Help Print this page 

Document 32008D0386

Title and reference
2008/386/ES: Odločba Komisije z dne 23. aprila 2008 o spremembi Priloge A k Odločbi 2006/679/ES o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom vodenje-upravljanje in signalizacija vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti ter Priloge A k Odločbi 2006/860/ES o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom vodenje – upravljanje in signalizacija vseevropskega železniškega sistema za visoke hitrosti (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1565) (Besedilo velja za EGP)
  • No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2012; razveljavil 32012D0088
OJ L 136, 24.5.2008, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 034 P. 60 - 66

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/386/oj
Multilingual display
Text

24.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 136/11


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 23. aprila 2008

o spremembi Priloge A k Odločbi 2006/679/ES o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom vodenje-upravljanje in signalizacija vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti ter Priloge A k Odločbi 2006/860/ES o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom vodenje – upravljanje in signalizacija vseevropskega železniškega sistema za visoke hitrosti

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1565)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/386/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 96/48/ES z dne 23. julija 1996 o interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema za visoke hitrosti (1) in zlasti člena 6(1) Direktive,

ob upoštevanju Direktive 2001/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2001 o interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti (2) in zlasti člena 6(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Odločbo Komisije 2006/679/ES (3) je bila določena prva tehnična specifikacija („TSI“) za interoperabilnost v zvezi s podsistemom vodenje – upravljanje in signalizacija vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti.

(2)

Z Odločbo Komisije 2002/731/ES (4) je bila določena prva tehnična specifikacija („TSI“) za interoperabilnost v zvezi s podsistemom vodenje – upravljanje in signalizacija vseevropskega železniškega sistema za visoke hitrosti; razveljavila in nadomestila jo je Odločba Komisije 2006/860/ES (5).

(3)

Z Odločbo 2007/153/ES je bila Priloga A k odločbama 2006/679/ES in 2006/860/ES prilagojena glede na tehnični napredek.

(4)

Da bi se upošteval doseženi sporazum med delovnimi skupinami Evropske agencije za železniški promet o podskupini (subsetu) 108, je treba dopolniti Prilogo A.

(5)

V skladu s členom 6(2) Direktive 96/48/ES in členom 6(2) Direktive 2001/16/ES je Agencija pristojna za pripravo ponovnega pregleda in posodobitev tehničnih specifikacij za interoperabilnost (TSI) ter dajanje priporočil odboru iz člena 21, da se upoštevajo tehnološki razvoj in družbene zahteve.

(6)

V skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 881/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (6) Evropska agencija za železniški promet zagotovi, da so tehnične specifikacije za interoperabilnost (TSI) prilagojene tehničnemu napredku in tržnim gibanjem ter družbenim zahtevam, poleg tega Komisiji predlaga spremembe tehničnih specifikacij, za katere meni, da so potrebne.

(7)

Evropska agencija za železniški promet je 14. januarja 2008 sprejela priporočilo v zvezi s seznamom obveznih specifikacij in seznamom specifikacij informativne narave, določenih v TSI za sistem za konvencionalne hitrosti in za sistem za visoke hitrosti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to Odločbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 21 Direktive 96/48/ES –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Seznam obveznih specifikacij in seznam specifikacij informativne narave iz Priloge A k TSI, priložene k Odločbi 2006/679/ES v zvezi s podsistemom vodenje – upravljanje in signalizacija vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti, ter Priloge A k TSI, priložene k Odločbi 2006/860/ES v zvezi s podsistemom vodenje – upravljanje in signalizacija vseevropskega železniškega sistema za visoke hitrosti, se nadomestita s seznamom obveznih specifikacij in seznamom specifikacij informativne narave, ki sta priložena k tej odločbi.

Člen 2

Pred 31. decembrom 2008 bodo specifikacije ETCS, priložene k tej odločbi, dopolnjene s posodobljenimi skupnimi specifikacijami preskusov in popravki napak.

Člen 3

Pred 31. decembrom 2008 bodo države članice ne glede na člen 7 Direktive 96/48/ES in člen 7 Direktive 2001/16/ES Komisiji sporočile, na katerih njihovih progah, opremljenih s sistemom ETCS, vozijo ali bodo vozili vlaki, ki izpolnjujejo obvezne specifikacije, ki se uporabljajo pred začetkom veljave te odločbe.

