Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0575

2008/575/ES: Odločba Komisije z dne 27. junija 2008 o odobritvi dajanja na trg posušenega sadnega mesa opičjega kruhovca kot nove živilske sestavine v skladu z Uredbo (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 3046)

OJ L 183, 11.7.2008, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/575/oj

11.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 183/38


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 27. junija 2008

o odobritvi dajanja na trg posušenega sadnega mesa opičjega kruhovca kot nove živilske sestavine v skladu z Uredbo (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 3046)

(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

(2008/575/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 1997 v zvezi z novimi živili in novimi živilskimi sestavinami (1) ter zlasti člena 7 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Podjetje PhytoTrade Africa je pri pristojnih organih Združenega kraljestva 9. avgusta 2006 vložilo zahtevek za dajanje na trg posušenega sadnega mesa opičjega kruhovca kot nove živilske sestavine.

(2)

Pristojni organ Združenega kraljestva za ocenjevanje živil je 12. julija 2007 izdal začetno poročilo o oceni. V navedenem poročilu je ugotovil, da je posušeno sadno meso opičjega kruhovca varno za prehrano ljudi na predlaganih ravneh uporabe.

(3)

Komisija je poslala začetno poročilo o oceni vsem državam članicam 1. avgusta 2007.

(4)

V šestdesetih dneh, kot je določeno v členu 6(4) Uredbe (ES) št. 258/97, so bili v skladu z navedeno določbo predloženi utemeljeni ugovori glede trženja tega proizvoda. Zaradi teh ugovorov ni bilo pomislekov glede varnosti. Vendar je v skladu z določbami člena 6(4) potrebna Odločba Skupnosti.

(5)

Posušeno sadno meso opičjega kruhovca izpolnjuje merila iz člena 3(1) Uredbe (ES) št. 258/97.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Posušeno sadno meso opičjega kruhovca, kakor je opredeljeno v Prilogi se lahko da na trg kot nova živilska sestavina.

Člen 2

Oznaka nove živilske sestavine, dovoljena s to odločbo, je „sadno meso opičjega kruhovca“.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na Phytotrade Africa – London Office, Unit W215, Holywell Centre, 1 Phipp Street, London EC2A 4PS, Združeno kraljestvo.

V Bruslju, 27. junija 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 43, 14.2.1997, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).


PRILOGA

Specifikacije posušenega sadnega mesa opičjega kruhovca

Opis:

Sadeži opičjega kruhovca (Adansonia digitata) se obirajo z drevesa. Trda lupina se odpre in meso loči od semen in lupine. Meso se izlušči, razreže na debele in tanke kose (velikost delcev od 3 do 600 μ) ter nato zapakira v vrečke.

Značilne hranilne sestavine posušenega sadnega mesa opičjega kruhovca

Vsebnost vode (izguba zaradi sušenja) (g/100g)

11,1-12,0

Beljakovine (g/100g)

2,03-3,24

Maščobe (g/100g)

0,4-0,7

Pepel (g/100g)

5,5-6,6

Skupaj ogljikovi hidrati (g/100g)

78,3-78,9

Skupaj sladkor (kot glukoza)

16,9-25,3

Natrij (g/100g)

7,42-12,2


Analitične specifikacije

Tuje snovi

Ne več kot 0,2 %

Vsebnost vode (izguba zaradi sušenja) (g/100g)

11,1-12,0

Pepel (g/100g)

5,5-6,6


Top