EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0842

Sklep Sveta 2008/842/SZVP z dne 10. novembra 2008 o spremembi prilog III in IV Skupnega stališča Sveta 2007/140/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu

OJ L 300, 11.11.2008, p. 46–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 007 P. 59 - 67

No longer in force, Date of end of validity: 25/07/2010; implicitno zavrnjeno 32010D0413

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/842/oj

11.11.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 300/46


SKLEP SVETA 2008/842/SZVP

z dne 10. novembra 2008

o spremembi prilog III in IV Skupnega stališča Sveta 2007/140/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Skupnega stališča 2007/140/SZVP (1) in zlasti člena 7(2) Skupnega stališča,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 27. februarja 2007 za izvajanje Resolucije Varnostnega Sveta Združenih narodov 1737 (2006) sprejel Skupno stališče 2007/140/SZVP.

(2)

Svet je 7. avgusta 2008 za izvajanje Resolucije Varnostnega Sveta Združenih narodov 1803 (2008) sprejel Skupno stališče 2008/652/SZVP (2) o spremembi Skupnega stališča 2007/140/SZVP.

(3)

Skupno stališče 2008/652/SZVP države članice med drugim poziva, naj pozorno spremljajo poslovanje finančnih ustanov, ki so pod njihovo jurisdikcijo, z vsemi bankami, ki imajo sedež v Iranu, ter njihovimi podružnicami in hčerinskimi družbami v tujini, da ne bi na ta način prispevali k dejavnostim, nevarnim z vidika širjenja orožja, ali razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja.

(4)

Svet je določil podružnice in hčerinske družbe bank s sedežem v Iranu, ki so v tujini in za katere se uporablja Skupno stališče 2008/652/SZVP. Poudariti je treba, da za nekatere zadevne subjekte velja tudi zamrznitev sredstev v skladu s členom 5(1)(a) in (b) Skupnega stališča 2007/140/SZVP.

(5)

Prilogi III in IV k Skupnemu stališču 2007/140/SZVP bi bilo zato treba spremeniti –

SKLENIL:

Člen 1

Prilogi III in IV k Skupnemu stališču 2007/140/SZVP se nadomestita z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 10. novembra 2008

Za Svet

Predsednik

B. KOUCHNER


(1)  UL L 61, 28.2.2007, str. 49.

(2)  UL L 213, 8.8.2008, str. 58.


PRILOGA

PRILOGA III

Subjekti pod jurisdikcijo držav članic, ki so podružnice ali hčerinske družbe bank s sedežem v Iranu, iz člena 3b(1)(b) (1)

1.   BANKA MELLI IRAN*

Francija

43, avenue Montaigne, 75008 Pariz

Koda BIC: MELIFRPP

Nemčija

Holzbrücke 2, D-20459, Hamburg

Koda BIC: MELIDEHH

Združeno kraljestvo

Melli Bank Plc

One London Wall, 11th Floor, London EC2Y 5EA

Koda BIC: MELIGB2L

2.   BANKA SEPAH*

Francija

64, rue de Miromesnil, 75008 Pariz

Koda BIC: SEPBFRPP

Nemčija

Hafenstraße 54, D-60327 Frankfurt am Main

Koda BIC: SEPBDEFF

Italija

Via Barberini 50, 00187 Rim

Koda BIC: SEPBITRR

Združeno kraljestvo

Bank Sepah International plc

5/7 Eastcheap, London EC3M 1JT

Koda BIC: SEPBGB2L

3.   BANKA SADERAT IRAN

Francija

Banka Saderat Iran

16, rue de la Paix, 75002 Pariz

Koda BIC: BSIRFRPP

Teleks: 220287 SADER A / SADER B

Nemčija

Podružnica v Hamburgu

P.O. Box 112227, Deichstraße 11, D-20459 Hamburg

Koda BIC: BSIRDEHH

Teleks: 215175 SADBK D

Podružnica v Frankfurtu

P.O. Box 160151, Friedensstraße 4, D-60311 Frankfurt am Main

Koda BIC: BSIRDEFF

Grčija

Podružnica v Atenah

P.O. Box 4308, 25-29 Venizelou St, GR 105 64 Atene

Koda BIC: BSIRGRAA

Teleks: 218385 SABK GR

Združeno kraljestvo

Bank Saderat plc

5 Lothbury, London EC2R 7HD

Koda BIC: BSPLGB2L

Teleks: 883382 SADER G

4.   BANKA TEJARAT

Francija

Banka Tejarat

124-126, rue de Provence, 75008 Pariz

Koda BIC: BTEJFRPP

Teleks: 281972 F, 281973 F BKTEJ

5.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Združeno kraljestvo

Sedež in glavna podružnica

6 Lothbury, London, EC2R 7HH

Koda BIC: PIBPGB2L

Teleks: 885426

PRILOGA IV

Subjekti izven jurisdikcije držav članic, ki so podružnice ali hčerinske družbe bank s sedežem v Iranu ali finančne ustanove, ki nimajo sedeža v Iranu niti niso pod jurisdikcijo držav članic, vendar jih nadzirajo osebe ali subjekti, ki imajo sedež v Iranu, in so navedeni v členu 3b(1)(c) in (d) (2)