Do navedenega datuma države članice Komisiji za vsako od prog, opremljenih s sistemom ETCS, še sporočijo, kdaj lahko na njih začnejo voziti vlaki, ki izpolnjujejo specifikacije iz te odločbe.

Člen 4

Ta odločba začne veljati 1. junija 2008.

Člen 5

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 23. aprila 2008

Za Komisijo

Jacques BARROT

Podpredsednik


(1)  UL L 235, 17.9.1996, str. 6. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2007/32/ES (UL L 141, 2.6.2007, str. 63).

(2)  UL L 110, 20.4.2001, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2007/32/ES.

(3)  UL L 284, 16.10.2006, str. 1. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2007/153/ES (UL L 67, 7.3.2007, str. 13).

(4)  UL L 245, 12.9.2002, str. 37. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo 2004/447/ES (UL L 155, 30.4.2004, str. 65).

(5)  UL L 342, 7.12.2006, str. 1. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo 2007/153/ES.

(6)  UL L 164, 30.4.2004, str. 1.


PRILOGA

„SEZNAM OBVEZNIH SPECIFIKACIJ

Zaporedna številka

Sklic

Ime dokumenta

Različica

1.

ERA/ERTMS/003204

ERTMS/ETCS Functional requirement specification

5.0

2.

 

Namerno črtano

 

3.

UNISIG SUBSET-023

Glossary of terms and abbreviations

2.0.0

4.

UNISIG SUBSET-026

System requirement specification

2.3.0

5.

UNISIG SUBSET-027

FFFIS Juridical recorder-downloading tool

2.2.9

6.

UNISIG SUBSET-033

FIS for man-machine interface

2.0.0

7.

UNISIG SUBSET-034

FIS for the train interface

2.0.0

8.

UNISIG SUBSET-035

Specific transmission module FFFIS

2.1.1

9.

UNISIG SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

2.4.1

10.

UNISIG SUBSET-037

EuroRadio FIS

2.3.0

11.

Rezervirano 05E537

Offline key management FIS

 

12.

UNISIG SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC handover

2.1.2

13.

UNISIG SUBSET-040

Dimensioning and engineering rules

2.0.0

14.

UNISIG SUBSET-041

Performance requirements for interoperability

2.1.0

15.

ERA SUBSET-108

Interoperability related consolidation on TSI annex A documents

1.2.0

16.

UNISIG SUBSET-044

FFFIS for Euroloop subsystem

2.2.0

17.

Namerno črtano

 

 

18.

UNISIG SUBSET-046

Radio infill FFFS

2.0.0

19.

UNISIG SUBSET-047

Trackside-trainborne FIS for radio infill

2.0.0

20.

UNISIG SUBSET-048

Trainborne FFFIS for radio infill

2.0.0

21.

UNISIG SUBSET-049

Radio infill FIS with LEU/interlocking

2.0.0

22.

Namerno črtano

 

 

23.

UNISIG SUBSET-054

Assignment of values to ETCS variables

2.0.0

24.

Namerno črtano

 

 

25.

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS Safe time layer

2.2.0

26.

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS Safe link layer

2.2.0

27.

UNISIG SUBSET-091

Safety requirements for the technical interoperability of ETCS in levels 1 and 2

2.2.11

28.

Rezervirano

Reliability — availability requirements

 

29.

UNISIG SUBSET-102

Test specification for interface “k”

1.0.0

30.

Namerno črtano

 

 

31.

UNISIG SUBSET-094

UNISIG Functional requirements for an onboard reference test facility

2.0.0

32.

EIRENE FRS

GSM-R Functional requirements specification

7

33.

EIRENE SRS

GSM-R System requirements specification

15

34.

A11T6001 12

(MORANE) Radio transmission FFFIS for EuroRadio

12

35.

ECC/DC(02)05

ECC Decision of 5 July 2002 on the designation and availability of frequency bands for railway purposes in the 876-880 and 921-925 MHz bands

 

36a.

