Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1518

Uredba Komisije (ES) št. 1518/2007 z dne 19. decembra 2007 o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot za vermut

OJ L 335, 20.12.2007, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 027 P. 242 - 242

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1518/oj

20.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 335/14


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1518/2007

z dne 19. decembra 2007

o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot za vermut

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/1993 z dne 6. decembra 1993 o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov (1), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Argentino glede spremembe ugodnosti na seznamih obveznosti Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru pristopa k Evropski skupnosti (2), ki jo je odobril Svet s Sklepom 2006/930/ES (3), predvideva odprtje tarifnih kvot (erga omnes) za vermut. To kvoto je treba odpreti.

(2)

Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (4) določa pravila upravljanja tarifnih kvot, določenih za uporabo po kronološkem redu datumov sprejetja carinskih deklaracij. Treba bi bilo določiti, da se tarifna kvota, odprta s to uredbo, upravlja v skladu s temi pravili.

(3)

V skladu z obveznostmi Skupnosti na podlagi Sporazuma v obliki izmenjave pisem bi bilo treba določiti, da ta uredba začne veljati 1. januarja 2007.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za horizontalna vprašanja v zvezi s trgovino s predelanimi kmetijskimi proizvodi, ki niso navedeni v Prilogi I –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V prosti promet v Skupnosti je sproščena letna tarifna kvota (zaporedna številka 09.0098) 13 810 hl (erga omnes) vermuta in drugih vin iz svežega grozdja, aromatiziranih z rastlinami ali sredstvi za aromatiziranje z dejansko vsebnostjo alkohola 18 vol. % ali manj, v embalaži s prostornino več kot 2 litra, s podštevilko 2205 90 10, po tarifni stopnji 7 EUR/hl.

Člen 2

Letno tarifno kvoto iz člena 1 upravlja Komisija v skladu s členi 308a, 308b in 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 2007

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 318, 20.12.1993, str. 18. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2580/2000 (UL L 298, 25.11.2000, str. 5).

(2)  UL L 355, 15.12.2006, str. 92.

(3)  UL L 355, 15.12.2006, str. 91.

(4)  UL L 253, 11.10.1993, str.1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 214/2007 (UL L 62, 1.3.2007, str. 6).


Top