Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0417

2008/417/ES: Odločba Sveta z dne 3. junija 2008 o dovoljenju Portugalski, da uporabi nižjo trošarinsko stopnjo za lokalno proizvedeno pivo v avtonomni pokrajini Madeira

OJ L 147, 6.6.2008, p. 61–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/417/oj

6.6.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 147/61


ODLOČBA SVETA

z dne 3. junija 2008

o dovoljenju Portugalski, da uporabi nižjo trošarinsko stopnjo za lokalno proizvedeno pivo v avtonomni pokrajini Madeira

(2008/417/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti prvega pododstavka člena 299(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Portugalska z zahtevkom z dne 30. maja 2007 in s sklicevanjem na člen 299(2) Pogodbe prosi za odstopanje od člena 90 Pogodbe, da bi uporabila nižjo trošarinsko stopnjo od nacionalne stopnje, določene v skladu z Direktivo Sveta 92/84/EGS z dne 19. oktobra 1992 o približevanju trošarinskih stopenj za alkohol in alkoholne pijače (2), za pivo, proizvedeno na Madeiri, kadar letna proizvodnja pivovarne ne presega 300 000 hektolitrov. Proizvodnja, ki presega 200 000 hektolitrov, naj bi bila do nižje stopnje upravičena samo, če se porabi lokalno.

(2)

Portugalska je v utemeljitev svojega zahtevka pojasnila, da možnosti, ki jih daje člen 4 Direktive Sveta 92/83/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače (3), ne zadostujejo, da se izravnajo pomanjkljivosti, ki jih pivovarne na Madeiri trpijo zaradi svoje odročnosti, razdrobljenega ozemlja in ozkih lokalnih trgov. V skladu z navedenim členom lahko pivovarne, katerih letna proizvodnja piva ne presega 200 000 hektolitrov, uporabljajo nižje trošarinske stopnje, če te stopnje niso za več kot 50 % nižje od standardne nacionalne stopnje. Portugalska je uporabila to določbo in uvedla 50-odstotno znižanje za pivovarne, katerih letna proizvodnja ne presega 200 000 hektolitrov. Če pa bi pivovarne na Madeiri dosegle proizvodnjo, ki presega navedeni prag, to ne bi pomenilo, da so v dovolj močnem položaju za konkuriranje pivu s celinskega dela Portugalske (ali celinskega dela Evrope). Njihov delež na lokalnem trgu bi se še naprej zmanjševal zaradi močne konkurence tujih piv, s katero bi se morale še naprej srečevati, zaradi dodatnih stroškov, ki bi jih morale nositi zaradi svoje odročnosti, in sicer hranjenja velikih količin zalog, prevoza surovin in sekundarnih sestavin ter embalaže s celinskega dela Portugalske. Čeprav te pivovarne, potem ko bodo dosegle letno proizvodnjo 200 000 hektolitrov, ne bodo več „male“, kot je opredeljeno v navedenem členu 4 Direktive 92/83/EGS, bodo kljub temu še vedno male v primerjavi z velikimi nacionalnimi in multinacionalnimi pivovarnami, ki jim konkurirajo. Da bi zato zagotovili nadaljnje preživetje lokalne industrije, je nujno, da se pivovarnam dovoli uporaba nižje stopnje, kadar njihova letna proizvodnja presega 200 000 hektolitrov, a vseeno ne preseže 300 000 hektolitrov.

(3)

Portugalska zato prosi, da je upravičenost do nižje stopnje, ki je za 50 % nižja od standardne nacionalne stopnje, na voljo za pivo, ki ga lokalno proizvedejo neodvisni pivovarji na Madeiri, katerih letna proizvodnja ne presega 300 000 hektolitrov. Vendar pa bo, kadar letna proizvodnja presega 200 000 hektolitrov, upravičenost do nižje stopnje za količine, ki presegajo to številko, veljala samo za pivo, ki se bo porabilo lokalno na Madeiri.

(4)

Temeljita preučitev razmer je pokazala, da je nujno, da se zahtevek Portugalske odobri, če se želi ohraniti pivovarsko industrijo v najbolj oddaljeni regiji Madeiri. Jasno je, da bi bil v tem primeru in ob upoštevanju ustreznih pogojev učinek razširitve znižanja davka ta, da se pivovarsko industrijo Madeire postavi v enakovreden položaj z njenimi tekmeci na celinskem delu Portugalske in v drugih državah članicah. Odobrene davčne ugodnosti bodo samo izravnale dodatne stroške, ki nujno nastanejo zaradi odročnosti lokacije panoge.

(5)

Da se ne bi ogrozil enotni trg, bi morala upravičenost do nižje stopnje za proizvodnjo nad 200 000 hektolitrov veljati samo za pivo, ki se proizvede in porabi lokalno na Madeiri.

(6)

Čeprav je zaprošeno odstopanje od člena 90 Pogodbe nujno za zagotovitev, da se ne ogrozi razvoj najbolj oddaljene regije Madeira, je prav tako nujno, da se določi rok za davčna odstopanja. Po drugi strani pa je treba zagotoviti, da imajo lokalni gospodarski subjekti potrebno varnost za razvoj svojih poslovnih dejavnosti. Zato je primerno, da se odstopanje odobri za šest let.

(7)

Poleg tega je treba zahtevati predložitev vmesnega poročila, da bi lahko Komisija ocenila, ali so še vedno izpolnjeni pogoji za upravičenost takšnega odstopanja.

(8)

Ukrepi iz te odločbe ne smejo vplivati na uporabo členov 87 in 88 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Z odstopanjem od člena 90 Pogodbe se Portugalski dovoli, da uporabi nižjo trošarinsko stopnjo od nacionalne stopnje, določene v skladu z Direktivo 92/84/EGS, za pivo, ki ga v avtonomni pokrajini Madeira proizvedejo neodvisne pivovarne, ki ležijo v navedeni pokrajini in katerih skupna letna proizvodnja ne presega 300 000 hektolitrov. Proizvodnja, ki presega 200 000 hektolitrov na leto, je lahko upravičena do nižje stopnje samo, če se porabi lokalno na Madeiri.

Izraz „neodvisna pivovarna“ pomeni pivovarno, ki je pravno in ekonomsko neodvisna od katere koli druge pivovarne, uporablja prostore, ki so fizično ločeni od prostorov katere koli druge pivovarne in nima licence. Kadar pa dve ali več pivovarn sodeluje in njihova skupna letna proizvodnja ne presega 300 000 hektolitrov, se te pivovarne lahko obravnavajo kot ena neodvisna pivovarna.

Nižja trošarinska stopnja, ki je lahko pod najnižjo stopnjo, ne sme biti za več kot 50 % nižja od standardne nacionalne trošarinske stopnje za Portugalsko.

Člen 2

Portugalska do 31. decembra 2010 pošlje Komisiji poročilo o stanju, ki bo Komisiji omogočilo oceniti, ali še vedno obstajajo razlogi za upravičenost odstopanja iz člena 1.

Člen 3

Ta odločba se uporablja do 31. decembra 2013.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na Portugalsko republiko.

V Bruslju, 3. junija 2008

Za Svet

Predsednik

A. BAJUK


(1)  Mnenje z dne 11. aprila 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 316, 31.10.1992, str. 29.

(3)  UL L 316, 31.10.1992, str. 21. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2005.


Top