1.   BANKA MELLI*

Azerbajdžan

Banka Melli Iran, podružnica v Bakuju

Nobel Ave. 14, Baku

Koda BIC: MELIAZ22

Irak

No. 111–27 Alley – 929 District – Arasat street, Baghdad

Koda BIC: MELIIQBA

Oman

Podružnica v Muscatu v Omanu

P.O. Box 5643, Mossa Abdul Rehman Hassan Building, 238 Al Burj St., Ruwi, Muscat, Oman 8 /

P.O. BOX 2643 PC 112

Koda BIC: MELIOMR

Kitajska

Melli Bank HK (hčerinska družba banke Melli Bank PLC)

Unit 1703-04, Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central Hong Kong

Koda BIC: MELIHKHH

Egipt

Predstavništvo

P.O. Box 2654, First Floor, Flat No 1, Al Sad el Aaly Dokhi.

Tel.: 2700605 / Telefaks: 92633

Združeni arabski emirati

Regionalno predstavništvo

P.O. Box: 1894, Dubaj

Koda BIC: MELIAEAD

Podružnica v Abu Dhabiju

Post box no. 2656 Street name: Hamdan Street

Koda BIC: MELIAEADADH

Podružnica v Al Ainu

Post box no. 1888 Street name: Clock Tower, Industrial Road

Koda BIC: MELIAEADALN

Podružnica v Bur Dubaju

Naslov: Post box no. 3093 Street name: Khalid Bin Waleed Street

Koda BIC: MELIAEADBR2

Glavna podružnica v Dubaju

Post box no. 1894 Street name: Beniyas Street

Koda BIC: MELIAEAD

Podružnica v Fujairahu

Post box no. 248 Street name: Al Marash R/A, Hamad Bin Abdullah Street

Koda BIC: MELIAEADFUJ

Podružnica v Ras al-Khaimahu

Post box no. 5270 Street name: Oman Street, Al Nakheel

Koda BIC: MELIAEADRAK

Podružnica v Sharjahu

Post box no. 459 Street name: Al Burj Street

Koda BIC: MELIAEADSHJ

Ruska federacija

no 9/1 ul. Mashkova, 103064 Moskva

Koda BIC: MELIRUMM

Japonska

Predstavništvo

333 New Tokyo Bldg, 3-1 Marunouchi, 3 Chome, Chiyoda-ku

Tel.: 332162631. Telefaks: (3)32162638. Teleks: J296687.

2.   BANKA MELLAT

Južna Koreja

Banka Mellat, podružnica v Seulu

Keumkang Tower 13/14th Floor, Tehran road 889-13, Daechi-dong Gangnam-Ku, 135-280, Seul

Koda BIC: BKMTKRSE

Teleks: K36019 MELLAT

Turčija

Podružnica v Istanbulu

1, Binbircicek Sokak, Buyukdere Caddessi Levent - Istanbul

Koda BIC: BKMTTRIS

Teleks: 26023 MELT TR

Podružnica v Ankari

Ziya Gokalp Bulvari No: 12 06425 Kizilay-Ankara

Koda BIC: BKMTTRIS100

Teleks: 46915 BMEL TR

Podružnica v Izmirju

Cumhuriyet Bulvari No: 88/A P.K 71035210 Konak-Izmir

Koda BIC: BKMTTRIS 200

Teleks: 53053 BMIZ TR

Armenija

Podružnica v Erevanu

6 Amiryan Str. P.O. Box: 375010 P/H 24 Yerevan

Koda BIC: BKMTAM 22

Teleks: 243303 MLTAR AM 243110 BMTRAM

3.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Združeni arabski emirati

Podružnica v Dubaju

The Gate Building, 4th Floor, P.O. BOX 119871, Dubaj

Koda BIC: PIBPAEAD

4.   BANKA SADERAT IRAN

Libanon

Regionalno predstavništvo

Mar Elias – Mteco Center, PO BOX 5126, Bejrut

Koda BIC: BSIRLBBE

Glavna podružnica v Bejrutu

Verdun street – Alrose building

P.O. BOX 5126 Beirut / P.O. BOX 6717 Hamra

Koda BIC: BSIRLBBE

Teleks: 48602 – 20738, 21205 – SADBNK

Podružnica v Alghobeiriju

NO. 3528, Alghobeiry BLVD, Jawhara BLDG Abdallah El Hajje str. –Ghobeiri BLVD, Alghobeiri

Koda BIC: BSIRLBBE

Podružnica v Baalbeku

NO. 3418, Ras Elein str., Baalbak

Koda BIC: BSIRLBBE

Podružnica v Borj al Barajnehu

NO. 4280, Al Holam BLDG, Al Kafaat cross, Al Maamoura str., Sahat Mreyjeh, 1st Floor

Koda BIC: BSIRLBBE

Podružnica v Saidu

NO. 4338, Saida – Riad Elsoleh BLVD. Ali Ahmad BLG.

