Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0759

Uredba Komisije (ES) št. 759/2007 z dne 29. junija 2007 o odprtju in upravljanju uvozne tarifne kvote za klobase s poreklom z Islandije

OJ L 172, 30.6.2007, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 019 P. 213 - 214

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2018; razveljavil 32018R0567

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/759/oj

30.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 172/48


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 759/2007

z dne 29. junija 2007

o odprtju in upravljanju uvozne tarifne kvote za klobase s poreklom z Islandije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2759/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za prašičje meso (1) in zlasti člena 11(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Islandijo o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode na podlagi člena 19 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (2), odobrenega s Sklepom Sveta 2007/138/ES (3), določa, da Skupnost odpre letne tarifne kvote 100 ton klobas s poreklom z Islandije.

(2)

Sporazum določa, da je treba tarifno kvoto uporabljati letno, zato je treba uvoz upravljati na podlagi koledarskega leta. Ker se Sporazum uporablja od 1. marca 2007, je treba letno količino za leto 2007 ustrezno prilagoditi.

(3)

Sporazum določa odprtje tarifne kvote pred 1. julijem na podlagi devetih mesecev v letu 2007. Zato se ta uredba uporablja od 1. julija 2007.

(4)

Tarifno kvoto je treba upravljati po sistemu „prvi prispe, prvi dobi“. To je treba narediti v skladu s členi 308a, 308b in 308c(1) Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (4).

(5)

Ker kvota iz te uredbe ne pomeni tveganja motenj na trgu, jo je treba sprva šteti za nekritično v smislu člena 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93. Zato je treba carinske organe pooblastiti, da odstopijo od zahteve glede varščine za blago, ki je bilo prvotno uvoženo v okviru navedenih kvot v skladu s členoma 308c(1) in 248(4) Uredbe (EGS) št. 2454/93, člen 308c(2) in (3) navedene Uredbe pa se ne uporablja.

(6)

Treba je natančno določiti, kakšno potrdilo morajo predložiti izvajalci za potrditev porekla proizvodov, da bi lahko izkoristili tarifno kvoto po sistemu „prvi prispe, prvi dobi“.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za prašičje meso –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Tarifna kvota Skupnosti za klobase, ki se uvrščajo pod oznako KN 1601 s poreklom z Islandije (v nadaljevanju „tarifna kvota“), kot je določena v Sporazumu med Skupnostjo in Islandijo, odobrenim s Sklepom 2007/138/ES, se odpre.

Tarifna kvota se odpre letno za obdobje od 1. januarja do 31. decembra.

Zaporedna številka tarifne kvote je 09.0809.

2.   V neto teži izražena letna količina klobas, uvoženih na podlagi tarifne kvote ter veljavne carine, je določena v Prilogi.

Za leto 2007 je razpoložljiva količina 75 ton.

Člen 2

Tarifna kvota se upravlja v skladu s členi 308a, 308b in 308c(1) Uredbe (EGS) št. 2454/93. Člen 308c(2) in (3) navedene uredbe se ne uporablja.

Člen 3

Za uporabo tarifnih kvot iz člena 1, ki se upravljajo v skladu s členom 2, je treba carinskim organom Skupnosti v skladu s členi 55 do 65 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 predložiti veljavno potrdilo o poreklu, ki ga izdajo pristojni organi Islandije.

Člen 4

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. junija 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 61, 28.2.2007, str. 29.

(3)  UL L 61, 28.2.2007, str. 28.

(4)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 214/2007 (UL L 62, 1.3.2007, str. 6).


PRILOGA

KLOBASE

Tarifne kvote skupnosti za Islandijo

Oznaka KN

Poimenovanje

Zaporedna številka

Letna količina

(neto teža)

Stopnja dajatve

1601 00

klobase in podobni proizvodi, iz mesa, drobovine ali krvi; pripravljena živila na osnovi teh proizvodov

09.0809

100 ton

0


Top