Namerno črtano

 

 

36b.

Namerno črtano

 

 

36c.

UNISIG SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document

1.0.0

37a.

Namerno črtano

 

 

37b.

UNISIG SUBSET-076-5-2

Test cases related to features

2.2.2

37c.

UNISIG SUBSET-076-6-3

Test sequences

2.0.0

37d.

UNISIG SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

1.0.0

37e.

Namerno črtano

 

 

38.

06E068

ETCS Marker-board definition

1.0

39.

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio conformance requirements

2.2.5

40.

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio test cases safety layer

2.2.5

41.

Rezervirano

UNISIG SUBSET 028

JRU Test specification

 

42.

Namerno črtano

 

 

43.

UNISIG SUBSET 085

Test specification for Eurobalise FFFIS

2.2.2

44.

Rezervirano

Odometry FIS

 

45.

UNISIG SUBSET-101

Interface “K” specification

1.0.0

46.

UNISIG SUBSET-100

Interface “G” specification

1.0.1

47.

Rezervirano

Safety requirements and requirements to safety analysis for interoperability for the control-command and signalling subsystem

 

48.

Rezervirano

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

49.

UNISIG SUBSET-059

Performance requirements for STM

2.1.1

50.

Rezervirano

UNISIG SUBSET-103

Test specification for Euroloop

 

51.

Rezervirano

Ergonomic aspects of the DMI

 

52.

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM Application layer

2.1.1

53.

Rezervirano

AEIF-ETCS-Variables-Manual

AEIF-ETCS Variables manual

 

54.

Namerno črtano

 

 

55.

Rezervirano

Juridical recorder baseline requirements

 

56.

Rezervirano

05E538

ERTMS Key management conformance requirements

 

57.

Rezervirano

UNISIG SUBSET-107

Requirements on pre-fitting of ERTMS onboard equipment

 

58.

UNISIG SUBSET-097

Requirements for RBC-RBC safe communication interface

1.1.0

59.

Rezervirano

UNISIG SUBSET-105

Requirements on pre-fitting of ERTMS trackside equipment

 

60.

Rezervirano

UNISIG SUBSET-104

ETCS Version management

 

61.

Rezervirano

GSM-R Version management

 

62.

Rezervirano

UNISIG SUBSET-099

RBC-RBC Test specification for safe communication interface

 

63.

UNISIG SUBSET-098

RBC-RBC Safe communication interface

1.0.0“

„SEZNAM SPECIFIKACIJ INFORMATIVNE NARAVE

Zaporedna številka

Sklic

Ime dokumenta

Različica

Tip

B1.

EEIG 02S126

RAM requirements (chapter 2 only)

6

2 (zaporedna številka 28)

B2.

EEIG 97S066

Environmental conditions

5

2 (zaporedna številka a5)

B3.

UNISIG SUBSET-074-1

Methodology for testing FFFIS STM

1.0.0

2 (zaporedna številka 36)

B4.

EEIG 97E267

Odometer FFFIS

5

1 (zaporedna številka 44)

B5.

O_2475

ERTMS GSM-R QoS test specification

1.0.0

2

B6.

UNISIG SUBSET-038

Offline key management FIS

2.1.9

1 (zaporedna številka 11)

B7.

UNISIG SUBSET-074-3

FFFIS STM Test specification traceability of test cases with specific transmission module FFFIS

1.0.0

2 (zaporedna številka 36)

B8.

UNISIG SUBSET-074-4

FFFIS STM Test specification traceability of testing the packets specified in the FFFIS STM application layer

1.0.0

2 (zaporedna številka 36)

B9.

UNISIG SUBSET 076-0

ERTMS/ETCS Class 1, test plan

2.2.3

2 (zaporedna številka 37)

B10.

UNISIG SUBSET 076-2

Methodology to prepare features

2.2.1

2 (zaporedna številka 37)

B11.

UNISIG SUBSET 076-3

Methodology of testing

2.2.1

2 (zaporedna številka 37)

B12.

UNISIG SUBSET 076-4-1

Test sequence generation: methodology and rules

1.0.0

2 (zaporedna številka 37)

B13.

