EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0010

Direktiva 2008/10/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembah Direktive 2004/39/ES o trgih finančnih instrumentov, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

OJ L 76, 19.3.2008, p. 33–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 006 P. 43 - 46

No longer in force, Date of end of validity: 02/01/2018; razveljavil 32014L0065 in veljavnost podaljšana do 32016L1034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/10/oj

19.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 76/33


DIREKTIVA 2008/10/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 11. marca 2008

o spremembah Direktive 2004/39/ES o trgih finančnih instrumentov, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 47(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke (2),

v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4) določa, da bi bilo treba sprejeti nekatere ukrepe v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (5).

(2)

Sklep 1999/468/ES je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES, ki je uvedel regulativni postopek s pregledom za sprejetje ukrepov splošnega obsega, ki so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb temeljnega akta, sprejetega v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, med drugim s črtanjem nekaterih takih določb ali z dopolnjevanjem akta z novimi nebistvenimi določbami.

(3)

V skladu z izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (6) o Sklepu 2006/512/ES bi bilo treba že veljavne akte, sprejete v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, prilagoditi v skladu z veljavnimi postopki, da bi se ta novi postopek lahko uporabljal zanje.

(4)

Komisiji bi bilo treba podeliti pooblastila za sprejetje ukrepov, potrebnih za izvajanje Direktive 2004/39/ES, da se upošteva tehnični razvoj na finančnih trgih in zagotovi enotna uporaba navedene direktive. Navedeni ukrepi so predvsem namenjeni prilagajanju opredelitev ali preoblikovanju področja uporabe izjem, natančni opredelitvi ali dopolnitvi določb navedene direktive glede organizacijskih zahtev in pogojev poslovanja investicijskih podjetij in kreditnih institucij ter dodajanju specifikacij o obveznostih glede preglednosti pred in po trgovanju, ki veljajo za pogajalska mesta, v skladu z navedeno direktivo. Ker so navedeni ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2004/39/ES z dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(5)

Direktiva 2004/39/ES je določila časovno omejitev v zvezi z izvedbenimi pooblastili Komisije. Evropski parlament, Svet in Komisija so v skupni izjavi o Sklepu 2006/512/ES navedli, da Sklep 2006/512/ES določa zadovoljivo horizontalno rešitev za zahteve Evropskega parlamenta o nadzorovanju izvajanja aktov, sprejetih po postopku soodločanja, in da bi bilo treba temu ustrezno Komisiji podeliti izvedbena pooblastila brez časovne omejitve. Evropski parlament in Svet sta tudi izjavila, da bosta poskrbela za čim hitrejše sprejetje predlogov za razveljavitev določb v aktih, ki predvidevajo časovno omejitev za prenos izvedbenih pooblastil Komisiji. Po uvedbi regulativnega postopka s pregledom je treba črtati določbo o časovni omejitvi v Direktivi 2004/39/ES.

(6)

Komisija mora v rednih razmakih ocenjevati delovanje določb o izvedbenih pooblastilih, ki so ji podeljena, da Evropskemu parlamentu in Svetu omogoči presojo o tem, ali so obseg teh pooblastil in postopkovne zahteve, ki so naložene Komisiji, ustrezni, in ali zagotavljajo učinkovitost in demokratično odgovornost.

(7)

Direktivo 2004/39/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ker so spremembe Direktive 2004/39/ES s to direktivo tehnične narave in zadevajo le postopek odbora, ni treba, da jih države članice prenesejo v nacionalno zakonodajo. Določbe v ta namen torej niso potrebne -

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe

Direktiva 2004/39/ES se spremeni, kakor sledi:

1.

člen 2(3) se spremeni:

(a)

črta se besedilo „ , v skladu s postopkom iz člena 64(2),“;

(b)

doda se stavek:

„Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 64(2).“;

2.

člen 4 se spremeni:

(a)

v točki 2 odstavka 1 se črta besedilo „po postopku iz člena 64(2)“;

(b)

odstavek 2 se spremeni:

(i)

črta se besedilo „po postopku iz člena 64(2)“;

(ii)

doda se pododstavek:

„Ukrepi iz tega člena, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 64(2).“;

3.

člen 13(10) se spremeni:

(a)

črta se besedilo „ , po postopku iz člena 64(2),“;

(b)

doda se stavek:

„Navedeni ukrepi namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 64(2).“;

4.

v drugem in tretjem pododstavku člena 15(3) se črta besedilo „ , v skladu s postopkom iz člena 64(2),“ in nadomesti z besedilom „, v skladu z regulativnim postopkom iz člena 64(3),“;

5.

