EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0532

Uredba Komisije (ES) št. 532/2007 z dne 14. maja 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 1282/2006 o posebnih podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede izvoznih dovoljenj in izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke in Uredbe (EGS) št. 3846/87 o vzpostavitvi nomenklature kmetijskih proizvodov za izvozna nadomestila

OJ L 125, 15.5.2007, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 039 P. 213 - 214

No longer in force, Date of end of validity: 06/12/2009; razveljavil 32009R1187

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/532/oj

15.5.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 125/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 532/2007

z dne 14. maja 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 1282/2006 o posebnih podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede izvoznih dovoljenj in izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke in Uredbe (EGS) št. 3846/87 o vzpostavitvi nomenklature kmetijskih proizvodov za izvozna nadomestila

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1) ter zlasti člena 31(14) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da se ne bi presegle maksimalne količine, ki se izvozijo z izvoznim nadomestilom, določene s Sporazumom o kmetijstvu, sklenjenim med urugvajskim krogom večstranskih trgovinskih pogajanj (2), drugi pododstavek člena 16(3) Uredbe Komisije (ES) št. 1282/2006 (3) določa, da se nadomestila ne dodelijo za delež saharoze mlečnih izdelkov z dodanim sladkorjem, kjer je nadomestilo za mlečni delež navedenih izdelkov nič ali ni določeno. Ob uvedbi te določbe je obstajalo resno tveganje, da se presežejo navedene maksimalne količine, zdaj tega tveganja ni več.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 61/2007 z dne 25. januarja 2007 o določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke (4) je odpravila nadomestila za polnomastno mleko v prahu in kondenzirano mleko, zaradi česar se uporablja drugi pododstavek člena 16(3) Uredbe (ES) št. 1282/2006. Odprava nadomestil za deleže mleka in saharoze lahko povzroči izgubo znatnih tržnih deležev za mlečne izdelke z dodanim sladkorjem. Zato je primerno, da se ponovno uvedejo izvozna nadomestila za delež saharoze mlečnih izdelkov z dodanim sladkorjem.

(3)

Drugi podostavek člena 24(1) Uredbe (ES) št. 1282/2006 določa, da se za izvoz sira v Združene države Amerike na podlagi kvot iz člena 23 navedene Uredbe navede v oddelku 16 izvoznih dovoljenj osemmestna oznaka proizvoda po kombinirani nomenklaturi. Izkušnje so pokazale, da lahko uvozniki Združenih držav po izdaji izvoznih dovoljenj zahtevajo dobavo druge vrste sira iz iste skupine proizvodov. Za zagotovitev takšne prožnosti je primerno, da se člen 24(1) Uredbe (ES) št. 1282/2006 ustrezno prilagodi.

(4)

Uredba Komisije (ES) št. 522/2006 z dne 30. marca 2006 o določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke (5) določa, da se od 31. marca 2006 vsa izvozna nadomestila določijo v eurih na 100 kilogramov. Besedilo člena 16 Uredbe (ES) št. 1282/2006 in sektorja 9 v Prilogi I k Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (6) je treba ustrezno spremeniti.

(5)

Uredbo (EGS) št. 3846/87 in Uredbo (ES) št. 1282/2006 je treba ustrezno spremeniti..

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne izdelke –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1282/2006 se spremeni:

1.

Člen 16 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Komponenta iz odstavka 1(a) se izračuna z množenjem določenega zneska nadomestila in odstotka vsebnosti mlečnega izdelka v celotnem proizvodu.“;

(b)

v odstavku 3 se drugi pododstavek črta.

2.

V drugem pododstavku člena 24(1) se doda stavek:

„Vendar dovoljenja veljajo tudi za katero koli drugo oznako, ki sodi pod oznako KN 0406.“

Člen 2

V sektorju 9 Priloge I k Uredbi (EGS) št. 3846/87 se prvi stavek točke (a) opomb (4) in (14) nadomesti z naslednjim:

„zneska na kilogram, pomnoženega z odstotkom mase mlečne snovi, vsebovane v 100 kilogramih proizvoda.“

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Točka 2 člena 1 se uporablja za izvozna dovoljenja, izdana za kvotno leto 2007 in za naslednja leta.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. maja 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 336, 23.12.1994, str. 22.

(3)  UL L 234, 29.8.2006, str. 4. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1919/2006 (UL L 380, 28.12.2006, str. 1).

(4)  UL L 19, 26.1.2007, str. 8.

(5)  UL L 93, 31.3.2006, str. 45.

(6)  UL L 366, 24.12.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1854/2006 (UL L 361, 19.12.2006, str. 1).


Top