Koda BIC: BSIRLBBE

Oman

BLDG 606, Way 4543, 145 Complex, Ruwi High Street, Ruwi, P.O. BOX 1269, Muscat

Koda BIC: BSIROMR

Teleks: 3146

Katar

Podružnica v Dohi

NO. 2623, Grand Hamad ave., P.O. BOX 2256, Doha

Koda BIC: BSIR QA QA

Teleks: 4225

Turkmenistan

Podružnica Banke Saderat Iran v Aškabatu

Makhtoomgholi ave., no 181, Ashkhabad

Teleks: 1161134-86278

Združeni arabski emirati

Regionalno predstavništvo v Dubaju

Al Maktoum road, PO BOX 4182 Deira, Dubai

Koda BIC: BSIRAEAD / BSIRAEADDLR / BSIRAEADLCD

Teleks: 45456 SADERBANK

Podružnica v Murshid Bazarju

Murshid Bazar P.O. Box 4182

Deira, Dubaj

Koda BIC: BSIRAEAD

Teleks: 45456 SADERBANK

Podružnica v Bur Dubaju

Al Fahidi Road

P.O. Box 4182 Dubaj

Koda BIC: BSIRAEAD

Teleks: 45456 SADERBANK

Podružnica v Ajmanu

No 2900 Liwara street, PO BOX 16, Ajman, Dubaj

Koda BIC: BSIRAEAD

Teleks: 45456 SADERBANK

Podružnica Shaykh Zayed Road

Shaykh Road, Dubaj

Koda BIC: BSIRAEAD

Teleks: 45456 SADERBANK

Podružnica v Abu Dhabiju

No 2690 Hamdan street, PO BOX 2656, Abu Dhabi

Koda BIC: BSIRAEAD

Teleks: 22263

Podružnica v Al Einu

No 1741, Al Am Road, PO BOX 1140, Al Ein, Abu Dhabi

Koda BIC: BSIRAEAD

Teleks: 45456 SADERBANK

Podružnica v Sharjahu

No 2776 Alaroda road, PO BOX 316, Sharjah

Koda BIC: BSIRAEAD

Teleks: 45456 SADERBANK

Bahrajn

Podružnica v Bahrajnu

106 Government Road; P.O. Box 825 Block no 316; Entrance no 3; Manama Center; Manama

Teleks: 8363 SADER BANK

Podružnica zunaj ozemlja

P.O.Box 825 - Manama

Teleks: 8688 SADER BANK

Uzbekistan

Banka Saderat Iran v Taškentu

10, Tchekhov street, Mirabad district, 100060 Tashkent

Koda BIC: BSIRUZ21

Teleks: 116134 BSITA UZ

5.   BANKA TEJARAT

Tadžikistan

No. 70, Rudaki Ave., Dushanbe

P.O. Box: 734001

Koda BIC: BTEJTJ22XXX

Teleks: 201135 BTDIR TJ

Kitajska

Predstavništvo na Kitajskem

Office C208 Beijing Lufthansa Center No. 50 Liangmaqiao Road Chaoyang

District Beijing 100016

6.   BANKA ARIAN (tudi Banka Aryan)

Afganistan

Sedež

House No. 2, Street No. 13, Wazir Akbar Khan, Kabul

Koda BIC: AFABAFKA

Podružnica v Haratu

NO.14301(2), Business Room Building, Banke Khoon road, Harat

Koda BIC: AFABAFKA

7.   FUTURE BANK

Bahrajn

Future Bank

P.O. Box 785, Government Avenue 304, Manama

Shop 57, Block NO. 624 Shaikh Jaber Al Ahmed Al Sabah Avenue-Road NO 4203, Sitra

Koda BIC: FUBBBHBM / FUBBBHBMOBU / FUBBBHBMXXX / FUBBBHBMSIT

8.   BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, SA

Venezuela

Banco internacional de Desarrollo, Banco Universal

Avenida Francisco de Miranda, Torre Dosza, Piso 8, El Rosal, Chacao, Caracas

Koda BIC: IDUNVECAXXX


(1)  Za subjekte, označene z zvezdico (*), velja tudi zamrznitev v skladu s členom 5(1)(a) in (b) Skupnega stališča 2007/140/SZVP.

(2)  Za subjekte, označene z zvezdico (*), velja tudi zamrznitev v skladu s členom 5(1)(a) in (b) Skupnega stališča 2007/140/SZVP.


Top