EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0756

Uredba Komisije (ES) št. 756/2007 z dne 29. junija 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 3223/94 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznih režimov za sadje in zelenjavo

OJ L 172, 30.6.2007, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; implicitno zavrnjeno 32007R1580

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/756/oj

30.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 172/41


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 756/2007

z dne 29. junija 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 3223/94 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznih režimov za sadje in zelenjavo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (1) in zlasti člena 32(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznih režimov za sadje in zelenjavo (2) se sklicuje na nekatere določbe v členih 173–176 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (3).

(2)

Vendar so bile te določbe črtane z Uredbo Komisije (ES) št. 215/2006 z dne 8. februarja 2006 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti in o spremembi Uredbe (ES) št. 2286/2003 (4).

(3)

Zato je treba zaradi pravne varnosti spremeniti Uredbo (ES) št. 3223/94 in opraviti potrebne spremembe, da bi zagotovili njeno nadaljnje nemoteno izvajanje.

(4)

Cene sadja in zelenjave se hitro spreminjajo in v skladu s spremembami Uredbe (EGS) št. 2454/93 se morebitno zastarele cene na enoto ne smejo več uporabljati v okviru sistema vhodnih cen.

(5)

Ker so spremembe Uredbe (EGS) št. 2454/93 začele veljati 19. maja 2006, morajo zaradi pravne varnosti tudi te spremembe začeti veljati od tega datuma dalje.

(6)

Člen 3(1) Uredbe (ES) št. 3223/94 vsebuje seznam reprezentativnih trgov. Ta seznam je treba spremeniti tako, da bo vključeval reprezentativne trge v Bolgariji in Romuniji.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sveže sadje in zelenjavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 3223/94 se spremeni:

1.

V členu 2(2) se drugi in tretji pododstavek nadomestita z naslednjim besedilom:

„Od tako izračunanega zneska se odbijejo:

(a)

15 % trgovske marže za trgovske centre v Londonu, Milanu in Rungisu in 8 % za druge trgovske centre; ter

(b)

stroški prevoza in zavarovanja znotraj carinskega območja.

Da bi bili stroški prevoza in zavarovanja odbiti v skladu s tretjim pododstavkom, lahko države članice zanje določijo pavšale. Ti pavšali, pa tudi metode njihovega izračuna, se nemudoma sporočijo Komisiji.“

2.

V členu 3 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim besedilom:

„1.   Naslednji trgi se štejejo kot reprezentativni:

Belgija in Luksemburg: Bruselj,

Bolgarija: Sofija,

Češka: Praga,

Danska: Köbenhavn,

Nemčija: Hamburg, München, Frankfurt, Köln, Berlin,

Estonija: Talin,

Irska: Dublin,

Grčija: Atene, Solun,

Španija: Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Zaragoza, Valencia,

Francija: Pariz-Rungis, Marseille, Rouen, Dieppe, Perpignan, Nantes, Bordeaux, Lyon, Toulouse,

Italija: Milan,

Ciper: Nikozija,

Latvija: Riga,

Litva: Vilna,

Madžarska: Budimpešta,

Malta: Attard,

Nizozemska: Rotterdam,

Avstrija: Dunaj-Inzersdorf,

Poljska: Ozarów Mazowiecki-Bronisze, Poznanj,

Portugalska: Lizbona, Porto,

Romunija: Bukarešta, Konstanca,

Slovenija: Ljubljana,

Slovaška: Bratislava,

Finska: Helsinki,

Švedska: Helsingborg, Stockholm,

Združeno kraljestvo: London.“

3.

V členu 4 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim besedilom:

„2.   Kadar je za proizvode in obdobja uporabe, navedene v delu A Priloge, določena standardna vrednost v skladu s to uredbo, cena na enoto v smislu člena 152(1)(a)a Uredbe (EGS) št. 2454/93 ne velja. Nadomesti jo standardna uvozna vrednost, določena v odstavku 1.“

4.

V členu 4 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim besedilom:

„5.   Ne glede na odstavek 1 in z veljavnostjo od prvega dne obdobij uporabe, določenih v delu A Priloge, se v primerih, v katerih standardne uvozne vrednosti ni mogoče izračunati, standardna uvozna vrednost ne uporablja.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Točke 1, 3 in 4 člena 1 se uporabljajo od 19. maja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. junija 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 47/2003 (UL L 7, 11.1.2003, str. 64).

(2)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).

(3)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 214/2007 (UL L 62, 1.3.2007, str. 6).

(4)  UL L 38, 9.2.2006, str. 11.


Top