člen 18(3) se spremeni:

(a)

črta se besedilo „ , po postopku iz člena 64(2),“;

(b)

doda se pododstavek:

„Ukrepi iz prvega pododstavka, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 64(2).“;

6.

člen 19(10) se spremeni:

(a)

črta se besedilo „ , po postopku iz člena 64(2),“;

(b)

doda se pododstavek:

„Ukrepi iz prvega pododstavka, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 64(2).“;

7.

člen 21(6) se spremeni:

(a)

črta se besedilo „ , po postopku iz člena 64(2),“;

(b)

doda se pododstavek:

„Ukrepi iz prvega pododstavka, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 64(2).“;

8.

člen 22(3) se spremeni:

(a)

črta se besedilo „ , po postopku iz člena 64(2),“;

(b)

doda se pododstavek:

„Ukrepi iz prvega pododstavka, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 64(2).“;

9.

člen 24(5) se spremeni:

(a)

črta se besedilo „ , po postopku iz člena 64(2),“;

(b)

doda se pododstavek:

„Ukrepi iz prvega pododstavka, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 64(2).“;

10.

člen 25(7) se spremeni:

(a)

črta se besedilo „ , po postopku iz člena 64(2),“;

(b)

doda se stavek:

„Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 64(2).“;

11.

člen 27(7) se spremeni:

(a)

črta se besedilo „ , po postopku iz člena 64(2),“;

(b)

doda se pododstavek:

„Ukrepi iz prvega pododstavka, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 64(2).“;

12.

člen 28(3) se spremeni:

(a)

črta se besedilo „ , po postopku iz člena 64(2),“;

(b)

doda se pododstavek:

„Ukrepi iz prvega pododstavka, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 64(2).“;

13.

člen 29(3) se spremeni:

(a)

v prvem pododstavku se črta besedilo „ , po postopku iz člena 64(2),“;

(b)

doda se pododstavek:

„Ukrepi iz prvega pododstavka, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 64(2).“;

14.

člen 30(3) se spremeni:

(a)

v prvem pododstavku se črta besedilo „ , po postopku iz člena 64(2),“;

(b)

doda se pododstavek:

„Ukrepi iz prvega pododstavka, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 64(2).“;

15.

člen 40(6) se spremeni:

(a)

črta se besedilo „ , po postopku iz člena 64(2),“;

(b)

doda se pododstavek:

„Ukrepi iz prvega pododstavka, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 64(2).“;

16.

člen 44(3) se spremeni:

(a)

črta se besedilo „ , po postopku iz člena 64(2),“;

(b)

doda se pododstavek:

„Ukrepi iz prvega pododstavka, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 64(2).“;

17.

člen 45(3) se spremeni:

(a)

črta se besedilo „ , po postopku iz člena 64(2),“;

(b)

doda se pododstavek:

„Ukrepi iz prvega pododstavka, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 64(2).“;

18.

člen 56(5) se spremeni:

(a)

črta se besedilo „ , po postopku iz člena 64(2),“;

(b)

doda se stavek:

„Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 64(2).“;

19.

v skladu s členom 58(4) se besedilo „ , v skladu s postopkom iz člena 64(2),“ nadomesti z „ , v skladu z regulativnim postopkom iz člena 64(3),“;

20.

člen 64 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

(b)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.“;

(c)

doda se naslednji odstavek:

„4.   Komisija do 31. decembra 2010 in nato najmanj vsaka tri leta pregleda določbe o svojih izvedbenih pooblastilih in Evropskemu parlamentu in Svetu predstavi poročilo o delovanju teh pooblastil. Poročilo obravnava zlasti vprašanje, ali naj Komisija predlaga spremembe k tej direktivi, da se tako zagotovi ustrezen obseg izvedbenih pooblastil, ki so podeljena Komisiji. Zaključek o tem, ali je sprememba potrebna, spremlja podrobna obrazložitev. Če je to potrebno, je poročilu priložen zakonodajni predlog, ki spreminja določbe, ki Komisiji podeljujejo izvedbena pooblastila.“.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 11. marca 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

J. LENARČIČ


(1)  UL C 161, 13.7.2007, str. 45.

(2)  UL C 39, 23.2.2007, str. 1.

(3)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 14. novembra 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 3. marca 2008.

(4)  UL L 145, 30.4.2004, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2007/44/ES (UL L 247, 21.9.2007, str. 1).

(5)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).

(6)  UL C 255, 21.10.2006, str. 1.


Top