EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0029(01)

2009/5/ES: Sklep Evropske centralne banke z dne 18. decembra 2008 o preložitvi začetka sistema rotacije v Svetu Evropske centralne banke (ECB/2008/29)

OJ L 3, 7.1.2009, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 72 - 73

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/5(2)/oj

7.1.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 3/4


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 18. decembra 2008

o preložitvi začetka sistema rotacije v Svetu Evropske centralne banke

(ECB/2008/29)

(2009/5/ES)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (v nadaljevanju: Statut ESCB) ter zlasti njegovega člena 10.2,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi Odločbe Sveta 2008/608/ES z dne 8. julija 2008 v skladu s členom 122(2) Pogodbe o uvedbi enotne valute na Slovaškem 1. januarja 2009 (1) Slovaška izpolnjuje potrebne pogoje za uvedbo eura in se bo njeno odstopanje v skladu s členom 4 Akta o pristopu (2) razveljavilo s 1. januarjem 2009.

(2)

S sprejetjem eura na Slovaškem bo število članov Sveta Evropske centralne banke preseglo 21. Člen 10.2 Statuta ESCB določa, da bo od dneva, ko število članov Sveta ECB preseže 21, imel vsak član Izvršilnega odbora en glas in da bo število guvernerjev z glasovalno pravico 15. Prav tako določa pravila za rotacijo glasovalnih pravic. V skladu s šesto alineo člena 10.2 lahko Svet ECB, ki odloča z dvotretjinsko večino vseh svojih članov z glasovalno pravico ali brez nje, sklene, da se začetek sistema rotacije preloži do datuma, ko število guvernerjev preseže 18.

(3)

Uvodna izjava 6 Priporočila ECB/2003/1 z dne 3. februarja 2003 za sklep Sveta o spremembi člena 10.2 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (3) in uvodna izjava 6 Sklepa Sveta v sestavi voditeljev držav ali vlad 2003/223/ES z dne 21. marca 2003 o spremembi člena 10.2 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (4) se sklicujeta na možnost odločitve, da se začetek sistema rotacije preloži, da se prepreči situacija, ko bi imeli guvernerji v kateri koli skupini 100 % pogostost glasovanja. Začetek sistema rotacije, ko število guvernerjev preseže 15, bi zahteval uvedbo izredne ureditve, ki bi zagotovila, da prva skupina guvernerjev ne bi imela nižje pogostosti glasovanja kot druga skupina. Ena od možnosti za zagotovitev izpolnjevanja tega pogoja bi bila dodelitev petih glasovalnih pravic prvi skupini. Toda to bi povzročilo 100 % pogostost glasovanja članov prve skupine in bi bilo v nasprotju z namero, da so sistem rotacije velja za vse guvernerje. Alternativne ureditve, s katerimi bi se izognili 100 % pogostosti glasovanja prve skupine, bi še dodatno znatno prispevale h kompleksnosti sistema rotacije.

(4)

Po temeljiti razpravi je Svet ECB zaključil, da koristi preložitve sistema rotacije, dokler število guvernerjev ne preseže 18, odtehtajo koristi uvedbe sistema rotacije, ko število guvernerjev preseže 15, s čimer se izogne uvedba dodatnih elementov kompleksnosti v prehodnem sistemu rotacije dveh skupin. Zatorej je primerno preložiti začetek sistema rotacije, dokler število guvernerjev ne preseže 18 –

SKLENIL:

Člen 1

Začetek sistema rotacije, določenega v členu 10.2 Statuta ESCB, se preloži do dneva, ko število guvernerjev v Svetu ECB preseže 18.

Člen 2

Ta sklep začne veljati 1. januarja 2009.

V Frankfurtu na Majni, 18. decembra 2008

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  UL L 195, 24.7.2008, str. 24.

(2)  Akt o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike in prilagoditvah pogodb, na katerih temelji Evropska unija (UL L 236, 23.9.2003, str. 33).

(3)  UL C 29, 7.2.2003, str. 6.

(4)  UL L 83, 1.4.2003, str. 66.


Top