Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1422

Uredba Komisije (ES) št. 1422/2007 z dne 4. decembra 2007 o spremembi direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede njunih pragov uporabe za postopke za oddajo naročil (Besedilo velja za EGP)

OJ L 317, 5.12.2007, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 196 - 197

No longer in force, Date of end of validity: 18/04/2016; razveljavil 32014L0025

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1422/oj

5.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 317/34


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1422/2007

z dne 4. decembra 2007

o spremembi direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede njunih pragov uporabe za postopke za oddajo naročil

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2004/17/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo naročil v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev (1) in zlasti člena 69 Direktive,

ob upoštevanju Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (2) in zlasti člena 78 Direktive,

po posvetovanju s Svetovalnim odborom za javna naročila,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s Sklepom 94/800/ES z dne 22. decembra 1994 o sklenitvi sporazumov, doseženih v urugvajskem krogu večstranskih pogajanj (1986–1994), v imenu Evropske skupnosti, v zvezi z zadevami, ki so v njeni pristojnosti (3), sklenil Sporazum o vladnih naročilih (v nadaljnjem besedilu „Sporazum“). Sporazum je treba uporabljati za vsa naročila z vrednostjo, ki dosega ali presega zneske (v nadaljnjem besedilu „pragovi“), določene v Sporazumu in izražene v posebnih pravicah črpanja.

(2)

Eden od ciljev direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES je, da bi naročniki, podjetja ali državni organi, ki ju uporabljajo, hkrati spoštovali obveznosti iz Sporazuma. V ta namen morajo biti pragovi, ki jih navedeni direktivi določata za javna naročila, zajeta tudi v Sporazumu, poravnani, tako da ustrezajo protivrednostim pragov iz Sporazuma, ki so izražene v eurih in zaokrožene navzdol na najbližjo tisočico.

(3)

Zaradi skladnosti je treba poravnati tudi pragove iz direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES, ki niso zajeti v Sporazumu.

(4)

Direktivi 2004/17/ES in 2004/18/ES je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Direktiva 2004/17/ES se spremeni:

1.

Člen 16 se spremeni:

(a)

v točki (a) se znesek „422 000 EUR“ nadomesti s „412 000 EUR“;

(b)

v točki (b) se znesek „5 278 000 EUR“ nadomesti s „5 150 000 EUR“.

2.

Člen 61 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se znesek „422 000 EUR“ nadomesti s „412 000 EUR“;

(b)

v odstavku 2 se znesek „422 000 EUR“ nadomesti s „412 000 EUR“.

Člen 2

Direktiva 2004/18/ES se spremeni:

1.

Člen 7 se spremeni:

(a)

v točki (a) se znesek „137 000 EUR“ nadomesti s „133 000 EUR“;

(b)

v točki (b) se znesek „211 000 EUR“ nadomesti z „206 000 EUR“;

(c)

v točki (c) se znesek „5 278 000 EUR“ nadomesti s „5 150 000 EUR“.

2.

Prvi pododstavek člena 8 se spremeni:

(a)

v točki (a) se znesek „5 278 000 EUR“ nadomesti s „5 150 000 EUR“;

(b)

v točki (b) se znesek „211 000 EUR“ nadomesti z „206 000 EUR“.

3.

V členu 56 se znesek „5 278 000 EUR“ nadomesti s „5 150 000 EUR“.

4.

V prvem pododstavku člena 63(1) se znesek „5 278 000 EUR“ nadomesti s „5 150 000 EUR“.

5.

Člen 67(1) se spremeni:

(a)

v točki (a) se znesek „137 000 EUR“ nadomesti s „133 000 EUR“;

(b)

v točki (b) se znesek „211 000 EUR“ nadomesti z „206 000 EUR“;

(c)

v točki (c) se znesek „211 000 EUR“ nadomesti z „206 000 EUR“.

Člen 3

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. decembra 2007

Za Komisijo

Charlie McCREEVY

Član Komisije


(1)  UL L 134, 30.4.2004, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 2006/97/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 107).

(2)  UL L 134, 30.4.2004, str. 114. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/97/ES.

(3)  UL L 336, 23.12.1994, str. 1.


Top