejela in sprejela vlogi za certificiranje in/ali validacijo dveh certifikatov tipa, ki ju je izdalo certifikacijsko osebje nekdanje Sovjetske zveze: tj. za letalo tipa Antonov AN-26, zaradi česar lahko prouči tudi certificiranje letala tipa AN-26B, in za helikopter tipa Kamov-32A11BC, zaradi česar lahko prouči tudi certificiranje helikopterja tipa Kamov-32A12.

(5)

V svoji odločitvi Agencija tudi ugotavlja, da lahko postopek certificiranja za te tipe zrakoplovov zaključi do 28. septembra 2009.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora iz člena 54(3) Uredbe (ES) št. 1592/2002 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Obdobje veljavnosti iz odstavka 2 člena 2c Uredbe (ES) št. 1702/2003 se za letala tipov Antonov AN-26 in AN-26B ter helikopterje tipov Kamov-32A12 in Kamov-32A11BC podaljša do 28. septembra 2009.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. marca 2008

Za Komisijo

Jacques BARROT

Podpredsednik


(1)  UL L 240, 7.9.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 334/2007 (UL L 88, 29.3.2007, str. 39).

(2)  UL L 243, 27.9.2003, str. 6. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 375/2007 (UL L 94, 4.4.2007, str. 3).


Top