UNISIG SUBSET 076-4-2

ERTMS ETCS Class 1 states for test sequences

1.0.0

2 (zaporedna številka 37)

B14.

UNISIG SUBSET 076-5-3

Onboard data dictionary

2.2.0

2 (zaporedna številka 37)

B15.

UNISIG SUBSET 076-5-4

SRS v.2.2.2 traceability

2.2.2

2 (zaporedna številka 37)

B16.

UNISIG SUBSET 076-6-1

UNISIG test database

2.2.2.

2 (zaporedna številka 37)

B17.

UNISIG SUBSET 076-6-4

Test cases coverage

2.0.0

2 (zaporedna številka 37)

B18.

Namerno črtano

 

 

 

B19.

UNISIG SUBSET 077

UNISIG causal analysis process

2.2.2

2 (zaporedna številka 27)

B20.

UNISIG SUBSET 078

RBC interface: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (zaporedna številka 27)

B21.

UNISIG SUBSET 079

MMI: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (zaporedna številka 27)

B22.

UNISIG SUBSET 080

TIU: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (zaporedna številka 27)

B23.

UNISIG SUBSET 081

Transmission system: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (zaporedna številka 27)

B24.

UNISIG SUBSET 088

ETCS Application levels 1 and 2 — safety analysis

2.2.10

2 (zaporedna številka 27)

B25.

TS50459-1

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 1 — Ergonomic principles of ERTMS/ETCS/GSM-R information

2005

2 (zaporedna številka 51)

B26.

TS50459-2

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 2 — Ergonomic arrangements of ERTMS/ETCS information

2005

2 (zaporedna številka 51)

B27.

TS50459-3

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 3 — Ergonomic arrangements of ERTMS/GSM-R information

2005

2 (zaporedna številka 51)

B28.

TS50459-4

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 4 — Data entry for the ERTMS/ETCS/GSM-R systems

2005

2 (zaporedna številka 51)

B29.

TS50459-5

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 5 — Symbols

2005

2 (zaporedna številka 51)

B30.

TS50459-6

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 6 — Audible information

2005

2 (zaporedna številka 51)

B31.

Rezervirano

EN50xxx

Railway applications — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 7 — Specific transmission modules

 

2 (zaporedna številka 51)

B32.

Rezervirano

Guideline for references

 

none

B33.

EN 301 515

Global System for Mobile communication (GSM); Requirements for GSM operation in railways

2.1.0

2 (zaporedna številka 32, 33)

B34.

06E225

Operational DMI information

1

1 (zaporedna številka 51)

B35.

Rezervirano

UNISIG SUBSET-069

ERTMS Key management conformance requirements

 

1 (zaporedna številka 56)

B36.

04E117

ETCS/GSM-R Quality of service user requirements — Operational analysis

1

2 (zaporedna številka 32)

B37.

UNISIG SUBSET-093

GSM-R Interfaces — Class 1 requirements

2.3.0

1 (zaporedna številka 32, 33)

B38.

UNISIG SUBSET-107A

Requirements on pre-fitting of ERTMS onboard equipment

1.0.0

2 (zaporedna številka 57)

B39.

UNISIG SUBSET-076-5-1

ERTMS ETCS Class 1 feature list

2.2.2

2 (zaporedna številka 37)

B40.

UNISIG SUBSET-076-6-7

Test sequences evaluation and validation

1.0.0

2 (zaporedna številka 37)

B41.

UNISIG SUBSET-076-6-8

Generic train data for test sequences

1.0.0

2 (zaporedna številka 37)

B42.

UNISIG SUBSET-076-6-10

Test sequence viewer (TSV)

2.10

2 (zaporedna številka 37)

B43.

04E083

Safety requirements and requirements to safety analysis for interoperability for the control-command and signalling subsystem

1.0

1 (zaporedna številka 47)

B44.

04E084

Justification report for the safety requirements and requirements to safety analysis for interoperability for the control-command and signalling subsystem

1.0

2 (zaporedna številka b43)

B45.

ERA/ERTMS/003205

Traceability of changes to ETCS FRS

0.1

2 (zaporedna številka 1)“


Top