EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1504

Uredba Komisije (ES) št. 1504/2007 z dne 18. decembra 2007 o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca decembra 2007 v okviru tarifnih kvot za prašičje meso, odprtih z Uredbo (ES) št. 806/2007

OJ L 333, 19.12.2007, p. 62–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1504/oj

19.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/62


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1504/2007

z dne 18. decembra 2007

o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca decembra 2007 v okviru tarifnih kvot za prašičje meso, odprtih z Uredbo (ES) št. 806/2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2759/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za prašičje meso (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 806/2007 z dne 10. julija 2007 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot v sektorju prašičjega mesa (3) in zlasti člena 5(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 806/2007 je odprla tarifne kvote za uvoz proizvodov v sektorju za prašičje meso.

(2)

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, predloženih v prvih sedmih dneh meseca decembra 2007 za podobdobje med 1. januarjem in 31. marcem 2008, so nižje od razpoložljivih. Zato je treba določiti količine, za katere zahtevki niso bili predloženi, in jih dodati količinam, določenim za naslednje kvotno podobdobje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Količine, za katere zahtevki za uvozna dovoljenja niso bili predloženi na podlagi Uredbe (ES) št. 806/2007 in ki se dodajo v podobdobje med 1. aprilom in 30. junijem 2008, so določene v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. decembra 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2). Uredba (EGS) št. 2759/75 bo 1. julija 2008 nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 289/2007 (UL L 78, 17.3.2007, str. 17).

(3)  UL L 181, 11.7.2007, str. 3.


PRILOGA

Št. skupine

Zapored. št.

Koeficient dodelitve za zahtevke za uvozna dovoljenja, predložene za podobdobje med 1.1.2008-31.3.2008

(%)

Nezahtevane količine, ki se jih doda v podobdobje med 1. januarjem in 1.4.2008-30.6.2008

(kg)

G2

09.4038

 (2)

7 045 625

G3

09.4039

 (2)

2 813 000

G4

09.4071

 (1)

2 251 500

G5

09.4072

 (1)

4 620 750

G6

09.4073

 (1)

11 300 250

G7

09.4074

 (2)

3 562 706


(1)  Se ne uporablja: Komisiji ni bil predložen noben zahtevek za izdajo dovoljenja.

(2)  Se ne uporablja: zahtevki zajemajo količine, ki so manjše od razpoložljivih količin.


Top